אתר אישי

ד"ר בר-חושן נעה


קורות חיים

השכלה אקדמית

תואר ראשון : עבודה סוציאלית (בהצטיינות), האוניברסיטה העברית ירושלים
תואר שני: לימודי הדרה (בהצטיינות), מכללת אורנים
תואר שלישי: חינוך, מחקר הבוחן את תפיסות התפקיד של מחנכים ומורי מקצוע בתיכונים בישראל. אוניברסיטת אדם מיצ'קביץ, פוזנן, פולין. 
קורס מנהלים - מכללת אורנים.
קורס דירקטורים. 

מומחיות אקדמית

מחנך כיתה, מתבגרים לסביות/הומואים בחברה הקיבוצית


Homeroom Teachers

הוראה

במכללת אורנים

סדנה המתמקדת בתפיסת המקצוע של המורים, סמכות מקצועית וקשרי מורה - תלמיד. מחלקה לשפה וספרות אנגלית. 

קורס דידקטיקה: שנה א, תואר שני בחינוך,

רשימת פרסומים

נושאי תיזה

עבודת הדוקטורט ( .Ph.D. / D.Sc) - בעברית ובאנגלית

Different Role Perceptions and Practices AmongIsraeli High School Homeroom Educators and Subject Teachers

תפיסות תפקיד ופרקטיקות של מחנכים ומורי מקצוע בתיכונים בישראל 

 

עבודת תיזה למאסטר (.M.Sc. / M.A) - בעברית ובאנגלית

זיהוי מאפיינים של אסטרטגיות להדרה עצמית ביצירות ספרותיות, כבסיס לתכנית התערבות בכתה על בסיס הגישה הספרותירפויטית. 

Identifying self exclusion' strategies in literature as a tool for
an intervention program based on Bibliotherapy approach.

מאמרים

כתבי עת מדעיים ומקצועיים או פרקים בספרים

·ראזר,מ. מיטלברג, ד. מוטולה, מ. בר חושן, נ. (2013). הכלה והישגים בחינוך: יעדים סותריםאו משלימים?  דברים, אורניםהמכללה האקדמית לחינוך. 11-27

 

·Razer,M., Mittelberg, D., Motola, M. & Bar Gosen, N " Israeli highschool teachers’ perceptions and attitudes towards a pedagogyof inclusion", International Journal of Inclusive Education,2015. DOI: 10.1080/13603116.2015.101937


 

·BarGosen, N. "Different Role Perceptions and Student Teacher RelationshipsCharacteristics, Among High School Homeroom Educators and Subject Teachers' -Results From A Qualitative Research" . Studia Edukacyjne nr36,  Poznan 2015 pp 381-400

BarGosen, N.  "Everybody wants 'goodteachers' – but they are hard to define: A common narrative of model educators:from fictional teachers through exceptional educators to current educators'professional perceptions" "InterdisciplinaryContexts of Special Pedagogy, nr 18 Poznan 2017 pp 181-196

Bar Gosen, N.  "Managerial aspects in the role of thehomeroom educator in the high schools in Israel." in Dorczak, R. Precey, R. (Eds.)(2020) Contemporary Issues in European Educational Leadership InstytutSpraw Publicznych Uniwersytet Jagiello?ski, Krakow pp. 59-78

הצגה בכנסים מדעיים

מכוןמופת : כנס עבודת גמר מצטיינות 2016

'לאאושיט את ידי – התבין?' – ביטויי הדרה עצמית בספרות, כבסיס להתערבות חינוכית בגישתהספרותרפיה

מכללתאורנים : כנס מחקר ויצירה 2017
'בין מחנכים ומורי מקצוע – הילכו השניים יחדיו, האם נועדו?' תוצאות מחקר איכותני

מכללתאורנים : כנס מחקר ויצירה 2018

הנרטיבהמשותף למחנכים מעולים: מהספרות אל המציאות.

13th World Conference on Bioethics, Medical Ethics andHealth Law, Jerusalem, 2018

EducationalEthics and Emotional Intelligence – In the Service of Homeroom Educators

הכנס השנתי של חוקרי הקיבוץ ותנועת העבודהלשנת 2020, 10-11.9.2020, כנס מקוון

"חווית הגדילה של הומואים ולסביות במערכת החינוךהקיבוצית"

יש חיים [גם] בשוליים הכנס השלישי של קהילתהמחקר להט"ב-קוויר באגודה הסוציולוגית הישראלית  10.12.20 כנס מקוון

,אני והחברה",- חווית ההתבגרות שלהורמואים ולסביות בחברה קולקטיבית כוללנית והטרונורמטיבית AKA קיבוץ

מכללתאורנים : כנס מחקר ויצירה 2021
היבטים ניהוליים בתפקיד המחנך בבתי הספר התיכוניים בישראל

פעילות מקצועית/חינוכית/אקדמית, פיתוח וייזום

 2018  : הנחיית השתלמות מורים : מאפייני שיח מצמיח                                     

- 2019- קבוצת מחקר במסגרתיד טבנקין – להט"ב בקיבוצים . נושא המחקר : חווית ההתבגרות של להט"בבמערכות חינוך קיבוציות

                2018: הובלת תהליך הגדרת חזון בחינוך הבלתי פורמלי בקיבוץ אפיקים        

 
 -               
2019 - מרצה במסגרת המחלקה לאנגלית במכללת אורנים.
                          קורס שנתי: סדנהלפיתוח סמכות אישית ומקצועית
                          קורס שנתי:סמינריון מחקר איכותני

                       

מרחב אישי

מחנכת הומניסטית. רואה בתפקיד המחנך את אבן הפינה, למערכת החינוך הישראלית. ערכי הכלה, הוליסטיות והומניסטיות צריכים להיות אבני הערך של מורים בישראל. נתיבי מחקר המתמקדים בהכלה כבסיס לעבודה חינוכית.