אתר אישי

ד"ר מוטולה מיכאל

דיקן הסטודנטים

קורות חיים

השכלה אקדמית

התואר

חוגים

מוסד אקדמי

קבלת תואר - שנה

BA

פסיכולוגיה

סורבון 5 - פאריז

BA – 1979

MA

פסיכולוגיה

סורבון 5 - פאריז

MA- 1981

PhD

פסיכולוגיה

אוניברסיטת יוהנסו – פינלנד

PhD -  2001

PhD

תקשורת

סורבון 3 – פאריז

PhD - 2001

מומחיות אקדמית

חינוך לא פורמאלי, חינוך למנהיגות, חינוך לרוחניות, יחסי יהודים ערבים, נוער והדרה, נוער ונשירה, פסיכופתולוגיה, תיאוריות אישיות


Informal education, Education for leadership, Spiritual education, Jewish Arab relationships, Youth and exclusion, Youth and dropout, Psychopathology, Theories of Personality

רשימת פרסומים

נושאי תיזה

עבודת הדוקטורט ( .Ph.D. / D.Sc) - בעברית ובאנגלית

 

Motula, M. (2001). Social habitus and the impact of socio-cultural factors on vocational behavior  of adolescents. A cross-national comparison of French and Finnish students. University of Joensuu – Finland & Sorbonne Nouvelle – Paris III.

מנחים:

Prof. Jean Guichard – Institut National d’Etude du Travail et d’Orientation

Professionelle and Paris  Sorbonne Paris III

Prof.Hayrynen – University of Joensuu, Finland

ספרים - כתיבה או עריכה

 

Motola, M. (2001). Social habitus and the impact of socio-cultural factors on vocational behavior of adolescents, a cross-national comparison of French and Finnish students. University of Joensuu Publishing.

 

מאמרים

כתבי עת מדעיים ומקצועיים או פרקים בספרים

Motola, M., Sinisalo, P., Guichard, J. (1997). Social habitus and future plans – A comparison of adolescent future-projects in Finland and France. in J.E. Nurmi (Ed.) Adolescence, cultures and conflicts: Growing up in Contemporary Europe. New York, Garland Publishing.

 

     

הצגה בכנסים מדעיים

Conference

Place and Date

Title of presentation

European Conference On Psychology

Athenes 1995

Social habitus and the impact of socio-cultural factors on vocational  behavior of adolescents, a cross-

national comparison of French and Finnish students

 

UNESCO Conference on Intercultural Education,

 

Jyväskylä Finland - 2003

Education for equality and solidarity in a civil society

 

OPUS conference Organizational and Social Dynamics

International perspectives from Group Relations, Psychoanalysis and Systems Theory

 

London 2003

Discourse as practice: Jewish and Palestinian Israelis in a dialogue group: from speaking to acting

 

The First International conference of Contemplative Philosophy

Sevilla 2005

Body of knowledge

תפקידים אקדמיים במכללה/אוניברסיטה

במכללת אורנים

  2007 - הווה

ראש החוג לחינוך חברתי קהילתי (חח"ק)