אתר אישי

ד"ר קרן אילאיל


קורות חיים

השכלה אקדמית

תואר ראשון: BmusEd האקדמיה למוזיקה ולמחול ע"ש רובין - ירושלים. 1988.
תואר שני: M.A בית הספר למוזיקה ע"ש בוכמן מהטה, אוניברסיטת תל אביב. 2010.
תואר שלישי: P.H.D. המחלקה למוזיקה אוניברסיטת בר אילן. 2020.

מומחיות אקדמית

מוזיקה. חינוך מוזיקלי והתפתחות מוזיקלית בגיל הרך


Music. Early childhood musical development and education

הוראה

במכללת אורנים

מוזיקה במכלול החיים של הילד.
מוזיקה והתפתחות הילד.
יצירה ביצוע והאזנה בפינת המוזיקה בגן.

מחוץ למכללה

במכללת בית ברל:

מוזיקה והתפתחות הילד.
מוזיקה בתכנון לימודים בגן.

רשימת פרסומים

נושאי תיזה

עבודת הדוקטורט ( .Ph.D. / D.Sc) - בעברית ובאנגלית

מחקר אורך של התפתחות ההבעה המוזיקלית - כלית של פעוטות
Longitudinal study of the Development of Toddler's Instrumental musical Expression

עבודת תיזה למאסטר (.M.Sc. / M.A) - בעברית ובאנגלית

התפתחות מוסיקלית בגיל הרך: מה מתפתח?
?Early Childhood Musical Development - What develops

הצגה בכנסים מדעיים

EECERA Conference, Prague 2007

Creativity in Performance Arts, co-author –

Dr. Susan Young (University of Exeter, United Kingdom)

 

ISSA Conference, Budapest 2008 – Every Voice Counts

 

The Levinsky College of Education Conference, Israel 2012 –

Early Childhood Musical Dialogues as a Means of Music Education

 

Children Talk Music Seminar, Israel 2013Musical Dialogues

 

ISME Commission on Early Childhood Music Education (ECME),

Ede, the Netherlands 2016 – Body, Cognition and Behavior in Toddler's Instrumental Improvisations