אתר אישי

ד"ר אוירבך ברק

סגל אקדמי

קורות חיים

השכלה אקדמית

2018:       פוסט-דוקטורט, לשון עברית, אוניברסיטת חיפה.

2015:      Ph.D. לשון העברית, אוניברסיטת חיפה.

2010: תעודת הוראה בלשון, מכללת אורנים.

2007:     M.A. במסלול המואץ, לשון עברית, אוניברסיטת חיפה.

2006:     B.A. בהצטיינות יתרה, לשון עברית ושפה וספרות ערבית, אוניברסיטת חיפה

2005: "עריכה לשונית" ביחידה ללימודי חוץ, אוניברסיטת חיפה            

1999: ערבית ומזרח תיכון ואסלאם ב"גבעת חביבה"

מומחיות אקדמית

חובות הלבבות, לשון השירה, עברית כשפה שנייה, ערבית בינונית, ערבית קלאסית, ערבית־יהודית, רטוריקה, שיח התעמולה, תחביר, מורפולוגיה, סמנטיקה, פרגמטיקה


Duties of the Hearts, Peotry Linguistics, Hebrew L2, Middle Arabic, Classic Arabic, Judeo-Arabic, Rhetorics, Propaganda Discrouse, Syntax, Morphology, Semantics, Pragmatics

הוראה

במכללת אורנים

החוג ללשון העברית:

תחביר

מילונאות ולקסיקולוגיה (הדרכה ביבליוגרפית בלשון)

לשון חז"ל

מחריטה להקלדה: תחנות בתקופות העברית

הסלנג הישראלי

הרטוריקה של שיח התעמולה

לשון העיתונות

לשון השירה והפזמון של העברית החדשה

אירוניה, ציניות ומה שביניהן

סוגיות בחקר התרגום

תואר שני בהוראת שפות, התמחות עברית:

כתיבת עבודות גמר

כתיבה אקדמית

לשון השירה

לשון למסלולי הוראה:

לשון ואוריינות לדוברי ערבית (א' + ב')

כתיבה אקדמית לדוברי ערבית

עברית בת זמננו (סדירים, הכשרת אקדמאים להוראה)

לשון ואוריינות לגילאים הצעירים (הכשרת אקדמאים להוראה)

לשון ואוריינות לגיל הרך (א' + ב')

תקנים ונורמות בלשון (א' + ב')

תקנים ונורמות בעברית בת זמננו

לימודי יסוד בלשון

מחוץ למכללה

מכללת תל-חי (קמפוס אוהלו), החוג ללשון העברית:
הדרכה ביבליוגרפית (תשפ"א ואילך)
תורת הצורות (תשפ"א ואילך)
מבוא לתורת הרטוריקה (תשפ"א ואילך)
שיח הנאום: מיוון ועד אובמה (תשפ"א ואילך)
האוניברסיטה העברית, החוג ללשון העברית וללשונות היהודים:
העברית התיבונית: פילולוגיה, לקסיקון ותחביר (סמינריון מ"א, תשע"ז)

אוניברסיטת חיפה, החוג ללשון העברית:
העברית המשוערבת (סמינריון, תשע"ו)
העברית של ימי-הביניים (סמינריון, תשע"ה)
הדרכה ביבליוגרפית (תשס"ו - תשס"ז)
תורת הניקוד, תרגול (תשס"ז)

המכללה האקדמית הערבית לחינוך, החוג לעברית:
לשון המקרא (תשע"ו)
לשון חכמים (תשע"ו)
סוגיות בעברית החדשה (תשע"ו)
יסודות התחביר (תשע"ו)
תחביר העברית החדשה (תשע"ו)

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין, ירושלים, החוג ללשון העברית:
לשון השירה העברית החדשה (תשע"ב - תשע"ג)
העברית והערבית של ימי הביניים (תשע"ג)
אשכולות בלשון (תשע"ג)
לשון התעמולה (תשע"א - תשע"ב)
הסלנג (תשע"ב)
סוגיות לשוניות בעברית החדשה (תשע"א)
עיונים בלשניים בעיתונות בת ימינו (תשע"א)

רשימת פרסומים

נושאי תיזה

עבודת הדוקטורט ( .Ph.D. / D.Sc) - בעברית ובאנגלית

דרכי התרגום של ר' יהודה אבן-תיבון: לשאלת הנוסח והלקסיקון בתרגומו לספר "חובת הלבבות" לר' בחיי אבן-פקודה

The Translation Method of R. Judah Ibn-Tibbon: Issues of Version and Lexicon in his Translation of "The Duties of the Hearts" by R. Bahye Ibn-Paquda

בהנחיית: פרופ' משה מורגנשטרן ופרופ' תמר צבי, החוג ללשון העברית באוניברסיטת חיפה

עבודת תיזה למאסטר (.M.Sc. / M.A) - בעברית ובאנגלית

השתיקה כאמצעי רטורי בשיח התעמולתי. חקר מקרה: מערכת הבחירות לכנסת ה-17, מרץ 2006 (לא פורסם)

Silence as a Rhetorical Device in the Propaganda Discourse. Case Study: The Election Propaganda for the 17th Knesset, March 2006 (unpublished)

בהנחיית פרופ' מיכל אפרת, החוג ללשון העברית באוניברסיטת חיפה

ספרים - כתיבה או עריכה

אוירבך, ברק. שגרה. גוונים: תל אביב. 2009. (ספר שירים)

מאמרים

כתבי עת מדעיים ומקצועיים או פרקים בספרים

אוירבך, ב׳. (2020). ״להשלמת הנמצא במילונים בעקבות מחקר העברית של ימי הביניים״. בלשנות עברית74, 7–25.

אוירבך, ב' (2020). ערביזמים בכתביו המקוריים והמתורגמים של ר' יהודה אבן-תיבון. בתוך: א' בר-אשר סיגל וד' יעקב (עורכים), העברית והארמית בימי הביניים: עיונים בלשון ובחוכמת הלשון (עמ' 67–90). האקדמיה ללשון העברית.

אוירבך, ב' (2020). ״׳חמש שושנים׳: עיון לשוני משווה בארבעה תרגומים לשיר ׳סוזאן׳ ללאונרד כהן״, אלחצאד, 10, 221-244.

 

Avirbach, B. (forthcoming). "An Examination of Witnesses to Judah Ibn-Tibbon's Translation of Duties of the Hearts". Journal of Comparative Philology.הצגה בכנסים מדעיים

פברואר, 2008:

יום העיון של החוג ללשון העברית, אוניברסיטת חיפה. נושא ההרצאה: השתיקה כאמצעי רטורי בשיח התעמולתי (הצגת עבודת ה-M.A.).

פברואר, 2011:

יום העיון "עברית – עבר, הווה, עתיד" מטעם פורום מרכזי הלשון העברית במכללות האקדמיות לחינוך בשיתוף עם האגודה הישראלית לבלשנות שימושית. נושא ההרצאה: השאלה הרטורית ככלי לניהול רושם בתעמולת בחירות.

אוגוסט, 2011:

The 15th International Conference of the Society for Judaeo-Arabic Studies, Cambridge, UK: "Judaeo-Arabic Culture and the Arabic Speaking World: Linguistic, Textual and Social Crosspollination". Paper Title: R. Judah Ibn-Tibbon's translation of "Duties of the Hearts": Issues of version and lexicon.

אוקטובר, 2011:

הוועידה ה-38 של איל"ש – האגודה הישראלית לבלשנות שימושית. נושא ההרצאה: שדה ה"חיוב" כאבן בוחן לאופי תרגומו של ר' יהודה אבן-תיבון לספר 'תורת חובות הלבבות'.

 פברואר, 2012:

המפגש השנתי ה-28 של החוג הישראלי לבלשנות ע"ש חיים רוזן. נושא ההרצאה: השתקפותו הלשונית של אפקט התהודה בתעמולת בחירות.

 יוני, 2012:

2012 NAPH (National Association of Professors of Hebrew) International Conference, UCLA Los Angeles, CA: "Internationl Conference on Hebrew Language, Literature and Culture". Paper Title:

Contextual vs. Literal Translation and their Textual Implications: A Case Study of R. Judah Ibn-Tibbon's Hebrew Translation of
Duties of the Hearts.

פברואר, 2014:

הכנס "מחקר עיון ויצירה באורנים" ה-15. נושא ההרצאה: (דיא)כרוניקה של כינוי ידוע מראש: על הרטוריקה של הכינויים בתעמולת בחירות.

מרץ, 2014:

יום העיון השנתי של החוג ללשון העברית לזכרו של פרופ' משה אזר ז"ל, אוניברסיטת חיפה. נושא ההרצאה: "ואתה דע לך" או "ואתה שים לבך להבין" - על תרומת הפילולוגיה ללקסיקוגרפיה של ימי הביניים.

אוקטובר, 2015:

הוועידה ה-42 ל איל"ש - האגודה הישראלית לבלשנות שימושית. נושא ההרצאה: לדרכו של יהודה אבן-תיבון בהרחבת אוצר המילים העברי. (ההרצאה הוצגה גם ביום העיון השנתי של החוג ללשון העברית באוניברסיטת חיפה, מרץ 2015).

אוקטובר, 2015:

הרצאה בסמינר המחלקתי, החוג ללשון העברית באוניברסיטה העברית. נושא ההרצאה: עיונים בתרגומו של ר' יהודה אבן-תיבון לספר "חובות הלבבות".

יולי, 2016:

Rabbinic Hebrew International Workshop, University of Cambridge. Paper title: Rabbinic Hebrew Entries in R. Judah Ibn-Tibbon's Translation of The Duties of the Hearts
פברואר, 2017:

הרצאה בכינוס האקדמיה ללשון העברית והחוג ללשון העברית וללשונות היהודים, האוניברסיטה העברית: "העברית והארמית בימי הביניים: עיונים בלשון ובחכמת הלשון". נושא ההרצאה: "ערביזמים בכתביו המקוריים והמתורגמים של ר' יהודה אבן-תיבון".

אוגוסט, 2017:

הרצאה בקונגרס העולמי ה-17 למדעי היהדות, האוניברסיטה העברית, קמפוס הר הצופים. נושא ההרצאה: "קוצר הלשון בימי הביניים: האומנם כה קשה הגזירה?"

פברואר, 2018:

הכנס "מחקר עיון ויצירה באורנים" ה-18 . נושא ההרצאה: "ורק אני מרוב אהבה שותק": פונקציות השתיקה בשירי אהבה.

2019:

כנס התוכנית לתואר שני בהוראת שפות, מכללת אורנים, עם ד"ר דבורה דובינר. נושא ההרצאה: "שירים ופזמונים בהוראת שפה שנייה: עקרונות ופרקטיקה".

2019:

העברית שפה חיה, אורנים. נושא ההרצאה: "הצעה מחודשת להבחנה בין המושגים שיר ופזמון".

2019:

הכינוס ה-46 של האגודה הישראלית לבלשנות שימושית, מכללת גורדון. נושא ההרצאה: "המשפט השמני בתרגומו של ר' יהודה אבן-תיבון לספר 'תורת חובות הלבבות'".

ינואר, 2019:

הכינוס "מחקר עיון ויצירה באורנים" ה-19. נושא ההרצאה: "חמש שושנים: עיון לשוני וסוציולשוני בארבעה תרגומים לשיר 'סוזאן' ללאונרד כהן".

2020:

הסמינר המחלקתי של החוג ללשון העברית ולשפות השמיות, האוניברסיטה העברית. נושא ההרצאה: "תרגומו של ר' יוסף קמחי לתורת חובות הלבבות" (בוטל בשל הקורונה).

2020:

הכינוס השנתי של ברית עברית עולמית, אוניברסיטת שטרסבורג. נושא ההרצאה: "חמש שושנים: עיון לשוני וסוציולשוני בארבעה תרגומים לשיר 'סוזאן' ללאונרד כהן" (בוטל בשל הקורונה).

2020:

הכינוס השנתי של NAPH, אוניברסיטת יורק, טורונטו, קנדה. נושא ההרצאה: "שריד חדש מתרגומו של ר' יוסף קמחי לתורת חובות הלבבות?" (בוטל בשל הקורונה).

פעילות מקצועית/חינוכית/אקדמית, פיתוח וייזום

תשע"ו ואילך: חבר בוועדת מקצוע העברית לבתי הספר הערביים, משרד החינוך
תשע"ז ואילך: הערכה אקדמית של ספרי לימוד להוראת עברית בבתי הספר הערביים, משרד החינוך

תפקידים אקדמיים במכללה/אוניברסיטה

במכללת אורנים

תשפ"א - רכז תחום מיומנויות אקדמיות, תוכנית אתגרים