אתר אישי

ד"ר אתקין הלה

ראש החוג ללשון עברית

קורות חיים

השכלה אקדמית

התואר

חוגים

מוסד אקדמי

קבלת תואר

PhD

תרגום וחקר התרגום

אוניברסיטת בר־אילן

2019

MA

עם תיזה

תרגום וחקר התרגום

אוניברסיטת בר־אילן

2016

MA

בלשנות כללית

SOAS

University of London

1991

B.A.

לשון עברית

ספרות עברית

האוניברסיטה העברית

בירושלים

1982

תעודת הוראה

לשון עברית

ספרות עברית

האוניברסיטה העברית

בירושלים

1982

מומחיות אקדמית


הוראה

במכללת אורנים

תשע"ב

דידקטיקה של הוראת הלשון ב

 

מיומנויות הוראה

 

אימוני הוראה

תשע"ג

דידקטיקה של הוראת הלשון ב

 

מיומנויות הוראה

 

אימוני הוראה

תשע"ד

דידקטיקה של הוראת הלשון א

 

דידקטיקה של הוראת הלשון ב

 

מיומנויות הוראה

 

אימוני הוראה

תשע"ה

דידקטיקה של הוראת הלשון א

 

דידקטיקה של הוראת הלשון ב

 

מיומנויות הוראה

 

אימוני הוראה

תשע"ו

דידקטיקה של הוראת הלשון א

 

דידקטיקה של הוראת הלשון ב

 

אימוני הוראה

 

מיומנויות הוראה

 

תוכניות לימודים וחומרי למידה בהוראת העברית כשפה שנייה (לתואר שני)

תשע"ז

דידקטיקה של הוראת הלשון א

 

דידקטיקה של הוראת הלשון ב

 

אימוני הוראה

 

תוכניות לימודים וחומרי למידה בהוראת העברית כשפה שנייה (לתואר שני)

 

מתודיקה של הוראת פרקי הדקדוק בעברית כשפה שנייה (לתואר שני)

תשע"ח

דידקטיקה של הוראת הלשון א

 

דידקטיקה של הוראת הלשון ב

 

כתיבה אקדמית

תשע"ט

דידקטיקה של הוראת הלשון א

 

דידקטיקה של הוראת הלשון ב

 

כתיבה אקדמית

 

הדקדוק הנורמטיבי: יסודות בעריכת לשון

 

עברית תקנית (למסלול היסודי)

 

 

רשימת פרסומים

נושאי תיזה

עבודת הדוקטורט ( .Ph.D. / D.Sc) - בעברית ובאנגלית

יחסי גומלין הידודיים בתגוביות אירוניות למאמרי עמדה מקוונים באתר של עיתון הארץ: אדוות ושרשורים
 אוניברסיטת בר אילן, בהנחיית הפרופסור אלדעה ויצמן

Interactivityin Readers' Ironic Comments to On-Line Op-Eds. in the Website of "Haaretz" Newspaper: Threads and Ripples

עבודת תיזה למאסטר (.M.Sc. / M.A) - בעברית ובאנגלית


תגוביות הקוראים לאירוניה במאמרי עמדה בעיתונות היומית המקוונת –  בחינת עדויות להערכת האירוניה ולדרכי התגובה כלפיה
אוניברסיטת בר אילן, בהנחיית הפרופסור אלדעה ויצמן

Readers' Comments on Op-Eds –Evaluation and Response to Irony


מאמרים

כתבי עת מדעיים ומקצועיים או פרקים בספרים

עמיר, ע' ואתקין, ה'  (2016). דיאלוגיות בכתיבת טיעון של תלמידי תיכון– מחקר משווה. חלקת לשון, 49, 145 – 170.

עמיר, ע' ואתקין, ה' (2014). דיאלוגיות בכתיבת טיעון של תלמידים, דפים, 57, 54-37.

עמיר, ע' ואתקין, ה' (2012). צייני עמדה בכתיבת הטיעון של תלמידי התיכון, בתוך: השכל-שחם, ע', בורשטיין, ר', עמיר, ע' ואתקין, ה' (עורכות), מזמרת הלשון – עיון ומחקר בחינוך לשוני, משרד החינוך, 334-317.

עמיר, ע' ואתקין, ה' (2011). מה בין דיון לוויכוח, חלקת לשון, 42, 136-119. 

הצגה בכנסים מדעיים

   

תאריך

הכינוס

מקום

נושא ההרצאה

מרצות

22 באוקטובר 2019

האגודה הישראלית לבלשנות שימושית

המכללה האקדמית גורדון

יחסי גומלין הידודיים בתגוביות אירוניות למאמרי עמדה מקוונים:
אדוות ושרשורים

 

אתקין, ה'

26-28 June 2019

International Association for Research in L1 Education (ARLE)

Universidade NOVA de Lisboa, Lisbon

Domains of interest and ICT implementation in a questionnaire on writing

Atkin, H. & Amir, A.

29-31 August 2018

SIG Writing, international conference of the EARLY special interest group on writing

University of Antwerp, Antwerp Belgium

The influence of personal and topic interest on students' stances toward writing

Amir, A. & Atkin, H.

11-14 October 2017

International Association for Dialogue Analysis

Alma Mater Studiorum, University of Bologna, Bologna, Italy

Ironic ad-hominem comments on op-eds – a confrontational dialogue

Atkin, H. & Weizman, E.

15-17 June 2017

International Association for Research in L1 Education (ARLE)

Talinn University, Talinn Estonia

The development of audience perspective in argumentative writing of mid-school students – linguistic aspects

Atkin, H. & Amir, A.

4-6 July 2016

SIG Writing, international conference of the EARLY special interest group on writing

Hope University, Liverpool, England

Observational Learning: Meta-cognitive knowledge and positioning in persuasive writing

Amir, A. & Atkin, H.

27-28 June 2016

The Israel Forum for Academic Writing

Mofet, Tel Aviv, Israel

What does a good text entail? – On the role of the observer in the construction of knowledge on writing

 

Amir, A. & Atkin, H.

 6 באוקטובר 2015

האגודה הישראלית לבלשנות שימושית

מכללת דוד ילין, ירושלים

השפעתה של הלמידה מצפייה על הבניית הטיעון

עמיר, ע' ואתקין, ה'

5 ביולי 2015

האגודה הישראלית לאוריינות ושפה

מכללת לוינסקי,

תל אביב

על תפקיד הצופה בהוראת הכתיבה

עמיר, ע' ואתקין, ה'

3-5 June 2015

International Association for Research in L1 Education (ARLE)

University of Southern Denmark, Odense, Denmark

The "Yummy Yummy" Case in Israel

Amir, A. & Atkin, H.

19 באוקטובר 2014

האגודה הישראלית לבלשנות שימושית

 

תאוריית התפקידים בתהליך הכתיבה

עמיר, ע' ואתקין, ה'

3 ביולי 2014

האגודה הישראלית לאוריינות ושפה

אוניברסיטת חיפה

תכנית שלהב"ת: שילוב הבנה והבעה בתחומי הדעת. גשר בין אוריינות גנרית לאוריינות דיסציפלינרית

עמיר, ע' ואתקין, ה'

24–26 ביוני 2014

ארגון הפרופסורים לעברית באמריקה (נא"פ)

אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע

כתיבה בהנאה – רציונל וממצאים ראשוניים

עמיר, ע' ואתקין, ה'

11-13 June 2013

International Association for the Improvement of Mother Tongue Education IAIMTE

University of Paris, Paris, France

Shalhevet – integration of literacy skills in all disciplines – an intervention program

Amir, A. & Atkin, H.

11 בפברואר 2013

העברית שפה חיה

מכללת אורנים, קריית טבעון

דיאלוגיות בכתיבת טיעון של תלמידי בית הספר התיכון: מחקר משווה

עמיר, ע' ואתקין, ה'

9 באוקטובר 2012

האגודה הישראלית לבלשנות שימושית

מכללת אחווה

שכנוע ואינטראקציה בכתיבת טיעון של תלמידים

עמיר, ע' ואתקין, ה'

31 ביולי – 1 באוגוסט 2012

International Conference on Academic Writing

מכון מופ"ת תל אביב

יחסי מוען נמען בכתיבת טיעון של תלמידים

עמיר, ע' ואתקין, ה'

24 ביוני 2012

האגודה הישראלית לחקר שפה וחברה

האוניברסיטה הפתוחה, רעננה

"'לדעתי, אני חושב ש...' צייני עמדה בכתיבתם של תלמידי תיכון"

עמיר, ע' ואתקין, ה'

15-17 June 2011

 

International Association for the Improvement of Mother Tongue Education IAIMTE

Hildesheim University, Hildesheim, Germany

Discussion skills (oral literacy) in Hebrew as a mother tongue – initial findings

Amir, A. & Atkin, H.

22 במאי 2011.

 

האגודה הישראלית לחקר שפה וחברה

מכללת אחווה

דיאלוגיות בכתיבת טיעון של תלמידי בית הספר התיכון

עמיר, ע' ואתקין, ה'

23-26 June 2009

International Association for the Improvement of Mother Tongue Education IAIMTE

University of Toronto, Toronto, Canada

Developing Rubrics as a Means for Establishing Discussion in Class

Amir, A. & Atkin, H.

 

פעילות מקצועית/חינוכית/אקדמית, פיתוח וייזום

אתקין, ה' (תש"ע). ההבעה שבעל־פה,  משימות הערכה גרסה ניסיונית: אוגדן לתלמיד ואוגדן למורה, ראמ"ה, המנהל הפדגוגי, המזכירות הפדגוגית. (פיתוח וכתיבה)

האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים (תשס"ט).  עברית כשפה שנייה: תכנית לימודים, ירושלים: משרד החינוך. (תחקיר תאורטי)

משרד החינוך,המזכירות הפדגוגית (2011). במלל ובזמר: השתקפות השפה, הספרות המקורות היהודיים והאמנות הישראלית בזמר העברי. (חברה בצוות הכתיבה)

רוזנטל, ר' (2011). מילים מספרות: גלגולי משמעות של מילים וניבים בעברית, ירושלים: משרד החינוך. (חברה בוועדת ההיגוי).

רוזן, מ' (2011). סיפורי מילים, ירושלים: משרד החינוך. (חברה בוועדת ההיגוי).

פיתוח וכתיבה של יחידות לימוד מקוונות על-פי דרישות ,PISA  2017–2018

חברה בצוות ההיגוי של פיתוח בחינת הבגרות המתוקשבת בראמ"ה,2017–2018


תפקידים אקדמיים במכללה/אוניברסיטה

במכללת אורנים

שנה"ל תשע"ט: ראש החוג ללשון העברית

שנה"ל תש"ף: ראש החוג ללשון העברית


מחוץ למכללה

ספטמבר 2016–אוגוסט 2018

מנחת השתלמות בתוכנית "השקפה" למורים מובילים

ספטמבר 1996–אוגוסט 2018

מדריכה מחוזית וארצית להוראת העברית בבתי הספר העל־יסודיים      

2003–2018

משרד החינוך: הפיקוח על הוראת העברית – חברה בוועדת המקצוע "עברית"

 2000–2018

מכון סאלד: יו"ר ושותפה בצוותי היגוי

1999–2018

משרד החינוך, מרב"ד: יו"ר ומעריכה בכירה של בחינות בגרות בכל מקצועות העברית

תפקידים ציבוריים