אתר אישי

ד"ר דולב-כהן מיכל

סגל אקדמי

קורות חיים

השכלה אקדמית

2012 - 2006   תואר שלישי בחוג לייעוץ והתפתחות האדם, הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה.
2005 - 1999   תואר שני בחינוך, המגמה לפיתוח תוכניות לימודים במוקד מחשבים, אוניברסיטת חיפה.
1999 - 1996   תואר ראשון בחינוך ובמדע המדינה, אוניברסיטת חיפה.

מומחיות אקדמית

בריונות ברשת האינטרנט, היבטים תרפויטיים של האינטרנט, הפצת תמונות עירום ברשת, סחיטה על רקע מיני, סקסטינג, פורנו נקמה


Cyberbullying, Therapeutic aspects of the internet, IBSA, Sextortion, Sexting, Revenge porn

הוראה

במכללת אורנים

תואר ראשון

תואר שני

מחוץ למכללה

שיטות מחקר איכותניות (תואר ראשון).

השפעת האינטרנט על מערכת החינוך (תואר ראשון).

רשימת פרסומים

נושאי תיזה

עבודת הדוקטורט ( .Ph.D. / D.Sc) - בעברית ובאנגלית

היבטים תרפויטיים של האינטרנט: השימוש בתוכנה למסרים-מיידיים כאמצעי להקלה רגשית אצל מתבגרים.

עבודת תיזה למאסטר (.M.Sc. / M.A) - בעברית ובאנגלית

בחינת ההקלה הרגשית של משתתפים בקבוצת תמיכה מקוונת למתבגרים הסובלים ממצוקה נפשית.

מאמרים

כתבי עת מדעיים ומקצועיים או פרקים בספרים

ArticlesPublished Refereed Journals

1.Barak,A., & Dolev-Cohen, M. (2006). Does activity level in online supportgroups for distressed adolescents determine emotional relief? Counsellingand Psychotherapy Research, 6, 186-190.

2.Dolev-Cohen,M., & Barak, A. (2013).Adolescents' use of instant messaging as a means of emotional relief. Computersin Human Behavior, 29, 58-63.https://doi.org/10.1016/j.chb.2012.07.016

3.Boniel-Nissim,M & Dolev-Cohen, M. (2013). Face-to-Face with Facebook Kids:Children’s perceptions of Facebook use. Mifgash 38, 79-93 (Hebrew). 

4.Lapidot-Lefler,N., & Dolev-Cohen, M. (2014). Differences in Social Skills amongCyberbullies, Cybervictims, Cyberbystanders, and Those Not Involved inCyberbullying. Journal of Child and Adolescent Behavior. 2,article 149. https://doi.org/10.4172/2375-4494.1000149

5.Boniel-Nissim,M & Dolev-Cohen, M. (2014). Surfing the depths of the Pro-anainternet community: Content analysis of blogs. Mifgash Leavoda ChinuchitSocialit 40, 43-58 (Hebrew). 

6.Lapidot-Lefler,N., & Dolev-Cohen, M. (2015). Comparing cyber bullying and schoolbullying among school students: prevalence, gender, and grade leveldifferences. Social Psychology of Education. 18, 1-16.

7.Dolev-Cohen,M. & Lapidot-Lefler, N. (2016). Beyond the classroom walls:Comparison between students’ perceptions of classroom climate and perceptionsof the climate in the classroom WhatsApp group. Mifgash Leavoda ChinuchitSocialit, 44, 61-78 (Hebrew). 

8.Dolev-Cohen,M. & Lapidot-Lefler, N. (2016). Health and sickness in Cyberspace:From online tormenting to traditional tormenting among adolescents in Israel. Dvarim9, 95-114 (Hebrew). 

9.*Dolev-Cohen,M. & Ricon, T. (2017). Sexting among adolescents in Israel. HayeutzHachinuchi 20, 384-403 (Hebrew). 

10.*Boniel-Nissim,M., Efrati, Y., & Dolev-Cohen, M. (2019). Parental mediationregarding children’s pornography exposure: the role of parenting style,protection motivation and gender. The Journal of Sex Research, 1-10. https://doi.org/10.1080/00224499.2019.1590795

11.*Dolev-Cohen,M. & =Ricon, T. (2022). Dysfunctional Parent–Child CommunicationAbout Sexting During Adolescence. Archives of sexual behavior51(3),1689-1702. https://doi.org/10.1007/s10508-022-02286-8

12.*Dolev-Cohen,M., Yona, M. #, & Olreich, A. # (2020). No longer face to face:Experiences of teachers who were abused by parents via WhatsApp. HayeutzHachinuchi, 22, 165-182 (Hebrew). 

13.*Levkovich,I., & Dolev-Cohen, M. (2020). Teachers who witness students’physical and online bullying of their teaching colleagues. Rav Gevanim.(Hebrew). 

14.*Dolev-Cohen,M., & Ricon, T. (2020). Demystifying sexting: Adolescent sextingand its associations with parenting styles and sense of parental social controlin Israel. Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace,14(1), Article 6. https://doi.org/10.5817/CP2020-1-6

15.*Dolev-Cohen,M., Ricon, T., & Levkovich, I. (2020). #WhyIDidntReport: Reasonswhy young Israelis do not submit complaints regarding sexual abuse. Childrenand Youth Services Review, 115, 105044.https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2020.105044 

16.*Dolev-Cohen,M. & Levkovich, I. (2020). Teachers’ responses to face-to-faceand cyberbullying of colleagues by others in Israeli schools. InternationalJournal of School & Educational Psychology, s153-s165.https://doi.org/10.1080/21683603.2020.1772159

17.*Dolev-Cohen,M. & Ricon, T. (2021).Talking about sexting: Association between parental factors and quality ofcommunication about sexting with adolescent children in Jewish and Arab societyin Israel. Journal of sex & marital therapy, 48(5), 429-443.https://doi.org/10.1080/0092623X.2021.2002489

18.*Dolev-Cohen,M. (2021). Words can hurt:Cyberbullying against teachers in Israel. Hayeutz Hachinuchi, 23.(Hebrew). 

19.*Lapidot-Lefler,N. & Dolev-Cohen, M. (2021).Beyond the Classroom Walls: The Case of Israeli Youths’ Sense of Group Climatein Online and Offline Educational Environments. KOME - An InternationalJournal of Pure Communication Inquiry. 

20.*Dolev-Cohen,M. & Ricon, T. (2022). The associations between parents’technoference, their problematic use of digital technology, and thepsychological state of their children. Psychology of Popular Media. https://doi.org/10.1037/ppm0000444

21.*Dolev-Cohen,M., #Nezer, I., & #Abu Zumt, A. (2022). A qualitative examinationof school counselors’ experiences of sextortion cases of female students inIsrael. Sexual abuse – a journal of research and treatment.https://doi.org/10.1177/10790632221145925

22.*Dolev-Cohen,M. & Nezer, I. # (2022). "She did not dare to tell atall": the phenomenon of sextortion and the ecology of its treatment fromthe point of view of educational counselors. Hayeutz Hachinuchi, 24,161-182. (Hebrew) 

23.*Levkovich,I., Dolev-Cohen, M., & Ricon, T. (2022). “#I didn’t report because Iwas scared to death of him”: On the reasons adolescents do not report sexualabuse. Hayeutz Hachinuchi 24,98-113. (Hebrew) 

 

Articles Accepted for Publication RefereedJournals

24.  *Dolev-Cohen, M. (Accepted). Israeli Arab educational counselors handlingimage-based sexual abuse of adolescents. Violence against women.

25.  *Dolev-Cohen, M. & Lalum, M. # (Accepted). Online pride: Online space as partof teens’ coming out process. Mifgash. (Hebrew)

הצגה בכנסים מדעיים

דולב-כהן, מ. ולפידות-לפלר, נ. (פברואר, 2014). בריונות ברשת ובריונות בכיתה בקרב מתבגרים בישראל. כנס מחקר, עיון ויצירה באורנים, המכללה האקדמית לחינוך אורנים.

דולב-כהן (יוני, 2013). הסרת עכבות במדיום המקוון ותרומתה ללמידה והוראה. סאמר נט, המכללה האקדמית לחינוך אורנים.

דולב-כהן, מ. וברק, ע. (ינואר, 2013). השימוש ב"מסרים-מיידיים" כאמצעי להקלה רגשית אצל מתבגרים. כנס מחקר, עיון ויצירה באורנים, המכללה האקדמית לחינוך אורנים.

דולב-כהן, מ. וברק, ע. (אוקטובר, 2012). מסרים מידיים ונהנים: על שיחות בין מתבגרים באמצעות מסרים מידיים. כנס מחקר, המכללה האקדמית לחינוך גורדון.

דולב-כהן, מ. (פברואר, 2012). בית הספר והמרחב החברתי המקוון. כנס באר-שבע לשלום הילד 2012, אוניברסיטת בן-גוריון.

דולב-כהן, מ., וברק, ע. (נובמבר, 2011). היבטים תרפויטיים של האינטרנט: השימוש ב"מסרים-מיידיים" כאמצעי להקלה רגשית אצל מתבגרים. הכנס המדעי של היועצים החינוכיים – תשע"ב: תמיכה רגשית וחברתית לילדים ונוער בסיכון, אוניברסיטת חיפה.

דולב-כהן, מ., וברק, ע. (מרץ, 2010). היבטים תרפויטיים של האינטרנט: השימוש בתוכנה למסרים-מיידיים כאמצעי להקלה רגשית אצל מתבגרים. הכנס השנתי ה- 14 של האגודה הישראלית לתקשורת, בית ספר סמי עופר לתקשורת, המרכז הבינתחומי הרצליה.

 

Barak, A., Ben-David, M., Boneh, O., & Dolev-Cohen, M. (2010, August). The moderating effect of participants'
involvement in online support groups
. Paper presented in the symposium "Online psychological and mental health interventions" (J. Grohol, Chair) at the 118th Annual Convention of the American Psychological Association, San Diego, CA, USA.

Barak, A., Ben-David, M., Dolev-Cohen, M., & Boneh, O. (2010, July). Participants' involvement and
personal gains in online support groups
. Paper presented in the symposium "Therapist-assisted e-interventions" (J. Proudfoot, Chair) at the 27th International Congress of Applied Psychology, Melbourne, Australia.

Barak, A., Dolev-Cohen, M., & Boneh, O. (2008, June). What makes online support groups a successful experience for participants? Paper presented in the panel "Current research in group counseling and psychotherapy" (Z. Shechtmen, Chair) conducted at the 39th Meeting of the Society for Psychotherapy Research, Barcelona, Spain.