אתר אישי

ד"ר הירש הדס

ראשת הספריה

קורות חיים

השכלה אקדמית

התואר

חוג/מחלקה/פקולטה

מוסד אקדמי

שנת קבלת תואר

Ph.D. / D.Sc. (דוקטור)

היסטוריה של המזה"ת

אוניברסיטת חיפה

2004

M.A. / M.Ed. / M.Sc. (מוסמך)

היסטוריה של המזה"ת

אוניברסיטת חיפה

1997

B.A. / B.Ed. / B.Sc.

היסטוריה של המזה"ת

אוניברסיטת חיפה

1990

תעודת הוראה

 

מכללת אורנים

2005

מומחיות אקדמית

הוראת שפה שנייה (ש"ש/ש"א), שפה וספרות ערבית, תיאוריה ופרקטיקה בהוראת ערבית, תרבות חומרית בחברות מוסלמיות בימי הביניים


Teaching second language (L1/L2), Arabic language and literature, Theory and practice in the teaching of Arabic, Material culture in Muslim societies in the Middle ages

הוראה

במכללת אורנים

 1. הפקולטה למדעי החברה והרוח: הכרת ספרי לימוד, לשון אמצעי התקשורת א', יומנה א', מבוא לתולדות האסלאם, דידקטיקה א', דקדוק ב', המזרח התיכון הקדם-מודרני, ממין למגדר- הופעה חיצונית בחברות מוסלמיות, מאחורי החיג'אב:תרבות חומרית ומשמעויותיה בחברות מוסלמיות טרום מודרניות, חגים, טקסים ומעברים בחברות מוסלמיות-מבט היסטורי ואנתרופולוגי, מאחורי הרעלה: נשים בחברות מוסלמיות, סונים, שיעים ואחרים: דת, חברה ותרבות, אסלאם ומערב: האמנם התנגשות של ציוויליזציות? דידקטיקה ב', סמינריון חקר-הוראת השפה הערבית ותרבותה.
 2. תואר שני: לבוש והתקשטות בראי ספרות החדית', עולמות שזורים? סוגיות ביחסי אסלאם ומערב, יהודים ומוסלמים בחברה הים-תיכונית: לצד, ביחד ולחוד.

מחוץ למכללה

 1. אוניברסיטת חיפה: מבוא לדת האסלאם (שיעור), תרגיל מבוא לדת אסלאם, תרגיל מדינה מוסלמית, תרגיל מתודולוגי, לבוש, התקשטות ויחסי המינים בחברות מוסלמיות קדומות. 
 2. האוניברסיטה הפתוחה: קורס באסלאם
 3. מכון אבשלום: קורס באסלאם
 4. יד בן-צבי: הרצאות בנושאים שונים
 5. מכינת תבור: הרצאות בנושאים שונים

רשימת פרסומים

נושאי תיזה

עבודת הדוקטורט ( .Ph.D. / D.Sc) - בעברית ובאנגלית

תזת דוקטור ( .Ph.D): 

"הופעה חיצונית ויחסי המגדר בחברות מוסלמיות טרום-מודרניות לפי מקורות ערביים-אסלאמיים", עברית, אוניברסיטת חיפה, 241 עמודים, אוגוסט 2004: בהנחיית פרופ' אבנר גלעדי ופרופ' דבורה ברנשטיין: לא פורסם.

 Outward Appearance and Gender Relations in Pre Modern Muslim Societies According to Arabic-Islamic Sources

עבודת תיזה למאסטר (.M.Sc. / M.A) - בעברית ובאנגלית

תזת מאסטר (.M.A): 

"לבושן והתקשטותן של נשים לפי מקורות מוסלמיים קדומים", עברית, אוניברסיטת חיפה, 142 עמודים, יוני 1998: בהנחיית פרופ' אבנר גלעדי: לא פורסם.

 Women’s Apparel and Adornment According to Early Muslim Sources.

מאמרים

כתבי עת מדעיים ומקצועיים או פרקים בספרים

 1.                                                          Hirsch, Hadas. 2014: Encyclopedia of Islam and Muslim World. "Clothing" (forthcoming).          
 1. Hirsch, Hadas. 2014: "Outward Appearance of Children in Medieval Muslim Legal Texts: Modesty, Adornment and gender", History and anthropology, 25(2014), pp. 1-13.                                                                                                                            
 2. הירש, הדס. 2014: "דיאלקטיקה של שער ראש וגוף בחברות מוסלמיות טרום מודרניות", המזרח החדש. נ"ג, עמ' 59-77.
 3.   Hirsch, Hadas. 2014: "Some Notes on Hair Care in Early Islam". Household and Personal Care Today.  9, pp.  20-2                
 4.  Hirsch, Hadas. 2013: "Cosmetics and Gender: Perfumes in Medieval Legal    Muslim Sources", Household and Personal Care Today . 8, pp. 13-16.                                                                                                                                                                        
 5.          Hadas, Hirsch. 2012: "The Discourse of Attire and Adornment of the Dead and their Mourners in Pre-Modern Islam". The Journal of Religion and Society. 14, pp. 1-16.                                                                                                                               
 6. הירש, הדס. 2012: "על הכסות ובעיקר על המסר בספרה של מולר-לנצט", פעמים. כרך 129, עמ' 239-248.
 7.    Hadas, Hirsch. 2011: "Personal Grooming and Outward   Appearance in Early Muslim Sources", al-Masaq. 23, pp. 100-116.
 8.     Hirsch, Hadas. 2011: "The Gendered Discourse of the Preparation for Burial in Pre-Modern Muslim Societies", in Berna Arde &    Vardir Rispler-Chain (eds.), Islam and bioethics. Ankara: Ankara University Press, 2011, pp. 11-19.
 9.   Hirsch, Hadas. 2010: "Clothing, Jewelry & make up – Post Medieval Middle East", Encyclopedia of Jews in Islamic World.  Editor: Norman Stillman, Brill Academic Publishers, Leiden, Vol. 1, pp. 629-632.                                                                                   
 10.  Hirsch, Hadas. 2010: "Clothing, Jewelry & make up – Post  Medieval North Africa", Encyclopedia of Jews in Islamic World.   Editor: Norman Stillman, Brill Academic Publishers, Leiden, Vol. 1, pp. 632-636.                                                                              
 11.   Hirsch, Hadas. 2010:"Death and Funerary Practices", Encyclopedia of Jews in Islamic World. Editor: Norman Stillman, Brill Academic Publishers, Leiden, Vol. 2, pp. 240-245.                 
 12.  Hirsch, Hadas. 2010: "Ghiyar", Encyclopedia of Jews in Islamic     World. Editor: Norman Stillman, Brill Academic Publishers, Leiden, pp. Vol. 2, pp. 179-180.                                                       
 13. יצ Hirsch, Hadas. 2010: "Veil", Encyclopedia of Jews in IslamicWorld.  Editor: Norman Stillman, Brill Academic Publishers, Leiden, Vol. 5, pp. 504-505.                                                            
  15. הירש, הדס. 2009: "מראה חיצוני, טיפוח אישי ומיניות במקורות מוסלמיים קדומים, המזרח החדש. כרך 38, עמ' 11-34.
  16.הירש, הדס. 2005: "מלבושי קבורה ולבוש של אבל כמשל ליחסי מגדר בחברות מוסלמיות טרום-מודרניות", מותר. כרך 13, עמ' 75-82.
  17.הירש, הדס. 2002: "אסלאם ועיטורי גוף על פי מקורות הלכתיים", בתוך רנה סיון (עורכת). קו על גוף. ירושלים: מוזיאון מגדל דוד, עמ' 94-98.  
 18. Hirsch, Hadas. 2001:"Setting Borders: Colours, Patterns and  Textiles in Women`s Clothing According to Hadith Literature", Tejer Y Vestir: De La Antiguedad Al Islam. Editora: Manuela Marin, Consejo Superior De Investiagaciones Cientificas, Madrid,
                                   .pp. 313-326.
   19.הירש, הדס. 1999: "כיסוי ועיטור ראשיהן של נשים לפי מקורות מוסלמיים קדומים", ג'מאעה. כרך 4, עמ' 9-30.

 

 

 

 

 

הצגה בכנסים מדעיים

 

תאריך

הכינוס

מקום

נושא ההרצאה/הדיון

 2015

 Fashion through history

 Sapienza University, Rome

 Dress and colors in Early Islam: A Discourse on Aornment and Gender

 2015  Passages from Antiquity to Middle Aages  Tampere University, Finland  Muslim Pilgrimage to Mecca: Personal Appearance and Gender in Medieval Islam

*2013

Gender and Medieval Studies

Corsham, England

Shoes as a gendered discourse in medieval legal Muslim sources

*2012

Evil, Women & the Feminine

Prague

The Gendered Discourse of Piercing Muslim Children's Ears: Punishment or Adornment                    

2011

הכנס הארצי השנתי של האגודה הישראלית ללימודי המזרח-התיכון והאסלאם

האוניברסיטה הפתוחה

דיאלקטיקה של שיער כסמל בחברות מוסלמיות טרום-מודרניות

 2010

Islam and Bioethics

Ankara

The Gendered Discourse of the Preparation for Burial in Pre-Modern Muslim Societies                 

 2009

מה בין הדיסיפלינות והחיים: עיון ברב-תחומיות

מכללת אורנים

מראה חיצוני, טיפוח אישי ומיניות בחברות מוסלמיות טרום-מודרניות

*2007

Jews and Muslims in the World of Islam

University of Maryland

Adorning Muslim Women's Bodies: A Discourse in Gender and Sexuality

2004

החפץ באמנויות

אוניברסיטת תל-אביב

מלבושי קבורה ולבוש של אבל בחברות מוסלמיות טרום-מודרניות

2004

מורים חוקרים (4)

מכללת אורנים

ממין למגדר: הופעה חיצונית בחברות מוסלמיות טרום-מודרניות

1999

Identidad y Lenguaje corporal: el vestido. Al-Andalus y otras sociedades pre-modernas.                                                     

Madrid

Meaning of Colors, Patterns and Textiles in Women's Clothing According to Hadith Literature

1998

לחקור נשים

אוניברסיטת חיפה

מה ללבוש ולחקר נשים בהיסטוריה של המזה"ת

תפקידים אקדמיים במכללה/אוניברסיטה

במכללת אורנים

 1. 2004-2008 – ראש החוג לערבית, מכללת אורנים.
  חברות בועדת הוראה, מכללת אורנים.
  חברות במזכירות הפקולטה למדעי הרוח, מכללת אורנים.
 2. 2008-2012 – ראש החוג לערבית, מכללת אורנים.
  חברות בועדת הוראה, מכללת אורנים.
  חברות במזכירות הפקולטה למדעי הרוח, מכללת אורנים.
 3. 2012-12016 -ראש החוג להיסטוריה ולימודי א"י