אתר אישי

ד"ר סיגד לורה אילין

ראשת התכנית לחינוך והוראה לתלמיד בהדרה

קורות חיים

מומחיות אקדמית


רשימת פרסומים

מאמרים

כתבי עת מדעיים ומקצועיים או פרקים בספרים

1.Sigad,L., Davidov, J., Lev-Wiesel, R., Eisikovits, Z., (2016). "Toxicknowledge: Working with child abuse and the self-alteration process. Vol. 31(3)481 – 499. Journal of Interpersonal Violence, DOI: 10.1177/ 0886260514555868.

2.Strier,R., Eisikovits, Z., Sigad, L., Buchbinder, E. (2016). "Workingmen’s views of poverty: Ethnic perspectives", Men and Masculinities,1-23 DOI: 10.1177/1097184X15613829.

3.Davidov, J., Sigad,L., Lev-Wiesel, R., Eisikovits, Z. 2016. "The improvisational identityof child abuse professionals: 'It isn’t my role, anyway!'", QualitativeSocial Work Journal

4.Sigad,L., Beker, G., Lev-Wiesel, R., Eisikovits, Z. (2015). "Livingon the edges: The voices of abused adolescent Israeli young women", Journalof Family Violence. 30, 5, 621-631. DOI:10.1177/0886260514555868 

5.Firsteter,E., Sigad, L., Itkes, E. (2015). The experiences of early childhoodeducators working with children of Ethiopian background", SAGE OpenJuly-September  1–9 © DOI:10.1177/2158244015607454

6.Buchbinder, E., Sigad,L., Strier, R., Eisikovits, Z. (2015). "Working poor Ultra-OrthodoxJewish women and men: Between economic distress and meaningfulness based onfaith", Journal of Poverty, 9, 4, 177-198.  

7.Carmel, Y., Sigad, L., Lev-Wiesel, R.,Eisikovits, Z. (2014), "The structure and dynamics of resiliencedevelopment among maltreated children: Pathways to resilience among Israelichild victims of abuse and neglect", Child Indicators Research.DOI 10.1007/s12187-014-9255-5.

8.Sigad, L.,& Eisikovits, R. A. (2014). "Transnational Life as a revolving door:American-Israeli mothers", International Journal of Migration andIntegration.   DOI: 10.1007/s12134-014-0350-8

9.      Strier, R., Sigad, L., Eisikovits, Z. Buchbinder, E. 2014:"Masculinity, poverty, and work: The multiple constructions of work amongworking poor men", Journal of Social Policy. 43(2), 331-349

10.  Sigad, L. I., & Eisikovits, R. A. 2013: "Grandparenting acrossborders: American grandparents accommodate their transnational grandchildren inIsrael", Journalof Aging Studies.27(4), 308-316.

11.סיגד, ל., איזיקוביץ,ר. 2012: "'אי-אפשרלהתנהג ממש כמו אמריקני כאן בישראל!' גיבוש זהות אצל ילדים ובני נוער טרנס-לאומייםצפון אמריקנים-ישראליים", מפגש לעבודה סוציאלית-חינוכית.35, 93-112. ( בדירוג  ב(

12.  Sigad, L. I., & Eisikovits, R.A. 2010: "'You can't exactly act American here in Israel!' Identitynegotiations of transnational North American - Israeli children andyouth", Journal of Ethnic and Migration Studies. 36(10),1013-1031.

13.Sigad, L. I.,& Eisikovits, R. A. 2009: "Migration, motherhood andmarriage: The cross - cultural adaptation of North American immigrant mothersin Israel", InternationalMigration, 47(1), 63-99.

14.  Eisikovits,Z., Davidov J., Sigad. L. & Lev-Wiesel, R. (2015). The socialconstruction of disclosure: the case of child abuse in Israeli society. In B.Mathews and D. C. Bross (Eds.). Mandatory reporting laws and theidentification of severe child abuse and neglect, Ch. 19 pp. 395-413.Springer publication. 

15.Sigad, L.Sofer, R., and Yazbak Abu Ahmad, M. (2015).  Childrens' Rights in and Through Education:Learning to Live Together. Annotated Syllabus with Activities. Fifth CallEuropean Commission Program, Development of an International Model for Curriculum Reform in Multicultural Education and Diversity in Teacher Training(DOIT) Publication. European Union.