אתר אישי

ד"ר קורן ישראל

סגל אקדמי

קורות חיים

השכלה אקדמית

התואר

חוגים

מוסד אקדמי

קבלת תואר

ד"ר

מדעי היהדות

האוניברסיטה העברית

1996

מוסמך

מדעי היהדות

האוניברסיטה העברית

1994

תואר ראשון ותעודת הוראה

מחשבת ישראל

מקרא

מכללת "אורנים" ואוניברסיטת חיפה

1992

מורה מוסמך

חינוך  "וולדורף"

אמרסון קולג', אנגליה

 1985

מומחיות אקדמית

דידקטיקה במחשבת ישראל, זהות מודרנית וזהות יהודית מודרנית, חגים וטקסים, חינוך יהודי, חסידות, יהדות מיסטית (קבלה וחסידות), מחשבת החינוך, מחשבת ישראל, מיסטיקה הודית ומודרניות, קבלה


Didactic in Jewish thought, Modern identity and modern Jewish identity, Jewish Holidays and Rituals, Jewish educatio, Hasidism, Jewish mysticism, Philosophy of education, Jewish Studies, Jewish mysticism and modernity, Kabalah

הוראה

במכללת אורנים

 

2004-2002  ראש החוג למחשבת ישראל במכללת "אורנים"

2001-1997  מרכז פעילות תרבותית במחלקה למדעי הרוח במכללת "אורנים"

מחוץ למכללה

 2003-2000 - חבר בוועדת מקצוע במחשבת ישראל מטעם משרד החינוך

רשימת פרסומים

נושאי תיזה

עבודת הדוקטורט ( .Ph.D. / D.Sc) - בעברית ובאנגלית

עבודת הד"ר 

סוגיות מרכזיות בהגותו של פרידריך ויינרב, האוניברסיטה העברית בירושלים, בשפה העברית, 342 עמודים, בהדרכתם של פרופ' פול מנדס-פלור ופרופ' שלום רוזנברג).

תאריך הגשה אפריל 1996, תאריך סיום השיפוט ואישורה הפורמאלי ספטמבר 2006.

עבודת תיזה למאסטר (.M.Sc. / M.A) - בעברית ובאנגלית

מסלול ישיר לדוקטורט

ספרים - כתיבה או עריכה

יהדות ואנתרופוסופיה - מחלוקות עתיקות בלבוש חדש (בשני כרכים), הוצאת אדרא, תל-אביב תשע"ט (2019)

המסתורין של הארץ: מיסטיקה וחסידות בהגותו של מרטין בובר, הוצאת אוניברסיטת חיפה, תשס"ה (2005). 


The Mystery of the Earth: Mysticism and Hasidism in the Thought of Martin Buber, Supplements to The Journal of Jewish Thought and Philosophy, Brill, Leiden & Boston 2010

Friedrich Weinreb's Deutung der zwei sch?pfungsgeschichten in Buch Genesis, Thauros verlag, Weiler im Allg?
u,

מאמרים

כתבי עת מדעיים ומקצועיים או פרקים בספרים

מאמרים בכתבי עת מדעיים: 

"פירושו הדיאלוגי של מרטין בובר לתורת הצמצום", תרביץ עא א-ב (תשס"ב), עמ' 247-225. 


"הפנמתם של עיקרי יסוד חסידיים במשנתו של בובר על רקע הוויכוח על פרשנות החסידות שלו", קבלה 7 (תשס"ב), עמ' 318-281. 

Between Buber’s Daniel and his I and Thou: A New Examination”, Modern Judaism 22, 2 (2002), pp. 169-198"

"מרטין בובר ורודולף שטיינר – רחק או זיקה ? ", דעת 47 (תשס"א), עמ' 128-101.

"המשמעות הסמלית של הסוכה", מחקרי חג 11 (תש"ס), עמ' 23-8.

"מרטין בובר – מאקסטזה למיסטיקה של החיים", קבלה 5 (2000), עמ' 410-371.

"יחסו של ש"ה ברגמן למשנתו של רודולף שטיינר", עיון מט (2000), עמ' 450-429.

"Friedrich Weinreb's Commentary on the Two Tales of Creation in Genesis", Jewish Studies Quarterly 6 (1999), pp. 71-112.

"יסודות מיסטיים ונבואיים אצל פרידריך ויינרב", קבלה 4 (תשנ"ט), עמ' 386-343. 

"לוח השנה העברי - זמניות ונצחיות" מחקרי חג, 10 (תשנ"ט), עמ' 28-8. 


ב. מאמרים שהתקבלו לפרסום אך טרם ראו אור:

"עולמו הרוחני של מרטין בובר וגבולותיו", יפורסם בקובץ רוחניות יהודית (בעריכת פרופ' משה אידל), בהוצאת ההסתדרות היהודית הציונית.


"הטרנספורמציה במושג הכלי הקבלי במחשבתם של הרב יהודה אשלג ומרטין בובר", דעת – כתב עת לפילוסופיה יהודית ולקבלה.

ג. פרסומים אחרים:

"'עד דלא ידע': שיכרון ושיכרון מפוכח בחג הפורים", קשר עין: ירחון ארגון המורים העל-יסודיים, 197, אדר-ניסן תש"ע,  30, 32, 34.

 "טו בשבט והמיתוס על שני העצים בגן עדן",  אדם עולם: חיים לאור האנתרופוסופיה, פברואר-מרץ 2009.

 

"קטע של הרב קוק על כפל פניה של הלאומיות", אדם עולם: חיים לאור האנתרופוסופיה, יולי-אוגוסט 2008.

 

"כיצד ללמד תרבות יהודית", קשר עין: ירחון ארגון המורים העל-יסודיים, 111, עמ' 16, 18, 2001.

הצגה בכנסים מדעיים

השתתפות פעילה בכינוסים מדעיים 

 

א. הכנס השנתי של  האיגוד
ללימודי יהדות, וושינגטון, דצמבר 2005. "תחיית מושג הכלי (הקבלי) במחשבה
המיסטית היהודית המודרנית".

 

ב. כנס על מחשבתו של מרטין בובר, ווינה, דצמבר  2004. "יסודות מיסטיים בספרו של מ' בובר 'אני
ואתה'".

 

ג. כנס על תוכניות הלימודים במחשבת ישראל, אוניברסיטת חיפה,
ינואר2004. "על חשיבותם של לימודי מיסטיקה בחטיבה העליונה".

 

ד. כנס מורים חוקרים במכללת אורנים,  קרית טבעון, מאי 2002.  "בין ספרו של בובר 'דניאל'  וספרו 'אני ואתה'".

 

ה. הקונגרס היהודי העולמי, האוניברסיטה העברית בירושלים, אוגוסט
2002. "הפנמתם של עיקריים חסידיים בהגותו של מרטין בובר".

 

ו.  כנס על המקרא ואנחנו,
החוגים למקרא ולמחשבת ישראל מכללת אורנים, קרית טבעון ,

מאי 2001, "יסודות מיסטיים ומיתיים במקרא".

 

ז. כנס החוגים למחשבת ישראל, אוניברסיטת תל אביב, אפריל 2000.
"תודעה מיתית במחשבתו של פרידירך ויינרב: פרספקטיבה היסטורית"


הרצאות קולקלויום והרצאות אורח בהזמנה:

א. "תפיסתו וגבולות תפיסתו של מרטין בובר את הקבלה",
הרצאת אורח לתוכנית התואר השני במחשבת ישראל באוניברסיטת בר-אילן, פברואר 2007.

ב. לוח השנה העברי: חגי האביב, כנס על החגים בדתות הגדולות,
הגיתה הנום: המרכז האנתרופוסופי העולמי בדורנאך שוויץ, אוגוסט 2006.

ג. יסודות מיסטיים בספרו של בובר 'אני ואתה', הרצאת אורח, המרכז
על שם אלי ויזל, אוניברסיטת בוסטון, ספטמבר 2005.

ד. הדרך הפנימית במיסטיקה היהודית: פיתוח שוויון נפש, הרצאת אורח
לזכרו של דין ארנסט שוורץ, קווינס קולג' ניו יורק, ספטמבר 2005.

ה. חמש הרצאות אורח לחברי סגל על מיסטיקה יהודית מודרנית,
אוניברסיטת ייל, ניו-היוון, אביב 2003.

 

פעילות מקצועית/חינוכית/אקדמית, פיתוח וייזום

ספר לימוד

"משבר האמונה בעת החדשה" (בדפוס):

ספר לימוד במחשבת ישראל לחטיבה העליונה בבתי הספר הממלכתיים
בהיקף של שתי יחידות לימוד מטעם משרד החינוך. ספר הלימוד עוסק במשבר הדת בעת החדשה,
ובמפגש בין היהדות לתרבות המערבית שהביא לצמיחתם של הזרמים המודרניים ביהדות
ולפרשנות מודרנית של היהדות. ספר הלימוד הוא בהיקף של כ-350 עמודים והוא כולל
מקורות הגותיים מגוונים, מבואות מפורטים ועיבודים דידקטיים.

מרחב אישי

שלום רב
 
שמי ישראל קורן, ד"ר ומרצה בכיר בחוג למחשבת ישראל ובפקולטה לחינוך במכללת אורנים.
תחומי התעניינותי שלי הם: קבלה, קבלה מודרנית, חסידות ומחשבה יהודית מודרנית, במיוחד הוגים יהודים מודרניים בעלי זיקה לחיים מיסטיים  ובדגש על הקבלה והחסידות.
כמו כן אני עוסק  בזיקה שבין מקורות מיסטיים להוראה ולחינוך, כלומר באפשרות הפריית עבודת המורה בסיועם ובהשראתם של מקורות מיסטיים. בעבודתי אני משתדל  לשלב בין תחום העיון והכתיבה המחקרית-המדעית ובין תחום ההתנסות הפנימית, הנפשית והרוחנית.
בשנים האחרונות אני מתמקד במיוחד בלימודי ספר הזוהר, חסידות פולין (פשיסחא, קוצק ואיזביצא), קבלת האר"י וכתבי רמח"ל. 
 
באתר שלי בגוגול ניתן לקרוא מאמרים בנושאים הבאים:
קבלה, קבלה מודרנית,חסידות ומיסטיקה יהודית
יהדות ואנתרופוסופיה   
חגי ישראל  
ועל ההוגים הבאים:
מרטין בובר, פרידריך ויינרב, הרב יהודה אשלג, הרב קוק, רודולף שטיינר