אתר אישי

ד"ר דולב-כהן מיכל

סגל אקדמי

קורות חיים

השכלה אקדמית

2012 - 2006   תואר שלישי בחוג לייעוץ והתפתחות האדם, הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה.
2005 - 1999   תואר שני בחינוך, המגמה לפיתוח תוכניות לימודים במוקד מחשבים, אוניברסיטת חיפה.
1999 - 1996   תואר ראשון בחינוך ובמדע המדינה, אוניברסיטת חיפה.

מומחיות אקדמית

בריונות ברשת האינטרנט, היבטים תרפויטיים של האינטרנט, הפצת תמונות עירום ברשת, סחיטה על רקע מיני, סקסטינג, פורנו נקמה


Cyberbullying, Therapeutic aspects of the internet, IBSA, Sextortion, Sexting, Revenge porn

הוראה

במכללת אורנים

תואר ראשון

תואר שני

מחוץ למכללה

שיטות מחקר איכותניות (תואר ראשון).

השפעת האינטרנט על מערכת החינוך (תואר ראשון).

רשימת פרסומים

נושאי תיזה

עבודת הדוקטורט ( .Ph.D. / D.Sc) - בעברית ובאנגלית

היבטים תרפויטיים של האינטרנט: השימוש בתוכנה למסרים-מיידיים כאמצעי להקלה רגשית אצל מתבגרים.

עבודת תיזה למאסטר (.M.Sc. / M.A) - בעברית ובאנגלית

בחינת ההקלה הרגשית של משתתפים בקבוצת תמיכה מקוונת למתבגרים הסובלים ממצוקה נפשית.

מאמרים

כתבי עת מדעיים ומקצועיים או פרקים בספרים

Articles Published Refereed Journals

1.Dolev-Cohen,M. & Ricon, T. (2022). Dysfunctional Parent–Child CommunicationAbout Sexting During Adolescence. Archives of sexual behavior51(3),1689-1702. https://doi.org/10.1007/s10508-022-02286-8 

2.Dolev-Cohen,M. & Ricon, T. (2021).Talking about sexting: Association between parental factors and quality ofcommunication about sexting with adolescent children in Jewish and Arab societyin Israel. Journal of sex & marital therapy.

3.Dolev-Cohen,M. (2021). Words can hurt:Cyberbullying against teachers in Israel. Hayeutz Hachinuchi, 23.(Hebrew).

4.Lapidot-Lefler,N. & Dolev-Cohen, M. (2021).Beyond the Classroom Walls: The Case of Israeli Youths’ Sense of Group Climatein Online and Offline Educational Environments. KOME - An InternationalJournal of Pure Communication Inquiry.

5.Dolev-Cohen,M., Yona, M., & Olreich, A. (2020). No longer face to face:Experiences of teachers who were abused by parents via WhatsApp. HayeutzHachinuchi, 22, 165-182 (Hebrew). 

6.Levkovich,I., & Dolev-Cohen, M. (2020). Teachers who witness students’physical and online bullying of their teaching colleagues. Rav Gevanim.(Hebrew).

7.Dolev-Cohen,M. & Levkovich, I. (2020). Teachers’ responses to face-to-faceand cyberbullying of colleagues by others in Israeli schools. InternationalJournal of School & Educational Psychology, 1-13.

8.Dolev-Cohen,M., Ricon, T., & Levkovich, I. (2020). #WhyIDidntReport: Reasonswhy young Israelis do not submit complaints regarding sexual abuse. Childrenand Youth Services Review, 115, 105044. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2020.105044 

9.Dolev-Cohen,M., & Ricon, T. (2020). Demystifying sexting: Adolescent sextingand its associations with parenting styles and sense of parental social controlin Israel. Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace,14(1), Article 6. https://doi.org/10.5817/CP2020-1-6 

10.  Boniel-Nissim, M., Efrati, Y., & Dolev-Cohen, M.(2019). Parental mediation regarding children’s pornography exposure: the roleof parenting style, protection motivation and gender. The Journal of SexResearch, 1-10. 

11.Dolev-Cohen,M. & Ricon, T. (2017). Sexting among adolescents in Israel. HayeutzHachinuchi 20, 384-403 (Hebrew).

12.Dolev-Cohen,M. & Lapidot-Lefler, N. (2016). Health and sickness in Cyberspace:From online tormenting to traditional tormenting among adolescents in Israel. Dvarim9, 95-114 (Hebrew).

13.Dolev-Cohen,M. & Lapidot-Lefler, N. (2016). Beyond the classroom walls:Comparison between students’ perceptions of classroom climate and perceptionsof the climate in the classroom WhatsApp group. Mifgash Leavoda ChinuchitSocialit, 44, 61-78 (Hebrew).

14.Lapidot-Lefler,N., & Dolev-Cohen, M. (2015). Comparing cyber bullying and schoolbullying among school students: prevalence, gender, and grade leveldifferences. Social Psychology of Education. 18, 1-16. 

15.Boniel-Nissim,M & Dolev-Cohen, M. (2014). Surfing the depths of the Pro-anainternet community: Content analysis of blogs. Mifgash Leavoda ChinuchitSocialit 40, 43-58 (Hebrew).

16.Lapidot-Lefler,N., & Dolev-Cohen, M. (2014). Differences in Social Skills amongCyberbullies, Cybervictims, Cyberbystanders, and Those Not Involved inCyberbullying. Journal of Child and Adolescent Behavior. 2,article 149. DOI 10.4172/2375-4494.1000149

17.Boniel-Nissim,M & Dolev-Cohen, M. (2013). Face-to-Face with Facebook Kids:Children’s perceptions of Facebook use. Mifgash 38, 79-93 (Hebrew).

18.Dolev-Cohen,M., & Barak, A. (2013).Adolescents' use of instant messaging as a means of emotional relief. Computersin Human Behavior, 29, 58-63.

19.Barak,A., & Dolev-Cohen, M. (2006). Does activity level in online supportgroups for distressed adolescents determine emotional relief? Counsellingand Psychotherapy Research, 6, 186-190. 

Articles Accepted for Publication RefereedJournals

20.Dolev-Cohen,M., Nezer, I., & Abu Zumt, A. (Accepted). A qualitativeexamination of school counselors’ experiences of sextortion cases of femalestudents in Israel. Sexual abuse – a journal of research and treatment 

21.  Dolev-Cohen, M. & Ricon,T. (Accepted). The associations between parents’ technoference, theirproblematic use of digital technology, and the psychological state of theirchildren. Psychology of Popular Media .

22.Dolev-Cohen,M. & Lalum, M. (Accepted). Online pride: Online space as part ofteens’ coming out process. Mifgash. (Hebrew)

23.  Dolev-Cohen, M. & Nezer, I.(Accepted). "She did not dare to tell at all": the phenomenon ofsextortion and the ecology of its treatment from the point of view ofeducational counselors. Hayeutz Hachinuchi, 24. (Hebrew). 

24.  Levkovich, I., Dolev-Cohen, M., & Ricon, T. (Accepted).“#I didn’t report because I was scared to death of him”: On the reasonsadolescents do not report sexual abuse. Hayeutz Hachinuchi 24. (Hebrew).

 


הצגה בכנסים מדעיים

דולב-כהן, מ. ולפידות-לפלר, נ. (פברואר, 2014). בריונות ברשת ובריונות בכיתה בקרב מתבגרים בישראל. כנס מחקר, עיון ויצירה באורנים, המכללה האקדמית לחינוך אורנים.

דולב-כהן (יוני, 2013). הסרת עכבות במדיום המקוון ותרומתה ללמידה והוראה. סאמר נט, המכללה האקדמית לחינוך אורנים.

דולב-כהן, מ. וברק, ע. (ינואר, 2013). השימוש ב"מסרים-מיידיים" כאמצעי להקלה רגשית אצל מתבגרים. כנס מחקר, עיון ויצירה באורנים, המכללה האקדמית לחינוך אורנים.

דולב-כהן, מ. וברק, ע. (אוקטובר, 2012). מסרים מידיים ונהנים: על שיחות בין מתבגרים באמצעות מסרים מידיים. כנס מחקר, המכללה האקדמית לחינוך גורדון.

דולב-כהן, מ. (פברואר, 2012). בית הספר והמרחב החברתי המקוון. כנס באר-שבע לשלום הילד 2012, אוניברסיטת בן-גוריון.

דולב-כהן, מ., וברק, ע. (נובמבר, 2011). היבטים תרפויטיים של האינטרנט: השימוש ב"מסרים-מיידיים" כאמצעי להקלה רגשית אצל מתבגרים. הכנס המדעי של היועצים החינוכיים – תשע"ב: תמיכה רגשית וחברתית לילדים ונוער בסיכון, אוניברסיטת חיפה.

דולב-כהן, מ., וברק, ע. (מרץ, 2010). היבטים תרפויטיים של האינטרנט: השימוש בתוכנה למסרים-מיידיים כאמצעי להקלה רגשית אצל מתבגרים. הכנס השנתי ה- 14 של האגודה הישראלית לתקשורת, בית ספר סמי עופר לתקשורת, המרכז הבינתחומי הרצליה.

 

Barak, A., Ben-David, M., Boneh, O., & Dolev-Cohen, M. (2010, August). The moderating effect of participants'
involvement in online support groups
. Paper presented in the symposium "Online psychological and mental health interventions" (J. Grohol, Chair) at the 118th Annual Convention of the American Psychological Association, San Diego, CA, USA.

Barak, A., Ben-David, M., Dolev-Cohen, M., & Boneh, O. (2010, July). Participants' involvement and
personal gains in online support groups
. Paper presented in the symposium "Therapist-assisted e-interventions" (J. Proudfoot, Chair) at the 27th International Congress of Applied Psychology, Melbourne, Australia.

Barak, A., Dolev-Cohen, M., & Boneh, O. (2008, June). What makes online support groups a successful experience for participants? Paper presented in the panel "Current research in group counseling and psychotherapy" (Z. Shechtmen, Chair) conducted at the 39th Meeting of the Society for Psychotherapy Research, Barcelona, Spain.