אתר אישי

ד"ר קדיש אבי

סגל אקדמי

קורות חיים

השכלה אקדמית

ב.א. הנדסה, ישיבה אוניברסיטה (ניו יורק, ארה"ב) תשמ"ט

ב.א. מקרא, ישיבה אוניברסיטה (ניו יורק, ארה"ב) תשמ"ט

מ.א. מקרא, ישיבה אוניברסיטה (ניו יורק, ארה"ב) תשנ"ב

מ.א. חינוך יהודי, ישיבה אוניברסיטה (ניו יורק, ארה"ב) תשנ"ד

ד"ר מחשבת ישראל, אוניברסיטת חיפה תשס"ו

מומחיות אקדמית

מחשבת ישראל


Jewish Philosophy

הוראה

במכללת אורנים

המחשבה היהודית בימי הבינים

פרשנות המקרא

מחוץ למכללה

מורה, אונ' חיפה, בית הספר לתלמידי חו"ל

מנחה, מכון גנדל להשכלה יהודית (מיסודו של מרכז פלורנץ מלטון, האונ' העברית)

מורה, המכון ללימודי היהדות (הסוכנות היהודית ומשרד הקליטה)

רשימת פרסומים

נושאי תיזה

עבודת הדוקטורט ( .Ph.D. / D.Sc) - בעברית ובאנגלית

ספרו של אברהם אבינו: רבי שמעון בן צמח דוראן ובית מדרשו של הר"ן

The Book of Abraham: Rabbi Shimon ben Zemah Duran and the School of Rabbenu Nissim Gerondi

ספרים - כתיבה או עריכה

Kavvana:Directing the Heart in Jewish Prayer (NJ: Jason Aronson, 1997).