אתר אישי

פרופ' גפן ערן

סגל אקדמי

קורות חיים

השכלה אקדמית

התואר

חוג/מחלקה/פקולטה

מוסד אקדמי

שנת קבלת תואר

Ph.D.  (דוקטור)

זואולוגיה

אונ' ת"א

2004

M.Sc. (מוסמך)

זואולוגיה

אונ' ת"א

1998

B.Sc.

מדעי בע"ח

אונ' עברית

1995

תעודת הוראה

 

 

 

מומחיות אקדמית


הוראה

במכללת אורנים

זואולוגיה של חסרי חוליות, פיזיולוגיה של בע"ח 1+2, אקופיזיולוגיה של בע"ח.


רשימת פרסומים

נושאי תיזה

עבודת הדוקטורט ( .Ph.D. / D.Sc) - בעברית ובאנגלית

תיזת דוקטור ( .Ph.D):

אוסמורגולציה בארבעה מיני עקרבים בישראל: תימוכין למקור פילוגנטי להבדלים בין-מיניים.

   Osmoregulatory capacities of four scorpion species in Israel- evidence for phylogenetically derived
.interspecific differences

עבודת תיזה למאסטר (.M.Sc. / M.A) - בעברית ובאנגלית

תיזת מאסטר (.M.A):

היבטים אנטומיים ופיזיולוגיים של ההתפתחות העוברית ביען (Struthio camelus).

 (Anatomical and Physiological Aspects of the Embryonic Development of the Ostrich (Struthio camelus

מאמרים

כתבי עת מדעיים ומקצועיים או פרקים בספרים

 Gefen E., Ung C. and Gibbs A.G. (2009). Partitioning of transpiratory water loss of the desert scorpion, Hadrurus arizonensis (Iuridae). J. Insect Physiol. In press.

Gefen E. and Gibbs A.G. (2009). Interactions between environmental stress and male mating success may enhance reproductive isolation of stress-resistant Drosophila populations. Evolution. In press.
 
Gefen E. (2008). Sexual dimorphism in desiccation responses of the sand scorpion Smeringurus mesaensis (Vaejovidae). J. Insect Physiol. 54: 798-805.

Gefen E., Marlon A.J. and Gibbs A.G. (2006). Selection for desiccation resistance in adult Drosophila melanogaster affects larval development and metabolite accumulation. J. Exp. Biol. 209: 3293-3300.

Gefen E. and Ar A. (2006). Temperature dependence of water loss rates in scorpions and its effect on the distribution of Buthotus judaicus (Buthidae) in Israel. Comp. Biochem. Phys. A. 144: 58-62.

Haspel G., Gefen E., Ar A., Glusman J.G., and Libersat F. (2005). Parasitoid wasp affects metabolism of cockroach host to favor food preservation for its offspring. J. Comp. Physiol. A. 191: 529-534.

Gefen E. and Ar A. (2005). The effect of desiccation on water management and compartmentalisation in scorpions: the hepatopancreas as a water reservoir. J. Exp. Biol. 208: 1887-1894.

Gefen E. and Ar A. (2004). Comparative water relations of four species of scorpions in Israel: evidence for phylogenetic differences. J. Exp. Biol. 207: 1017-1025.

Gefen E., Stone L., Rosenfeld M. and Westernhagen H. (2003). Biological indicators in marine and coastal waters: a statistical and modelling analysis of the MARS campaign. Helgoland Mar. Res. 57: 272-284.

Fishelson L., Bresler V., Abelson A., Stone L., Gefen E., Rosenfeld M. and Mokady O. (2002). The two sides of man-induced changes in littoral marine communities: Eastern Mediterranean and the Red Sea as an example. Sci. Total Environ. 296: 139-151.

Gefen E. and Ar A. (2001). Morphological description of the developing ostrich embryo: A tool for embryonic age estimation. Israel J. Zool. 47: 87-97.

Gefen E. and Ar A. (2001). Gas exchange and energy metabolism of the ostrich (Struthio camelus) embryo. Comp. Biochem. Phys. A. 130: 689-699.

Tazawa H., Ar A., Moriya K., Gefen E., and Pearson J. T. (2000). Embryonic heart rate measurements during artificial incubation of emu eggs. Brit. Poultry Sci. 41: 89-93.

Tazawa H., Ar A., Pearson J. T., Moriya K., and Gefen E. (1998). Heart rate in developing ostrich embryos. Brit. Poultry Sci. 39: 161-166. 

  בכתבי עת מדעיים ומקצועיים או פרקים בספרים:

   Gibbs A.G. and Gefen. E. (2009). Physiological Adaptations in Laboratory Environments. In: Experimental Evolution (eds. T. Garland and M.R. Rose). University of California Press. In Press.

בהליכי כינוס

 Ar A. and Gefen E. (1998). Further improving hatchability in artificial incubation of ostrich eggs. Proc. 2nd International Ratite Congress, South Africa. pp. 141-147.

Tazawa H., Ar A., Gefen E., Moriya K., and Pearson J. T. (1998). Effect of incubator humidity on embryonic heart rate in the ostrich. Proc. 10th European Poultry Conference, Israel. pp. 843-847.

הצגה בכנסים מדעיים

 Gefen E. (2008). Sexual dimorphism in desiccation responses of scorpions. 3rd Israeli Arachnology Meeting. Ramat Hanadiv, Israel.

Gefen E. (2007). Carbohydrate catabolism and its role in water balance of the sand scorpion, Smeringurus mesaensis, during desiccation. The Annual Meeting of the Society for Integrative and Comparative Biology. Phoenix, USA.

Gefen E. and Marlon A.J.* (2006). The effects of selection for desiccation resistance on larval development of Drosophila melanogaster. The Annual Meeting of the Society for Integrative and Comparative Biology. Orlando, USA.

Gefen E. (2005). Interspecific differences in water relations of scorpions: a new perspective. The Annual Meeting of the Society for Integrative and Comparative Biology. San Diego, USA.

Gefen E. (2004). Water relations of scorpions- are xeric species better osmoregulators? Recent developments in arthropod ecology and evolution- 5th symposium. Sede Boker, Israel.

Gefen E. (2003). Osmoregulatory capabilities of scorpions- adaptation to environmental conditions or phylogenetic constraints? 40th Meeting of the Zoological Society of Israel.

Gefen E. and Ar A. (2003). Osmotic responses to desiccation in scorpions: a comparative view. 6th International Congress of Comparative Physiology and Biochemistry. Mt. Buller, Australia. Comp. Biochem. Phys. 134A. Suppl. 1; S119.

Tazawa H., Ar A., Moriya K., Gefen E. and Pearson J. T. (1998). Incubation and heart rate measurement of emu eggs. Proc. 10th European Poultry Conference. Israel.

Gefen E. and Ar A. (1997). Energy metabolism of the ostrich embryo. 34th Meeting of the Zoological Society of Israel.

Gefen E. and Ar A. (1997). Morphological development of the ostrich embryo. World's Poultry Science Association, Israel Branch 35th meeting.