אתר אישי

ד"ר רואי מיכה


קורות חיים

השכלה אקדמית

תואר

ההתמחות

מוסד אקדמי

שנת קבלת התואר

דוקטור (Ph.D)

מקרא

אוניברסיטת תל-אביב

2010

השלמות לדוקטורט

מקרא

אוניברסיטת חיפה

2004

מוסמך (M.Sc)

מדעי הניהול, התמחות בהתנהגות ארגונית

ביה"ס למוסמכים במנהל עסקים ע"ש ליאון רקנאטי, אוניברסיטת תל-אביב

2000

בוגר (B.A)

פסיכולוגיה ותנ"ך (בהצטיינות)

אוניברסיטת בר-אילן

1997

מומחיות אקדמית


הוראה

במכללת אורנים

ראש החוג ומרצה למקרא

מחוץ למכללה

מרצה למקרא במכללה האקדמית לחינוך דוד ילין ובמכון שכטר למדעי היהדות

רשימת פרסומים

נושאי תיזה

עבודת הדוקטורט ( .Ph.D. / D.Sc) - בעברית ובאנגלית

"תפילת הדרך המקראית וביטוייו הספרותיים של ז'אנר 'סיפורי יציאה למסע'" (בהנחיית פרופ' אד גרינשטיין), תל-אביב 2009.

The Wayfarer’s Prayer in the Bible and the Literary Expressions of the Genre of" 'Departure for a Journey' Stories"

עבודת תיזה למאסטר (.M.Sc. / M.A) - בעברית ובאנגלית

במקרא:

"תאריך חיבורו של יהושע פרק כד" (בהנחיית פרופ' נחום רוזל), חיפה 2004.

Joshua 24 – Date of Composition"

במדעי הניהול:

"הקשר הנתפס בין סיכון לתשואה בהחלטות פיננסיות: פרספקטיבה קוגניטיבית" (בהנחיית פרופ' יואב גנזך), תל-אביב 2000.

"The Perceived Correlation between Risk and Return in Financial Decision-Making: a Cognitive Perspective"

ספרים - כתיבה או עריכה

ספרים ותוכניות לימודים:

1.      מסע בין סיפורים: קריאה ז'אנרית בסיפורי מסע במקרא, הוצאת כרמל: ירושליםתשע"ט.

2.      "מסע אל הדרשה" – תוכנית לימודים לכיתה ו' (בשיתוף מ' ברגמן,ש' טור-פז וש' פרבר), הוצאת משרד החינוך, ירושלים 2007 (מדריך למורה – 96 עמ'; חוברתלתלמיד – 94 עמ').

3.      "בר מצוה, בת מצוה: היבטים מסורתיים, מעשיים ומשפטיים" (בשיתוףש' טור-פז וש' פרבר), הוצאת מכון עתים, ירושלים 2006 (49 עמ').

4.      "השבת שלנו – חוויית קבלת השבת במסגרות הגיל הרך והמשפחה"– תוכנית לימודים לגיל הרך (בשיתוף ש' טור-פז, ל' עזר וש' פרבר), הוצאת החברה למתנ"סים– מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ, ירושלים 2005 (79 עמ').

5.      "גירושין בישראל: היבטים מסורתיים, מעשיים ומשפטיים" (בשיתוףש' טור-פז וש' פרבר), הוצאת מכון עתים, ירושלים 2005 (49 עמ').

6.      "גיור בישראל: היבטים מסורתיים, מעשיים ומשפטיים" (בשיתוףש' טור-פז וש' פרבר), הוצאת המשרד לקליטת העלייה, ירושלים 2004 (49 עמ'). "Conversion In Israel: Traditional and PracticalDimensions", Jerusalem 2006

7.      "ברית מילה: היבטים מסורתיים, רפואיים ומעשיים" (בשיתוף ש'טור-פז וש' פרבר), הוצאת מכון עתים, ירושלים 2004 (32 עמ'). "Brit milah: Traditional Perspectivesand Medical Dimensions", Jerusalem 2004.

8.      "נישואין בישראל: היבטים מסורתיים, מעשיים ומשפטיים" (בשיתוףש' טור-פז וש' פרבר), הוצאת מכון עתים, ירושלים 2004 (49 עמ'). "Jewishmarriage: Traditional, Practical and Legal Dimensions", Jerusalem 2007.

9.      "שמחת בת: היבטים טקסיים, מעשיים ומסורתיים" (בשיתוף ש' טור-פזוש' פרבר), הוצאת מכון עתים, ירושלים 2003 (20 עמ'). "It's a Girl: Traditions, Customs and Ceremonies",Jerusalem 2003.

10.  "קבורה ואבלות: היבטים מסורתיים, מעשיים ומשפטיים" (בשיתוףש' טור-פז וש' פרבר), הוצאת מכון עתים, ירושלים 2003 (49 עמ'). "Burial and Mourning:Traditional, Practical and Legal Dimensions", Jerusalem 2002.

מאמרים

כתבי עת מדעיים ומקצועיים או פרקים בספרים

1.       for I&II Samuel, Land of Israel Tanakh (Jerusalem: Koren),forthcomingArticles

2."PhinehasIs Not Elijah: The Zeal at Shittim (Num 25:6–15) in Light of the Zeal at Horeb(I Kgs 19), and the Altar at Gilgal (Josh 22:9–34) in Light of the Altar atMount Carmel (I Kgs 18)", Revue Biblique 127 (2020), pp. 481-503

3.      "'תעבדון את האלהים על ההר הזה' (שמ' ג 12) כמפתח לגילוישורשיה של הברית בסיני", בית מקרא סה, א (תש"ף), עמ' 138­-163.

4.      "המנהג כמקור לחקיקה המקראית: חוק הסוטה כמקרה מבחן",דיני ישראל לג (תש"ף), עמ' 297­-322.

5.      "כוהן עדיף מנביא: מבט חדש על  מגמתו הפולמוסית של מעשה פנחס (במ' כה 6­-15)",בית מקרא סג, ב (תשע"ח), עמ' 368­-400.

6."TheLaw of the Sotah and the Cup of Wrath: Substantive and Adjective Law in theHebrew Bible", Revue Biblique 124 (2017), pp. 161-179

7.      "'עלכן... עד היום הזה': תפקידן של העובדות האובייקטיביות השזורות בסיפורת המקראית",במעגלי חינוך: מחקר, עיון ויצירה 7 (תשע"ז), עמ' 64­-75.

8."ConditionalVows — Where They are Made and Paid", Biblische Notizen 167 (2015),pp. 3-24

9.      "נבואה כתחבולה: צורה ותוכן בנבואת המראה החמישי בעמוס (ט,א-ד)", מורשת ישראל 12 (תשע"ה), עמ' 30­-40.

10.  "בין אלוהים לאדם: האחריות על הרוע בסיפורי ספר בראשית",דברים: כתב-עת אקדמי רב-תחומי 7 (תשע"ה), עמ' 81­-94.

11.  "השערת תולדות המסורות מודגמת ביהושע כד", בית מקרא נט,ב (תשע"ד), עמ' 129­-152.

12.  "'To This Day': Aetiology, Rhetoric,or Literary Motif?", Scandinavian Journal of the Old Testament 27(2013), pp. 285-295

13.  "'הלוא כה דברי כאש נאם ה' וכפטיש יפצץ סלע': על שפה דו-משמעיתבישעיהו נא 4­­-6", דברים: כתב-עת אקדמי רב-תחומי 5 (תשע"ג), עמ' 83­-91.

14.  "1 Kings 19: A ‘Departure on aJourney’ Story", Journal for the Study of the Old Testament 37(2012), pp. 25-44

15.  "סיפור בריחתו של אליהו (מל"א יט): מחקר משווה על דפוס סיפוריהיציאה לדרך במקרא", שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום כא (תשע"ב), עמ' 69­-92.

הצגה בכנסים מדעיים

1.      "מהו רובד הבסיס של הברית בסיני ומדוע התמגנטו אליו קובציחוקים ודקדוקי סופרים?", אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה לתנ"ך -סמינריון מחלקתי, 05 במרץ 2020.

2."TheLaw of Centralized Cult (Deut. 12:1-13:1) as a 'Persuasive Text'" ("חוק ריכוז הפולחן ]דב'יב, א-יג, א[ כ'טקסט-שכנוע'"), 2018 NATIONAL ASSOCIATIONOF PROFESSORS OF HEBREW ANNUAL CONFERENCE ON HEBREW LANGUAGE, LITERATURE ANDCULTURE, The University of Amsterdam,June 25-27, 2018

3.      "פה נטמן פולמוס: שימוש פוליטי בקבורה והטמנה במקרא",הכנס המדעי השנתי ה- 19 'מחקר, עיון ויצירה באורנים' (במסגרת המושב: חינוךופוליטיקה) – המכללה האקדמית אורנים, טבעון, 29 בינואר 2018.

4.      "חוק הסוטה וכוס התרעלה: בין חוק רשמי לחוק תיאורי", הקונגרסהעולמי השבעה-עשר למדעי היהדות: חטיבת המקרא ועולמו, ירושלים, 8 באוגוסט 2017.

5.      "'בריתי היתה אתו החיים והשלום' (מלאכי ב, ה): דמותו של פנחסלאור נבואת מלאכי", כנס "ספר במדבר: מסיני לארץ המובטחת" – אוניברסיטתחיפה, החוג למקרא, 15 במאי 2017.

6.      "כהן עדיף מנביא: בין פנחס לאליהו", הרצאה בפורום מחקרשני לשנת תשע"ז – המכללה האקדמית אורנים, 27 באפריל 2017.

7.      "הצעה להקמת מרכז אקדמי להוראת המקרא", כינוס "מדעיהרוח, האוניברסיטה ובתי הספר", האקדמיה הצעירה הישראלית, האקדמיה הלאומית הישראליתלמדעים, ירושלים, 26 במרץ 2017.

8.      "על חידוש הרלוונטיות של הוראת המקרא", יום העיון"לימודי המקרא באקדמיה בישראל – לאן? יוזמות וכיוונים חדשים" – אוניברסיטתתל-אביב, החוג למקרא, 21 במרץ 2017.

9.      "ארבעה 'סיפורי יציאה למסע' בספר יונה", הכנס המדעיהשנתי ה- 18 'מחקר, עיון ויצירה באורנים' (במסגרת המושב: סוגיות המקרא – מחקרופרשנות) – המכללה האקדמית אורנים, טבעון, 13 בפברואר 2017.

10.  "חוק הסוטה וכוס התרעלה", הכנס המדעי השנתי ה- 17 'מחקר,עיון ויצירה באורנים' (במסגרת המושב: עיונים במקרא ובמגילות מדבר יהודה) – המכללההאקדמית אורנים, טבעון, 1 בפברואר 2016.

11.  "'עד היום הזה': אטיולוגיה, רטוריקה או מוטיב ספרותי?",הכנס המדעי השנתי ה- 16 'מחקר, עיון ויצירה באורנים' (במסגרת המושב: ספרות, שירהולשון) – המכללה האקדמית אורנים, טבעון, 16 בפברואר 2015.

12.  "נבואה כתחבולה", כנס מחקרי תשע"ה (במסגרת המושב:ניתוח טקסטים וחקר תרבות) – המכללה האקדמית גורדון, חיפה, 22 באוקטובר2014.

13.  "שתי נשים וילד: עיון אינטרטקסטואלי בשלושה סיפוריםמקראיים", הכנס המדעי השנתי ה- 15 'מחקר, עיון ויצירה באורנים' (במסגרתהמושב: כשהתנ"ך מפרש את עצמו: קריאות אינטרטקסטואליות) – המכללה האקדמית אורנים,טבעון, 10 בפברואר 2014.

14.  "'מפני שרי גברתי אנכי ברחת' (בר' טז, ח): אינסטינקט אימהיכקריטריון לקביעת אימהות", כנס מחקרי תשע"ד (במסגרת המושב: עיונים במקראובתלמוד) – המכללה האקדמית גורדון, חיפה, 10 באוקטובר 2013.

15.  "אי-התאמה בין צורה לתוכן כאמצעי רטורי בנבואת המראה החמישי(עמוס ט, א-ד)", הקונגרס העולמי השישה-עשר למדעי היהדות: חטיבת המקראועולמו, ירושלים, 28 ביולי 2013.

16.  "אי-זה טוב לבני האדם אשר יעשו תחת השמים (קה' ב 2): בין קהלתלספרות המזרח הקדום", הן עם לבדד ישכון? המקרא בהקשרוהתרבותי-היסטורי-גאוגרפי: יום העיון השנתי של החוג למקרא, המכללה האקדמיתגורדון, חיפה, 25 באפריל 2013.

17.  "'ואם ילכו בשבי לפני איביהם' (עמ' ט, ד) – על הליכה בשבי בספרותהמקרא", שבויים ומלחמה במקרא ובמזרח הקדום: יום עיון של המגמה ההומניסטית,המכללה האקדמית גורדון, חיפה, 14 באפריל 2011.

18.  "'יש דבר שיאמר ראה זה חדש הוא' (קה' א 10) – פוסט-מודרניזם בראיספרות החוכמה", ספרות החוכמה: יום עיון לרכזים ומורים לתנ"ך מחטיבה עליונהומחטיבת הביניים, רשת אורט ישראל, תל-אביב, 11 באפריל 2011.

19.  "ישעיהו השני – אוניברסליזם מול בדלנות", מכון שכטר למדעיהיהדות, החוג למקרא, ירושלים, 15 באפריל 2010.

20.  "האמת והשלום – על נישואין ועל מחלוקת": כנס 'הקהל 10' לזהותיהודית ותרבות ישראלית, המכללה האקדמית תל-חי וסמינר אפעל, 8 באוקטובר2006.