אתר אישי

ד"ר שכטר-סולומון הילה

מרצה – מומחית לאבחון וטיפול בלקויות למידה, החוג לחינוך מיוחד

קורות חיים

השכלה אקדמית

התואר 

חוג/מחלקה/פקולטה 

מוסד אקדמי 

שנת קבלת תואר 

Ph.D. / D.Sc. (דוקטור)

החוג להוראה למידה והדרכה, הפקולטה לחינוך

אוניברסיטת חיפה

2013

M.A. / M.Ed. / M.Sc. (מוסמך)

החוג חינוך מיוחד, מגמת לקויות למידה, הפקולטה לחינוך

אוניברסיטת חיפה

2005

B.A. / B.Ed. / B.Sc.

החוג לחינוך מיוחד, הפקולטה לחינוך

אוניברסיטת חיפה

2001

תעודת הוראה

החוג לחינוך מיוחד - הסבת אקדמאיים

מכללת גורדון

2012

מומחיות אקדמית

אוריינות, אסטרטגיות למידה, דיסגרפיה, דיסלקסיה, הבנת הנקרא, הבעה בכתב, הערכה/ אבחון (לקויות למידה), התערבות (לקויות למידה), כתיב, כתיבה, למידה מוטורית, לקויות למידה, קריאה, רכישת קריאה וכתיבה, שילוב


Literacy, Learning Strategies, Dysgraphia, Dyslexia, Reading comprehension, Written expression, Evaluation/Diagnosis (Learning disabilities), Intervention in Learning disabilities, Spelling, Writing, Motor learning, Learning Disabilities, Reading, Reading and writing equation, Inclusion

הוראה

במכללת אורנים

  • היום (2016): טיפוח תהליכים קוגניטיביים בגן הילדים לקידום ילדים עם קשיים התפתחותיים –סמינריון – החוג לחינוך מיוחד בגיל הרך.
  • 2010-היום: מדריכה בסדנה לטיפול בלקויות למידה – החוג לחינוך מיוחד.
  • 2010 - היום: היבטים התפתחותיים ואורייניים של קריאה וכתיבה – החוג לחינוך מיוחד.
  • 2009- היום : אבחון קריאה כתיבה – החוג לחינוך מיוחד.
  • 2015: טיפוח תהליכים קוגניטיביים בגן הילדים לקידום ילדים עם קשיים התפתחותיים (שיעור) – החוג לחינוך מיוחד בגיל הרך
  • 2014-2015: מבוא לחינוך מיוחד בגיל הרך – החוג לחינוך מיוחד בגיל הרך.
  • 2011-2014: לקויות כתיבה (הסבת אקדמאים חנ"מ)
  • 2010-2012: מבוא לחינוך מיוחד (6-21) – החוג לחינוך מיוחד
  • 2010: שילוב הילד החריג (חיילות שנה ב').
  • 2010: שילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים (הסבה על יסודי).
  • 2009- 2012: אבחון תהליכי הבנת הנקרא והטיפול בהם היבטים תיאורטיים ויישומיים – מאבחנים דידקטיים – הרחבת הסמכה
  • 2009: אוריינות בית ספרית – החוג לחינוך מיוחד.
  • 2009: שילוב תוכנות מחשב לטיפול בלקויות למידה (סדנה) – החוג לחינוך מיוחד
  • 2009:כלים לאיתור קשיים אקדמיים בקריאה ובכתיבה – הרחבת הסמכה.
  • 2009:כלים לאיתור קשיים קוגניטיביים ושפתיים – הרחבת הסמכה.
  • 2008-2011: אבחון תפקודים קוגניטיביים והטיפול בהם היבטים תיאורטיים ויישומיים – מאבחנים דידקטיים – הרחבת הסמכה.
  • 2008-2011 : אבחון תהליכי הקריאה והטיפול בהם היבטים תיאורטיים ויישומיים – מאבחנים דידקטיים – הרחבת הסמכה

מחוץ למכללה

 • 2012-2013 – הדרכת מורים בבית ספר "תל"י אלונה" (הוראה בכיתות הטרוגניות).
 • 2008-2004 :  מרצה באוניברסיטת דרבי, בחוג לחינוך (התפקיד כולל הרצאות בפני סטודנטים לתואר שני בתחומים: חינוך המיוחד, לקויות למידה והפרעות שפה).
 • 2007-2003: מדריכה בפרקטיקום של הגיל הרך, בחוג ללקויות למידה, באוניברסיטת חיפה (התפקיד כולל הרצאות בפני סטודנטים לתואר שני בנושא אבחון וטיפול בגיל הרך וכן הנחיה וליווי אישי של הסטודנטים במהלך הכשרתם).
 • 2009-2002: עוזרת הוראה של הד"ר רוני לידור בקורס תהליכים קוגניטיביים של הלמידה, באוניברסיטת חיפה.
 • 2006: מרצה בתוכנית להכשרת מאבחנים דידקטיים, מטעם משרד החינוך.
 • 2005-2003: מורה להוראה מתקנת ב"בבית רות" (התפקיד כולל עבודה עם תלמידים בעלי לקויות למידה בחטיבה הבוגרת: ו-יב).
 • 2003: מרצה במכללת גורדון (מכללה להכשרת מורים): בתחום "פסיכולוגיה של הקריאה".
 • 2001-2003: מורה מחליפה ומורה במועדונית של כיתת PDD בבי"ס עין-הים.
 • 2002-1999: מורה במועדונית של בית-הספר "עופר" (התפקיד כולל עבודה עם אוכלוסיית אוטיסטים).

רשימת פרסומים

נושאי תיזה

עבודת הדוקטורט ( .Ph.D. / D.Sc) - בעברית ובאנגלית

בעברית:

 • הצגת האסטרטגיה בשלבים שונים בתהליך הלמידה של מיומנויות מוטוריות סגורות בעלות קצב פנימי – סוגיית העיתוי והקשר שלה לרמת התפקודים הניהוליים של הלומד. מנחה: פרופ' רון לידור.

  באנגלית:

 

 • The Introduction of Learning Strategy in Different Phases in the Learning of Self-paced Closed Motor Skills – The Issue of the Introduction Point and Its Relation to the Level of Executive Function of the Learner.

עבודת תיזה למאסטר (.M.Sc. / M.A) - בעברית ובאנגלית

בעברית:

 • ההשפעה של אסטרטגיות מיקוד קשב על ביצוע של מטלות מוטוריות סגורות בקרב לומדים בעלי ADHD וללא ADHD

באנגלית:

 

 • The effectiveness of attentional strategies on learning of closed-motor skills among normal children and children with ADHD 

מאמרים

כתבי עת מדעיים ומקצועיים או פרקים בספרים

סולומון, ה., לידור, ר. (2007). ההשפעה של אסטרטגיות למיקוד קשב על למידה של מטלות זריקה אצל ילדים בעלי ADHD ואצל ילדים ללא ADHD. בתנועה, ח(1), ע' 1-26. 

צוק, ת., סולומון, ה. (2001). ילדים בעלי אוטיזם וספרים "רב-חושיים". סחי"ש, 16, ע' 87-91.

הנחיית סטודנטים לתארים מתקדמים

§נימרי חנאן, 2007, תואר שני, נושא העבודה : התמודדות צוות ביתהספר עם תלמיד בעל צרכים מיוחדים (לקות ראייה) בגיל הבגרות.

§דינה גרינוולד, 2007, תואר שני, נושא העבודה: שילוב תלמיד בעלצרכים מיוחדים, עם הפרעת קשב וריכוז מהסוג המשולב, במסגרת תיכון צבאי.

פעילות מקצועית/חינוכית/אקדמית, פיתוח וייזום

§2007-2003: מאבחנת בקליניקה האוניברסיטאיתללקויי למידה (בהנהלת ד"ר מיכל שני).

§2000: מדריכה בפרויקט המשותף ל"מעבדהלספרנות ילדים" (באוניברסיטת חיפה) ולבתי-הספר "גיל"ו"עופר" (התפקיד כולל עבודה עם אוכלוסיית אוטיסטים ובעלי פיגור-שכלי).

תפקידים אקדמיים במכללה/אוניברסיטה

במכללת אורנים

 • 2016-2013 (היום) – ראש החוג לחינוך מיוחד בגיל הרך, במכללת אורנים
 • 2012 – מרכזת קליניקת "הלל", במכללת אורנים.

מחוץ למכללה

 • 2008: מרכזת קורס מתל"ים באוניברסיטת חיפה.
 • 2005-2004 : חברה בצוות פיתוח אבחוני סינון ללקויות למידה, מטעם הקליניקה האוניברסיטאית ללקויי למידה (בהנהלת ד"ר מיכל שני), באוניברסיטת חיפה.
 • 2003: ראש צוות בתחום השפה, בפרויקט שמטרתו לפתח אבחונים לאיתור ילדים מתקשים בעברית, אנגלית ומתמטיקה, באוניברסיטת חיפה (מבחני אלו"ל) (ברשותן של פרופ' צביה ברזניץ וד"ר אוולין שתיל).

מרחב אישי

תפיסת עולמי מבוססתעל היכולת להסתכל קדימה, לכוון למעלה, לגלות סקרנות, ליזום, להתנסות, לחקור, ללמוד,ליצור, לממש, למצות... ולהצליח

לצד זאת, לגלות רגישות, אמפתיה, להכיר את הגבולות שלי, אך גם את האזורים בתוך הגבולות, שבהם אני יכולה להתגמש. אני מאמינה בעבודת צוות המאפשרת הצבת מטרות, יכולת בחירה, פתיחות, נדיבות ושיתוף תוך פעילות אקטיבית ופרו-אקטיבית. ערכים אלו אני מנסה להעביר לסטודנטים אותם אני מדריכה ומלמדת.