אתר אישי

ד"ר חוף-נהור עירית

החוג למדעי הטבע והסביבה

קורות חיים

השכלה אקדמית

התואר

חוגים

מוסד אקדמאי

קבלת התואר

   (דוקטור למדעים) Ph.D.

המרכז לחקר תאי גזע, הפקולטה לרפואה

הטכניון, חיפה

2011

   (מוסמך למדעים) M.Sc.

המחלקה לביוכימיה קלינית, ביה"ס סאקלר לרפואה

אוניברסיטת תל-אביב

2005

.B.Sc

המחלקה לביולוגיה

אוניברסיטת חיפה

2002

תעודת הוראה

בית הספר לחינוך של התנועה הקיבוצית

אורנים

2002

מומחיות אקדמית

חינוך מדעי, מחקר


science education, Research

מרחב אישי

.Dr. Hof-Nahor serves as the head of health promoting college task force at the Mofet institute, a national intercollegiate center for research in teacher-education
.Irit's research of interest is in the interaction of health and education, interaction of nutrition and education and health promoting programs