אתר אישי

ד"ר גולדמן ליאורה

ראש החוג למקרא, עורכת כתב-העת דברים

קורות חיים

השכלה אקדמית

ד"ר לפילוסופיה (מקרא - מגילות מדבר יהודה) מאוניברסיטת חיפה (2008).

מ.א בתולדות ישראל מאוניברסיטת חיפה (1998).

תעודת הוראה במקרא, תושב"ע והיסטוריה ממכון "כרם" בירושלים (1990).

ב.א בארכיאולוגיה ותולדות ישראל מהאוניברסיטה העברית (1988).

מומחיות אקדמית

מגילות מדבר יהודה


Dead Sea Scrolls Research

הוראה

במכללת אורנים

2013: החוג למקרא: סמינריון על תורת הגמול; טקסט: ירמיהו, עזרא ונחמיה.

         החוג לחינוך מסלול מו"ג: מאבקי ירושה בספר בראשית.

2014: החוג למקרא: סוגייה: מנבואה לאפוקליפסה; טקסט: יציאת מצרים, השירה המזמורית, סיפורי אליהו ואלישע.

      החוג לחינוך מסלול מו"ג: רות ואסתר

מחוץ למכללה

באוניברסיטת חיפה בחוגים מקרא ומחשבת ישראל  החל משנת 2010 קורסים במקרא, מגילות מדבר יהודה, פרשנות מוקדמת למקרא במגילות ובספרות החיצונית, ותולדות ישראל בימי הבית השני.

רשימת קורסים שאני מלמדת באוניברסיטת חיפה:

גלות וגאולה - ימי גלות בבל ושיבת ציון.

נביאי שיבת ציון.

ספר בראשית לאור הפרשנות היהודית הקדומה (מגילות קומראן והספרות החיצונית).

מגילות מדבר יהודה והמקרא.

מי היו מחברי מגילות מדבר יהודה?

המקרא - עיבודו, שכתובו ופרשנותו - בימי הבית השני.

 

בחטיבת הביניים ותיכון "ליאו-בק" בחיפה בין השנים 2004-1995. מורה לתנ"ך, תושבע והיסטוריה; מחנכת כיתות מחוננים בחטיבת הביניים, ומרכזת המקצועות מקרא ותושב"ע בחטיבת הביניים, מגישה לבגרות בתנ"ך.

פרוייקטים מיוחדים:

"מפרשה לדרשה" - תוכנית שנת בר מצווה בכיתות מחוננים, כולל כתיבת דרשה אישית לפרשת בר המצוה / בת המצוה של התלמיד/ה.

"חדרי הלב" - כתיבת תוכנית לימודים ביהדות לכיתות ח' בבית הספר [יחד עם: רונית אובסטפלד, יעל קוסטי ולוטם רפפורט]. התוכנית זכתה בפרס מטעם מכללת עמק הירדן בשנת 2005.

תוכנית לימודים בתנ"ך לכיתות מחוננים בחטיבות הביניים [יחד עם שולה נתן ונורית מוכתר]

רשימת פרסומים

נושאי תיזה

עבודת הדוקטורט ( .Ph.D. / D.Sc) - בעברית ובאנגלית

מקרא ופרשנות פשר במגילת ברית דמשק מקומראן, אוניברסיטת חיפה, 2007.

Bible and Pesher Exegesis in the Damascus Document from Qumran, The Unuversity of Haifa, 2007

עבודת תיזה למאסטר (.M.Sc. / M.A) - בעברית ובאנגלית

מקרא ופרשנות פשר בברית דמשק - פשר הבית הנאמן (ג 12 - ד 12)

ספרים - כתיבה או עריכה

ArielFeldman and Liora Goldman, Scriptureand Interpretation: Qumran Texts that Rework the Bible, (BZAW 449;ed. D. Dimant, Berlin: de-Gruyter, 2014). 

מאמרים

כתבי עת מדעיים ומקצועיים או פרקים בספרים

1. "היחס בין כתב יד א לכתב יד ב של ברית דמשק לאור הפשרים שבהם", מגילות ד (תשס"ו),  189-169.

2. "טיבו של חוק הנביא ב 4Q375", מגילות ה-ו (תשס"ח),  84-61.

3.     The Exegesis and Structure of Pesharim in the Damascus Document , in: D. Dimant and R.G. Kratz (eds.), Dynamics of Exegesis and Language at Qumran (Forschungen zum Alten Testament  [FAT] 2/35; T?bingen: Mohr-Siebeck, 2009), 193-202.

4  .  Dualism in the Visions of Amram, Revue de Qumran 95/24 (2010), 421-432

5. "חוקי יציאה למלחמת רשות במגילה 4Q376", מגילות ח-ט (תש"ע), 341-319 .

6. The Burial of the Fathers in the Vision of Amram", Rewriting and Interpreting the Hebrew Bible: The Biblical Patriarchs in Light of the Dead Sea Scrolls (BZAW 439; eds. D. Dimant and R. Kratz, De Gruyter, 2013), 231-249.

7. "האפוקריפון של משה – חיבור על הכהן הגדול כסמכות שיפוטית עליונה", מגילות י (תשע"ג), 200-181.

8. “A New Edition of 1Q29and 1Q29a.” In Dead Sea Scrolls Edited 1, (ed. T. Elgvin and ?. Justnes.Leiden: Brill) (forthcoming).

9.    The Damascus Document” (Encyclopedic Entry), in: Companion to the Dead Sea Scrolls (eds. C. Hempel and G. Brooke; T&T Clark) (forthcomin

10. “Pesharim.” In T&T Clark Companion to Second Temple Judaism. Ed. L.T Stuckenbruck and D.M. Gurtner (forthcoming).

11. “Moses in the Dead Sea Scrolls.” In T&T Clark Companion to Second Temple Judaism. Ed. L.T Stuckenbruck and D.M. Gurtner (forthcoming).

 

 

הצגה בכנסים מדעיים

רשימה חלקית מהשנים האחרונות:

 1. "Clusters of Pesharim in the Damascus Document", The 15th World Congress for Jewish Studies, Jerusalem, 3 August 2009. [Hebrew]
 2. "Moses' Name and Destiny in the Visions of Amram", Biblical Interpretation in Qumran Non-Sectarian Texts, A Workshop in cooperation of the Georg-August-University of G?ttingen and the University of Haifa, G?ttingen, 2  September 2009.
 3. "Border and the Removers of the Border in the Damascus Document", Ben Gurion University (Be'er Sheva), Prof. Held's Philological Conference, May 2010. [Hebrew]
 4. “The Apocryphon of Moses from Qumran (1Q29, 4Q375, 4Q376, 4Q418)”, University of Haifa, The Ninth Qumran's Workshop, May 2010. [Hebrew]
 5. "Moses' Name and Destiny in the Visions of Amram", IOQS Helsinki , 4 August 2010.
 6. "The Visions of Amram: Copies, Content and Structure", Narrative and Law in the Patriarchal traditions: Hebrew Bible and Dead Sea Scrolls - A Symposium at G?ttingen,  2–4 May 2011 [DFG-Project The Interpretation of the Book Genesis in the Dead Sea Scrolls in cooperation with the Lichtenberg Kolleg G?ttingen
 7. "The Visions of Amram – Between Moses and Aaron", University of Haifa, The Tenth Qumran's Workshop,  16 May 2011. [Hebrew]
 8. "The Qumran Moses Apocryphon: A Reassessment", SBL International Meeting in London, 4 July 2011.
 9. "תהליך הפילוג לכיתות בימי הבית השני על סמך מגילת ברית דמשק מקומראן", הקונגרס העולמי  השישה עשר למדעי היהדות, 27 ביולי 2013. ירושלים.

 10. "Redefining the Damascus Document as a “Thematic Pesher” " הכינוס הבינלאומי השמיני לחקר קומראן (IOQS), 5 באוגוסט 2013, מינכן.

 11. "The Urim and Thummim in the Dead Sea Scrolla and Second Temple Literature ",  כנס החברה לספרות המקרא (SBL), יולי 2014, וינה.