אתר אישי

ד"ר נחשון מיכל

מנהלת המרכז לפיתוח מקצועי בתחומי STEM

קורות חיים

השכלה אקדמית

 

תארים אקדמיים:

התואר 

חוגים 

מוסד אקדמי 

קבלת תואר 

) Ph.D  דוקטור למדעים)

המחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים

הטכניון, חיפה

2000

) M.Sc. מגיסטר למדעים)

המחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים

הטכניון, חיפה

1992

.B.Sc (בוגר במדעי הטבע)

ביה"ס לחינוך של התנועה, הקיבוצית, אורנים.

אוניברסיטת חיפה

1983

תעודת הוראה

ביה"ס לחינוך של התנועה, הקיבוצית, אורנים.

אוניברסיטת חיפה

1983

 

v     תחומי עניין ומחקר

הישגי תלמידים ושינויי עמדות כלפי נושאי לימוד אינטגרטיביים; פיתוח חומרי למידה אינטגרטיביים לתלמידי החטיבה העליונה והשפעתם על טיפוח יצירתיות;  נושאים בהכשרת מורים להוראה אינטגרטיבית- תמטית; גישת STS ; הוראה- למידה- הערכה במדע וטכנולוגיה בחברה (מוט"ב); עבודה שיתופית בקרב תלמידים; העדפות תלמידים; הערכת תוצרי תלמידים; הערכת חומרי למידה ; הערכה מעצבת ומסכמת;

 

 

 

 

 

מומחיות אקדמית

גישת STS (הוראה-למידה-הערכה), הוראת מדעים, הוראת ביולוגיה


Trends in international science curriculums and tests, science education

הוראה

במכללת אורנים

1999- 2003, מרצה במסלול הרחבת הסמכת מורים ל B.ed- להוראה בביה"ס היסודי- מכללת "אורנים".

2004 – 2008, מרצה בקורס "יסודות הדידקטיקה של הוראת הביולוגיה" – חטיבה אקדמית, אורנים.

2010 – עד עתה, מרצה בקורס "תכנון ופיתוח יחידת לימוד במדע וטכנולוגיה" מסלול לתואר M.ed  בהוראת מדעים, מכללת "אורנים" .

 2012 -  סוגיות רב תחומיות במדע וטכנולוגיה, קורס בחירה, תואר שני, הוראת המדעים.

מחוץ למכללה

במחלקה  להוראת הטכנולוגיה והמדעים, הטכניון:

1999-1991, מתרגלת בקורס "דרכי הוראת ביולוגיה", 1998 - 1999, מרצה במסלול הכשרת מורים – קורס "מדע וטכנולוגיה"  למורי חטיה"ב.

 2002 – עד עתה, מרצה בקורס "הוראת מדע וטכנולוגיה בחטיבה העליונה"

2008 – 2011 מרצה בקורס "סוגיות מתקדמות בהוראת סביבה- מוט"ב"

 

רשימת פרסומים

נושאי תיזה

עבודת הדוקטורט ( .Ph.D. / D.Sc) - בעברית ובאנגלית

Ph.D - דוקטור לפילוסופיה, מרץ 2000, המחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים, הטכניון 

בנושא: הוראה/למידה בגישה תמטית של המבנית "קרינה מייננת, השפעותיה הביולוגיות

ושימושיה"  חקר אירוע ויצירתיות תלמידי כיתות יא'. מנחה: פרופ' ראובן לזרוביץ.

Teaching/Learning in a Thematic mode" The Biological Effects and Uses of Ionizing Radiation "Cade Study and Creativity of 11th grade students".

 

עבודת תיזה למאסטר (.M.Sc. / M.A) - בעברית ובאנגלית

M.Sc  - מגיסטר למדעים, ינואר 1992 , המחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים, הטכניון

בנושא: "הישגים לימודיים ועמדות של תלמידי כיתה י' כלפי קרינה גרעינית, השפעותיה הביולוגיות ושימושיה". מנחה: פרופ' ראובן לזרוביץ.

Academic Achievement and Attitudes of 10th grade students towards Nuclear Radiation, Biological Effects and Uses.

ספרים - כתיבה או עריכה

נחשון, מ. ורום, א. (2018) התלקיט – לא לתלמידיםבלבד, הצעה לשיפור תהליכי ההערכה  בביתהספר ובהכשרת מורים. הוצאת תמה-מכון מופ"ת, תל אביב (183 עמודים). http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=16714

נחשון, מ. (2000) "קרינה מייננת ,השפעותיה הביולוגיות ושימושיה ", מהדורת ניסוי .   יחידת לימוד למקצוע החדש מוט"ב - מדע וטכנולוגיה בחברה . בהוצאת המרכז הישראלי  לחינוך מדעי טכנולוגי ע"ש עמוס דה שליט- מל"מ; האגף לתכניות לימודים, משרד החינוך התרבות והספורט והמחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים,הטכניון, 153 עמודים

נחשון, מ. (1998) "קרינה מייננת ,השפעותיה הביולוגיות ושימושיה "מהדורת עיצוב.   יחידת לימוד למקצוע החדש מוט"ב - מדע וטכנולוגיה בחברה . בהוצאת מל"מ המרכז הישראלי  לחינוך מדעי טכנולוגי ע"ש עמוס דה שליט ; האגף לתכניות לימודים, משרד החינוך והתרבות והספורט בפיקוח המרכז הישראלי לחינוך מדעי - טכנולוגי (מל"מ ); הטכניון ,מוסד הטכניון למחקר ופיתוח, 95 עמודים.

נחשון, מ. ; לפידות , י . וגונן ,ע.(1993)  "תהליכים וחילוף חומרים בתא", הוצאת תיכון עירוני ה', 120 עמודים.

נחשון מ. (1990) "קרינה גרעינית ,השפעותיה הביולוגיות ושימושיה" ,מהדורה ניסויית. הוצא לאור בעזרתה של  הקרן לעידוד יזמות חינוכיות , ת.ד. 4047 ירושלים. בשיתוף פעולה עם משרד החינוך והתרבות.45 עמודים.

.

 

 v     עריכת ספרי לימוד וחוברות

נחשון,מ. (עריכה) (2011) הקניית רעיונות מדעיים- התפיסה

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Motav/GishaPedagogit/RayonotMadhaim.htm

נחשון, מ. (עריכה) (2010) הפיקוח על הוראת המוט"ב, משחק ומילים, המשחק הלימודי כחלק מהתלקיט של מוט"ב  משרד החינוך, המזכירות הפדגוגית, אגף המפמ"רים, הפיקוח על הוראת מוט"ב, ירושלים, תשע"א, 63 עמודים.   

נחשון, מ. (עריכה)  (2007) חוברת חוזר הפיקוח על מדע וטכנולוגיה בחברה- מוט"ב,מס. 4, תשרי התשס"ז, ספטמבר, המזכירות הפדגוגית, אגף המפמ"רים, הפיקוח על הוראת מוט"ב, 112 עמודים.

נחשון, מ. (עריכה) (2006) חוברת חוזר הפיקוח על מדע וטכנולוגיה בחברה- מוט"ב,מס. 3, תשרי התשס"ו, ספטמבר, המזכירות הפדגוגית, אגף המפמ"רים, הפיקוח על הוראת מוט"ב, 91 עמודים.

נחשון, מ. (עריכה) (2004) חוברת הכנס הארצי השני של מורי מוט"ב, הוראת מדע וטכנולוגיה בחטיבה העליונה – מוט"ב, תוכנית הכנס ותקצירים. ז' סיון תשס"ד, 27 מאי 2004, מוסד נאמן, הטכניון, חיפה, 88 עמודים.

נחשון, מ. (עריכה)  (2003) חוברת חוזר הפיקוח על מדע וטכנולוגיה בחברה- מוט"ב,מס. 2, תשרי התשס"ד, ספטמבר, המזכירות הפדגוגית, אגף המפמ"רים, הפיקוח על הוראת מוט"ב, 110 עמודים.

נחשון, מ. (עריכה) (2002) חוברת חוזר הפיקוח על מדע וטכנולוגיה בחברה- מוט"ב, מס. 1,שבט התשס"ב, ינואר, המזכירות הפדגוגית, אגף המפמ"רים, הפיקוח על הוראת מוט"ב, 53 עמודים.

מאמרים

כתבי עת מדעיים ומקצועיים או פרקים בספרים

נחשון, מ. ורום,א.  (2012). הפקת תועלת מהערכה ברמת המורה וברמת תחום הדעת. בתוך: ר' לוסטיג (עורכת): מימוש הפוטנציאל הגלום בהערכה. אוניברסיטת בן גוריון (בכתובים).

הרץ לזרוביץ, ר. לזרוביץ ר. ונחשון, מ. (2010) הפדגוגיה של למידה שיתופית. משחק ומילים, המשחק הלימודי כחלק מהתלקיט של מוט"ב. משרד החינוך, המזכירות הפדגוגית, אגף המפמ"רים, הפיקוח על הוראת מוט"ב, ירושלים, תשע"א, 2010. עמ' 17-29.  

 נחשון, מ. ורום, א. (2009). האם המשימות משקפות את הגישה הפדגוגית של תחום הדעת? הערכת השימוש בכתבה מדעית פופולארית בהוראת מוט"ב. בתוך: הערכה בתנועה 2009, אסופת מאמרים, עורכת: רותי לוסטיג. עמ' 142- 151.

 נחשון, מ. ורום, א' (2009). האינטראקציה ברשת כמשקפת את אופי ההדרכה: חקר מקרה - תכנית מוט"ב . בתוך: עשת, י' (עורך), האדם הלומד בעידן הטכנולוגי.

 נחשון מ. לזרוביץ ר.(1992) "הוראת יחידת לימוד : "קרינה גרעינית ,השפעותיה הביולוגיות ושימושיה "בכיתות י' בבית הספר העל-יסודי". עלון למורי הביולוגיה,131 

אייר התשנ"ב. 

 

בהליכי כינוס

נחשון, מ., רום, א. (2017) התלקיט לא לתלמידים בלבד, דוגמה לשיפור תהליכי ההערכה בהוראתהמדעים בבית הספר התיכון  ובהכשרת מורים, בהוצאת תימה, מופ"ת (בכתובים)

הצגה בכנסים מדעיים

נחשון, מ. ורום, א. (2019) מחקר פעולה כמנוף לפיתוח מקצועי של מורים, הכנס המדעי השנתי "מחקר, עיון ויצירה"מכללת אורנים.

נחשון, מ. ורום, א. (2018) למידה והוראת עמיתים בקבוצות בקורס "הוראת הביולוגיה במעבדה"הכנס המדעי השנתי "מחקר,עיון ויצירה" מכללת אורנים.

נחשון, מ. ורום, א. (2016) שלושה ממדים בפיתוח התלקיט המשקף תהליכי ה.ל.ה, שיתופי פעולה מבוססי מחקר בחינוך למתמטיקה, מדעים וטכנולוגיה - המקרה של מערכת החינוך הישראלית, יום עיון בפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה, הטכניון.  

נחשון,מ. ורום,א. (2015) שינוי בתפיסת הערכה חינוכית  אצל מתכשרים להוראה, הכנס המדעי השנתי ה-14 "מחקר, עיון ויצירה באורנים", אורנים, המכללה האקדמית לחינוך, הרשות למחקר ולהערכה.

נחשון מ (2015) הוראת מדע וטכנולוגיה בחברה בחטיבה העליונה (2015)  מפגש פדגוגי מפמ"רי מדעים וטכנולוגיה המחלקה לחינוך למדע וטכנולוגיה, הטכניון. שבט , תשע"ה , ינואר 2015. 

נחשון, מ. (2014) המשחק הלימודי כמשימה שיתופית בתלקיט של מוט"ב, יום פיתוח מקצועי, המזכירות הפדגוגית, מט"ח, רמת אביב.

נחשון,מ. (2013) התלקיט של מדע וטכנולוגיה בחברה, יום פיתוח מקצועי, המזכירות הפדגוגית, מט"ח, רמת אביב.

נחשון, מ. (2013) התלקיט של מדע וטכנולגיה  בחברה, הוראה לשם הבנה, כנס מכון ברנקו וייס בשיתוף משרד החינוך- המזכירות הפדגוגית, כפר המכבייה, רמת גן.

נחשון,מ. (2013) התלקיט של מדע וטכנולוגיה בחברה, יום פיתוח מקצועי, המזכירות הפדגוגית,  מט"ח, רמת אביב.

נחשון מ., סבירסקי, ח. (2013) דרכי הוראת מדע וטכנולוגיה בחטיבה העליונה יום עיון בנושא "למידה פעילה בכיתות גדולות", המחלקה לחינוך למדע וטכנולוגיה, הטכניון.

נחשון,מ. ורום,א. (2013) תרומת הפרק היישומי בקורס "פיתוח ובניה של יחידת לימוד במדע וטכנולוגיה" לעבודת המורה בפועל - השילוב בין התיאוריה לפרקטיקה,הכנס המדעי השנתי ה-14 "מחקר, עיון ויצירה באורנים.

נחשון,מ. ורום,א.  (2012) הפקת תועלת מהערכה ברמת המורה וברמת תחום הדעת , כנס איל"ת, האגודה הישראלית להערכת תכניות לימודים. רמת אביב האוניברסיטה הפתוחה.

נחשון,מ. ורום,א.  (2011) מודל לשילוב תהליכי הערכה כבסיס לקיימות של מקצוע, כנס איל"ת, האגודה הישראלית להערכת תכניות לימודים. ירושלים, האוניברסיטה העברית.

נחשון, מ' ורום, א. (2009). האינטראקציה ברשת כמשקפת את אופי ההדרכה: חקר מקרה - תכנית מוט"ב . כנס צ'ייס, 2009, אוניברסיטה פתוחה.

נחשון,מ. (2001) הוראה/למידה בגישה תימטית של המבנית "קרינה מייננת ,השפעותיה הביולוגיות ושימושיה" חקר אירוע ויצירתיות תלמידי כיתות י"א, המכללה לחינוך, אורנים.

נחשון,מ. (1998) הצגת המבנית "קרינה מייננת ,השפעותיה הביולוגיות ושימושיה" השתלמות מורי כימיה וביולוגיה –חט"ע , בית ברל .

נחשון,מ. (1998) קורס הכרות המבנית  "קרינה מייננת ,השפעותיה הביולוגיות ושימושיה" 28  שעות, רציונל ושיטות הוראה .מורי ביולוגיה ,חט"ע , אוקטובר – דצמבר.

נחשון,מ. (1997) "דרכים להוראה/ למידה של נושאים מופשטים במבנית קרינה מייננתהשפעותיה הביולוגיות ושימושיה " כנס מוט"ב  - מדע וטכנולוגיה בחברה,  חנוכה ,  תשנ"ח, מכון ויצמן למדע.

נחשון,מ. (1997) "הוראה תמטית של נושאים אינטגרטיביים, מודל הקרינה המייננת" כנס ארצי  של מורי פיסיקה,חנוכה , תשנ"ח

נחשון,מ. (1994) "קרינה מייננתהשפעותיה הביולוגיות ושימושיה- דרכי הערכה מגוונות" המכון הביולוגי -השתלמות מורים באזור חיפה.

נחשון,מ. (1992) "קרינה מייננת, השפעותיה הביולוגיות ושימושיה - קשיים בהוראת הנושא" כנס ארצי למורי ביולוגיה, אוניברסיטת  בר-אילן.

Nachshon, M. & rom,A. (2020) The Methodology of Action Research (AR) and The Impact on Teachers’Professional Development. Education and New Developments - END 2020 (p. 234).Edited by M. Carmo, World Institute forAdvanced Research and Science (WIARS), Lisboan, Portugal. ISSN: 2184-044X e-ISSN:2184-1489 ISBN: 978-989-54815-2-1 © 2020

The methodology of action research (AR) and the impacton teachers’ professional development (pages324-328)

http://end-educationconference.org/wp-content/uploads/2020/06/END2020_Proceedings.pdf

Nachshon M. & Rom, A. (2019) ActionResearch: a Significant Way for Professional Development, ARTIST - Action Research toInnovate Science Teaching, Batumi, Georgia

Nachshon M. & Rom, A. (2017) Pre-serviceteachers’ perceptions of cooperative and individual-learning, TheInternational Conference on Education and New Developments- END 2017 (p.100). Editedby M. Carmo, World Institute for Advanced Research and Science (WIARS) Lisbon,Portugal. ISSN:2184-044XISBN:978-989-99864-3-5 © 2017

http://end-educationconference.org/wp-content/uploads/2017/11/Education-and-New-Developments_2017.pdf

Rom, A. & Nachshon,M. (2014). Two-way Process in Sciencefor All program - Ways to Improve the Quality of Teaching Process. Paperpresented at the EARLI 2014/Madrid Conference

Nachshon M. & Rom, A (2014) Benefits from Evaluation Data — Ways to Improve the Quality of Teaching Process. Paper presented at the International Technology, Education and Development Conference 2014 Valencia Conference.     http://library.iated.org/view/NACHSHON2014BEN

Nachshon, M.& Rom, A (2012). High School Student’s Portfolios in Science for All: Indicators of the Quality of their Teachers’ Work. Paper presented at the EARLI/Brussels 2012 Conferenceon.

Rom, A. & Nachshon, M. (2011) Cooperative learning and student preferences. Paper presented at the EARLI 2011 Conference.

Nachshon, M. & Rom, A(2009) The curricular reform of science for all in Israel for high school students. Poster presented in ESERA - European Science Education Research Association, 2009 Conference, Istanbul, Turkey.

Nachshon, M. & Rom, A.(2008)  Evaluating the use of popular science articles for assessing high schools students. Paper presented at the Fourth Biennial Joint EARLI/Northumbria Assessment Conference in Berlin/Potsdam, 27-29 August 2008.

Nachshon, M. & Rom, A.(2008)  Evaluating the use of popular science articles for assessing high schools students. Paper presented at the Fourth Biennial Joint EARLI/Northumbria Assessment Conference in Berlin/Potsdam, 27-29 August 2008.

Nachshon , M. & Lazarowitz , R (2002) Ionizing Radiation, Uses and Effects” A thematic Module for 11th Grade Students: Academic Achievements and Creativity. Paper presented at the Annual National Association for Research in Science Teaching –NARST- Meeting, New Orleans, Louisiana. April 7-10, 2002

Nachshon , M. & Lazarowitz , R.(2001) Development and Field Testing of a Thematic Module “Ionizing Radiation, Uses and Effects” – Creativity of 11th Grade Students. Paper Presented at the 1st IOSTE Symposium in Southern Europe University of Cyprus, Parlimni, Cyprus, 29th April- 2nd May, 2001.

Nachshon , M. & Lazarowitz , R.(1999Teaching/Learning Science in a Thematic Mode: Students’ Creativity and Teacher Perceptions. International Workshop on Science Teachers Education toward the New Millennium. Technion – Israel  Institute of Technology , Department of Education in Technology and Science. January 5-6, 1999.

Nachshon , M. ,Lomask ,S. M., & Lazarowitz , R.(1992)  Teaching Nuclear Radiation  in an Integrative Approach to 10th grade biology students: Academic Achievement and Attitudes . Paper presented at the Annual Meeting of the  National  Association for Research in Science Teaching (NARST). 21-25, 3, 1992.                                                                                

 

 

 

 

 

  

הנחיית סטודנטים לתארים מתקדמים

הנחיית עבודות גמר יישומיות (.M.Ed),מורחבות, הפקולטה ללימודים מתקדמים, מכללת אורנים:

 סינא עומר "מוטיבציה והישגים לימודיים של תלמידי כיתה ט' במגזר הערבי הלומדים מעגלים חשמליים באמצעות הדמיה ממוחשבת", (הוגשה 2011).

 גדי הרמן "תפיסות סטודנטים להנדסאים את מאפייני הסביבה הלימודית ומורכבות הפרויקט, בלמידה מבוססת פרויקטים", (הוגשה 2012).

פעילות מקצועית/חינוכית/אקדמית, פיתוח וייזום

v    ניסיון בהדרכה  

1996 – 1999, מדריכה ארצית באגף לתכניות לימודים ייחודיות , אגף תכניות לימודים, משרד החינוך התרבות והספורט, ירושלים.

v    ניסיון בפיקוח

1999 – עד עתה, מפקחת מרכזת (מפמ"רית)  על הוראת מדע וטכנולוגיה בחברה - מוט"ב, המיועד לתלמידי החטיבה העליונה שבחרו שלא להתמחות במדעים והטמעת המקצוע במערכת החינוך. 

v     חברות בוועדות

2015 - עד עתה, מרכזת וועדה לאיחוד המקצועות מוט"ב ומדעי הטכנולוגיה, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך.

2015- עד עתה, מרכזת וועדת מקצוע מוט"ב, בראשות פרופ' אורי סיון,הפקולטה לפיסיקה, הטכניון.

2009- 2014  מרכזת וועדת מקצוע מוט"ב, בראשות פרופ' יכין כהן, הפקולטה להנדסה כימית, הטכניון.

2008 – 2014 חברה בועדת החינוך של המדעטק. מוזיאון למדע, טכנולוגיה וחלל , חיפה.

2008- 2010, חברה בועדת תכנית לימודים סופית, מדע וטכנולוגיה בחברה2004 – 2008- מרכזת וועדת מקצוע מוט"ב, בראשות פרופ' אבי ניר, הפקולטה הנדסה כימית, הטכניון.

2006-  2008, חברה בועדת תכנית לימודים ראשונה, מדע וטכנולוגיה בחברה

2001 – 2010, חברה בוועדת מקצוע מדע וטכנולוגיה בחטיבת הביניים, בראשות פרופ' נאוה בן-צבי. 

1999- 2003, מרכזת וועדת מקצוע מוט"ב, בראשות פרופ' בני גיגר, דיקן הפקולטה לביולוגיה, מכון ויצמן למדע.

v     פרסומים נוספים בגיבוש המקצוע מוט"ב

נחשון, מ. (2012) משולחן המפמ"ר, מוט"ב כעת, גיליון מס 9 תשע"ב http://www.mutav.org.il/images/magazine1/magazine9/5-6.pdf

 נחשון, מ. (2011) על המקצוע מוט"ב, אתר מפמ"ר מוט"ב, אוח, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך, http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Motav/Odot/

נחשון, מ. (2011) משולחן המפמ"ר , מוט"ב כעת, גיליון מס 7, תשע"א

http://www.mutav.org.il/images/magazine1/magazine7/5-6.pd 

נחשון, מ. (2010) משולחן המפמ"ר, מוט"ב כעת, גיליון מס 5 תש"ע

http://www.mutav.org.il/images/magazine1/magazine5/6-8.pdf

נחשון, מ. (2009) משולחן המפמ"ר מוט"ב כעת, גיליון מס' 3 תשס"ט

http://www.mutav.org.il/images/magazine1/magazine3/6_7.pdf

נחשון, מ. (2009) משולחן המפמ"ר  מוט"ב כעת, גיליון מס 4 תשס"ט

http://www.mutav.org.il/images/magazine1/magazine4/p13_14.pdf

נחשון, מ. (2008) משולחן המפמ"ר מוט"ב כעת, גיליון מס 1 תשס"ט

http://www.mutav.org.il/images/magazine1/5_7mafmar.pdf

v     ארגון ימי עיון והשתלמויות למורי מדעים בחינוך העל- יסודי

השתלמות מורים, 14.12.99 – 12,מיועדת עבור מעורבים ומפעילי מוט"ב, מרכז מדע וטכנולוגיה, שלומי.

השתלמויות מורי מוט"ב – 1999- עד עתה ,באזורים שונים ברחבי הארץ , בנושאי ידע תוכן וידע תוכן פדגוגי בהוראת מוט"ב.

יום עיון מס. 1 (2.3.00) לקראת הפעלת תוכנית מוט"ב,עבור מפתחים ומפעילי השתלמויות מורים במוט"ב, הפיקוח  על הוראת המוט"ב, משרד החינוך, זיכרון יעקב.

יום עיון מס' 2 ( 21.5.00) "דרכי הוראה/למידה והערכה במוט"ב",עבור מפתחים ומובילי השתלמויות מורים במוט"ב ,הפיקוח על הוראת המוט"ב, משרד החינוך, מרכז לא"י יפה, תל-אביב.

יום עיון מס. 3 (16.10.01)  הקניית מיומנויות במוט"ב, עבור מפתחים ומפעילי השתלמויות מורים במוט"ב, הפיקוח על הוראת המוט"ב, משרד החינוך, מחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים, הטכניון.

השתלמויות "מורים מתחילים" ו"מורים ממשיכים" ( 9.00. 30-  עד עתה), מרכזי מורים ומרכזי הוראת מדעים אוניברסיטאיים.

הכנס הארצי הראשון של מורי מוט"ב התקיים ביום ג', ו' סיוון תשס"ג, 8 באפריל 2003, בכפר הנוער ע"ש ב.צ. מוסינזון, הוד השרון. השתתפו: יו"ר המזה"פ פרופ' כץ, פרופ' אהרן צ'חנובר, פרופ' בני גיגר, חוקרים ומורי  מוט"ב.                        
הכנס הארצי השני של מורי מוט"ב התקיים ביום ה', ז' סיוון תשס"ד, 27 במאי 2004, במוסד נאמן, הטכניון, חיפה. השתתפו: מנכ"לית משרד החינוך, גב' רונית תירוש, פרופ' אבי ניר, פרופ' זאב תדמור, פרופ' רפי מלאך, פרופ' בת-שבע אלון, פרופ' ג'וני גרשוני, חוקרים ומורי  מוט"ב.                          

הכנס הארצי השלישי התקיים ביום ב', ט' ניסן תשס"ה, 18.4.05, באולם "כס המשפט" באוניברסיטת תל-אביב. השתתפו:  נציגי המשרד, פרופ' אבי ניר, ד"ר בני בגין, ד"ר יואב יאיר חוקרים ומורי  מוט"ב.                          

הכנס הארצי הרביעי התקיים ביום ג', ו' ניסן תשס"ה,  4.4.06, באולם צ'ייס, האוניברסיטה הפתוחה, רעננה. השתתפו: פרופ' אבינעם ניר, ד"ר יואב יאיר, פרופ' ענת זוהר, פרופ' בני גיגר חוקרים ומורי מוט"ב.

הכנס הארצי החמישי  התקיים ביום ה', ז' סיון תשס"ז, 24.5.07, אולם צ'ייס,האוניברסיטה הפתוחה, רעננה. השתתפו: פרופ' אבינעם ניר, פרופ' אורה לימור, פרופ' ענת זוהר, פרופ' אבי הופשטיין, פרופ' ראובן לזרוביץ, פרופ' אורי סיון, פרופ' בני גיגר חוקרים ומורי מוט"ב.

 

 

 

תפקידים אקדמיים במכללה/אוניברסיטה

במכללת אורנים

 החל מ 6.2019 מנהלת המרכז לפיתוח מקצועי של מורים בתחומי STEM, ק.מ.ה, מכללת אורנים. 

תפקידים ציבוריים

1996 – 1999, מדריכה ארצית באגף לתכניות לימודים ייחודיות , אגף תכניות לימודים, משרד החינוך התרבות והספורט, ירושלים.

1999 – 2018 מפקחת מרכזת (מפמ"רית)  של המקצוע "מדע וטכנולוגיה בחברה" - מוט"ב ובהמשך "מדע וטכנולוגיה לכל" - מוט"ל, שמיועד לתלמידי החטיבה העליונה שבחרו שלא להתמחות במדעים וטכנולוגיה, והטמעת המקצוע במערכת החינוך. 

2018 - עד היום, מנהלת מרכז לפיתוח מקצועי בתחומי STEM, ק.מ.ה, מכללת אורנים. 

מרחב אישי

 אני מאמין אישי / מקצועי: 

במאה ה- 21 נדרשת הקניית אוריינות מדעית טכנולוגית הנדסית לכלל אזרחי המדינה. תהליך זה יכול להתבצע בבתי הספר תוך טיפוח תהליכי למידה משמעותית של נושאים מדעיים טכנולוגיים הנדסיים באמצעות:

o התנסות במיומנויות חשיבה ובתהליכי חקר מדעי וחשיבה הנדסית

o מתן ביטוי ליכולות מגוונות של תלמידים

o התנסות במשימות שיתופיות

o גיוון בדרכי הערכה

o טיפוח חוללות עצמית (self efficacy).