אתר אישי

ד"ר גרוס מיכל


קורות חיים

השכלה אקדמית

התואר

חוג/מחלקה/פקולטה

מוסד אקדמי

שנת קבלת תואר

Ph.D.  (דוקטור)

מדעי הצמח

אוניברסיטת תל-אביב

2006

M.Sc.

גנטיקה של האדם

אוניברסיטת תל-אביב (בי"ס לרפואה)

1988

 B.Sc.

ביולוגיה

אוניברסיטת חיפה-אורנים

1979

תעודת הוראה

 

אוניברסיטת חיפה-אורנים

1979

מומחיות אקדמית

איכות סביבה, אקולוגיה, בוטניקה, גן בוטני, חינוך סביבתי, למידה חוץ כיתתית, ניטור ארוך טווח, קיימות


Environment, Ecology, Botany, Botanical garden, Environmental education, Outdoor learning, Long- term monitoring, Sustainability

הוראה

במכללת אורנים


אקולוגיה ואיכות סביבה .
חשיבה סביבתית.
גנטיקה.
אבולוציה.
דידקטיקה של הסיור הלימודי.
חינוך סביבתי.
רכזי איכות סביבה בקהילה
הנחיית פרויקטים.


רשימת פרסומים

נושאי תיזה

עבודת הדוקטורט ( .Ph.D. / D.Sc) - בעברית ובאנגלית

תיזת דוקטור ( .Ph.D):

דיפרנציאציה כמוטיפית באוכלוסיות של שומר פשוט (Foeniculum vulgare Mill. var. vulgare) בישראל.

 Chemotypic differentiation among populations of Foeniculum vulgare Mill. var. vulgare, Apiaceae
In Israel.

עבודת תיזה למאסטר (.M.Sc. / M.A) - בעברית ובאנגלית

תיזת מאסטר (.M.A):

אומדן הקרבה הגנטית בין יהודי תימן ליהודי אתיופיה באמצעות פולימורפיזם בדנ"א מטוכונדרי.

 Genetic relationship between Yemenite and Ethiopian Jews by means of mitochondrial polymorphisms”.

מאמרים

כתבי עת מדעיים ומקצועיים או פרקים בספרים

בכתבי עת מדעיים עם שיפוט:

1. Hakim,I., Gross,M., Bonne-Tamir, B. (1990) Genetic relationships between Ethiopion and Yemenite
   Jews by means of mtDNA polymorphisms. In Approche pluridisciplinaire des isolats
   humains/pluridiscplinary approach to human isolates, Paris INED. pp 45-51.

2. Ritte U, Neufeld E, Prager EM, Gross M, Hakim I, Bonne-Tamir, B. (1993) Mitochondrial DNA affinity
   of several Jewish communities. Hum Biol Jun ;65: 359-85

3. Gross M., Friedman J., Dudai N., Larkov O., Cohen Y., Bar E., Ravid U. and Putievsky, E., Lewinsohn
   E. 2002. Biosynthesis of estragole and t-anethole in bitter fennel (Foeniculum vulgare Mill. var. vulgare)
   chemotypes. Changes in SAM: phenylpropene O-methyltransferase activities during development.
   Plant Science 163: 1047- 1053.

4. Gross M., Joel D. M., Cohen Y., Bar E., Friedman J. and Lewinsohn E. (2006). Ontogenesis of
   mericarps of bitter fennel (Foeniculum vulgare Mill. var. vulgare) as related to t-anethole accumulation
   Israel Journal of Plant Sciences 54: 309-316.

הצגה בכנסים מדעיים

 גרוס מ., טרביה ח., שקור ס., צולר א., (1996). פרוייקט מט"ס הוצג בכנס השנתי הכ"ח של האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי איכות הסביבה ביוני 1996 בחיפה. 

גרוס מ. וצולר א. (1997). פרויקט מט"ס – דרכי הערכה וניתוח תוצאות ראשוניות. הוצג בכנס השנתי הכ"ח של האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי איכות הסביבה ביוני 1997 בחיפה. 

רון ס., גרוס מ., צולר א. (1997). דפוסי שינוי בתפיסת התפקיד ובעמדות אצל מורים המלמדים את פרויקט מט"ס. הוצג בכנס השנתי הכ"ח של האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי איכות הסביבה ביוני 1997 בחיפה.

Lewinsohn, E., Dudai, N., Larkov, O., Ziv-Raz, I., Gross, M., Tadmor, Y., Bar, E., Friedman, J., Shoham, Y., Ravid, U., Pichersky, E. and Putievsky, E. (2002). O-Methyltransferases involved in the formation of t-anethole, estragole, and methyl eugenol in wild and cultivated aromatic plants. Proceedings of the International Workshop on Agricultural and Quality Aspects of Medicinal and Aromatic Plants, Adana, Turkey, May 29-June 1, 2001, Ozguven M, Ed., pp. 39-54. 

Gross, M., Friedman, J., Dudai, N., Larkov, O., Cohen, Y., Ravid, U., Putievsky, E. and Lewinsohn, E. (2001). Involvement of O-methyltransferases in the production of t-anethole and estragole in wild bitter fennel (Foeniculum vulgare Mill. var. vulgare) chemotypes in Israel World Conference on Medicinal and Aromatic Plants, Budapest, Hungary. (poster) 

הנחיית סטודנטים לתארים מתקדמים

ליאורה פינסקי תשס"ח , מ.א. בהוראה רב תחומית: פדגוגיה קונסטרוקטיבית של הטיולים בבית הספר אורט רוגוזין – מגדל העמק.

פעילות מקצועית/חינוכית/אקדמית, פיתוח וייזום

הקמה וניהל של המרכז האקולוגי לקידום פרויקטים חינוכיים בקהילה.
פיתוח קבוצת סטודנטים: "מנהיגות סטודנטים למען הסביבה" הפועלת לקידום החינוך הסביבתי בקהילה. 
פיתוח הגן הבוטני באורנים. 

תפקידים אקדמיים במכללה/אוניברסיטה

במכללת אורנים

מרצה בחוג לטבע ומדע בפקולטה לחינוך
חברת המועצה הירוקה- מנהלת המרכז האקולוגי לקידום פרויקטים חינוכיים בקהילה
ראש תחום איכות סביבה בשדמות - מרכז למנהיגות בקהילה
מנהלת הגן הבוטני במכללה

מחוץ למכללה

יושב ראש הועדה לאיכות סביבה בישוב תמרת.
חברת ועד בעמותה הישראלית לכלכלה בת-קיימא
ממקימי העמותה "עמקים ומרחבים" – לאיכות סביבה בעמק יזרעאל וסביבתו

מעורבות ועשייה באורנים

מרחב אישי


אני מאמין אישי / מקצועי:
ברמה המקצועית אני פועלת להעמקת ההיכרות והקשר של הסטודנט עם סביבתו במטרה: לשכלל את יכולתו לגייס משאבים אנושיים וסביבתיים לצורכי ההוראה, לפתח את המודעות לבעיות הסביבתיות ולעודד את מעורבותו בקהילה/ סביבה בה הוא חי.

בדרך עבודתי אני שמה דגש חזק על פיתוח מיומנויות חשיבה מסדר גבוה כמו: שאילת שאלות, פתרון בעיות וקבלת החלטות.

ברמה האישית, חשוב לי להעניק יחס אישי לכל סטודנט תוך הכרה בייחודו ולצורך טיפוח יכולתו המקצועית והאישית.