אתר אישי

ד"ר טנצר מירה

סגל אקדמי

קורות חיים

השכלה אקדמית

מועד קבלת התואר

חוגים

מוסד אקדמי

התואר

1984

ביולוגיה

הטכניון

בוגר B.Sc.

1989

ביולוגיה מולקולרית

הטכניון

מוסמך מדעים M.Sc.

2008

מדעי הטבע והמתימטיקה - הוראת המדעים

האוניברסיטה העברית

Phd

מומחיות אקדמית

STS – מדע, טוכנולוגיה, חברה, אוריינות אקדמית, אוריינות מידענית, ביולוגיה, בינתחומיות ורב-תחומיות, הוראה וחינוך, הוראה מרחוק, למידה מקוונת, הוראת המדעים, טכנולוגיות מידע ותקשוב בחינוך, טכנולוגיות מידע ותקשוב בחינוך, כתיבה אקדמית, מחקר כמותי (בעיקר בחינוך), מחקר כמותי (בעיקר בחינוך), מיומנויות כתיבה, מיומנויות כתיבה, ספרות ושירה


STS (Science, Technology and Society), Academic Literacy, Information Literacy, Biology, Interdisciplinary and Multidisciplinary, Teaching and Education, Distance Learning (Online Learning; E-Learning), Science Teaching, ICT in Education (Information and Communication Technologies, ICT in Education (Information and Communication Technologies), Academic Writing, Quantitative Research (in education, Quantitative Research (in education), Writing Skill, Writing Skills, Poetry Literature and

הוראה

במכללת אורנים

  • כתיבה עיונית-אקדמית
  • שיטות מחקר – מחקר כמותי-חינוכי
  • מתודולוגיות ופרדיגמות בהוראת המדעים
  • יישומי המחשב בחינוך, למידה והוראה בסביבה מתוקשבת
  • פיתוח יחידות לימוד בסביבה טכנולוגית
  • חשיבה טכנולוגית

רשימת פרסומים

נושאי תיזה

עבודת הדוקטורט ( .Ph.D. / D.Sc) - בעברית ובאנגלית

"אוריינות מדעית-טכנולוגית - תפיסת "מדע", "טכנולוגיה" והשלכותיהם הערכיות-חברתיות בקרב מורים ותלמידי חטיבת הביניים בעקבות שינויים בתכניות הלימודים במדע וטכנולוגיה", בהנחיית פרופ' אריאל כהן ו-ד"ר צחי מילגרום, האוניברסיטה העברית, הפקולטה למדעי הטבע ולמתימטיקה, 2008

ספרים - כתיבה או עריכה

1991 - 1993 מאמרים לילדים בנושאים שונים במדע (מדע פופולארי) ניצני מדע, כתב עת מדעי לילדים במסגרת המוזיאון הלאומי למדע בחיפה
1994 "שבעה אנשים, …" כתבה בנושא "זמן" כתב העת משקפיים, רבעון אגף הנוער, מוזיאון ישראל, גיליון 20.
1997 דרך החומר, ספר לתלמיד חט"ב, מדע וטכנולוגיה אורט, המרכז הפדגוגי.
1997 דרך החומר, מדריך למורה חט"ב, מדע וטכנולוגיה אורט, המרכז הפדגוגי.
2004 מעגלים כתומים, אנתולוגיה לשירה הוצ' פרדס.
2005 חשיבה מדעית, תכנית לימודים לטיפוח חשיבה מדעית (יחד עם ד"ר יהודית ברנסקי וד"ר מיכל נוימן)
הוצ' פרדס.

הצגה בכנסים מדעיים

2002 הוראה מקרוב והוראה מרחוק ומה שביניהן, כנס גולשים באינטרנט 4, מכון מופ"ת
על מבנה הדעת והאדם הלומד ברשת. תקציר: http://golshim4.macam.ac.il/pdf/takzir49.pdf

2004 האדם המחובר תמיד היחידה לשילוב הטכנולוגיה בחינוך מכללת אורנים ואוניברסיטת חיפה האמנם "דפקט הפרפר"? על מבנה הדעת והאדם הלומד ברשת.

2005 התקוונות לחינוך מתוקשב – אתגר או שגרה? גולשים באינטרנט 6 מכון מופ"ת קהילה חברתית לומדת – מן החוויה האישית אל מוסדות ההשכלה הגבוהה, תקציר: http://golshim.macam.ac.il/golshim6/docs/67.pdf

2007 העברית שפה חיה, כנס אורנים השישי מכללת אורנים מטקסט להיפר-טקסט – על הכתיבה ועל הקריאה במרחב הסייברי, תקציר:  www.oranim.ac.il/site/heb/General.aspx?l=5&id=6471

  

מרחב אישי

מירה טנצר, אמא לנועה ולגיא, בעלת תואר שלישי בהוראת המדעים באוניברסיטה העברית, לומדת לתואר ראשון בספרות במכללת אורנים. מרצה במכללה בנושאים של שילוב המחשב בחינוך, חינוך בעידן האינטרנט, פיתוח יחידות לימוד בסביבה עתירת טכנולוגיה, מחקר כמותי, מדידה והערכה וכתיבה עיונית אקדמית.

קוראת וכותבת שירים, משייטת בין מדע לספרות ומנסה לגשר בין העולמות.