אתר אישי

ד"ר רחמים מירית

סגל אקדמי

קורות חיים

השכלה אקדמית

התואר

חוג/מחלקה/פקולטה

מוסד אקדמי

שנת קבלת תואר

Ph.D. / D.Sc. (דוקטור)

 חינוך

אוניברסיטת חיפה

 

M.A. / M.Ed. / M.Sc. (מוסמך)

חינוך/פיתוח מערכות חינוך

אוניברסיטת חיפה

2006

B.A. / B.Ed. / B.Sc.

חינוך/ מו"ג

אורנים

1996

תעודת הוראה

 

אורנים

1995

מומחיות אקדמית

הדרכה פדגוגית, הוראת המתמטיקה בבית ספר יסודי


Classroom and School Teaching Processes., Mathematics teaching in the elementary school

הוראה

במכללת אורנים

מדריכה פדגוגית בתכנית לבית הספר היסודי
מרצה בחוג להוראת המתמטיקה בבית הספר היסודי
מרצה בחוג לחינוך

רשימת פרסומים

נושאי תיזה

עבודת הדוקטורט ( .Ph.D. / D.Sc) - בעברית ובאנגלית

מאפייני למידה בקהילת לומדים רב דיסציפלינארית בהכשרת פרחי הוראה בהתנסות המעשית.

Processes,conditions and outcomes of learning in a multidisciplinary community oflearners in practice teaching: A case study

עבודת תיזה למאסטר (.M.Sc. / M.A) - בעברית ובאנגלית

רפלקציה באמצעות וידאו כהזדמנות למידה  בהדרכת פרחי הוראה.
.Reflection by video as an opportunity for learning mentoring student teachers                                                                                                                                                                                                                                                          

מאמרים

כתבי עת מדעיים ומקצועיים או פרקים בספרים

Rachamim, M. & Orland-Barak, L. (2018). When Style meets Pattern in Mentoring Talk: Implications forstudent teacher community learning environments in practice teaching.Cambridge Journal of Education,48(5), 657-675. 

Rachamim, M. & Orland-Barak, L. (2016). Constructing Meaning in a Communityof Learners: The 'star'pattern of talk. OxfordReview of Education. 42(4),  475- 490.

Orland-Barak,L & Rachamim, M. (2009). Simultaneous reflections by video in a second-order actionresearch-mentoring model: lessons for the mentor and the mentee.Reflective Practice, 10(5) 601- 613. 

 

הצגה בכנסים מדעיים

<div tabindex="0" style="direction: rtl;"><p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 150%; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;">Rachamim, M. &amp; Orland-Barak, L. (2015).Mentoring a multi-cultural </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;">community of <span> </span>learners:</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;"> The Mentor's role in mediating talk about amulticultural aspects of <span> </span>learning in practice. paperpresented at the annual, Intercultural Inclusion in Educational Systems and inSociety: “Not in My Back Yard (NIMBY)”. <span> </span>Oranim Israel, 7-8 January.<span lang="HE" dir="RTL"><o:p></o:p></span></span></p><p class="MsoNormal" align="right" dir="RTL" style="text-align: left; line-height: 150%;"><span lang="HE" style="font-size: 12pt; line-height: 150%;"><o:p> </o:p></span><span style="font-size: 12pt;">Orland-Barak,L &amp; Rachamim, M. (2005). Reflection by video as an opportunity </span><span style="font-size: 12pt;">for learning to teach:An action research study on mentoring </span><span style="font-size: 12pt;">student teachers, paperpresented at the annual </span><em style="font-size: 12pt;">Meeting of  the CARN/PRAR</em><span style="font-size: 12pt;">,Utrecht The </span></p><p class="MsoNormal" align="right" dir="RTL" style="text-align: left; line-height: 150%;"><span style="font-size: 12pt;">Netherlands, 4-6 November.</span></p><h1 dir="RTL" style="margin: 12pt 37.5pt 0.0001pt 0cm; text-indent: -37.5pt; line-height: 150%;"><span lang="HE" style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: arial, sans-serif; font-weight: normal;">רחמים מ' (2018). התאמת משימות מתמטיות לכתההטרוגנית. מסמך שהוצג ביום עיון לרכזי מתמטיקה בבתי הספר היסודיים במחוז מרכז: מתמטיקהלכל, כל 1 יכול/ה- הוראת המתמטיקה בכתה הטרוגנית מ"אי אפשר אל האי שלהאפשר". יבנה, 23 באוגוסט.</span></h1><h1 dir="RTL"><span lang="HE" style="font-size: 12pt; font-family: arial, sans-serif; font-weight: normal;">רחמים מ' (2016). הבניית ידע בקהילת לומדים- דפוסהכוכב. מסמך שהוצג בכנס </span><span style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12pt; font-weight: normal;">מחקר עיון ויצירה באורנים, מכללת אורנים קריית טבעון, 1 בפברואר. </span></h1><div><h1 dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"><span lang="HE" style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: arial, sans-serif; font-weight: normal;">רחמים מ' (2015).רפלקציה באמצעות וידאו כהזדמנות למידה עבור המדריך והמודרך:  מחקר פעולה מהמעלה השנייה במסגרתהדרכת פרחי הוראה. מסמך שהוצג בכנס מחקר עיון ויצירה באורנים, מכללתאורנים קריית טבעון, 16בפברואר. <span style="text-decoration: underline;"><o:p></o:p></span></span></h1></div><div style="direction: rtl;"><span lang="HE" style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: arial, sans-serif; font-weight: normal;"><p class="MsoNormal" align="right" style="line-height: 150%; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL" style="font-size: 12pt;">    </span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt;"></span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt;"></span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt;"></span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt;"></span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span dir="RTL" style="font-size: 12pt;">    </span><span style="font-size: 12pt;">רחמים מ' (2014). מאפייני למידה בקהילת לומדים רב דיסציפלינאריתבהכשרת מורים. מסמך שהוצג בכנס מחקר עיון ויצירה באורנים, מכללת אורנים קריית טבעון, 10 בפברואר. </span></p></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="HE" dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: arial, sans-serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> </span><span style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12pt;">רחמיםמ' והראל מ' (2014). אתיקה מקצועית ההוראה כפרופסיה. מסמך שהוצג בכנס היש </span><span style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12pt;">יסודות לחינוך היסודי: סוגיותמרכזיות בהכשרת מורים לחינוך היסודי, מכון מופ"ת תל </span><span lang="HE" dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: arial, sans-serif;"><span style="font-size: 12pt;">אביב, 5 במרץ. </span><span style="font-size: 12pt;"> </span>       </span></div><div style="direction: rtl;"><span lang="HE" dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: arial, sans-serif;"> </span></div><div style="direction: rtl;"><span lang="HE" dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: arial, sans-serif;"> </span><span style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12pt;">רחמיםמ' (2006). רפלקציה באמצעות וידאו כהזדמנות למידה בהדרכת פרחי הוראה.</span><span style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12pt;"> </span><span dir="RTL" style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;">מסמך שהוצג בכנס מדריכים, נהלל,תשס"ו.</span><span style="font-size: 12pt;">  </span><span style="font-size: 12pt;"> </span>    </span><span dir="LTR" style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12pt;"></span><span dir="LTR" style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12pt;"></span><span dir="LTR" style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12pt;"></span><span dir="LTR" style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12pt;"></span><span style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12pt;"> </span><span dir="RTL" style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12pt;"></span><span dir="RTL" style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12pt;"></span><span dir="RTL" style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12pt;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>     </span></div></div>