אתר אישי

ד"ר אתקין הלה


קורות חיים

השכלה אקדמית

התואר

חוגים

מוסד אקדמי

קבלת תואר

PhD

תרגום וחקר התרגום

אוניברסיטת בר־אילן

2019

MA

עם תיזה

תרגום וחקר התרגום

אוניברסיטת בר־אילן

2016

MA

בלשנות כללית

SOAS

University of London

1991

B.A.

לשון עברית

ספרות עברית

האוניברסיטה העברית

בירושלים

1982

תעודת הוראה

לשון עברית

ספרות עברית

האוניברסיטה העברית

בירושלים

1982

מומחיות אקדמית

אוריינות


Literacy

הוראה

במכללת אורנים

תשע"ב

דידקטיקה של הוראת הלשון ב

 

מיומנויות הוראה

 

אימוני הוראה

תשע"ג

דידקטיקה של הוראת הלשון ב

 

מיומנויות הוראה

 

אימוני הוראה

תשע"ד

דידקטיקה של הוראת הלשון א

 

דידקטיקה של הוראת הלשון ב

 

מיומנויות הוראה

 

אימוני הוראה

תשע"ה

דידקטיקה של הוראת הלשון א

 

דידקטיקה של הוראת הלשון ב

 

מיומנויות הוראה

 

אימוני הוראה

תשע"ו

דידקטיקה של הוראת הלשון א

 

דידקטיקה של הוראת הלשון ב

 

אימוני הוראה

 

מיומנויות הוראה

 

תוכניות לימודים וחומרי למידה בהוראת העברית כשפה שנייה (לתואר שני)

תשע"ז

דידקטיקה של הוראת הלשון א

 

דידקטיקה של הוראת הלשון ב

 

אימוני הוראה

 

תוכניות לימודים וחומרי למידה בהוראת העברית כשפה שנייה (לתואר שני)

 

מתודיקה של הוראת פרקי הדקדוק בעברית כשפה שנייה (לתואר שני)

תשע"ח

דידקטיקה של הוראת הלשון א

 

דידקטיקה של הוראת הלשון ב

 

כתיבה אקדמית

תשע"ט

דידקטיקה של הוראת הלשון א

 

דידקטיקה של הוראת הלשון ב

 

כתיבה אקדמית

 

הדקדוק הנורמטיבי: יסודות בעריכת לשון


תש"ף 

עברית תקנית (למסלול היסודי)

דרכי הוראת הלשון

תורת הניקוד ב

דקדוק נורמטיבי

כתיבה אקדמית

לשון ואוריינות ב

לימודי יסוד


 

 

רשימת פרסומים

נושאי תיזה

עבודת הדוקטורט ( .Ph.D. / D.Sc) - בעברית ובאנגלית

יחסי גומלין הידודיים בתגוביות אירוניות למאמרי עמדה מקוונים באתר של עיתון הארץ: אדוות ושרשורים
 אוניברסיטת בר אילן, בהנחיית הפרופסור אלדעה ויצמן

Interactivityin Readers' Ironic Comments to On-Line Op-Eds. in the Website of "Haaretz" Newspaper: Threads and Ripples

עבודת תיזה למאסטר (.M.Sc. / M.A) - בעברית ובאנגלית


תגוביות הקוראים לאירוניה במאמרי עמדה בעיתונות היומית המקוונת –  בחינת עדויות להערכת האירוניה ולדרכי התגובה כלפיה
אוניברסיטת בר אילן, בהנחיית הפרופסור אלדעה ויצמן

Readers' Comments on Op-Eds –Evaluation and Response to Irony


מאמרים

כתבי עת מדעיים ומקצועיים או פרקים בספרים

Amir, A., Atkin, H., & Rijlaarsdam, G. (2021). The case of 'Yummy Yummy'-a replication of an intervention program. L1 Educational Studies in Language and Literature21(Running issue).

עמיר, ע' ואתקין, ה'  (2016). דיאלוגיות בכתיבת טיעון של תלמידי תיכון– מחקר משווה. חלקת לשון, 49, 145 – 170.

עמיר, ע' ואתקין, ה' (2014). דיאלוגיות בכתיבת טיעון של תלמידים, דפים, 57, 54-37.

עמיר, ע' ואתקין, ה' (2012). צייני עמדה בכתיבת הטיעון של תלמידי התיכון, בתוך: השכל-שחם, ע', בורשטיין, ר', עמיר, ע' ואתקין, ה' (עורכות), מזמרת הלשון – עיון ומחקר בחינוך לשוני, משרד החינוך, 334-317.

עמיר, ע' ואתקין, ה' (2011). מה בין דיון לוויכוח, חלקת לשון, 42, 136-119. 

הצגה בכנסים מדעיים

   
 

תאריך

הכינוס

מקום

נושא ההרצאה/הדיון

 29 בספטמבר 2021  איל"ש, האגודה הישראלית לבלשנות שימושית  מכללת תלפיות  תחומי עניין והטמעת מיומנויות תקשוב בשאלון על כתיבה

June 15-17 2020

SIG Writing*

*Conference canceled due to the COVID-19 Pandemic

Ume? University, Sweden,

Role Theory in writing: the effect of observational learning on argumentative writing in different levels.

22 באוקטובר 2019

איל"ש, האגודה הישראלית לבלשנות שימושית

המכללה האקדמית גורדון

יחסי גומלין הידודיים בתגוביות אירוניות למאמרי עמדה מקוונים
באתר של עיתון הארץ: אדוות ושרשורים

 

26-28 June 2019

ARLE Conference

FCSH Universidade NOVA de Lisboa

Domains of interest and ICT implementation in a questionnaire on writing

2 באוקטובר 2018

איל"ש, האגודה הישראלית לבלשנות שימושית

האוניברסיטה הפתוחה, רעננה

השפעת העניין על עמדות תלמידים כלפי הכתיבה

 

29-31 August, 2018

SIG Writing, 16th international conference of the EARLY special interest group on writing

University of Antwerp, Antwerp Belguim

The influence of personal and topic interest on students' stances toward writing

 

11-14 October, 2017

International Association for Dialogue Analysis

Alma Mater Studiorum, University of Bologna, Bologna, Italy

Ironic ad-hominem comments on op-eds – a confrontational dialogue

15-17 June,  2017

International Association for Research in L1 Education (ARLE)

Talinn University, Talinn Estonia

The development of audience perspective in argumentative writing of mid-school students – linguistic aspects

 

4-6 July 2016

SIG Writing

Liverpool Hope University

 

Observational Learning: Meta-cognitive knowledge and positioning in persuasive writing

              27-28 June 2016

 

The Israel Forum for Academic Writing

                   Mofet, Tel Aviv

Learning-to-write: The influence of observational learning on the construction of argumentative writing

6 באוקטובר 2015

האגודה הישראלית לבלשנות שימושית

מכללת דוד ילין

השפעתה של הלמידה מצפייה על הבניית הטיעון

5 ביולי 2015

האגודה הישראלית לאוריינות ושפה

מכללת לוינסקי

על תפקיד הצופה בהוראת הכתיבה

3-5 June 2015

International Association for the Improvement of Mother Tongue Education (IAIMTE/ARLE)

University of Southern Denmark   Odense, Denmark

The Yummy Yummy Case in Israel

19 באוקטובר 2014

האגודה הישראלית לבלשנות שימושית (איל"ש)

אוניברסיטת בר אילן

תאוריית התפקידים בתהליך הכתיבה

3 ביולי 2014

האגודה הישראלית לאוריינות ושפה

אוניברסיטת חיפה

תכנית שלהב"ת: שילוב הבנה והבעה בתחומי הדעת. גשר בין אוריינות גנרית לאוריינות דיסיפלינרית

26-24 ביוני, 2014

 

ארגון הפרופסורים לעברית באמריקה (נא"פ)

אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע

כתיבה בהנאה – רציונל וממצאים ראשוניים

 11-13 June, 2013

International Association for the Improvement of Mother Tongue Education (IAIMTE)

University of Paris, Paris, France,

Shalhevet – integration of literacy skills in all disciplines – an intervention program

11 בפברואר 2013

העברית שפה חיה

מכללת אורנים, קריית טבעון

דיאלוגיות בכתיבת טיעון של תלמידי בית הספר התיכון: מחקר משווה

9 באוקטובר 2012

האגודה הישראלית לבלשנות שימושית (איל"ש)

מכללת אחווה

שכנוע ואינטראקציה  בכתיבת טיעון של תלמידים

                31 ביולי – 1 באוגוסט 2012

The Israel Forum for Academic Writing

מכון מופ"ת, תל אביב

יחסי מוען נמען בכתיבת טיעון של תלמידים

24 ביוני 2012.

 

האגודה הישראלית לחקר שפה וחברה

האוניברסיטה הפתוחה, רעננה

'לדעתי, אני חושב ש...' צייני עמדה בכתיבתם של תלמידי תיכון

15-17 June 2011

International Association for the Improvement of Mother Tongue Education (IAIMTE)

                                Hildesheim University, Hildesheim, Germany

Discussion skills (oral literacy) in Hebrew as a mother tongue – initial findings

22 במאי 2011

                     האגודה הישראלית לחקר שפה וחברה

מכללת אחווה

דיאלוגיות בכתיבת טיעון של תלמידי בית הספר התיכון

24 ביוני 2010

האגודה הישראלית לחקר שפה וחברה

אוניברסיטת בן-גוריון שבנגב, באר שבע

'אתה מפריע לי, אני אפריע לך' – מילים המבנות מציאות, הדיון והוויכוח

3 בספטמבר 2009

האגודה הישראלית לאוריינות ושפה

נווה אילן

מחוון להערכת הדיון הקבוצתי

23-26 June 2009

International Association for the Improvement of Mother Tongue Education (IAIMTE)

University of  Toronto, Toronto, Canada

Developing Rubrics as a Means for Establishing Discussion in Class

 

פעילות מקצועית/חינוכית/אקדמית, פיתוח וייזום

   האגף לתכנון ולפיתוח תוכניות לימודים(תשס"ט).  עברית כשפה שנייה: תוכנית לימודים, ירושלים: משרד החינוך. (תחקיר תיאורטי)

אתקין, ה' (תש"ע). ההבעה שבעל־פה,  משימות הערכה גרסה ניסיונית אוגדן לתלמיד ואוגדן למורה, ראמ"ה, המנהל הפדגוגי, המזכירות הפדגוגית.(פיתוח וכתיבה)

משרד החינוך, המזכירות הפדגוגית (2011).

  • במלל ובזמר: השתקפות השפה, הספרות המקורות היהודיים והאמנות הישראלית בזמר העברי. (חברה בצוות הכתיבה)

רוזן, מ' (2011). מילים מספרות. ירושלים: משרד החינוך. (חברה בצוות ההיגוי)

רוזנטל, ר' (2011). סיפורי מילים. ירושלים: משרד החינוך. (חברה בצוות ההיגוי)

עמיר, ע' ואתקין, ה' (2014). כתיבה בהנאה – תוכנית מקיפה לחינוך לכתיבה בחטיבות הביניים. ירושלים: משרד החינוך –  המזכירות הפדגוגית, הפיקוח על הוראת העברית, מט"ח.

עמיר, ע' ואתקין, ה' (2016). מיזוג מידע – היבטים תיאורטיים ויישומיים למפתחים ולמורים. ירושלים: משרד החינוך.

 (2015–2018). יחידות הוראה המאגדות את אופנויות השפה השונות בדגש על כתיבה. ירושלים: משרד החינוך: הפיקוח על הוראת הכתיבה. (פיתוח וכתיבה)

פיתוח וכתיבה של יחידות לימוד מקוונות על-פי דרישותPISA  2017–2018 .

חברה בצוות ההיגוי של פיתוח בחינת הבגרות המתוקשבת בראמ"ה 2017–2018. 

תפקידים אקדמיים במכללה/אוניברסיטה

במכללת אורנים

שנה"ל תשע"ט: ראש החוג ללשון העברית

שנה"ל תש"ף: ראש החוג ללשון העברית

שנה"ל תשפ"א: ראש החוג ללשון העברית

שנה"ל תשפ"ב: ראש החוג ללשון העברית


מחוץ למכללה

ספטמבר 2016–אוגוסט 2018

מנחת השתלמות בתוכנית "השקפה" למורים מובילים

ספטמבר 1996–אוגוסט 2018

מדריכה מחוזית וארצית להוראת העברית בבתי הספר העל־יסודיים      

2003–2018

משרד החינוך: הפיקוח על הוראת העברית – חברה בוועדת המקצוע "עברית"

 2000–2018

מכון סאלד: יו"ר ושותפה בצוותי היגוי

1999–2018

משרד החינוך, מרב"ד: יו"ר ומעריכה בכירה של בחינות בגרות בכל מקצועות העברית

תפקידים ציבוריים