אתר אישי

ד"ר מילר-שפירו כרמית

סגל אקדמי

קורות חיים

השכלה אקדמית

תואר


חוגים 

מוסד אקדמי

שנת קבלת התואר

.Ph.D, בציון "מעולה"

 

לשון עברית

אוניברסיטת חיפה

2010

.M.A. במסלול הישיר לדוקטורט,

כמצטיינת הדיקן ללימודים מתקדמים

 

לשון עברית

אוניברסיטת חיפה

2007

.B.A., בהצטיינות

לשון עברית וחינוך (מגמת

חינוך מיוחד)

אוניברסיטת חיפה

2003

תעודת הוראה

הוראה (בתחומים: לשון

עברית וחינוך מיוחד)

אוניברסיטת חיפה

2003

 

מומחיות אקדמית

גרמטיזציה, הבעת עמדה בשיח, העברית היומיומית הדבורה, חקר השיח, חקר השיחה, סוציולינגוויסטיקה


grammaticization, expression of stance in discourse, casual spoken Hebrew, discourse analysis, conversation analysis, sociolinguistics

הוראה

במכללת אורנים

 • פרגמטיקה
 • חקר השיח
 • מבוא לבלשנות כללית
 • השיח הדבור: היבטים תחביריים ופרגמטיים 
 • פעולות דיבור בשיח העברי היום־יומי
 • הדקדוק הנורמטיבי
 • לשון ואוריינות 

מחוץ למכללה

המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל – חיפה:

 • מבוא לחקר השיח
 • העברית בת־ימינו
 • סמנטיקה של העברית החדשה
 • ראשית הקריאה והכתיבה בעברית כשפה שנייה 
 • סוגיות ברכישת העברית כשפה נוספת
 • עקרונות של רכישת השפה העברית 
 • ניתוח טקסטים מעולמות השיח של בית הספר היסודי

אוניברסיטת חיפה:

שנה"ל תשע"ג:

 • נושאים מתקדמים בחקר השיח הדבור

רשימת פרסומים

נושאי תיזה

עבודת הדוקטורט ( .Ph.D. / D.Sc) - בעברית ובאנגלית

מילר, כרמית. (2010). הבעת עמדה אפיסטמית בשיח העברי היומיומי הדבור. החוג ללשון העברית, הפקולטה למדעי הרוח, אוניברסיטת חיפה.

מנחה: פרופ' יעל משלר. 

 

Miller, Carmit. (2010). Epistemic Stance in Hebrew Talk-in-Interaction. Department of Hebrew Language, Faculty of Humanities, University of Haifa.

.Advisor: Prof. Yael Maschler

מאמרים

כתבי עת מדעיים ומקצועיים או פרקים בספרים

מילר שפירו, כרמית. (2012). "המבע 'נכון' בשיח העברי היומיומי הדבור". בלשנות עברית 66: 130-107.  

מילר שפירו, כרמית. (2014)." 'תראי, הרעיון פה הוא שונה': הפועל 'ראה' וסמני השיח המכילים אותו בשיח העברי היום-יומי הדבור". לשוננו 76 (2-1): 200-165.

Maschler, Yael and Miller Shapiro, Carmit. (2016). "The role of prosody in the grammaticization of Hebrew naxon (‘right/true’): Synchronic anddiachronic aspects". Journal of Pragmatics 92: 43-73. (equal contribution).

הצגה בכנסים מדעיים

16 ביוני 2008, הכינוס השביעי של האגודה הישראלית לחקר שפה וחברה, מכללת לוינסקי לחינוך. "הבעת עמדה אפיסטמית בקרב גברים ונשים בשיח העברי היומיומי הדבור".

3 באוקטובר 2010, הוועידה ה־37 של האגודה הישראלית לבלשנות שימושית (איל"ש), מכללת סמינר הקיבוצים. " 'תראי, הרעיון פה הוא שונה': הפועל 'ראה' וסמני השיח המכילים אותו בשיח העברי היומיומי הדבור".

7 בפברואר 2011, הכינוס העשרים ושבעה של החוג הישראלי לבלשנות ע"ש חיים רוזן, אוניברסיטת  תל-אביב. "המבע 'נכון': מפועל לסמן שיח".

15 במאי 2011, יום העיון של החוג ללשון העברית, אוניברסיטת חיפה. " 'אין כזה דבר, נכון?' על הגרמטיזציה של המבע 'נכון' בעברית הדבורה".  

22 במאי 2011, הכינוס העשירי של האגודה הישראלית לחקר שפה וחברה, המכללה האקדמית לחינוך אחוה. "חזרות על דברי בן השיח כאמצעי להבעת עמדה אפיסטמית בשיח העברי היומיומי הדבור". 

3–8 July 2011, 12th International Pragmatics Conference, Manchester, England. "Hebrew 'naxon' (‘right’): From verb to epistemic discourse marker". (with Yael Maschler).

11 June 2012, Workshop on the Study of Spoken Discourse, University of Haifa. "Epistemic stance via self-repetition in casual spoken Hebrew". 

16 בפברואר 2015, הכנס המדעי השנתי ה־16 "מחקר, עיון ויצירה באורנים", מכללת אורנים. "הבעת עמדה אפיסטמית באמצעות חזרה על דברי בן השיח בעברית היומיומית הדבורה". 

21 בפברואר 2019, הכנס המדעי השנתי ה־20 "מחקר, עיון ויצירה באורנים", מכללת אורנים. " 'נראה לך?' על השימושים של 'נראה' בשיחה הדבורה". 

22 באוקטובר 2019, הכינוס ה־מ"ו של האגודה הישראלית לבלשנות שימושית (איל"ש), המכללה האקדמית גורדון. " 'נראה לך שאכפת לי?' על תהליך הגרמטיזציה של 'נראה' בשיח היום־יומי הדבור".