אתר אישי

ד"ר חיל אלעד

סגל אקדמי

  • טלפון:

    04-9838976

קורות חיים

השכלה אקדמית

  • 2005-2009. תואר שלישי בחוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית, אוניברסיטת חיפה.
  • 1996-1998. תואר שני במחלקה לאנטומולוגיה, החוג להגנת הצומח, הפקולטה לחקלאות, רחובות.
  • 1993-1996. תואר ראשון במדעי בע"ח, הפקולטה לחקלאות, רחובות.

 

מומחיות אקדמית

הדברה ביולוגית, סימביוזה


Biological control, symbiosis

הוראה

במכללת אורנים

מבוא לביולוגיה

הדברה ביולוגית

אנטומולוגיה

סימביוזה

רשימת פרסומים

נושאי תיזה

עבודת הדוקטורט ( .Ph.D. / D.Sc) - בעברית ובאנגלית

Secondary symbionts of the sweet potato whitefly Bemisia tabaci (Homoptera: Aleyrodidae): Distribution, influence and transmission pathways to its natural enemies.

עבודת תיזה למאסטר (.M.Sc. / M.A) - בעברית ובאנגלית

Influence of nymphal population density and naturally occurring digestive enzymes' inhibitors on enzyme activity, behavior and development of the Desert locust, Schistocerca gregaria (Forskal).

מאמרים

כתבי עת מדעיים ומקצועיים או פרקים בספרים

 

Chiel E, Messika Y, Steinberg S, Antignus Y. 2005. The effect of UV-absorbing plastic sheet on the attraction and host location ability of three parasitoids: Aphidius colemani, Diglyphus isaea and Eretmocerus mundus. BioControl, 51: 65-78.

Gottlieb Y, Ghanim M, Chiel E, Gerling D, Portnoy V, Steinberg S, Tzuri G, Horowitz AR, Belausov E, Mozes-Daube N, Kontsedalov S, Gershon M, Gal S, Katzir N, Zchori-Fein E. 2006. Identification and localization of a Rickettsia sp in Bemisia tabaci (Homoptera: Aleyrodidae). Applied and Environmental Microbiology, 72: 3646-3652.

Chiel E, Gottlieb Y, Zchori-Fein E, Mozes-Daube N, Katzir N, Inbar M, Ghanim M. 2007. Biotype-dependent secondary symbiont communities in sympatric populations of Bemisia tabaci. Bulletin of Entomological Research, 97: 407-413.

Kontsedalov S, Zchori-Fein E, Chiel E, Gottlieb Y, Inbar M, Ghanim M. 2008. The presence of Rickettsia is associated with increased susceptibility of Bemisia tabaci (Homoptera: Aleyrodidae) to insecticides. Pest management science, 64: 789-792.

Chiel E, Inbar M, Mozes-Daube N, White JA, Hunter MS, Zchori-Fein E. 2009. Assessment of fitness effects by the facultative symbiont, Rickettsia, in the sweet potato whitefly (Hemiptera: Aleyrodidae). Annals of the Entomological Society of America. 102: 413-418.

Chiel E, Zchori-Fein E, Inbar M, Gottlieb Y, Adachi-Hagimori T, Kelly SE, Asplen MK, Hunter MS. 2009. Almost there: Transmission routes of bacterial symbionts between trophic levels. PLoS ONE 4: e4767. doi:10.1371/journal.pone.0004767.

Gueguen G, Vavre F, Gnakine O, Peterschmitt M, Charif D, Chiel E, Gottlieb Y, Ghanim M, Zchori-Fein E, Fleury F. 2010. Endosymbiont metacommunities, mtDNA diversity and the evolution of the Bemisia tabaci (Hemiptera: Aleyrodidae) species complex. Molecular Ecology 19: 4365-4378.

Himler AG, Adachi-Hagimori T, Bergen JE, Kozuch A, Kelly SE, Tabashnik BE, Chiel E, Duckworth VE, Dennehy TJ, Zchori-Fein E, Hunter MS. 2011. Rapid spread of a bacterial symbiont in an invasive whitefly is driven by fitness benefits and female bias. Science 332: 254-256.

Chiel E, Gerling D, Steinberg S, Klapwijk J, Bolkmans K, Zchori-Fein E. 2012. Contagious sterility in the parasitoid wasp Eretmocerus mundus (Hymenoptera: Aphelinidae). Biocontrol Science and Technology, 22: 61-66.

Chiel E, Kelly SE, Harris, A.M., Gebiola, M., Li, X., Zchori-Fein, E, Hunter, M.S. 2014. Characteristics, phenotype and transmission of Wolbachia in the sweet potato whitefly, Bemisia tabaci (Homoptera: Aleyrodidae), and its parasitoid Eretmocerus sp. nr. emiratus (Hymenoptera: Aphelinidae). Environmental Entomology, 43: 353-362.

Lavy O, Sher N, Malik A, Chiel E. 2015. Do bacterial symbionts govern aphids dropping behavior? Environmental Entomology, 44: 588-592.

Chiel E, Kuslitzki W. 2016. Diversity and abundance of house fly pupal parasitoids in Israel, with first records of two Spalangia L. species. Environmental Entomology, 45: 283-291.

Amit L, Ben-Shlomo R, Chiel E. 2017. Are microbial symbionts involved in the speciation of the gall-inducing aphid, Slavum wertheimae? Arthropod-Plant Interactions, 11: 475-484.

Kishinevsky M, Keasar T, Harari A, Chiel E. 2017. A comparison of naturally growing vegetation vs. border-planted companion plants for sustaining parasitoids in pomegranate orchards. Agriculture Ecosystems & Environment, 246: 117-123.

Biale H, Geden CJ, Chiel E. 2017. Effects of pyriproxifen on wild populations of the house fly, Musca domestica, and compatibility with its principal parasitoids. Pest Management Science, 73: 2456-2464.

Gomez-Polo P, Ballinger M, Lalzar M, Malik A, Ben-Dov Y, Mozes-Daube N, Perlman S, Iasur-Kruh L, Chiel E. 2017. An exceptional family: Ophiocordyceps-allied fungus dominates the microbiome of soft scale insects (Hemiptera: Sternorrhyncha: Coccidae). Molecular Ecology, 26: 5855-5868.

Betelman K, Caspi-Fluger A, Shamir M, Chiel E. 2017. Identification and characterization of bacterial symbionts in three species of filth fly parasitoids. FEMS Microbiology Ecology, Vol. 93, DOI: 10.1093/femsec/fix107.

Kishinevsky M, Cohen N, Chiel E, Wajnberg E, Keasar T. 2018. Sugar feeding of parasitoids in an agroecosystem: effects of community composition, habitat and vegetation. Insect Conservation and Diversity, 11: 50-57.

Biale H, Chiel E, Geden CJ. 2019. Autodissemination of pyriproxyfen as a method for controlling the house fly Musca domestica. Journal of Pest Science, 92: 1283-1292.

Geden CJ, Biale H, Chiel E, Johnson DM. 2019. Effect of fluctuating high temperatures on house flies (Diptera: Muscidae) and their principal parasitoids (Muscidifurax spp. and Spalangia spp. [Hymenoptera: Pteromalidae]) from the United States. Journal of Medical Entomology, 56: 1650–1660.

Biale H, Geden CJ, Chiel E. 2019. Heat adaptation of the house fly (Diptera: Muscidae) and its associated parasitoids in Israel. Journal of Medical Entomology, 57: 113-121.

Semiatizki A, Weiss B, Bagim S, Rohkin-Shalom S, Kaltenpoth M, Chiel E. 2020. Effects, interactions, and localization of Rickettsia and Wolbachia in the house fly parasitoid, Spalangia endius. Microbial Ecology, 80: 718-728.

Izraeli Y, Lalzar M, Netanel N, Mozes?Daube N, Steinberg S, Chiel E, Zchori?Fein E. 2020. Wolbachia influence on the fitness of Anagyrus vladimiri (Hymenoptera: Encyrtidae), a bio?control agent of mealybugs. Pest Management Science, 77: 1023-1034.

Tzuri N, Caspi-Fluger A, Betelman K, Rohkin Shalom S, Chiel E. 2020. Horizontal transmission of microbial symbionts within a guild of fly parasitoids. Microbial Ecology, 81: 818-827.

Rohkin-Shalom S, Weiss B, Lalzar M, Kaltenpoth M, Chiel E. 2022. Abundance and localization of symbiotic bacterial communities in the fly parasitoid Spalangia cameroni. Applied and Environmental Microbiology, https://doi.org/10.1128/aem.02549-21

Izraeli Y, Lepetit D, Atias S, Mozes-Daube N, Wodowski G, Lachman O, Luria N, Steinberg S, Varaldi J, Zchori-Fein E, Chiel E. 2022. Genomic characterization of viruses associated with the parasitoid Anagyrus vladimiri (Hymenoptera: Encyrtidae). Journal of General Virology, in press.

הנחיית סטודנטים לתארים מתקדמים

תלמידי תואר שני: דייגו סרקוביץ' ואיתי כהנא (בשיתוף עם ד"ר יובל גוטליב, האוניברסיטה העברית), גיא וגנר, צליל שטרית (בשיתוף עם ד"ר ליאורה שאלתיאל-הרפז, מכללת תל-חי), כפיר בטלמן, אלאא נעמה, גל וודובסקי, סוזאנה מוסא
תלמידי דוקטורט:  חיים ביאלה, יהודה יזרעאלי, מאור תומר
 

תפקידים אקדמיים במכללה/אוניברסיטה

במכללת אורנים

מרצה וחוקר

אחראי אקדמי על אוספי הטבע בבית מרגולין

מחוץ למכללה

חבר בועד המנהל של החברה האנטומולוגית הישראלית