אתר אישי

ד"ר כהנר לי

דיקנית הפקולטה למדעי החברה והרוח

קורות חיים

השכלה אקדמית

 


 

תואר


 

 

ההתמחות


 

 

המוסד אקדמי


 

 

שנת קבלת התואר


 

 

דוקטור


 

 

גיאוגרפיה אנושית


 

 

אוניברסיטת
  חיפה


 

 

2009


 

 

מ.א.

(בהצטיינות יתרה)
 

 

גיאוגרפיה אנושית


 

 

אוניברסיטת
  חיפה


 

 

2004


 

 

ב.א.

(בהצטיינות יתרה)
 

 

גיאוגרפיה ותיירות


 

 

מכללת עמק הירדן,

אוניברסיטת בר אילן


 

 

2001


 

 

תעודת
  הוראה


 

 

תעודת
  הוראה בגיאוגרפיה ותיירות


 

 

מכללת
  אוהלו


 

 

2001


 


מומחיות אקדמית

בניית תוכניות לימוד בגיאוגרפיה, תיירות וסביבה, גיאוגרפיה ודמוגרפיה של האוכלוסייה החרדית בישראל, גיאוגרפיה חברתית, גיאוגרפיה חברתית ופוליטית של ישראל, החברה הישראלית, הערים החרדיות בישראל, חזרה בתשובה בקיבוצים, קבוצות חרדיות מודרניות, תיירות ונופש במגזר החרדי, תפיסות סיכון בקרב תיירים דתיים


Writing Programs in Geography, Tourism and Environment, , The demography and geography of the Ultra-Orthodox Jewish population, Social Geography, Political and Social Geography in Israel, Israeli society, A new Ultra-Orthodox town, Returning to religion in the kibbutzim, Modern Ultra-Orthodoxy, Tourism and recreation in the Ultra-Orthodox sector, Risk Perception, Crisis, and Sustainable Religious Tourism

הוראה

במכללת אורנים

 • מבוא לגיאוגרפיה אנושית
 • מבוא לגיאוגרפיה עירונית
 • נשים בחברה הישראלית – מרחב ומגדר
 • סוגיות גיאופוליטיות של מדינת ישראל
 • קהילות מתבדלות בארץ ובעולם
 • החברה החרדית – הצצה מעבר לחומה
 • מבוא לסוציולוגיה של החינוך
 • שיטות מחקר איכותניות – תואר ראשון ושני
 • סדנאת ליווי לכתיבת עבודות גמר - תואר שני

מחוץ למכללה

 2010 - היום: מרצה בחוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה במכללה האקדמית לחינוך אורנים

2006 - היום: עמית הוראה  בחוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה ובחוג הרב תחומי (מערך אשכול) באוניברסיטת חיפה

2009-2011: עמית הוראה בחוג לתולדות עם ישראל באוניברסיטת חיפה

רשימת פרסומים

נושאי תיזה

עבודת הדוקטורט ( .Ph.D. / D.Sc) - בעברית ובאנגלית

נושא עבודת הדוקטורט:


כהנר, לי. 2009:  התפתחות המבנה ההיררכי והמרחבי של האוכלוסייה החרדית בישראל. אוניברסיטת חיפה.

בהדרכת: פרופ' ארנון סופר ופרופ' יוסף שלהב.

Ph.D.dissertation topic:

 The Development of the Spatial and Hierarchic Structure Among the Ultra-Orthodox Population in Israel. Haifa University

Advisor: Prof. Arnon Soffer Prof. Yosef Shelhav

עבודת תיזה למאסטר (.M.Sc. / M.A) - בעברית ובאנגלית

נושא עבודת המאסטר:

כהנר, לי. 2004:  תהליכי התפרסותה של האוכלוסייה החרדית בחיפה. אוניברסיטת חיפה, בהדרכת: פרופ' ארנון סופר.

 

Master’s degree thesis topic:

  The Process of Dispersion Among the Ultra-Orthodox Population in Haifa. Advisor: Prof. Arnon Soffer

 

ספרים - כתיבה או עריכה

זיכרמן, חיים. וכהנר, לי. 2012: חרדיות מודרנית מעמד ביניים חרדי בישראל. המכון הישראלי לדמוקרטיה, ירושלים.   

מאמרים

כתבי עת מדעיים ומקצועיים או פרקים בספרים

כהנר, לי, ושלהב, יוסף. 2013: "התנחלויות חרדיות ביהודה ושומרון", סוגיות חברתיות בישראל. גיליון 16, עמ' 41-62 

כהנר, לי. ושלהב, יוסף. 2012:  "מגטו לפרוור – תמורות במרחב החרדי בישראל", מהישרדות להתבססות תמורות בחברה החרדית בישראל ובחִקרה. עורכים: קפלן, קימי. ושטדלר, נורית. ון ליר והקיבוץ המאוחד, תל אביב ירושלים, עמ' 252-272

כהנר, לי. ושלהב, יוסף. 2012: "התפתחות המרחב החרדי בישראל", עיצוב המרחב בישראל:  המפה היישובית והקרקעית. עורך: שלמה חסון, הוצאת כתר, תל אביב, עמ' 319-338

יוזף-אורבך, ניקולא. וכהנר, לי. 2012: "תפקוד השפה בכיתובי מצבות במגזר החרדי: בית העלמין בצפת כמקרה מבחן". דברים. גיליון 5, עמ' 93-107. 

כהנר, לי. 2009: "תהליכי התפרסותן של הקהילות החרדיות בחיפה (1950-2008)". אופקים בגיאוגרפיה. גיליון 73-74, 214-240

 

Cahaner, Lee. 2012:  “Processes of Spread of the Haredi Population in Haifa". In: Maos J. O., and I. Charney (eds.). Themes in Israeli Geography  - Special Issue of Horizons in Geography. (79-80), 70-87

Cahaner, Lee. & Mansfeld, Yoel. 2012: ","A Voyage from religiousness to secularity and back: A glimpse into Haredi Tourists.  Journal of Heritage Tourism. 7  (4), 301-322

Mansfeld, Yoel. & Cahaner, Lee. 2012: "Ultra-Orthodox Jewish Tourism: A Differential Passage out of a Socio-Cultural Bubble to the “Open Space”". Tourism Analysis. 18 (1): 15-27

Cahaner, Lee. & Leon Nisim. 2013: " The  newly religious members of secular kibbutzim In Israel". The Journal of Israeli History  - Politics, Society, Culture.  (to be published

 
פרסומים אחרים:

כהנר, לי ויוסף שלהב. 2013: "התנחלויות חרדיות".  חברה- כתב עת סוציאל-דמוקרטי. גיליון 55. עמ' 9-12

כהנר, לי. יוזגוף-אורבך, ניקולא. וסופר, ארנון. 2012:  חרדים בישראל – מרחב, חברה, קהילה. קתדרת חייקין לגיאואסטרטגיה, אוניברסיטת חיפה, חיפה.

שלהב, יוסף. וכהנר, לי. 2008: "מביתר עילית לאלעד - התפתחותה של ההתיישבות החרדית בישראל ואתגריה". עתמול – כתב עת יד יצחק בן צבי. גיליון 199. עמ' 25-45.

כהנר, לי, סופר, ארנון. וכנען יובל. 2006: עתיד בקעת הירדן – השיקולים בעד ונגד השארתה בריבונות ישראלית. החוג לגיאוגרפיה והקתדרה לגיאואסטרטגיה על שם ראובן חייקין, אוניברסיטת חיפה, חיפה.

 בהליכי כינוס

הכהן ,אביעד . וכהנר, לי 2011: "בן עשרים לרדוף? צעירים בני החברה החרדית בגילאי 18-22". פורום קיסריה ה-19. עורך: צבי אפשטיין, המכון הישראלי לדמוקרטיה, ירושלים, עמ' 25-37. (פורסם בפורמט אינטרנטי).

דוחות מחקר

Cahaner, Lee. 2011:  Establishing a placement center for Ultra-Orthodox employment. University of Haifa, the President's office

Rothenberg,N., Tikochinski, S. Leon, N. & Cahaner, L. 2010: The Haredim in Israel - Background and Recommendations for a Philanthropic Strategy. Submitted to the UJA–Federation of New York.  By The Van
Leer Jerusalem Institute

הצגה בכנסים מדעיים

השתתפות בכנסים אקדמיים בינלאומיים:


 

תאריך


 

 

הכינוס


 

 

מקום


 

 

נושא ההרצאה/הדיון


 

 

July

 2013


 

 

The Sixteenth World Congress of Jewish Studies


 

 


 

 

The Hebrew University ,Jerusalem


 

 

Economy in an Enclave?: The Characteristics of the in-House Selling in the Ultra Orthodox Community

 

 

May

 2013


 

 

MYTHS OF TOURISM


 

 

University of Zadar, Department of Tourism and Communication Studies and Faculty of Economics & Business,
Department of Tourism


 

It’s All in the Hands of God – Isn’t  it? Myths and Realities on Perception of Risk among Religious Tourists


 

January 2013


 

 

International Conference on Ultra-OrthodoxyBetween Modernity and Post-Modernit


 

Van Leer Institute, Jerusalem


 

 

From Individuals to a Group: Modern Ultra-Orthodox Middle Class


 

 

October 2012


 

 

Tourism, Religion and Cultur


 

 

University of Salento Lecce, Italy


 

 

Risk Perception, Crisis, and Sustainable Religious Tourism


 

November 2010


 

 

Atlas Conference -  Mass Tourism
  vs Niche Tourism


 

 

Limassol - Cyprus


 

 

Ultra Orthodox Jewish Tourism – A study of a niche within niche tourism


 

 

July

 2010


 

 

IGU/UGI Regional Conference


 

Tel Aviv,  Israel


 

 

The Development of the Spatial and Hierarchic Structure of the Ultra-Orthodox Jewish Population in Israel


 

 

October 2009


 

 

Tourism, Religion and Culture: Regional Development through Meaningful Tourism Experiences


 

 

University of Salento Lecce, Italy


 

 

 

A Voyage from Religiousness to Secularity and Back: Ultra-Orthodox Tourism in Israel


 

June

 2007


 

 

Association for Israel Studies  
23rd Annual Conference


 

 

Open University, Israel


 

 

New Settlements or Just New Satellites?’ The Development of the Ultra-Orthodox Spatial Structure in Israel


 

 

השתתפות בכנסים אקדמיים בארץ:


 

תאריך


 

 

הכינוס


 

 

מקום


 

 

נושא ההרצאה/הדיון


 

 

אפריל 2013


 

 

הכנס ה – 15: מחקרים חדשים על
  הגליל וסביבותיו


 

 

המכללה האקדמית תל חי


 

 

"אוטונומיה שיש בה
  הכל" מחקר אודות חוזרים בתשובה הנשארים בקיבוץ


 

פברואר 2013


 

 

להחזיר את האמצע למרכז: לחקר ערים
  מסדר שני


 

 

אוניברסיטת בר אילן


 

 

ערי הפרוור החרדיות


 

 

דצמבר 2012


 

חשיפה לצפון – הכנס השנתי השני של
  המרכז לחקר חיפה והצפון


 

 

אוניברסיטת חיפה


 

 

מאפייני ההגירה של האוכלוסייה
  החרדית לצפון


 

 

דצמבר 2012


 

כנס האגודה הגיאוגרפית הישראלית


 

 

אוניברסיטת בן גוריון


 

 

"אם השם רוצה צונאמי יהיה
  צונאמי" – תפיסות סיכון בקרב תיירים חרדים


 

 

פברואר 2012


 

 

חרדיות מודרנית – התפתחותו של מעמד
  הביניים החרדי (מארגנת הכנס)


 

 

המכון הישראלי לדמוקרטיה, ירושלים


 

 

התפתחות מעמד הביניים החרדי


 

 

פברואר 2012


 

 

הכנס החמישי לשיטות מחקר איכותניות


 

 

אוניברסיטת בן גוריון


 

 

"לשמוע בשני קולות" –
  מחקר אודות בני קיבוץ החוזרים בתשובה


 

 

יוני 2011

 


 

 

פורום קיסריה ה – 19 להתוויות
  מדיניות כלכלית חברתית, המכון הישראלי לדמוקרטיה


 

 

המכללה למנהל, ראשון לציון


 

 

"בן עשרים לרדוף" – על
  פוטנציאל ההשתלבות של בני החברה החרדית בגילאי 18-22


 

 

ינואר 2011


 

 

ישראל 2021


 

 

ירושלים, בנייני האומה


 

 

השתלבות האוכלוסייה החרדית בחברה ובכלכלה – שולחן עגול


 

 

דצמבר 2010


 

 

כנס האגודה הגיאוגרפית
  הישראלית


 

 

האוניברסיטה העברית


 

 

תיירות ונופש במגזר החרדי – מאפיינים פנים קבוצתיים


 

 

נובמבר 2010


 

 

התפקיד של תכנון ייעודי
  ובר קיימא בתכנון העירוני


 

 

טכניון, הפקולטה
  לארכיטקטורה ובינוי ערים


 

 

"לדבר חרדית"
  בתכנון המרחב עבור אוכלוסייה ייחודית


 

 

אוקטובר 2010


 

 

כנס חרדים בחברה משתנה: השכלה,
  תעסוקה וצבא (מארגנת הכנס יחד עם פרופ' אניטה שפירא)


 

 

המכון הישראלי לדמוקרטיה, ירושלים


 

 

חברה במובלעת? היבטים גיאוגרפיים בחקר
  האוכלוסייה החרדית בישראל


 

 

יולי 2010

 


 

כנס בעקבות עמנואל מדינה,
  דת, מגדר ואתניות 


 

 

מכון ון ליר, ירושלים 

אתניות ומעמד בעמנואל ובערים
  החרדיות החדשות


 

 

יוני 2010

 


 

יום העיון לציון פתיחת
  הפעילות של המרכז לחקר חיפה והצפון והמוקד למדיניות סביבתית


 

 

אוניברסיטת חיפה


 

 

הפריפריה החרדית בצפון


 

 

יוני 2010 

 

כנס האגודה הישראלית לחקר
  תולדות החינוך תש"ע


 

 

האוניברסיטה העברית


 

 

מערכת החינוך החרדית – היבטים
  מרחביים


 

 

ינואר 2010

 


 

כנס דת מעמד וריבוד חברתי 

מכון ון ליר, ירושלים


 

 

התחזקות המרחב החרדי


 

 


 

 

דצמבר 2009


 

 

כנס האגודה הגיאוגרפית
  הישראלית


 

 

אוניברסיטת חיפה


 

 

הפריפריה הצפונית החרדית


 

 

יולי 2008


 

 

כנס ישראל 2028


 

 

מכון ירושלים לחקר ישראל


 

 

""היציאה מן החומות" - תמורות ותהליכים בפריסת האוכלוסייה החרדית בישראל


 

אפריל 2008


 

 

כנס עיצוב המרחב בישראל 1948-2008


 

 

אוניברסיטת תל אביב


 

 

המרחב החרדי בישראל: גטאות, שכונות וערי פרוור חדשות


 

 

פברואר 2008


 

 

כנס פורום חוקרי תיירות
  בישראל


 

 

אוניברסיטת בן גוריון
  באילת


 

 

מסע מדתיות לחילוניות ובחזרה:
  תיירות חרדית בישראל


 

 

דצמבר 2007


 

 

כנס האגודה הגיאוגרפית
  הישראלית


 

 

אוניברסיטת בן גוריון


 

 

בדרכי תורה – מאפייני התחבורה
  הציבורית הייעודית למגזר החרדי


 

 

נובמבר 2007


 

 

כנס חרדים וחרדיות בישראל –
  על פרשת דרכים?


 

 

מכון ון ליר ירושלים


 

 

מגטו לפרוור – תמורות בארגון
  המרחבי של הקהילה החרדית בישראל


 

 

יוני 2007


 

 

כנס המרכז לחקר האישה
  ביהדות ע"ש פניה גוטספלד הלר


 

 

אוניברסיטת בר אילן


 

 

""וְלָך לִקְשוֹר
  כְּתָרִים" - מקומה של "בת מלך" במרחב החרדי המתפתח (תעסוקה,
  צרכנות, העדפות מגורים, קהילה ומה שבניהן)".


 

 

דצמבר 2006


 

 

כנס האגודה הגיאוגרפית
  הישראלית


 

 

אוניברסיטת תל אביב


 

 

"עיר שונה או עיר שינה? –
  התפתחות המרחב החרדי בישראל".


 

 

יוני 2006


 

 

הכנס הישראלי הבין-תחומי
  השני לשיטות מחקר איכותניות


 

 

דן פנורמה, תל אביב


 

 

פתרון דילמות מתודולוגיות-כרטוגרפיות במחקר כמותי-איכותני, להגדרת המבנה ההיררכי המרחבי של פריסת הריכוזים החרדיים בישראל


 

 

פברואר 2006


 

 

הכנס  ה – 16 מחקרי יהודה ושומרון


 

 

המכללה האקדמית אריאל


 

 

בקעת הירדן – אזור הכרחי או כורח
  במחלוקת


 

 

ינואר  2006


 

 

כנס האגודה הגיאוגרפית
  הישראלית


 

 

האוניברסיטה העברית


 

 

סוגיית עתידה של בקעת הירדן


 

 

מרץ 2005


 

 


 

 

יום עיון בנושא: חידושים ומגמות
  בחקר חיפה ותולדותיה


 

 

המרכז לחקר ארץ-ישראל ויישובה של יד יצחק בן צבי ואוניברסיטת חיפה


 

 

מקום לחרדה או מקום לחרדים: תהליכי התפרסותה של האוכלוסייה החרדית בחיפה


 

 

דצמבר 2004


 

 

כנס האגודה הגיאוגרפית
  הישראלית


 

 

אוניברסיטת חיפה


 

 

תהליכי התפרסותה של
  האוכלוסייה החרדית בחיפה


 

 

מרץ 2004


 

 


 

 

כנס אקדמי לזכרו של אביאל
  רון ז"ל – כרטוגרפיה וממ"ג


 

 

אוניברסיטת חיפה


 

 

שימוש בממ"ג לבחינת תפרוסת
  הקהילה החרדית בחיפה


 

 

מאי 2003


 

 


 

 

כנס בנושא תיירות


 

 

המכללה האקדמית עמק הירדן


 

 

פסטיבל חדש נולד - פסטיבל
  טעם וצליל במרום הגלייל

 

 

יוני 2002


 

 

כנס אקדמי לזכרו של ישראל
  אלקבץ ז"ל - של מי המוזיאון הזה לעזאזל?- יחסי מוזיאון, אקדמיה וקהילה


 

 

המכללה האקדמית עמק הירדן


 

 

המוזיאון הוירטואלי ככלי שיווקי
  עבור מוזיאונים פריפריאליים: בהדגמה על מוזיאון וילפריד ישראל בקיבוץ הזורע"


 

 

דצמבר 2001


 

 

כנס האגודה הגיאוגרפית
  הישראלית


 

 

אוניברסיטת תל אביב


 

 

חקר מאפייני הפיתוח
  התיירותי סביב תחנות דלק באזור עמק בית שאן".


  

 

הנחיית סטודנטים לתארים מתקדמים

 • סימה עזריה, עבודת גמר יישומית סמינריונית: חוויית האימהות של אימהות לילדים עם הפרעת קשב וריכוז והיפראקטיביות
 • שלומית סהלו , עבודת גמר יישומית סמינריונית: מערכת היחסים בין אימהות עולות לבין מתבגרות ילידות הארץ בנות העדה האתיופית מנקודת מבטן של האימהות.

תפקידים אקדמיים במכללה/אוניברסיטה

במכללת אורנים

2013:  ראש החוג ללימודים רב תחומיים במכללה האקדמית לחינוך אורנים

2012 –2013 : אחראית מטעם צוות יל"מ על הליווי הפדגוגי של פרוייקט צילום קורסים מתוקשבים

2010- היום:  מרכזת מסלול של"ח במכללה האקדמית לחינוך אורנים

מחוץ למכללה

תפקידים ופעילויות אקדמיות מחוץ למכללה:

2013: יוזמה והנחייה של סדרה בת 13 תוכניות בהפקת המכון הישראלי לדמוקרטיה "שעשני אישה על נשים  בחברה החרדית". ראיונות אחד על אחד עם מומחים מהאקדמיה ונציגות המגזר החרדי בתחומים שונים (הסדרה עלתה במרץ 2013 בערוץ האינטרנט של המכון הישראלי לדמוקרטיה)

2012 - היום:  השתתפות בפורום חוקרי האוכלוסייה החרדית במכון ירושלים לחקר ישראל

2011 - היום:  חברה בפורום חוקרי התיירות בישראל

2010 - היום:   חוקרת  במכון הישראלי לדמוקרטיה בירושלים

2009 - 2012: השתתפות בפורום חוקרים בנושא הדיור הציבורי במכון ון ליר

2008- 2010: חוקרת בקבוצת חוקרים במכון ון ליר, בתחומים של דת, מעמד וריבוד חברתי

2008: יוזמה והנחייה של סדרה בת 15 תוכניות בהפקת הערוץ האקדמי "מתחת לשטרמייל – החברה החרדית בישראל". ראיונות אחד על אחד עם מומחים מהאקדמיה ונציגי המגזר החרדי בתחומים שונים (מבנה החברה החרדית, גיאוגרפיה של החברה החרדית, פוליטיקה, תיירות, תחבורה, צרכנות, תעסוקה, איכות סביבה ועוד).  (הסדרה עלתה בינואר 2008 בערוץ האקדמי מיסודה של אוניברסיטת חיפה).

2007 - היום: השתתפות בפורום חוקרים רב תחומי (בדגש היסטורי), בהנחייתה של הפרופ' אניטה שפירא, אוניברסיטת תל אביב

2008-2007 : יועצת למשרד התחבורה בפרויקט תכנון "תחבורה ייעודית למגזר החרדי"

2006-2005: שותפה בצוות חשיבה של משרד התחבורה בנושא "תכנון תחבורה ציבורית ייעודית למגזר החרדי".

2005 -היום: עמית מחקר במרכז לחקר התיירות, הצליינות והנופש באוניברסיטת חיפה.

2004- 2009 : עוזרת מחקר בקתדרת חייקין לגיאואסטרטגיה באוניברסיטת חיפה.

2005-2004:  רכזת מערכת בהוצאת קובץ מאמרים לציון 40 שנה לחוג לגיאוגרפיה באוניברסיטת  חיפה.

2004–2005: עוזרת מחקר בפרוייקט פיתוח תוכניות לימוד בנושא תיירות וסביבה לבית ספר השש- שנתי אזורי "עין גדי", במסגרת המכון לחקר התיירות והצליינות.

2002-2003: עוזרת מחקר של ד"ר חזי ישראלי במסגרת פרוייקט של משרד התחבורה.

2001-2004   עוזרת הוראה בחוג לגיאוגרפיה אוניברסיטת חיפה