אתר אישי

ד"ר ינון חיותה

סגל אקדמי

קורות חיים

השכלה אקדמית

התואר

חוג/מחלקה/פקולטה

מוסד אקדמי

שנת קבלת תואר

Ph.D. / D.Sc. (דוקטור)

החוג להוראה, למידה והדרכה

אונ' חיפה

2014

M.A. / M.Ed. / M.Sc. (מוסמך)

החוג לחינוך

אונ' חיפה

2003

B.A. / B.Ed. / B.Sc.

החוג לחינוך והחוג לספרות

אונ' חיפה

1997

תעודת הוראה

החוג להוראה

אונ' חיפה

1997

מומחיות אקדמית

אוריינטציות כלפי העבודה, הערכה חינוכית, התפתחות מקצועית של מורים, למידה מבוססת פרוייקטים, מחקר כמותי, משמעות העבודה, ניהול רושם, קריירות של עובדי הוראה, שיטות מחקר איכותניות, תהליכי קבלת החלטות תעסוקתיות של עובדי הוראה, תכנון לימודים, תפיסת ייעוד, תרבות ארגונית/בית ספרית


work orientations, educational evaluation, teachers' professional development, project-based learning, Quantitative research, meaning of work, impression management, teachers' careers, qualitative research methods, teachers' career decision making processes, curriculum, calling, school/organizational culture

הוראה

במכללת אורנים

מרצה בקורס "שיטות מחקר איכותניות" לתלמידי התואר הראשון החל משנה"ל תשס"ח (2007/8). החל משנה"ל תשע"א (2010/11) מלמדת את הקורס גם סטודנטים לתואר שני.

מרצה בקורס "הערכה חינוכית" לתלמידי התואר הראשון והסבת אקדמאים להוראה החל משנה"ל תשע"א (2010/11).

מרצה בקורס "שיטות מחקר כמותניות" לתלמידי התואר הראשון החל משנה"ל תש"ע (2009/10). החל משנה"ל תשע"ו (2015/16) מלמדת את הקורס גם סטודנטים לתואר שני.

מנחה סדנאות לכתיבת עבודות גמר יישומיות לתלמידי התואר השני במסלולים: הוראה רב תחומית, ייעוץ וחינוך והוראה לתלמידים בהדרה החל משנה"ל תשע"ו (2015/16).

מרצה בקורס "סמינריון יישומי רפלקטיבי" לתלמידי התואר השני במסלול מוסמך בהוראה בין השנים תשע"ב (2011/12) ותשע"ה (2014/15).

מחוץ למכללה

בעבר מרצה בקורסים שונים בפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה, מורה למקצועות העברית במסגרות חינוך שונות בצפון הארץ.

רשימת פרסומים

נושאי תיזה

עבודת הדוקטורט ( .Ph.D. / D.Sc) - בעברית ובאנגלית

תיזת דוקטור ( Ph.D./ D.Sc.):

תהליכי קבלת החלטות תעסוקתיות של עובדי הוראה לאורך כעשר שנות קריירה

Career decision-making processes of teachers over a period of ten years

עבודת תיזה למאסטר (.M.Sc. / M.A) - בעברית ובאנגלית

תיזת מאסטר (M.A. / M.Sc.):

דפוסי אינטראקציה בשיעורי שפה בכיתה ז' והזיקה ביניהם לבין אופני הדיבור.

 Modes of Talk and their Relation to Interaction Patterns in Language Lessons in the Seventh Grade.

 

ספרים - כתיבה או עריכה

אני כותבת ספר בנושא "ניהול רושם למורים", בתמיכתו של מכון מופ"ת.

מאמרים

כתבי עת מדעיים ומקצועיים או פרקים בספרים

  בכתבי עת מדעיים עם שיפוט:

Orland-Barak, L. & Yinon, H. (2005). Different but Similar: Student Teachers' Perspectives on the Use of L1 in Arab and Jewish EFL Classroom Settings. Language, Culture and Curriculum, 18 (1), 91-113.

Orland-Barak, L. & Yinon, H. (2005). Sometimes a novice and sometimes an expert: mentors’ professional expertise as revealed through their stories of critical incidents. Oxford Review of Education, 31 (4), 557-578.

Orland-Barak, L. & Yinon, H. (2007). When theory meets practice: What student teachers learn from guided reflection on their own classroom discourse. Teaching and Teacher Education, 23 (6), 957-969.

 

הצגה בכנסים מדעיים

ינון, ח. (2015). התערוכה ככלי להוראה והערכה. הרצאה שהוצגה בכנס הראשון ליצירתיות בהוראה, יוני 2015, מכללת אורנים, קרית טבעון. 

Yinon, H. (2015). 'Commitment-to-the-Calling' in Teachers'Professional Lives: Career Decision-making Processes of Teachers with a CallingOrientation. Paper presented at the annual meeting of the American Educational ResearchAssociation (AERA), April 2015, Chicago, Illinois. 

ינון, ח. (2014). דילמות בהוראת ניתוח נתונים איכותניים. הרצאה שהוצגה בכנס החמישי למחקר איכותני, פברואר 2014, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע.

Yinon, H. (2013). Understanding teachers' career decision-making processes using the 'work orientation' construct. Paper presented at the 6th international conference on teacher education, July 2013, David Yalin College and Mofet Institute, Jerusalem and Tel Aviv, Israel.

ינון, ח. (2012). תהליכי קבלת החלטות תעסוקתיות של עובדי הוראה בעלי אוריינטציית ייעוד. הרצאה שהוצגה בכנס המדעי השנתי ב-13 "מחקר, עיון ויצירה באורנים", פברואר 2012, מכללת אורנים, קריית טבעון.

ינון, ח. (2012). הוראת מחקר איכותני על פי עקרונות 'למידה מבוססת פרויקטים'. הרצאה שהוצגה בכנס החמישי למחקר איכותני, פברואר 2012, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע.

ינון, ח. (2012). גלגולה של מתודולוגיה במחקר דוקטורט. הרצאה שהוצגה בכנס החמישי למחקר איכותני, פברואר 2012, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע.

Yinon, H. (2011). Career decision-making processes of 'child-oriented' teachers. Paper presented at the 15th biennial ISAAT conference, July 2011, Braga, Portugal.

Yinon, H. & Becher, A. (2010). The written correspondence axis of research methodology courses. Paper presented at the 1st International Conference on Academic Writing, July 2010, Mofet Institute, Tel Aviv, Israel.  

Yinon, H. (2010). Impression management - a new perspective for understanding the first years of teaching in Israel. Paper presented at the Biannual Conference of the International Association for Relationship Research, July 2010, the Interdisciplinary Center (IDC), Herzlia, Israel.

Yinon, H. (2009). Explaining the Findings of a Qualitative Study about Assessment Using Goffman’s Dramaturgical Approach. Paper presented at the 4th International Conference on Social Sciences, July 2009, University of Athens, Athens, Greece.

Yinon, H. (2009). ‘Wandering between levels’: an evaluation of beginning teachers’ reflection. Paper presented at the 14th biennial ISAAT conference, July 2009, University of Lapland, Rovaniemi, Finland.

ינון, ח. וח'יר-פראג', ר. (2008). דילמות בשילוב קורסים מתוקשבים בסדנאות סטאז' למורים מתחילים. פוסטר שהוצג בכנס מיט"ל, אוגוסט 2008, אוניברסיטת חיפה.

Yinon, H. (2008). An examination of beginning teachers’ self-presentation styles and strategies. Paper presented at the 8th international conference of PEPE, January 2008, Edinburgh, Scottland.

Yinon, H. (2007). Is someone really watching the gate of the teaching profession in Israel?. Paper presented at the ISAAT pre-conference, July 2007, Brock University, St. Catherine, Canada.

Yinon, H. (2007). Understanding interns’ thinking using De-Bono’s six-thinking-hats method. Paper presented at the 13th biennial ISAAT conference, July 2007, Brock University, St. Catherine, Canada.

Yinon, H. (2006). Re-examination of Kagan’s model of teachers’ professional development: interns’ concerns and reasoning as reflected through their self-reported cases. Paper presented at the EARLI JURE 9th conference, July 2006, Tartu, Estonia.

Yinon, H. (2005). A methodology for analyzing the relations between interaction patterns and modes of talk in the classroom. Paper presented at the EARLI JURE 2005 Pre-conference, August 2005, Nicosia, Cyprus.

Yinon, H. (2005). Modes of Talk and their Relation to Interaction Patterns in Language Lessons in the Seventh Grade. Paper presented at the 11th biennial EARLI conference, August 2005, Nicosia, Cyprus.

פעילות מקצועית/חינוכית/אקדמית, פיתוח וייזום


תפקידים אקדמיים במכללה/אוניברסיטה

במכללת אורנים

מורה מלווה לסטודנטים לספרות החל משנה"ל תשע"ה (2014/15).

חוקרת ברשות המחקר החל משנה"ל תשע"ה (2014/15).

יועצת למרצים מטעם המרכז לקידום ההוראה בנושא כתיבת סילבוסים לפי עקרונות תהליך בולוניה (ECTS) החל משנה"ל תשע"ה (2014/15).

מרחב אישי

בקורסים השונים שאני מלמדת, אני שמה דגש מיוחד על החיבור בין התיאוריה ליישומה בשטח. לכן, מאוד חשוב לי שהסטודנטים יתנסו בתכנים הנלמדים, ובמידת האפשר, יערכו פרוייקטים יישומיים הרלוונטיים לעבודתם. בנוסף, חשוב לי לטפח בוגרים שיודעים לעבוד בצוות. כמרצה אני שמה דגש רב על קשר אישי עם הסטודנטים, מתוך אמונה שקשר כזה יסייע להם בהתפתחותם המקצועית והאישית ויהווה עבורם מודל לטיפוח קשר חם ולבבי עם תלמידיהם לעתיד.