אתר אישי

ד"ר צחר אלה

מורה לזואולוגיה

קורות חיים

השכלה אקדמית

B.Sc. (magna cum laude)

Department of Biology, University of Haifa at Oranim

1995-1998

Education, Teaching certificate

University of Haifa at Oranim

1995-1998

M.Sc. (summa cum laude)*

 

The George S. Wise Faculty of Life Science. Department of Plant Science, Tel-Aviv University

1999-2001

Ph.D.**

Technion, Israel Institute of Technology, Department of Biology

2002-2007

Post Doctoral Research***

Zinman Institute of Archaeology, University of Haifa

2007-2009

מומחיות אקדמית


רשימת פרסומים

נושאי תיזה

עבודת הדוקטורט ( .Ph.D. / D.Sc) - בעברית ובאנגלית

Thesis entitled “Protein balance in birds: physiologicalmechanisms and ecological consequences” Supervisors: Prof. Zeev Arad, TheTechnion, Prof. Ido Izhaki University of Haifa at Oranim and Prof. CarlosMartinez del-Rio University of Wyoming USA.

נושא העבודה - מאזן חלבון בציפורים, מנגנונים פיזיולוגים והשלכות אקולוגיות

עבודת תיזה למאסטר (.M.Sc. / M.A) - בעברית ובאנגלית

“The impact of the secondary metabolite emodin in Rhamnusalaternus fruits on fruit removal and seed predation”. Supervisors: Prof.Jacob Friedman, Tel Aviv University and Prof. Ido Izhaki, University of Haifa atOranim.

נושא העבודה - השפעת המטבולית השניוני אמודין, באשחר רחב עלים, על אכילת פירות וטריפת זרעים.

מאמרים

כתבי עת מדעיים ומקצועיים או פרקים בספרים

1.Tsahar E. and A. Haim 2001.Habitat response to grazing: the different abilities of rodent species to usefeces as a water source. Mammalia 65:91-96.

 

2.Izhaki I., Tsahar E., PaluyI. and J. Friedman. 2002. Within population variation and interrelationshipsbetween morphology, nutritional content, and secondary compounds of Rhamnusalaternus fruits. New Phytologist 156:217-223.

 

3.Tsahar E., Friedman J. andI. Izhaki. 2002. Impact on fruit removal and seed predation of a secondarymetabolite, emodin, in Rhamnus alaternus fruit pulp. Oikos99:291-300.

 

4.Tsahar E., Friedman J. andI. Izhaki. 2003. The secondary metabolite emodin increases food assimilationefficiency of fruit-eating bulbuls (Pycnonotus xanthopygos). The Auk120:411-417.

 

5.Bakken B.H., McWhorter T.J., TsaharE. and C. Mart?nez del Rio. 2004. Hummingbirds arrest their kidneys atnight: diel variation in glomerular filtration rate in Selasphorusplatycercus. Journal of Experimental Biology 207:4383-4391.

 

6.Tsahar E., Mart?nez del RioC., Arad Z., Joy J.P. and I. Izhaki. 2005 Are the low protein requirements of nectarivorousbirds the consequence of their sugary and watery diet? - A test with an omnivore.Physiological and Biochemical Zoology 78:239-245.

 

7.Tsahar E., Mart?nez del RioC., Izhaki I. and Z. Arad. 2005. Can birds be ammonotelic? Nitrogen balance andexcretion in two frugivores. Journal of Experimental Biology 208:1025-1034.

 

8.Tsahar E., Arad Z., IzhakiI. and C. Mart?nez del Rio. 2006. Do nectar- and fruit-eating birds have lowernitrogen requirements? An allometric test. The Auk 123:1004-1012.

 

9.Tsahar E., Izhaki I., AradZ. and C.G. Guglielmo. 2006. The relationship between uric acid and itsoxidative product allantoin: a potential indicator for the evaluation ofoxidative stress in birds. Journal of Comparative Physiology B 176:653-661.

 

10.  Tsahar E., Wolf N., Izhaki I., Arad Z. and C. Mart?nezdel Rio. 2008. Dietary protein influences the rate of 15N incorporation inblood cells and plasma of Yellow-vented bulbuls (Pycnonotus xanthopygos).Journal of Experimental Biology 211:459-465.

 

11.  Tsahar E.,Izhaki I.,Lev-Yadun S.and G. Bar-Oz. 2009.Distribution and extinction of ungulates during the Holocene of the southernLevant. PLoS ONE. 4:e5316.

 

12.  Bar-Oz G., Weissbrod L. and E. Tsahar. 2014. Cats inrecent Chinese study on cat domestication are commensal, not domesticated. ProcNatl Acad Sci USA 10.1073/pnas.1324177111.

 

13.  Bar-Oz G., Tsahar E., Izhaki I. and S. Lev-Yadun. 2015.Mammalian extinction in ancient Egypt, similarities with the southern Levant. ProcNatl Acad Sci USA 10.1073/pnas.1422133112.

 

Chapter in refereed book

LeveyD.J., Izhaki I., Tewksbury J., Haak D.C. and Tsahar E. 2006. Why fruitsecondary compounds are of primary importance. In: Dennis A., Green R., SchuppE. and Westcott D. (Eds.), Seed Dispersal: Theory and its Application in aChanging World. CAB International Publishing, Wallingford, Oxfordshire, UK,

 

 

Abstracts

TsaharE. and Haim A. 1999. Habitat response to grazing: the different abilitiesof rodent species to use feces as a water source. The 7thInternational Conference of The Israel Society for Ecology and EnvironmentQuality Sciences. Jerusalem. p.117.

 

TsaharE., Afik D., Friedman J., Izhaki I. 2000. The impact of the secondarymetabolite emodin in Rhamnus alaternus fruit on fruit removal and seedpredation. 3rd international symposium-workshop on frugivores and seeddispersal. Aug 2000 Brazil.

        

TsaharE., Friedman J., Izhaki I. 2001. Emodin in the fruit pulp of Rhamnusalaternus affects fruit removal and seed predation. Israel Journal ofZoology 47:196.

 

Tsahar E., Mart?nez del Rio C., Izhaki I., Arad Z., GuglielmoC.G. 2005. Uric acid as an antioxidant in passerine birds. Israel Journal ofZoology 51:84.