אתר אישי

ד"ר זיגלבוים אושרי

ראשת החוג ללשון עברית, רכזת לימודי לשון למסלולי הוראה

קורות חיים

השכלה אקדמית

2019: אוניברסיטת תל אביב – דוקטור לפילוסופיה בחוג ללשון העברית
2014: אוניברסיטת חיפה – מוסמך בלשון עברית במסלול עם תזה (מצטיינת דיקן)

2008: אורנים – תואר ראשון במסלול מצטיינים דו חוגי – חינוך מיוחד ולשון עברית, מסלול על־יסודי

מומחיות אקדמית

דידקטיקה, חינוך לערכים, כתיבה, מקראות להוראת ספרות, סמנטיקה עברית


, Value Education, Writing, Textbooks for Literature Instruction, Hebrew Semantics

הוראה

במכללת אורנים

  • כתיבה אקדמית
  • לשון ואוריינות א
  • לשון ואוריינות ב
  • תורת ההגה של העברית העתיקה והחדשה
  • סמנטיקה
  • לשון וחברה – משפיע ומושפע
  • סוגי טקסטים – מבראשית ועד עצם היום הזה
  • מי שומר על ילדי בית הספר – קריאה ביקורתית בספרי הלימוד (סמינריון בחוג ללשון העברית)
  • היבטים סמנטיים ופרגמטיים בתחביר
  • טעימות מן המחקר (סמינר מחקר של החוג ללשון העברית)

מחוץ למכללה

2008–2014: מורה ללשון ורכזת המקצוע בביה"ס כרמל זבולון בקיבוץ יגור
רכזתפרויקט לב"ם (לקראת בגרות מלאה) המסייע לתלמידי התיכון להשלים תעודת בגרותמלאה במסגרת בית הספר

רשימת פרסומים

נושאי תיזה

עבודת הדוקטורט ( .Ph.D. / D.Sc) - בעברית ובאנגלית

מבעי הזדהות לאומית – תמורות סמנטיות במקראות בתי הספר

National Identity Expressions – Semantic changes in Elementary School Readers

 

עבודת תיזה למאסטר (.M.Sc. / M.A) - בעברית ובאנגלית

השתקפותה של הגלובליזציה בבחירת שמות פרטיים ליילודים יהודיים בישראל מתחילת המילניום

Reflection of Globalization in choosing Given names for Jewish newborns in Israel since the beginning of the millennium

מאמרים

כתבי עת מדעיים ומקצועיים או פרקים בספרים

Zighelboim, O. (2022). “You Have Chosen Us from among All Nations”:The Chosenness Concept in Israeli Ultra-Orthodox School Anthologies. Journalof Jewish Education. DOI 10.1080/15244113.2022.2146551. http://dx.doi.org/10.1080/15244113.2022.2146551.

Zighelboim, O. (2022). “Forget-me-not”: Flowers as collectivememory shapers in school anthologies. Hebrew Studies, 63, 195219.

זיגלבוים, א' (2022). "מטוב למות בעדארצנו" ל"טוב לעוף בעד עצמנו" – עיון בלשני־סמנטי בערך ההקרבהבמקראות הלימוד. הקשרי לשון: בלשנות, פרשנות, משמעות, 1.

זיגלבוים, א' (2022). "אין אנוכשאר העמים": השתקפותה של התפיסה המתבדלת במקראות הלימוד. ראשית –עיונים ביהדות, ה, 112–136.

זיגלבוים, א' (2021). "מלחמתהשלום" – על הזיקה הסמנטית בין המושגים 'מלחמה' ו'שלום' במקראות הלימוד.בלשנות עברית, 75.

זיגלבוים,א' (2021). ייצוג הקול הערביוהשתקתו במקראות מגזרי החינוך היהודי. עיונים בשפה וחברה, 14(1), 218–238.

זיגלבוים, א' (2020). "כבשנו אושחררנו" – תמורות סמנטיות בהמשגת מושג ה'כיבוש' במקראות הלימוד. חלקתלשון, 53, 10–31.

זיגלבוים, א' (2015). בין הגלובלי לפרטי:השתקפותה של הגלובליזציה בבחירת שמות פרטיים לילדים יהודים בישראל מתחילתהמילניום. הד האולפן החדש, 103, 112-98.

 


הצגה בכנסים מדעיים

תאריך

הכינוס

מקום

נושא ההרצאה/הדיון

3.7.2023

הכנס השנתי למחקר, יצירה והוראה באורנים

אורנים – המכללה האקדמית לחינוך

על קצה הלשון: טעימות מהעשייה בחוג ללשון העברית במסגרת הקול הקורא "חדשנות פדגוגית"

13.2.2023

העברית שפה חיה

אורנים – המכללה האקדמית לחינוך

ביטויים של לעומתיות ישירה ועקיפה בייצוגים חזותיים בבחינות הבגרות בהיסטוריה

13.2.2023

העברית שפה חיה

אורנים – המכללה האקדמית לחינוך

יו"ר המושב "שיח ושיחה"

27.6.2022–1.7.2022

 

2022 National Association of Professors of  Hebrew annual conference on Hebrew language literature and culture

University of Texas at AustinOnline

 

From “good to die for our country” to “good to love yourself more than life”: The Value of Sacrifice in School Anthologies

16.6.2022

ערב עיון לרגל השקת ספרה החדש של ד"ר רות בורשטיין

מכון מופ"ת – מקוון

הנחיית ערב עיון בנושא משפטי השאלה ומשפטי התשובה בעברית לתקופותיה

24.6.2020–22.6.2020

*הכנס בוטל עקב מגפת הקורונה

2020 National Association of Professors of  Hebrew annual conference on Hebrew language literature and culture

York University, Toronto

"Forget-me-not" – Flowers as collective memory shapers in school anthologies 

 

22.10.2019

הכינוס ה־מ"ו של איל"ש (האגודה הישראלית לבלשנות שימושית)

מכללת גורדון

"מלחמת השלום" –
על הזיקה הסמנטית של המושגים 'מלחמה' ו'שלום' במקראות הלימוד

24.6.2019

הכינוס ה־18 של האגודה הישראלית לחקר שפה וחברה

אוניברסיטת תל אביב

ההבניה הסמנטית של ייצוג הערבי במקראות מגזרי החינוך השונים

22.2.2019

המפגש ה־35 של החוג הישראלי לבלשנות ע"ש חיים רוזן

האוניברסיטה העברית, ירושלים

"כבשנו או שחררנו" – תמורות סמנטיות בהמשגה של מקראות הלימוד

21.1.2019

הכנס המדעי השנתי העשרים 'מחקר, עיון ויצירה באורנים'

אורנים המכללה האקדמית לחינוך, קריית טבעון

"ארץ ישראל אינה נקנית אלא בייסורים" – ערך ההקרבה בחברה הישראלית ועיצובו במקראות הלימוד של זרמי החינוך השונים

29.1.2018

הכנס המדעי השנתי התשעה עשר 'מחקר, עיון ויצירה באורנים'

אורנים המכללה האקדמית לחינוך, קריית טבעון

"זִכְרִינִי" – הפרחים כמפתחות זיכרון המעצבים זהות לאומית

15.10.2017

הכינוס ה־מ"ד של איל"ש (האגודה הישראלית לבלשנות שימושית)

המכללה האקדמית אחווה

עיצוב זהות לאומית במקראות בית הספר

19.10.2014

הכינוס ה־מ"א של איל"ש (האגודה הישראלית לבלשנות שימושית)

אוניברסיטת בר־אילן

השתקפותה של הגלובליזציה בבחירת שמות פרטיים ליילודים יהודיים בישראל מתחילת המילניום


הרצאות קולקוויום והרצאות אורח בהזמנה

תאריך

הכינוס

מקום

נושא ההרצאה/הדיון

5.2.2023

פורום ארצי של ראשי תוכניות ההכשרה לגיל הרך

מכון מופ"ת – מקוון

השקות בין לימודי היסוד בלשון לבין עבודת הגננת

12.1.2023

סמינר מחקר של החוג ללשון העברית

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין

"בעד או נגד?" – התבוננות בתפיסה הלעומתית בבחינות הבגרות בהיסטוריה

13.12.2022

פורום ארצי של ראשי החוגים לחינוך מיוחד

מכון מופ"ת – מקוון

פיתוח יכולת אגרומנטטיבית בגישה דיאלוגית – כיצד נשפיע על יכולת השכנוע?

14.2.2022

"למידה מחוץ לגבולות" – כנס האמצע של תוכנית פריזמה למכללות ולאוניברסיטאות

כנס מקוון

האקתון פיצוח קורסים בהובלתו של מנכ"ל חברת פריזמה, גדעון זיילר

20.1.2020

"זו עברית וזו גם כן" – איזו מהן ומה מתוכן נלמד קהלים בעלי צרכים שונים?

סמינר מקוון סינכרוני, מכון מופ"ת

"אל תסתכל בכריכה אלא במה שכרוך בה" – קריאה ביקורתית במקראות ללימוד שפה

30.5.2019

אירוע TED לדוקטורנטים מצטיינים בבית הספר למדעי היהדות וארכיאולוגיה

אוניברסיטת תל אביב

"מי שומר על ילדי בית הספר?" – עיצוב הזהות הלאומית במקראות הלימוד

16.3.2015

יום עיון החוג ללשון עברית

אוניברסיטת חיפה

מה בין שמות פרטיים לגלובליזציה

 

 


פעילות מקצועית/חינוכית/אקדמית, פיתוח וייזום

תפקידים אקדמיים במכללה/אוניברסיטה

במכללת אורנים

השנה

התפקיד

2022–היום

חברה בהנהלת הפקולטה למדעי החברה והרוח

2022–היום

חברה בפורום ראשי חוגים של הפקולטה למדעי החברה והרוח

2022–היום

ראשת החוג ללשון העברית, מכללת אורנים

2018–היום

רכזת תוכנית לשון למטרות הוראה, מכללת אורנים


מחוץ למכללה

שנים

מוסד / ארגון

תפקיד / פעילות

2023

העברית שפה חיה – הכינוס ה־11

חברה בוועדה המארגנת

2022–היום

AILA Europe

חברת אגודה

2021–היום

מכון מופ"ת

רכזת פורום לשון המיועד לראשי החוגים ללשון ולרכזי תחום לימודי היסוד בלשון מכל המוסדות להכשרת עובדי הוראה

2020היום

NAPH: National Association of Professors of Hebrew

חברת אגודה

2019–היום

האגודה הישראלית לחקר שפה וחברה

חברת אגודה

2019–היום

החוג הישראלי לבלשנות ע"ש חיים רוזן

חברת אגודה

2014–היום

איל"ש – האגודה הישראלית לבלשנות שימושית

חברת אגודה