אתר אישי

ד"ר גור-יעיש נורית

ראשת התכנית למוסמך בהוראה בבית הספר העל יסודי, M.Teach

קורות חיים

השכלה אקדמית

התואר

חוגים

מוסד אקדמי

קבלת תואר

ב.א.

פסיכולוגיה וספרות

אוניברסיטת חיפה

1996

מ.א.

פסיכולוגיה התפתחותית

אוניברסיטת חיפה

2001

דוקטור

התפתחות האדם

אוניברסיטת קורנל

2006

מומחיות אקדמית

מדע היחסים, מחקר כמותני, פסיכולוגיה התפתחותית, פסיכולוגיה חברתית, תיאורית ההתקשרות


Relationship Science, Quantitative Research, Developmental Psychology, Social Psychology, Attachment Theory

הוראה

במכללת אורנים


רשימת פרסומים

הצגה בכנסים מדעיים

Date

Name of Conference

Place of Conference

 

Subject of Lecture/Discussion

 

Role

2021

The 19th Biennial European Association for Research on Learning and Instruction Conference

Online

Participating in an academic lifelong learning course affects self-efficacy for teaching adults

Poster

2021

Bi-annual meeting of the International Association of Relationships

 

Online

Mothers' attachment style and their information processing of hypothetical stressful situations involving their child

Poster

2019

The 9th International Congress of the Association for Gerontology and Geriatrics European Region

Gothenburg, Sweden

Informal support for older adults is negatively associated with walking and eating during hospitalization

Presenter

2019

International Convention of Psychological Science

,Paris

France

Sleep, attachment, and partner relationships

Presenter