אתר אישי

ד"ר רחמים מירית

סגל אקדמי

קורות חיים

השכלה אקדמית

התואר

חוג/מחלקה/פקולטה

מוסד אקדמי

שנת קבלת תואר

Ph.D. / D.Sc. (דוקטור)

 חינוך

אוניברסיטת חיפה

 

M.A. / M.Ed. / M.Sc. (מוסמך)

חינוך/פיתוח מערכות חינוך

אוניברסיטת חיפה

2006

B.A. / B.Ed. / B.Sc.

חינוך/ מו"ג

אורנים

1996

תעודת הוראה

 

אורנים

1995

מומחיות אקדמית

הדרכה פדגוגית, הוראת המתמטיקה בבית ספר יסודי


Classroom and School Teaching Processes., Mathematics teaching in the elementary school

הוראה

במכללת אורנים

מדריכה פדגוגית בתכנית לבית הספר היסודי
מרצה בחוג להוראת המתמטיקה בבית הספר היסודי
מרצה בחוג לחינוך

רשימת פרסומים

נושאי תיזה

עבודת הדוקטורט ( .Ph.D. / D.Sc) - בעברית ובאנגלית

מאפייני למידה בקהילת לומדים רב דיסציפלינארית בהכשרת פרחי הוראה בהתנסות המעשית.

Processes,conditions and outcomes of learning in a multidisciplinary community oflearners in practice teaching: A case study

עבודת תיזה למאסטר (.M.Sc. / M.A) - בעברית ובאנגלית

רפלקציה באמצעות וידאו כהזדמנות למידה  בהדרכת פרחי הוראה.
.Reflection by video as an opportunity for learning mentoring student teachers                                                                                                                                                                                                                                                          

מאמרים

כתבי עת מדעיים ומקצועיים או פרקים בספרים

Rachamim, M. & Orland-Barak, L. (2018). When Style meets Pattern in Mentoring Talk: Implications forstudent teacher community learning environments in practice teaching.Cambridge Journal of Education,48(5), 657-675. 

Rachamim, M. & Orland-Barak, L. (2016). Constructing Meaning in a Communityof Learners: The 'star'pattern of talk. OxfordReview of Education. 42(4),  475- 490.

Orland-Barak,L & Rachamim, M. (2009). Simultaneous reflections by video in a second-order actionresearch-mentoring model: lessons for the mentor and the mentee.Reflective Practice, 10(5) 601- 613. 

 

הצגה בכנסים מדעיים

רחמים, מ' (2021). קידום מוריםככותבי משימות בקהילת חקירה מתמטית של מורים וחוקרים, כנס ירושלים התשיעי למחקר בחינוך המתמטי. כנס מקוון, 14-15 בפברואר.

רחמים , מ' (2020). קידוםמורים ככותבי משימות בקהילת חקירה מתמטית של מורים וחוקרים. כנסמחקרים מחזור ד' בתכנית הפוסט דוקטורט, מכון מופ"ת, ת"א, 13 לספטמבר.

Rachamim, M. (2019). Patterns and Styles of talk in learning community.  The7th International Conference on Teacher Education: The Story on Innovation inTeacher Education. Tel-Aviv, June 24-26.

רחמים, מ' (2019). דפוסיםוסגנונות שיח בקהילת למידה. הכנסהחמישי למדעי הלמידה בישראל: למידה בתחומי הדעת, טכניון- חיפה, 31 בינואר. 

רחמים, מ' (2018). התאמתמשימות מתמטיות לכתה הטרוגנית. יוםעיון לרכזי מתמטיקה בבתי הספר היסודיים במחוז מרכז, יבנה. 
רחמים מ' (2016). דפוסיםוסגנונות שיח של המדריך כמעצבי סביבה לימודית בקהילת לומדים. כנסמחקר איכותני בשירות הכשרת מורים והתפתחותם המקצועית. אוניברסיטה עברית- ירושלים, 28 בדצמבר. 
רחמים, מ' (2016). הבנייתידע בקהילת לומדים- דפוס הכוכב.מחקר עיון ויצירה. מכללת אורנים- טבעון, 1 לפברואר. 
Rachamim, M. (2015). Mentoring a multi-cultural community of learners: The Mentor's role in mediating talk about a multicultural aspects of  learning in practice. "Notin My Back Yard" ' Oranim collage- Tivon.

רחמים, מ' (2015). רפלקציהבאמצעות וידאו כהזדמנות למידה עבור המדריך והמודרך: מחקר פעולה מהמעלה השנייהבמסגרת הדרכת פרחי הוראה. מחקר, עיון ויצירה, אורנים- טבעון, 16 בפברואר.
רחמים, מ' (2014). מאפיינילמידה בקהילת לומדים רב דיסציפלינארית בהכשרת מורים. מחקר, עיון ויצירה, אורנים- טבעון, 10 בפברואר.
רחמים, מ' (2014). אתיקהמקצועית ההוראה כפרופסיה. היש יסודות לחינוך היסודי: סוגיותמרכזיות בהכשרת מורים לחינוך היסודי.מופ"ת- ת"א.
רחמים, מ' (2006). רפלקציהבאמצעות וידאו כהזדמנות למידה בהדרכת פרחי הוראה. כנס מדריכים. נהלל.
.Rachamim, M. (2015). Reflection by video as anopportunity for learning to teach: An action research study on mentoringstudent teachersCARN/PRAR. Utrecht The Netherlands' November.