אתר אישי

פרופ' פיק אלה

ראשת החוג לביולוגיה והסביבה

קורות חיים

מומחיות אקדמית


הוראה

במכללת אורנים

  • ביולוגיה מולקולארית
  • ביולוגיה של התא
  • ביולוגיה התפתחותית
  • סדנה בהנדסה גנטית

רשימת פרסומים

מאמרים

כתבי עת מדעיים ומקצועיים או פרקים בספרים

 

Maytal-Kivity, V., Pick, E., Piran, R., Hofmann, K. and Glickman, M.H. (2003).  The COP9 signalosome-like complex in S. cerevisiae and links to other PCI complexes. The International Journal of Biochemistry & Cell Biology 35: 706-715. [IF = 4.804; C = 5]

 

Rinaldi, T., Pick, E., Gambadoro, A., Zilli, S., Maytal-Kivity, V., Frontali, L. and  Glickman, M.H. (2004). Participation of the proteasomal lid subunit Rpn11 in mitochondrial morphology and function is mapped to a distinct C-terminal domain. Biochemical Journal 381: 275-285. [IF = 4.159; C = 2]

 

Burger, O., Pick, E., Zwickel, J., Klayman, M., Meiri, H., Slotky, R., Mandel, S., Rabinovitch, L., Paltieli, Y., Admon, A. and Gonen, R. (2004). Placental protein 13 (PP-13): effects on cultured trophoblasts, and its detection in human body fluids in normal and pathological pregnancies. Placenta 25: 608-622. [IF = 1.979; C = 9]

 

Than, N.G., Pick, E., Bellyei, S., Szigeti, A., Burger, O., Berente, Z., Janaky, T., Boronkai, A., Kliman, H., Meiri, H., Bohn, H., Than, G.N. and Sumegi, B. (2004). Functional analyses of placental protein 13/galectin-13. European Journal of Biochemistry 271: 1065-1078. [IF = 3.579; C = 7]

 

Pick, E., Kluger, Y., Giltnane, J.M., Moeder, C., Camp, R.L., Rimm, D.L. and Kluger, H.M. (2007) High HSP90 Expression is Associated with Decreased Survival in Breast Cancer.  Cancer Research 67: 2932-2937. [IF =  8.206; C = 8]

 

Pick, E., Lau, o., Tsuge, T., Tong, Y., Menon, S., Dohmae, N., Plafker, S., Deng, X.W. and Wei, N. (2007) Mammalian DET1 Regulates Cul4A Activity and Forms Stable Complexes with E2 Ubiquitin. Molecular and Cellular Biology 27: 4708-4719. [IF = 10.498; C = 0]

 

McCarthy, M.M., Pick, E, Kluger, Y., Gould-Rothberg, B., Lazova, R., Camp, R.L., Rimm, D.L. and Kluger, H.M.(2007) HSP90 as a Marker of Progression in Melanoma. Annals in Oncology (ahead of print PMID: 18037622 )  IF = 5.179; C = 0]

 

Pick, E, McCarthy, M.M., and Kluger, H.M.(2007) Assessing Expression of Apoptotic Markers Using Large Cohort Tissue Microarrays. Methods in Molecular Biologicy 414:83-94.