אתר אישי

ד"ר קצ'רגין עופר

ראש החוג לאזרחות, לימודי דמוקרטיה וסוציולוגיה

קורות חיים

השכלה אקדמית

 

B.A. בפסיכולוגיה, בסוציולוגיה ובאנתרופולוגיה - אוניברסיטת תל-אביב.

M.A. בסוציולוגיה ובאנתרופולוגיה - אוניברסיטת תל-אביב.

Ph.D. בסוציולוגיה ובאנתרופולוגיה - אוניברסיטת תל-אביב.

מומחיות אקדמית

, אוריינות, אנתרופולוגיה, היסטוריה אינטלקטואלית ותרבותית, התפתחות מקצועית של מורים ומורי מורים, לימודי הגבל / מוגבלויות, לימודי מגדר, לקויות למידה, סוציולוגיה, סוציולוגיה של הגיל הרך, סוציולוגיה של ידע, סוציולוגיה של ספרות, סוציונליגוויסטיקה, ניתוח שיח, רטוריקה , קריאה ולקויות קריאה, שיטות להוראת קריאה


, Literacy, Anthropology, intellectual and cultural history, Development of Mentors' Expertise through Mentoring, disability studies, gender studies, Learning Disabilities, sociology, sociology of infanthood, sociology of knowledge, , , Reading and Dyslexia, Methods of teaching reading

הוראה

במכללת אורנים

 

תואר שני:

החוג לנוער בהדרה.

החוג ליעוץ חינוכי.

החוג M.teach.

 החוג לגיל הרך. 

 

תואר ראשון:

הוג לאזרחות.

החוג לסוציולוגיה.

החוג לחינוך.

תכנית מל"ח.

 

מחוץ למכללה

 

מרצה במסגרת תואר שני ותואר ראשון במכללת לוינסקי - תל-אביב.

רשימת פרסומים

נושאי תיזה

עבודת הדוקטורט ( .Ph.D. / D.Sc) - בעברית ובאנגלית

 

נושא הדוקטורט: מחקר סוציולוגי והיסטורי על תופעת 'לקויות הלמידה' בישראל (2009).

מאמרים

כתבי עת מדעיים ומקצועיים או פרקים בספרים

קצ'רגין, ע. (2012). מה זו בעצם לקות למידה? –דיון על הגדרהומשמעויותיה. דברים 5: 67-82.

קצ'רגין, ע. (2014). מישויות קליניות לתופעה חברתית: הזמנה לניתוח השיח של לקויות למידה בישראל . סוציולוגיה ישראלית טו (2): 416-440.

Katchergin, O (2014). ‘Learning disabilities’ as a ‘black box' in Israeli context.  Culture, Medicine, and Psychiatry 38 (4): 669-699.

Katchergin, O. (2012). Between negative stigma (cultural deprivation) and positive stigma (learning disability): The historical development of two special

education tracks. Culture, Medicine, and Psychiatry 36 (4): 679-711.

תפקידים אקדמיים במכללה/אוניברסיטה

במכללת אורנים

ראש החוג לסוציולוגיה

ראש החוג לאזרחות

חבר במועצה האקדמית.

חבר בועדת ההוראה.