אתר אישי

פרופ' גור-יעיש נורית

ראשת התכנית למוסמך בהוראה בבית הספר העל יסודי, M.Teach

קורות חיים

השכלה אקדמית

התואר

חוגים

מוסד אקדמי

קבלת תואר

ב.א.

פסיכולוגיה וספרות

אוניברסיטת חיפה

1996

מ.א.

פסיכולוגיה התפתחותית

אוניברסיטת חיפה

2001

דוקטור

התפתחות האדם

אוניברסיטת קורנל

2006

מומחיות אקדמית

מדע היחסים, מחקר כמותני, פסיכולוגיה התפתחותית, פסיכולוגיה חברתית, תיאורית ההתקשרות


Relationship Science, Quantitative Research, Developmental Psychology, Social Psychology, Attachment Theory

הוראה

במכללת אורנים


רשימת פרסומים

הצגה בכנסים מדעיים