אתר אישי

ד"ר קורן-לורנס נירית

מנחת בינוי קהילה

קורות חיים

השכלה אקדמית

2019: זכאות לתואר שלישי (PhD), החוגל לגאוגרפיה ולימודי סביבה (מסלול ניהול ותכנון תיירות) באוניברסיטת חיפה

2011 : זכאות תואר שני עם עבודת התזה, אוניברסיטת חיפה

2002- 2004: לימודי תואר שני בחוג לארכיאולוגיה באוניברסיטת חיפה במסלול "ארכיאולוגיה ציבורית ומורשת", מסלול א' עם תזה. 

1998-1999 : השלמת לימודים לתעודת הוראה (ארכיאולוגיה) בחוג להוראה, אוניברסיטת חיפה

1995-1998: לימודים לתואר ראשון בארכיאולוגיה וב.א. כללי בדגש לימודי ארץ-ישראל ותעודת הוראה (שנה א') באוניברסיטה העברית בירושלים.

מומחיות אקדמית

הערכת מיזמים חברתיים, חברה וקהילה, יזום, תכנון וניהול פרויקטים חברתיים, יחסי הגומלין קהילה-חינוך, קהילה, חוסן קהילתי, קהילתיות, תיירות


Social Projects Evaluation, Community and Society, Planning and Management of Social Projects, Community-Education Interrelations, Community, Tourism

הוראה

במכללת אורנים

רמה אקדמית

 

דרך הוראה

שנה

נושא הקורס

חוג

ב.א.

שיעור וסדנא

תשע"א

תשע"ב

תשע"ג

חיי יומיום בארץ ישראל בתקופת המקרא" – שילוב ארכיאולוגיה בהוראת מקרא

 

החוג למקרא

לימודי תעודה

שיעור

תשע"ו

מבוא לגישה קהילתית

 

החוג לגיל הרך

ב.א

שיעור

תשע"ז

תשע"ח

מבוא לחינוך חברתי-קהילתי

 

החוג לחינוך חברתי-קהילתי

מ.א.

שיעור

תשע"ז

תשע"ח

 

מבוא לגישה קהילתית

התכנית לארגון וניהול מערכות חינוך – מסלול למנהיגות חינוכית בקהילה

 

מ.א

שיעור וסדנא

תשע"ט

מנהיגות מובילה מרחב חינוכי משותף

התכנית לארגון וניהול מערכות חינוך – מסלול למנהיגות חינוכית בקהילה

 

מ.א

שיעור

תשע"ט

ניהול שותפויות בקהילה

התכנית לארגון וניהול מערכות חינוך – מסלול למנהיגות חינוכית בקהילה

רשימת פרסומים

נושאי תיזה

עבודת הדוקטורט ( .Ph.D. / D.Sc) - בעברית ובאנגלית

"המחר של העבר: מתודולוגיה לניהול של אתרי תיירות ארכאולוגיים"

TheFuture of the Past: AMethodology for the Management of Archaeological Tourist Sites

עבודת תיזה למאסטר (.M.Sc. / M.A) - בעברית ובאנגלית

השפעות דתיות, מדיניות, ומדעיות על המחקר הארכיאולוגי  בארץ ישראל מראשיתו ועד קום המדינה

Religious, Political and ScientificInfluences on Archaeological Research in Palestine from its Beginning until theEstablishment of the State of Israel

מאמרים

כתבי עת מדעיים ומקצועיים או פרקים בספרים

Koren-Lawrence,N., & Collins-Kreiner, N. (2019). Visitors with their ‘Backs to Archaeology’: religious tourism and archaeology. Journal of Heritage Tourism, 14(2), 138-149.

תפקידים אקדמיים במכללה/אוניברסיטה

במכללת אורנים

-שדמות - מרכזלמנהיגות בקהילה: ראש תחום פיתוח ידע ומחקר; מנחהתהליכים קהילתיים, סדנאות וקורסים לבעלי תפקידים בתחום בינוי קהילה; מנחה ומלווהתהליכים קהילתיים העוסקים בחיבור בין קהילה, תיירות, קיימות ומורשת.

-הוראה: מרצה במכללת אורנים בתואר שני, בתכנית לניהול וארגון מערכות חינוך,במסלול מנהיגות חינוכית בקהילה ובתואר ראשון בחוג לחינוך חברתי-קהילתי.

-מחקר: עריכה וכתיבת מחקרים מטעם הרשות למחקר של מכללת אורנים

-פרויקטיםבינלאומיים: מנהלת צוות של מכלת אורנים השותף בפרויקט מטען האיחוד האירופי (ERASMUS+), העוסק בהקמת מרחבי יזמות חברתית במוסדותלהשכלה גבוהה