אתר אישי

ד"ר טיש חנה


קורות חיים

השכלה אקדמית

השכלה אקדמית

התואר

חוג/מחלקה/פקולטה

מוסד אקדמי

שנת קבלת תואר

Ph.D. / D.Sc. (דוקטור)

בית הספר לחינוך

אוניברסיטת תל-אביב

2008

M.A. / M.Ed. / M.Sc. (מוסמך)

בית הספר לחינוך

אוניברסיטת תל-אביב

1999

B.A. / B.Ed. / B.Sc.

החוג להיסטוריה כללית, החוג לספרות עברית

אוניברסיטת ירושלים

1980

תעודת הוראה

בית הספר לחינוך

אוניברסיטת ירושלים

1981

 

מומחיות אקדמית

דידקטיקה בהוראת היסטוריה, דידקטקיה ודרכי הוראה, הערכה ומדידה, פילוסופיה של החינוך, שיטות מחקר איכותיות, תכנון לימודים


idactics, didactics, evaluation, education philosophy, Qualitative research, Planning Study

הוראה

במכללת אורנים

 מלמדת במכללת אורנים במסגרת הכשרת מורים לבית-הספר העל יסודי- דידקטיקה של האזרחות ב ,דידקטיקה של ההיסטוריה א, מיומנויות הורא, מחשבת החינוך  ובקורס "על סף המעשה החינוכי"

רשימת פרסומים

נושאי תיזה

עבודת הדוקטורט ( .Ph.D. / D.Sc) - בעברית ובאנגלית

עבודת הדוקטורט: "עולמו האתי של המורה בחינוך הממלכתי-דתי בישראל-

דילמות וקשיים אתיים של מורים בחמ"ד ודרכי ההתמודדות עמם"

הונחתה בידי פרופסור נעמה צבר בן-יהושע. קבלת תואר דוקטור – בשנת 2008.

 A PhD dissertation written in Tel Aviv University under the supervision of Prof. Naama Tzabar Ben-Yehoshua: “The Ethical World of Teachers in State-Religious Education in Israel - Dilemmas and Ethical Difficulties of Teachers in State-Religious Education and their Ways of Coping”. .

עבודת תיזה למאסטר (.M.Sc. / M.A) - בעברית ובאנגלית

<p style="text-align: left;"><span style="font-family: &quot;ms sans serif&quot;; font-size: 13px;">טיש, חנה (1999), "האם מחר 98 הוא כבר פה"?, מעקב אחר השפעתם של יעדי "מחר 98",  עבודה לתואר שני, אוניברסיטת תל-אביב.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: left; line-height: 150%;" align="right"><span style="font-family: &quot;ms sans serif&quot;; font-size: 13px;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="HE"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>,</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></span><span dir="LTR"><span style="font-family: &quot;ms sans serif&quot;; font-size: 13px;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>"Is"Tomorrow 98" alread</span>y here?"</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><p></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: left; margin-right: 36.15pt; line-height: 150%;"><span dir="LTR">Follow-up on the influences of the goalsof the project "Tomorrow 98" </span><span lang="HE"><o:p></o:p></span></p>

מאמרים

כתבי עת מדעיים ומקצועיים או פרקים בספרים

*אדן, חנה אשכנזי ורדה, טיש, חנה, (2008), מטלת הביצוע כמטלת הערכה באזרחות 

הנחיות למורים, טיוטה לאחר ניסוי, ת"ל, האגף לפיתוח תכניות לימודים, משרדה חינוך, ירושלים.

 

טיש, חנה (2013), התלמיד "כאחר" ו"האחריות המורית"- התלבטויות אתיות של מורים בחינוך הממלכתי דתי, דברים, כתב עת אקדמי רב תחומי, 6, אורנים, אוקטובר 2013, עמ' 61-75.

 

טיש, חנה (2013), דוח מסכם למחקר גישוש (תשע"ג), במעלה נתיב המומחיות - המורה כמומחה ומתמחה (דרגות 7-8). אורנים, המכללה האקדמית לחינוך. הוגש: למכון מופת, תל-אביב.


 טיש, חנה (2018), בין ניסיון למומחיות: מורה מומחה - מה הוא אומר?, דפים 67,עמ' 105-130


*טיש, חנה, פישמן, ליאורה (2018), בין ערךלדרך- הולכות בתלם ומוצאות את דרכן? (חינוך לעבודה בקיבוץ -  הליכה בתלם העבודה לצד עצמאות ואוטונומיה)(בתהליכי כינוס), הקיבוץ, עבר הווה עתיד

*כרמלי, רונית, טיש, חנה (2018), "מורים יוצרים למידה אחרת", (שיתוף פעולה של מורים בבי"סקיבוציים והתיישבותיים על-יסודיים בפיתוח תוכנית לימודית ייחודית בהיסטוריהובהפעלתה - כיצד ומדוע?)(בתהליכי כינוס), הקיבוץ, עבר הווה עתיד

בהליכי כינוס

דוחות מחקר

דוחות מחקר:

טיש, חנה (2013), דוח מסכם למחקר גישוש (תשע"ג),במעלה נתיב המומחיות - המורה כמומחה ומתמחה (דרגות 7-8). אורנים, המכללה האקדמיתלחינוך. הוגש: למכון מופת, תל-אביב.

טיש חנה (2016),  דוח מסכם למחקר: במעלה נתיב המומחיות:כיצד תופסים מוריםהלומדים בקורסים לדרגות הגבוהות (7-8), במסגרת "אופק חדש", את  תרומת הלימודים למומחיותם ולפיתוחם המקצועי,אורנים, המכללה האקדמית לחינוך. הוגש: למכון מופת, תל-אביב.

הצגה בכנסים מדעיים

2016- הרצאה בפורום חוקרי הקיבוץ ותנועת העבודה, גבעת חביבה (22-23.9.2016),בנושא: מורים יוצרים למידה אחרת – תכנית לימודים ייחודית בהיסטוריה, האנשיםשפהעילו אותה והזיקה לרעיונות החינוך הקיבוצי, רונית כרמלי וחנה טיש

 

2016– הרצאה בכנס אורנים, הכנס ה 17 "מחקר, עיון ויצירה באורנים" בנושא: פיתוחמקצועי למורים מומחים ובעלי וותק- למידה בקבוצת השייכות (הומוגנית)  או בקבוצה מגוונת (הטרוגנית)?

2015-הרצאה בכנס אורנים הכנסה 16 "מחקר, עיון ויצירה באורנים" בנושא: מורים מומחים- "מורהמומחה – מה הוא אומר"?

2009 - הרצאה בכנס במכללת אורנים בנושא זהות יהודית -  בנושא: בין אמונה ושליחות למעשה ומציאות, "עולמו האתי" וזהותו של המורה בחינוך הממלכתי-דתי.

2008 – הרצאה בכנס בנושא המחקר באיכותני באוניברסיטת באר-שבע, בנושא: 'בדרך לאמת' – מודעותו של חוקר לכוחו ולמחויבותו.

תפקידים אקדמיים במכללה/אוניברסיטה

במכללת אורנים

מנהלת היחידה ללימודי תעודה והתמחות, הפקולטה ללימודים מתקדמים

תפקידים ציבוריים

 

2008-2012- סגנית מנהל ורכזת פדגוגית בבית-ספר שש שנתי, בי"ס תיכון. הוראת אזרחות והיסטוריה.

2004-2008 – מדריכה מחוזית ומדריכה ארצית בהנחיית מורים לאזרחות. 

הדרכה של מורים לאזרחות במחוזות (צפון והעמקים), העברת השתלמויות באזרחות, אחראית על הכנסת שתי יחידות באזרחות בבתי-ספר שניסו את התוכנית ואחראית על הרחבת מגמת אזרחות (לחמש יחידות) בבתי-ספר ברחבי הארץ.  פיתוח מטלת הביצוע ועבודה בשיתוף עם האגף לתוכניות לימודים של משרד החינוך.

הדרכה והעברת השתלמויות ברחבי הארץ בנושא פיתוח כישורי חשיבה בפסגות ובהשתלמויות באוניברסיטאות.

מעורבות ועשייה באורנים