אתר אישי

ד"ר בן-ישראל קסוטו גוני

סגל אקדמי

קורות חיים

השכלה אקדמית

השכלה

2004-2009 אוניברסיטת חיפה, דוקטורט בספרות עברית.

                   נושא הדוקטורט: הדמות הנשית בסיפורים קצרים של סופרות עבריות: מרחב-גוף-נפש.

                   מנחה: פרופ' חיה שחם 

                   מלגת השתלמות לתלמידי מחקר מטעם הרשות ללימודים מתקדמים. 

2000-2003: אוניברסיטת חיפה, M.A. בחוג לספרות עברית והשוואתית. 

                    נושא עבודת התזה: דרך העיניים שלהן: קריאה פמיניסטית בספרות חז"ל.

                    מנחה: ד"ר פנחס מנדל

                   2003: מלגה מטעם החטיבה ללימודי האשה אונ' חיפה עבור עבודת תזה מצטיינת.

                 סיום התואר בהצטיינות יתרה. 

1997-1999: אוניברסיטת חיפה, B.A. בחוגים ספרות עברית והשוואתית ולימודים כלליים.

                     סיום  התואר בהצטיינות

מומחיות אקדמית


הוראה

במכללת אורנים

החוג לספרות ומבע יצירתי

יסודות השירה

מחוץ למכללה

אוניברסיטת חיפה, החוג לספרות עברית והשוואתית 2008-2005

הדרכה ביבליוגרפית

 

סמינר הקיבוצים, החוג למקרא ותרבות ישראל

דרך העיניים שלהן: קריאה פמיניסטית בספרות חז"ל

רשימת פרסומים

נושאי תיזה

עבודת הדוקטורט ( .Ph.D. / D.Sc) - בעברית ובאנגלית

הדמות הנשית בסיפורים קצרים של סופרות עבריות: מרחב-גוף-נפש

The Female Figure in Short Stories By Hebrew Women Writers: Space-Body-Soul

 

עבודת תיזה למאסטר (.M.Sc. / M.A) - בעברית ובאנגלית

דרך העיניים שלהן: קריאה פמיניסטית בספרות חז"ל

Through Women’s Eyes: Feminist Reading in Rabbinic Literature