אתר אישי

ד"ר דרור-לוי אורית

המכון הישראלי לחינוך בגיל הרך

קורות חיים

השכלה אקדמית

2013-2012          לימודי תעודה בתכנית לניהול מערכות חינוך, מכללת אורנים.

2014-2009       תואר שלישי,  החוג להתפתחות האדם, הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה. נושא עבודת הדוקטורט: " אוריינטציית עתיד של מתבגרים בכפרי נוער, יחסים בין-אישיים כמטרימים עמידות והישגים לימודיים כתוצרים התפתחותיים". בהנחיתה של פרופסור רחל סגינר.

 2001-1995   תואר שני, (M.E.D), החוג להיבטים התפתחותיים, ביה"ס לחינוך, אוניברסיטת תל-אביב. עבודת הגמר בנושא: "הקשר בין אקלים בית ספרי, תחושת חוללות של מורים ועמדות מורים כלפי שילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים", בהנחייתו של ד"ר אמציה ויזל.   סיום הלימודים בהצטיינות.

1997-1996    תעודת התאמה להוראה למקצועות פרא-רפואיים, מכללת לוינסקי.

1995-1991    תואר ראשון ( B.O.T) בחוג לריפוי בעיסוק, ביה"ס למקצועות הבריאות, אוניברסיטת תל- אביב.

מומחיות אקדמית

חינוך מיוחד, שילוב


Special education, Inclusion

הוראה

במכללת אורנים

הדרכה פדגוגית- ילדים עם צרכים מיוחדים בגיל הרך

התפתחות סנסו-מוטורית תקינה ולקויה

שילוב ילדים עם צרכים מיוחדים במערכת החינוך הרגילה

רשימת פרסומים

נושאי תיזה

עבודת הדוקטורט ( .Ph.D. / D.Sc) - בעברית ובאנגלית

אוריינטציית עתיד בקרב מתבגרים המתחנכים בכפרי נוער: יחסים בין-אישיים כגורמים מטרימים ועמידות כתוצר התפתחותי

בהנחיית פרופסור סגינר

The future orientation of adolescents in yuoth villages: Interpersonal relations as antecedents and resilience as outcome

עבודת תיזה למאסטר (.M.Sc. / M.A) - בעברית ובאנגלית

הקשר בין אקלים בית-ספרי, תחושת חוללות של מורים ועמדות מורים כלפי שילוב תלמידים עם צרכים מיוחדים. בהנחיית פרופסור אמציה ויזל.

מאמרים

כתבי עת מדעיים ומקצועיים או פרקים בספרים

      דרור, א' (2004). קורס מטפלות במפתן "עמק יפה", כתב עת ישראלי לריפוי בעיסוק, 13, (2).

 

     דרור, א' וויזל א' (2003). אקלים ארגוני, חוללות עצמית של מורים ועמדות מורים כלפי שילוב תלמידים עם צרכים מיוחדים. סחי"ש, 18 (1), 18-5.

Weisel, A., & Dror, O. (2006).  School climate, sense of efficacy and Israeli teachers’ attitudes toward inclusion of students with special needs. Education, Citizenship and Social Justice, 1, (2), 157-174

דוחות מחקר

משפחה, עבודה והשכלה: אוריינטציית העתיד של מתבגרות ומתבגרים בסיכון המתחנכים בכפרי נוער. הוגש ב2016 לרשות למחקר והערכה- מכללת אורנים.

 

הצגה בכנסים מדעיים

אוריינטציית עתיד של מתבגרים בכפרי נוער. כנס מתבגרים, אוניברסיטת בר-אילן, פברואר 2013

מעורבות מחנכים במשחק החופשי של ילדים עם צרכים מיוחדים מורכבים בגיל הרך. כנס מחקר עיון ויצירה, מכללת אורנים, פברואר 2015

שכלול המשחק החופשי של ילדים עם צרכים  מיוחדים, כינוס ארצי לגיל הרך, מכללת לוינסקי,

דצמבר 2015 

 החוויה של  גננות מתמחות משנת ההתמחות וסדנת ההתמחות במכללת אורנים, כנס מחקר, עיון ויצירה, מכללת אורנים, פברואר 2017

 Interpersonal Relations, Future Orientation and Resilience among Adolescents At Risk, ICPS, Amsterdam, 2015

How Future Orientation Links  Between Interpersonal Trust and Personal Copingthe Case of At-Risk Adolescents in Israel, (Seginer & Dror-Levy).  The 13th meeting of the German-Japanese Society for Social Science, October, 2015(submitted

 

 

הנחיית סטודנטים לתארים מתקדמים

אליהו רונית: מצברם הלימודי, ההתנהגותי, החברתי והרגשי של ילדים שלמדו בגן טיפולי לעומת מצבם בכיתה א' רגילה, (עבודת גמר יישומית, הוגשה ב2015,מכללת גורדון לחינוך)

ויצמן אהובה : תפקודם בהווה של בוגרות ובוגרי מפתן, לאחר שהוגדרו ב"סיכון" והקשר שבין תפקודם לבין יחסים אישיים (עבודת גמר יישומית, הוגשה ב2015, מכללת גורדון)

סלוק כרמית: 

 

חווית הגננת במפגש  ובעבודה מול ילדים עם בעיות רגשיות -התנהגותיות בגיל הרך (עבודת גמר יישומית, המכללה האקדמית לחינוך אורנים).

מאיה פתאי:  חווית הגננת במפגש ובעבודה מול ילדי הקהילה האתיופית ומשפחותיהם (עבודת גמר יישומית, המכללה האקדמית לחינוך אורנים).

תפקידים אקדמיים במכללה/אוניברסיטה

במכללת אורנים

מרץ 2013- .... ראשת תכנית ההכשרה להוראה לגיל הרך.

2002  -2005, 2013-2008 , 2015,  מדריכה פדגוגית לסטודנטים המתמחים בחינוך מיוחד בגילאי הגן, בחוג לגיל הרך וחינוך מיוחד  לגיל הרך, מכללת אורנים. בנוסף, החל מ 2002 מלמדת בשני קורסים ("התפתחות סנסו-מוטורית" , "הילד בעל הנכות הפיזית שיקום וטיפול" ) .

מחוץ למכללה

 2008-1999 מרפאה בעיסוק, מחנכת וחברת הנהלה בבית ספר לחינוך מיוחד "עמק-יפה".

2001-1999 מרפאה בעיסוק בבית ספר לחינוך מיוחד "אל מנאר"

2001-1999 מרפאה בעיסוק במרכזי למידה חיפה וקרית חיים

2000-1995מרפאה בעיסוק בבית ספר "און"- תל-אביב ובגני חינוך מיוחד (מתי"א פתח תקווה).

תפקידים ציבוריים

2014-2013- חברה בצוות היגוי להקמת בית ספר לילדים עם אוטיזם. המנהל לחינוך התיישבותי.

2016-...חברה ובועדת ההיגוי של "הקואליציה לחינוך מלידה- אנו".

2016-... חברה בועדה לבחינת מבנה ומתווה ההכשרה להוראה- מל"ג