אתר אישי

ד"ר ברודרמן אלי

סגל אקדמי

קורות חיים

השכלה אקדמית

 שם המוסד

 

מועדי הלימוד

 

שם המחלקה

שם התואר

תאריך הענקתו

אוניברסיטת בר-אילן

2004-2008

המחלקה לפרשנות ותרבות.

דוקטור

נובמבר 2008

אוניברסיטת בר-אילן

2001-2004

המחלקה לפרשנות ותרבות.

תואר שני

יוני 2005

אוניברסיטת תל-אביב

1987-1992

לימודי  ב.א. כללי במדעי הרוח

תואר ראשון

יוני 1993

מכללת אורנים

1998-1999

המכון לאמנות

תעודת הוראה

יולי 1999

מומחיות אקדמית


רשימת פרסומים

נושאי תיזה

עבודת הדוקטורט ( .Ph.D. / D.Sc) - בעברית ובאנגלית

אסתטיקה של תרבות הצריכה חוויה ושיפוט אסתטי תלויי תרבות של אובייקט הצריכה המעוצב, 2009,  289 עמ', עברית. בהנחיית פרופ' אבי שגיא, אוניברסיטת בר אילן.   פרופ' רות לורנד, אוניברסיטת חיפה

*מסלול ישיר לדוקטורט

מאמרים

כתבי עת מדעיים ומקצועיים או פרקים בספרים

מאמרים בכתבי עת מדעיים עם שיפוט

מאמרים שהופיעו

ברודרמן אלי, (2010).  פס רחב מוח צר, "הד החינוך".  כרך פ"ה, גיליון 03, טבת תשע"א דצמבר 2010. עמ' 82-80.

ברודרמן אלי, (2011).  שתיקת הראשים, "הד החינוך".  כרך פ"ה, גיליון 04, אדר תשע"א פברואר 2011. עמ' 13.

 

מאמרים שנתקבלו לפרסום אך טרם ראו אור

ברודרמן אלי.  "ביטולה של אוטונומית האמנות על ידי המפנה התרבותי הפרוייקט שכשל" -   קובץ המאמרים הראשון של פורום תרבות ספיר. הוצאת מכללת ספיר. נמצא בהדפסה. (מאמר מוזמן)

 

ברודרמן אלי.  אסתטיקה אתית או היעדר אינטרס תרבותי: עקרון -לאסטתיקה     של אובייקט הצריכה המעוצב. התקבל לפרסום לכתב העת לפילוסופיה: "עיון".  

 

מאמרים בהליכי כינוסים מדעיים (Conference Proceedings)

ברודרמן אלי. הגדרת התרבות. פורום ספיר לדיון ולחקר התרבות. כנס מס' 2, 15 ספטמבר 2008. הוצאת המכללה האקדמית ספיר. עמ': 25, 37-41,59,76,81.

ברודרמן אלי. תרבות "גבוהה" ותרבות "פופולרית". פורום ספיר לדיון ולחקר התרבות. כנס מס' 3, 10 מרץ 2009. הוצאת המכללה האקדמית ספיר. עמ': 24, 50.

ברודרמן אלי. ספר התקצירים של הרשות למחקר, עיון ויצירה באורנים, כנס מס' , ינואר 2011. הוצאת הרשות למחקר והערכה, מכללת אורנים. עמ' 109.

ברודרמן אלי.  מרחב מלך בשולי המרחב, בתוך, יהודית מצקל (עורכת) בין ההר לים (קטלוג), מוזיאון חיפה, נובמבר 2000, עמ' 119-118.

ברודרמן אלי. התקוה. בתוך, רבקה ביאליק (עורכת) ים תיכוני, (קטלוג), חיפה: בית הגפן, 2003, עמ' 70-69.

ברודרמן אלי. "אריות בירושלים". בתוך אריות בירושלים (קטלוג). החברה הכלכלית לירושלים. אוקטובר 2004.

 

ברודרמן אלי.  כתמים כחולים-חומים – נובלה, בתוך דנה אולמרט (עורכת) מאחורי הכסף יש סיפור (אנתולוגיה של נובלות). תל-אביב: הוצאת אחוזת בית, ספטמבר 2010, עמ' 356-311.

ברודרמן אלי. אמנות כתרבות חזותית: מתיאוריה לעקרונות יישומיים.  קשר אמנות  מס' 9. ינואר  2011, עמ' 47-50.  

הצגה בכנסים מדעיים

הכינוס

מקום ומועד

נושא ההרצאה / דיון

"הבזות, היבטים פילוסופיים ואמנותיים"

17 למאי 2006

אוניברסיטת בר-אילן

"בזות איקונית והאחר המופשט: הכרעה אתית בין מציאות לשפה".

 

"ימין שמאל ורוח הקודש,"

20 למאי 2007

בצלאל

"השיח הפוליטי באמנות: בחירה או הכרחיות – מבט מטא תיאורטי".

 

"בין הפוליטי לפרופסיונלי, כיצד פעולה פוליטית אפשרית."

18 לספטמבר 2007

מכון ון ליר

Disinterested Manipulation כמבע מקצועי".

"על תנאי, מחשבות וכיוונים חדשים באמנות ובהוראת אמנות".

16 ליולי 2008

מכללת אורנים

ריכוז פאנל בנושא אמנות בקהילה.

 

פורום ספיר לתרבות

15 לספטמבר 2008

מכללת ספיר

"אסתטיקה של תרבות הצריכה".

 

סמינר מחלקתי, המכון לאמנות

12 לינואר 2009

מכללת אורנים

"תפקידה של הפרשנות בהתהוות היצירה בהיבט פראגמטי על פי צ'רלס פירס וארתור דאנטו".

 

"אמנות קונפליקטואלית"

9 ליוני 2009

אוניברסיטת חיפה

אמנות, מניפולציה וידע מעוצב: הנחות יסוד לאסתטיקה של תרבות

פורום ספיר לתרבות

9 לפברואר 2010

1. מהפכת הצילום: בין שינוי תרבות לשינוי תרבותי.

2. אלי ברודרמן על: ילדי ההפקר: החצר האחורית של תל-אביב המנדטורית (עם עובד וספריית ספיר, 2009), לתמי רזי. סקירת ספרות

הרצאות קוקלויום והרצאות אורח בהזמנה

  1. נושא ההרצאה: מרחב והטרוטופיה אצל פוקו. 2008, קולקוויאם במסגרת המכון לאמנות, מכללת אורנים.
  2. נושא ההרצאה: תפישתו האסתטית של ניטשה. 2009, קולקוויאם במסגרת המכון לאמנות. מכללת אורנים.
  3. נושא ההרצאה: עד מרחב  הדחק.  2009 ייצוגי זכרון במרחב האורבני הישראלי. הרצאת אורח מוזמנת, במסגרת גלרית "עד הקצה", נהריה.  בהנהלת לי רמון

 

תערוכות קבוצתיות:

יוני 1999: "OPEN SPACE" בית הספר לאומנות קלישר.

נובמבר 2000: "בין ההר לים", מוזיאון חיפה.

דצמבר 2000: "מורה-אמן", הגלריה הלימודית, מכללת אורנים.

מרץ 2001: "הרצון להגיב", גלריה פטוש.

מרץ 2001: "זמן אשה", גלריה קסטרא.

אפריל 2001: "גבולות", בית האומנים ע"ש שאגל.

נובמבר 2002: "ים תיכוני", תערוכה במסגרת פרוייקט החג של החגים בואדי ניסנס.

 

תערוכות יחיד:

12.1.2009: תערוכת צילומים, "משל המערה – חברון 2008". מכללת אורנים.

24.2.2010: תערוכת צילומים, "עד מרחב הדחק", מכללת אורנים.

 

תפקידים אקדמיים במכללה/אוניברסיטה

במכללת אורנים

  תאריכים

שם המוסד והמחלקה

התפקיד

2009 - היום

המכון לאמנות מכללת אורנים

מרכז הסמינר המחלקתי של המכון

2009 - היום

המכון לאמנות מכללת אורנים

מרכז לימודי הסבת אקדמאים באמנות

2007 - היום

המחלקה לתקשורת מכללת אורנים

מרכז תקשוב של מרצי החוג לתקשורת