אתר אישי

ד"ר אהרוניאן ניקול (ניקי)

ראשת החוג לשפה וספרות אנגלית

קורות חיים

השכלה אקדמית

השכלה אקדמית

2017         PhD אוניברסיטת מונש, אוסטרליה                   

2008       MEd אוניברסיטת מונש, אוסטרליה. Literacy studies   חינוך לשוני

1995        רישיוןלהוראת אנגלית, מכללת אורנים, הסבת אקדמאים

1988תעודת הוראה, המכללה לחינוךע"ש  דודילין, הסבת אקדמאים לחינוך יסודי  

                והוראת אנגלית

1986       BA אוניברסיטת מלבורן, אוסטרליה. ספרות אנגלית ועברית  

מומחיות אקדמית


הוראה

במכללת אורנים

תהליכי הוראה – שפה

תהליכי הוראה א'-ב', קריאה וכתיבה

Dialogue and thought in education

English didactics – Pre-foundation and foundation levels

Technology enhanced language learning

English language production in digital environments

מחוץ למכללה

הוראהמחוץ למכללה

2001 -                   סגנית מנהלת ורכזת הוראה מדריכה ביתספרית בית ספר "אופקים", קיבוץ מרחביה,

2001 -                   מורה לעברית ואנגלית, בית ספר"אופקים", קיבוץ מרחביה.

1999 -                  מרצה בהשתלמויות מורים– משרדהחינוך מחוז צפון

1999- 2008         מדריכה מובילה במשרד החינוך, מחוז צפון בתחוםהחינוך הלשוני ובתחום ההכלה, קידום

                            תלמידים בעלי צרכיםמיוחדים בחינוך הרגיל - (תכנית "בצוותא", ותכנית "ל"ב")

1990- 2001         מחנכת בית ספר "חצב" ("אופקים"),קיבוץ מרחביה.

1989- 1990         מחנכת ומורה לאנגלית - בית ספר היסודי"מעלה שחרות", קיבוץ יטבתה.

רשימת פרסומים

נושאי תיזה

עבודת הדוקטורט ( .Ph.D. / D.Sc) - בעברית ובאנגלית

Aharonian, N. I. (2017). Dialogic professionallearning for Israeli teachers: A narrative inquiry. (PhD), MonashUniversity, Clayton, Australia   https://www.researchgate.net/publication/322265634_Dialogic_professional_learning_for_Israeli_teachers_A_narrative_inquiry

עבודת תיזה למאסטר (.M.Sc. / M.A) - בעברית ובאנגלית

Aharonian, N. (2008). Teacher-writing, learningand professional identity: A narrative inquiry. (MEd), Monash University,Clayton, Australia

מאמרים

כתבי עת מדעיים ומקצועיים או פרקים בספרים

Aharonian, N. (In press). Learning as a Teacher Educator in and Around Teacher Writing. English in Education. doi:10.1080/04250494.2018.1557911

 אהרוניאן, נ. (בשיפוט). 'אני צריכה את זה לנפש': למידה של מורים במרחבים לימינליים. בימת הדיון, מכון מופת, 63: התפתחות מקצועית של מורים

 Aharonian, N. (2016). I thought to myself: what a long way I’ve come …: Teacher writing for professional learning. Teacher Development, 20(2), 213-228. doi:10.1080/13664530.2016.1138998

 Aharonian, N. (2009). Writing in my personal and professional learning: A narrativeEnglish in Australia, 44(1), 45-51.           

 Aharonian, N. (2009). Teacher writing for professional learning: A narrative. English Teaching: Practice and Critique, 7(3), 115-125.

 Aharonian, N. (2007). Literacy bridges in wartime and peacetime: Computer based communications for a school community. Idiom, 43(1), 33-39.

        שרוני, נ., & אהרוניאן, נ. (2004). חינוך לשוני ותקשוב סביב נושא מרכז - שילוב מנצח! גולשים בקשר: מידעון המחלקה לסביבות למידה עתירות מידע, 14, 15-18.

 

הצגה בכנסים מדעיים

2018 - ATEA (Australian Teacher Educators Association) and TEFANZ Conference. Teachers writing in praxis-based professional learning communities: An  international conversation”. Melbourne, Australia

2018 - הכנס השמיני למחקר איכותני. " מעבר לקונצנזוס: הדגשת המורכבות סביב למידה של מורים באמצעות ניתוח שפה ושיח".  אוניברסיטת בן גוריון

2016- הכנס השביעי למחקר איכותני. " אף פעם לא לבד: התמודדות עם אתגר הדוקטורט בעולם דיגיטלי משתנה . ". אוניברסיטת בן גוריון

2015 -  10th Conference of the International Association for the Improvement of Mother Tongue Education (IAIMTE) .  “Constructing a Dialogical Space for the Professional Learning of Israeli Teachers of Writing Syddansk University, Odense, Denmark.

                  

2014 - הכנס השישי למחקר איכותני. "התרגום במחקר האיכותני: דילמות לשוניות תרבותיות ומתודולוגיות.". אוניברסיטת בן גוריון

2013 - Changing Reality through Education. “Professional writing in many voices: Exploring my learning from a Bakhtinian perspective”. מכון מופת ומכללת דוד ילין

2012 - Academic Writing and Beyond. “Academic Blogging as a Dialogic Process”  מופת מכון

2012- הכנס החמישי למחקר איכותני. " למידה של מרצים - והרהרתי לעצמי: 'מי לומד יותר?' ".  אוניברסיטת בן גוריון

2011 - Monash University Education Research Community. “Empowering Professional Learning for Israeli Teachers: My Experiences Crossing Borders”. Monash University, Melbourne, Australia 

2011 - ALEA (Australian Literacy Educators Association). “Teacher Growth on the Bumpy Road to Improved Writing Pedagogy”. Melbourne, Australia 

2001- Academic Writing and Beyond . "כתיבה של מורים למען למידה מקצועית ".  מכון מופת

2011 - Australian Association for the Teaching of English. “Teacher Writing for Professional Learning”. Hobart, Australia 

2009- הכינוס השנתי ה-21 מוח – איגוד ישראלי לטכנולוגיות מידע בחינוך, תקשוב כאורך חיים. " גשרי אוריינות בזמן מלחמה – פורום חרום לקהילת בית ספר.".  תל אביב

פעילות מקצועית/חינוכית/אקדמית, פיתוח וייזום

הוראהמחוץ למכללה

2001 -                   סגנית מנהלת ורכזת הוראה מדריכה ביתספרית בית ספר "אופקים", קיבוץ מרחביה,

2001 -                   מורה לעברית ואנגלית, בית ספר"אופקים", קיבוץ מרחביה.

1999 -                  מרצה בהשתלמויות מורים– משרדהחינוך מחוז צפון

1999- 2008         מדריכה מובילה במשרד החינוך, מחוז צפון בתחוםהחינוך הלשוני ובתחום ההכלה, קידום

                            תלמידים בעלי צרכיםמיוחדים בחינוך הרגיל - (תכנית "בצוותא", ותכנית "ל"ב")

1990- 2001         מחנכת בית ספר "חצב" ("אופקים"),קיבוץ מרחביה.

1989- 1990         מחנכת ומורה לאנגלית - בית ספר היסודי"מעלה שחרות", קיבוץ יטבתה.

 

פעילות מקצועית נוספת    

 2017 –     חברת צוות היגוי - ראמ"ה ומשרד החינוך - מומחית בתחום הוראת הכתיבה –  הפקת ערכה חדשה "מבדק הכתיבה לכיתהב' – תלקיט הכתיבה" והפקת סרטוני הדרכה למורים  

תפקידים אקדמיים במכללה/אוניברסיטה

במכללת אורנים

מרכזת ההסבה המואצת להוראתאנגלית, תכנית לאקדמאים דוברי אנגלית ברמה גבוהה.

מרצה בחוג לחינוך בתחוםהחינוך הלשוני - הוראת שפה וספרות עברית.

מדריכה פדגוגית במסלול ביתהספר היסודי.

מדריכה פדגוגית בפרקטיקוםהבינלאומי – בית הספר הבינלאומי, אורניםמחוץ למכללה

מרצה בהשתלמויות מורים בפועלבמרכזי פסג"ה ובבתי ספר. בעבר הייתה מדריכה לחינוך לשוני במחוז צפון והוכרהעל ידי משרד החינוך כמומחית בתחום.