אתר אישי

ד"ר תורן קפלן נורית

ראש התכנית לתואר שני בניהול וארגון מערכות חינוך

קורות חיים

השכלה אקדמית

התואר

חוגים

מוסד אקדמי

קבלת תואר

BA

היסטוריה של עם ישראל

חינוך

אוניברסיטת חיפה

1989

 

תעודת הוראה בהיסטוריה

אוניברסיטת חיפה

1990

MA

ייעוץ חינוכי

אוניברסיטת חיפה

1996

Phd

פקולטה לחינוך

אוניברסיטת חיפה

2004

מומחיות אקדמית

הערכה עצמית, יחסי הורים בית הספר, ייעוץ והתפתחות האדם, מעורבות הורים, מתבגרים, פסיכולוגיה חינוכית


Self evaluation, Parents' school relationships, Counseling and human development, Parental involvement, Adolescents, Educational psychology

הוראה

במכללת אורנים

 

הילד ומשפחתו

מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית

ניווט כיתה

תהליכים פסיכולוגים בכיתה

היבטים קוגניטיביים בלמידה ובהוראה

מחוץ למכללה

 

פסיכולוגיה חינוכית חלק א' וחלק ב' (אוניברסיטת חיפה)

רשימת פרסומים

נושאי תיזה

עבודת הדוקטורט ( .Ph.D. / D.Sc) - בעברית ובאנגלית

 

קפלן תורן נ. (2004) מעורבות הורים הערכה עצמית והישגי תלמידים בחטיבת הביניים.  אוניברסיטת חיפה , הפקולטה לחינוך

Kaplan Toren N. (2004). Parental involvement: Links to young adolescents' self evaluation and academic achievement. University of Haifa, Faculty of Education

עבודת תיזה למאסטר (.M.Sc. / M.A) - בעברית ובאנגלית

 

קפלן תורן נ. (1995). אורינטצית עתיד של מתבגרים בהקשר של עליה וקליטה. אוניברסיטת חיפה, הפקולטה לחינוך.

Kaplan Toren N. (1995). Adolescent future orientation in the context of immigration and absorption: The case of former USSR immigration to Israel. University of Haifa, Faculty of Education

מאמרים

כתבי עת מדעיים ומקצועיים או פרקים בספרים

 

קפלן תורן נ. (2007). הורים, תלמידים והיועץ החינוכי, פנים, כתב עת לתרבות, חברה וחינוך, 38, 59-65

 

קפלן תורן נ. (2002). אורינטצית עתיד של מתבגרים עולים חדשים מברה"מ לשעבר, בהשוואה למתבגרים ילידי הארץ, היועץ החינוכי, י"ב,197-179.

 

Kaplan Toren N. (2013). The multiple dimensions of parental involvement and its links to young adolescent self  valuation ,and academic achievement, Psychology in the Schools, 50(6), 634-649.

בהליכי כינוס

 

 

דוחות מחקר

 

קפלן תורן נ. (2011). מחקר אודות הכנסת מוקד הגיל הרך בתוכניות הוראה בהדרה ובסיכון וייעוץ חינוכי בפקולטה ללימודים מתקדמים. קריית טבעון: המכללה האקדמית לחינוך אורנים.

הצגה בכנסים מדעיים

 

European conference on developmental psychology, August, 2011, How teachers view parents: Perceived mutual trust and parents' educational involvement among Bedouin teachers in northern Israel

 

International conference of the European research network about parents in education (Ernape), Cyprus, 2007, Parent educational involvement in adolescence: Three models linking child, parent, and school factors to academic achievement.

 

International society for the study of behavioral development (ISSBD), Belgium, July 2004, Home-based and School-based Parental Involvement: Their Links to Young Adolescents' Self Evaluation and Academic Achievement

 

International society for the study of behavioral development (ISSBD), Canada, August 2002, Parental school Involvement : Its Links to Young Adolescents’ self image and academic achievement.

 

European conference on developmental psychology, Krakow, 1994, Mobilizing the self: The Future Orientation of adolescent immigrants from USSR to Israel.

כנסים בישראל :

 

מחקר,  עיון ויצירה באורנים (הכנס המדעי השנתי האחד עשרה), מכללת אורנים, יוני 2010, קשרים  בין ממדי מעורבות הורים לבין הערכה עצמית והישגים בלימודים בקרב מתבגרים בכיתה ז'.

 

כיוונים חדשים בהוראה מתוקשבת בחינוך הגבוה (הכנס הארצי השנתי השישי של מיט"ל), אוניברסיטת חיפה, אוגוסט 2008, סטודנטים לומדים פעילים באמצעות למידה מתוקשבת: יחידת לימוד העוסקת בהתפתחות שיקול דעת מוסרי במסגרת הקורס "התפתחות והתבגרות".

 

עמותת המורים לקידום ההוראה והחינוך (כנס ארצי לעובדי הוראה בחינוך הממלכתי, פני החינוך לאן?), תל אביב, מלון דן, דצמבר 2003, מעורבות הורים בחינוך – הניתן גם אחרת?

 

עמותת המורים לקידום ההוראה והחינוך (הכינוס הבינלאומי של מורים ומחנכים, החינוך במבחן הזמן 5), ירושלים, בנייני האומה, יולי 2003, הקשר בין אווירת בית הספר למעורבות הורים.

 

האגודה הישראלית לחקר החינוך (איל"ה), תל אביב, אוניברסיטת תל אביב, אוקטובר 2000, אורינטצית עתיד של מתבגרים בהקשר של הגירה ועליה : העליה מברה"מ לישראל.

הנחיית סטודנטים לתארים מתקדמים

 ג'נט קלע- קובלסמן (2010).   אמון ההורים במערכת החינוכית באשכול גנים.

 נילי זובידאת  (2010).  תפיסות מורים את מעורבות ההורים ומידת האמון של המורים כלפי ההורים : מקרה פרטי של בתי ספר יסודיים במגזר הבדואי בצפון    ישראל         

נדים ג'בור  (2012). תקשורת בית ספר - הורים בעידן הטכנולוגיה.

אלון ירושלמי  (2012). הגורמים המנבאים מעורבות הורים בחינוך: שני בתי ספר שתי תפיסות עולם (עבודת גמר מורחבת).