אתר אישי

ד"ר דובינר דבורה

סגל אקדמי

קורות חיים

השכלה אקדמית

שנה

מקום

תאור

 

2008

החוג לשפות מודרניות, Carnegie Mellon University

פיצבורג, ארה"ב.

תואר שלישי (PhD) ברכישת שפה שנייה (בלשנות שימושית)

מנחה: Prof. G. Richard Tucker כותרת העבודה: “The impact of incipient trilinguality on the linguistic and socio-affective development of elementary school children in Israel.”

 

1995

בית הספר לחינוך, University of Southern California,לוס אנג'לס.

 

תואר שני בהוראת אנגלית כשפה זרה. ((MS TESOL

1990

אוניברסיטת תל אביב

תואר ראשון בבלשנות וקולנוע. 

 

מומחיות אקדמית

רב-לשוניוות, הוראת שפות נוספות, שטף דיבור -מחקר והוראה, סוציולינגוויסטיקה (שפה וחברה)


, Oral fluency - teaching and researchSociolinguistics, Applied Linguistics, Second Language Acquisition and teaching, Mutlilingualism

הוראה

במכללת אורנים

סוגיות נבחרות ברכישת שפה (תואר שני) Selected Issues in Language Acquisition - M.Ed

כתיבה אקדמית (תואר שני)   Academic Writing - M.Ed

היבטים בלשניים של הוראת אנגלית (תואר שני)    Linguistic Perspectives of Teaching English- M.Ed 

כתיבת עובודות גמר(תואר שני) -  - Final paper writing course - M. Ed

מחוץ למכללה

Issues in Applied Linguistics  סוגיות בבלשנות יישומית

Issues in Second Language Acquisiition סוגיות ברכישת שפות 

Structure of English מבנה השפה האנגלית

Multilingual Reading and Writing רב-לשוניות כתיבה וקריאה

Sociolinguistics סוציולינגוויסטיקה

קריאה וכתיבה בשפה שנייה Second Language Reading and Writing

Vocabulary Acquisition and Teaching רכישת והוראת אוצר מילים

רשימת פרסומים

נושאי תיזה

עבודת הדוקטורט ( .Ph.D. / D.Sc) - בעברית ובאנגלית

The impact of incipient trilinguality on the linguistic and socio-affective development of elementary school children in Israel. 

השפעתם של ניצני התלת-לשוניות על ההתפתחות הלשונית והחברתית-רגשית של תלמידי בית הספר היסודי בישראל

 

עבודת תיזה למאסטר (.M.Sc. / M.A) - בעברית ובאנגלית

The prevention of language attrition through reading

קריאה כגורם מונע שיכחת שפות

מאמרים

כתבי עת מדעיים ומקצועיים או פרקים בספרים

Dubiner, D. (2018). “Write it down and then what?”: Promoting pre-service teachers’ language awareness, metacognitive development, and pedagogical skills through reflections on vocabulary acquisition and teaching. Language Awareness 27(4), 277-294. doi.org/10.1080/09658416.2018.1521815

Dubiner D. (2018). Second language learning and teaching: From theory to a practical checklist. TESOL Journal ;e00398
https://doi.org/10.1002/tesj.398


Dubiner, D., Deeb, I., & Schwartz, M. (2018).  "We are creating a reality": Teacher agency in early bilingual education.  Language, Culture and Curriculum (31)3, 255-271

Dubiner, D. (2018). ‘We don’t think about it, we just mix’: language choice and ethnolinguistic identity among Arabic-Hebrew ilinguals in IsraelInternational Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 1-16.  DOI: 10.1080/13670050.2018.1452893

Zeevi, I. & Dubiner, D. ( 2017). "Together, we say thank you to the soldiers" - Addressers and addressees in outdoor signage during operation Protective Edge. Kesher, 50(In Hebrew)
[
זאבי, ע' ודובינר, ד'. (2017). "יחד, אומרים תודה לחיילים" – על מוענים ונמענים של שלטי חוצות במבצע צוק איתן . קשר, 50, 120-127]

.Dubiner, D. (2017). Using Vocabulary Notebooks for Vocabulary Acquisition and TeachingELT Journal, 71(4), 456-466

Zeevi, I. & Dubiner, D. (2016). Outdoor signage as a trait in the linguistic landscape during Operation Protective EdgeLInguistic Landscape: An international Journal (2)1. 80-103.
?

Dubiner, D. (2016). ReviewSuccessful family language policies by Mila Schwartz. Dvarim. Oranim Academic College of Education.

Dubiner, D. (2012). The necessary conditions needed for successful second learning acquisition and teaching. A review for the Initiative for Applied Education Research, The Israel Academy of Sciences and Humanities of the Ministry of Education (Hebrew).התנאים הנדרשים לרכישת שפות והוראתן

Dubiner, D. (2012) Ethiopian Jews in the Israeli Society: issues of acceptance,  visibility and the media. Hed HaUlpan HeHadash, Winter 2012, 99: 80-89. (Hebrew). 

Dubiner, D. (2010). The impact of incipient trilinguality on the socio-affective development of Jewish elementary school children in IsraelThe Journal of Multilingual and Multicultural Development, 31(1), 1-12.

Tucker, G. R., & Dubiner, D. (2008). Does the immersion pathway lead to multilingualism?. In T. Fortune & D.Tedick (Eds.), Pathways to multilingualism:  Evolving perspectives on immersion education (pp. 267-277). Clevedon: Multilingual Matters.

Dubiner, D., Freed, B. F., & Segalowitz, N.  (2006). Native speakers' perceptions of fluency acquired by study abroad students and their implications for the classroom at home.  In S. Wilkinson (Ed.), Insights from study abroad for language programs.  Boston:  Thomson Heinle.

הצגה בכנסים מדעיים


 

תאריך

הכינוס

המקום

נושא ההרצאה/הדיון

1-3/9/2016

10th  International Conference on Third Language Acquisition and Multilingualism

University of Vienna, Austria


Linguistic gain, learner autonomy and metacognitive development: the journey of bilingual and trilingual NNST of English expanding their vocabulary.

 

7-9/5/ 2015

Linguistic Landscape 7The 7th Linguistic Landscape Workshop


UC  Berkeley, CA

Identity and multi-diversity reflected in the LL of a Druze town in Israel.

29/6/2015

הכינוס ה-14 של האגודה הישראלית לחקר שפה וחברה

מכללת סמינר הקיבוצים

"כולנו צוק איתן": על שלטי חוצות במבצע "צוק איתן  (עם עירית זאבי)

26-29/8/2015

 

EUROSLA 25

The 25th meeting of the European Association for Second Language Acquisition

 

Aix-Marseille Universit? , Aix-En-Provence, France.

"Write it down and then what?"  Student teachers reflect on the use of Vocabulary Notebooks for vocabulary acquisition and teaching.

23-25/3/2015

International Conference on Bilingualism

University of Malta.

Family Language Policy Among Ethiopian New Immigrants in Israel.

 

4-6/9/2014

The 47th Annual Meeting of the British Association of Applied Linguistics.

 

Warwick University, Coventry, UK.

Arab-speaking students’ perception of the use of Hebrew in higher education and its impact on ethnic identity. 

22-24/2/2012

The 4th Linguistic Landscape Workshop

 

Addis Ababa University, Ethiopia.

 


Ethiopian Jews in the Israeli Society: questions and musings about acceptance, visibility, and the linguistic landscape.

22/5/2011

הכינוס ה-10 של האגודה הישראלית לחקר שפה וחברה

מכללת אחווה

אתיופים בישראל: שיחות על המרחב הלשוני, רב-לשוניות ואוריינות.

 

3-5/9/ 2007

5th  International Conference on Third Language Acquisition and Multilingualism

University of Stirling, Scotland, UK.

The impact of incipient trilinguality on the socio-affective development of elementary school children in Israel

2005

ACTFL (American Council of Teachers of Foreign Languages), 

Convention Center, Baltimore, MD, USA.


Native speakers’ perceptions of fluency acquired by study abroad students and their implications for the classroom at home (With Barbara Freed and Norman Segalowitz).

 

2005

SLRF (Second Language Research Forum)

Columbia University, New York, USA.

Word Knowledge Development in English among High-school EFL Learners in China and Israel (With Keiko Koda, Yanhui Zhang, and Lois Wilson)

2001

2nd  International Conference on Third Language and Trilingualism

Fryske Academy, Leeuwarden, The Netherlands.

 

The Impact of Schemata on Arab Students’ Acquisition of English as a Third Language

1995

CATESOL, The California Association of Teachers of English as a Second Language

 

University of California

The Prevention of Attrition Through Reading

1993

CATESOL, The California Association of Teachers of English as a Second Language

University of California

English Through Songs

הנחיית סטודנטים לתארים מתקדמים

סטוגנטים שסיימו את כתיבת העבודה 
  1. Majeda Halek, Teacher attitudes regarding implementation of computer-assisted language learning in the classroom -2013, M. Ed.
  2.  Noga Azulay The effect of music on the acquisition and retention of multiword units - 2013, M. Ed.
  3. Yafit Pack, Attitudes to change in vocabulary teaching techniques among teachers of ESL - 2011, M. Ed.
  4. Lena Hlihel, The effect of keeping a vocabulary notebook on vocabulary acquisition -2010, M. Ed.
  5. Enas Sma'an, The contribution of the phonic method as opposed to the reading strategies method to the improvement of reading comprehension among 4thg grade Arab learners -2010, M. Ed.

פעילות מקצועית/חינוכית/אקדמית, פיתוח וייזום

ייסוד קבוצת לימוד ומחקר באורנים - מחקר פעולה.

Foundation of study and research group in Oranim - Action Research

תפקידים אקדמיים במכללה/אוניברסיטה

במכללת אורנים

מנחה עבודות גמר בתכנית תואר שני בהוראת שפות