אתר אישי

ד"ר אוירבך ברק

סגל אקדמי

קורות חיים

השכלה אקדמית

2015:      Ph.D. לשון העברית, אוניברסיטת חיפה.

2010: תעודת הוראה בלשון, מכללת אורנים.

2007:     M.A. במסלול המואץ, לשון עברית, אוניברסיטת חיפה.

2006:     B.A. בהצטיינות יתרה, לשון עברית ושפה וספרות ערבית, אוניברסיטת חיפה

2005: "עריכה לשונית" ביחידה ללימודי חוץ, אוניברסיטת חיפה            

1999: ערבית ומזרח תיכון ואסלאם ב"גבעת חביבה"

מומחיות אקדמית

, השתיקה המדברת, עברית משוערבת, ערבית-יהודית, רטוריקה


, Eloquent Silence, Arabized Hebrew, Judeo-Arabic, Rhetorics

הוראה

במכללת אורנים

לשון למסלולי הוראה:

            עברית בת זמננו (סדירים, הכשרת אקדמאים להוראה)

            לשון ואוריינות לגילאים הצעירים (הכשרת אקדמאים להוראה)

            לשון ואוריינות לגיל הרך (א' + ב')

            תקנים ונורמות בלשון (א' + ב')

            תקנים ונורמות בעברית בת זמננו

            לימודי יסוד בלשון

החוג ללשון העברית:

            תחביר

            הדרכה ביבליוגרפית בלשון

            הסלנג הישראלי

            הרטוריקה של שיח התעמולה

            לשון העיתונות

            לשון השירה והפזמון של העברית החדשה

            אירוניה, ציניות ומה שביניהן

            לשון חז"ל

            סוגיות בחקר התרגום

 

מחוץ למכללה

האוניברסיטה העברית, החוג ללשון העברית וללשונות היהודים:
          העברית התיבונית: פילולוגיה, לקסיקון ותחביר (סמינריון מ"א, תשע"ז)
אוניברסיטת חיפה, החוג ללשון העברית:
          העברית המשוערבת (סמינריון, תשע"ו)
          העברית של ימי-הביניים (סמינריון, תשע"ה)
          הדרכה ביבליוגרפית (תשס"ו - תשס"ז)
          תורת הניקוד, תרגול (תשס"ז)
המכללה האקדמית הערבית לחינוך, החוג לעברית:
            לשון המקרא (תשע"ו)
            לשון חכמים (תשע"ו)
            סוגיות בעברית החדשה (תשע"ו)
            יסודות התחביר (תשע"ו)
            תחביר העברית החדשה (תשע"ו)

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין, ירושלים, החוג ללשון העברית:
לשון השירה העברית החדשה (תשע"ב - תשע"ג)
        העברית והערבית של ימי הביניים (תשע"ג)
          אשכולות בלשון (תשע"ג)
          לשון התעמולה (תשע"א - תשע"ב)
          הסלנג (תשע"ב)
          סוגיות לשוניות בעברית החדשה (תשע"א)
          עיונים בלשניים בעיתונות בת ימינו (תשע"א)

רשימת פרסומים

נושאי תיזה

עבודת הדוקטורט ( .Ph.D. / D.Sc) - בעברית ובאנגלית

דרכי התרגום של ר' יהודה אבן-תיבון: לשאלת הנוסח והלקסיקון בתרגומו לספר "חובת הלבבות" לר' בחיי אבן-פקודה

באנגלית: The Translation Method of R. Judah Ibn-Tibbon: Issues of Version and Lexicon in his Translation of "The Duties of the Hearts" by R. Bahye Ibn-Paquda

בהנחיית: פרופ' משה מורגנשטרן ופרופ' תמר צבי

עבודת תיזה למאסטר (.M.Sc. / M.A) - בעברית ובאנגלית

השתיקה כאמצעי רטורי בשיח התעמולתי. חקר מקרה: מערכת הבחירות לכנסת ה-17, מרץ 2006 (לא פורסם)

באנגלית: Silence as a Rhetorical Device in the Propaganda Discourse. Case Study: The Election Propaganda for the 17th Knesset, March 2006 (unpublished)

בהנחיית פרופ' מיכל אפרת

ספרים - כתיבה או עריכה

אוירבך, ברק. שגרה. גוונים: תל אביב. 2009. (ספר שירים)

מאמרים

כתבי עת מדעיים ומקצועיים או פרקים בספרים

Avirbach, Barak. (2013). "Maimonidean tradition of Rabbinic Hebrew". In: Encyclopedia of Hebrew Language and Linguistics. Editor: Geoffrey Khan. Brill: Boston. 2:269-271.

Avirbach, Barak. (2013). "Infinitive (absolute and construct). (ii) Rabbinic Hebrew". In: Encyclopedia of Hebrew Language and Linguistics. Editor: Geoffrey Khan. Brill: Boston. 2: 566-569.

Avirbach, Barak. (forthcoming). "Rabbinic Entriel in R. Judah Ibn-Tibbon's Translation of Duties of the Hearts". Cambridge Studies in Semitic Language and Linguistics. (24 Pages).

בהליכי כינוס

אוירבך, ברק. "השתקפותו הלשונית של אפקט התהודה בתעמולת בחירות". דברי המפגשים השנתיים ה-27 וה-28 של החוג הישראלי לבלשנות על שם חיים רוזן. 19 (2013): 14-5.

הצגה בכנסים מדעיים

פברואר, 2008:

יום העיון של החוג ללשון העברית, אוניברסיטת חיפה. נושא ההרצאה: השתיקה כאמצעי רטורי בשיח התעמולתי (הצגת עבודת ה-M.A.).

פברואר, 2011:

יום העיון "עברית – עבר, הווה, עתיד" מטעם פורום מרכזי הלשון העברית במכללות האקדמיות לחינוך בשיתוף עם האגודה הישראלית לבלשנות שימושית. נושא ההרצאה: השאלה הרטורית ככלי לניהול רושם בתעמולת בחירות.

אוגוסט, 2011:

The 15th International Conference of the Society for Judaeo-Arabic Studies, Cambridge, UK: "Judaeo-Arabic Culture and the Arabic Speaking World: Linguistic, Textual and Social Crosspollination". Paper Title: R. Judah Ibn-Tibbon's translation of "Duties of the Hearts": Issues of version and lexicon.

אוקטובר, 2011:

הוועידה ה-38 של איל"ש – האגודה הישראלית לבלשנות שימושית. נושא ההרצאה: שדה ה"חיוב" כאבן בוחן לאופי תרגומו של ר' יהודה אבן-תיבון לספר 'תורת חובות הלבבות'.

 פברואר, 2012:

המפגש השנתי ה-28 של החוג הישראלי לבלשנות ע"ש חיים רוזן. נושא ההרצאה: השתקפותו הלשונית של אפקט התהודה בתעמולת בחירות.

 יוני, 2012:

2012 NAPH (National Association of Professors of Hebrew) International Conference, UCLA Los Angeles, CA: "Internationl Conference on Hebrew Language, Literature and Culture". Paper Title:

Contextual vs. Literal Translation and their Textual Implications: A Case Study of R. Judah Ibn-Tibbon's Hebrew Translation of
Duties of the Hearts.

פברואר, 2014:

הכנס "מחקר עיון ויצירה באורנים" ה-15. נושא ההרצאה: (דיא)כרוניקה של כינוי ידוע מראש: על הרטוריקה של הכינויים בתעמולת בחירות.

מרץ, 2014:

יום העיון השנתי של החוג ללשון העברית לזכרו של פרופ' משה אזר ז"ל, אוניברסיטת חיפה. נושא ההרצאה: "ואתה דע לך" או "ואתה שים לבך להבין" - על תרומת הפילולוגיה ללקסיקוגרפיה של ימי הביניים.

אוקטובר, 2015:

הוועידה ה-42 ל איל"ש - האגודה הישראלית לבלשנות שימושית. נושא ההרצאה: לדרכו של יהודה אבן-תיבון בהרחבת אוצר המילים העברי. (ההרצאה הוצגה גם ביום העיון השנתי של החוג ללשון העברית באוניברסיטת חיפה, מרץ 2015).

אוקטובר, 2015:

הרצאה בסמינר המחלקתי, החוג ללשון העברית באוניברסיטה העברית. נושא ההרצאה: עיונים בתרגומו של ר' יהודה אבן-תיבון לספר "חובות הלבבות".

יולי, 2016:

Rabbinic Hebrew International Workshop, University of Cambridge. Paper title: Rabbinic Hebrew Entries in R. Judah Ibn-Tibbon's Translation of The Duties of the Hearts
פברואר, 2017:

הרצאה בכינוס האקדמיה ללשון העברית והחוג ללשון העברית וללשונות היהודים, האוניברסיטה העברית: "העברית והארמית בימי הביניים: עיונים בלשון ובחכמת הלשון". נושא ההרצאה: "ערביזמים בכתביו המקוריים והמתורגמים של ר' יהודה אבן-תיבון".

אוגוסט, 2017:

הרצאה בקונגרס העולמי ה-17 למדעי היהדות, האוניברסיטה העברית, קמפוס הר הצופים. נושא ההרצאה: "קוצר הלשון בימי הביניים: האומנם כה קשה הגזירה?"


פעילות מקצועית/חינוכית/אקדמית, פיתוח וייזום

תשע"ו-ואילך: חבר בוועדת מקצוע העברית לבתי הספר הערביים, משרד החינוך