אתר אישי

ד"ר אלדר אסנת

סגל אקדמי

קורות חיים

השכלה אקדמית

התואר

חוגים

מוסד אקדמי

קבלת תואר

.B.A

פיסיקה

טכניון חיפה

1984

M.Sc

פיסיקה - אסטרופיזיקה

טכניון חיפה

1988

תעודת הוראה

המחלקה להוראת המדעים

טכניון חיפה

1991

ניתוח מערכות ותכנות מתקדם

תכנות

CDI College Toronto, Canada

2001

Ph.D

הוראת המדעים

מכון ויצמן למדע רחובות

2009

מומחיות אקדמית


הוראה

במכללת אורנים

 • הוראת מדעים
 • הוראת פיזיקה
 • הוראה מתוקשבת
 • אירגון ידע בשיעורי מדעים
 • מחקרי עיצוב, למידה שיתופית
 • הוראת  STEM
 • חינוך לחלל

רשימת פרסומים

נושאי תיזה

עבודת הדוקטורט ( .Ph.D. / D.Sc) - בעברית ובאנגלית

אבחון שיתופי של המשגות מדעיות ופדגוגיות: מודל הוראה לאופטיקה גיאומטרית עבור פרחי הוראה במדעים.

עבודת תיזה למאסטר (.M.Sc. / M.A) - בעברית ובאנגלית

שינויים בקצב יצירת כוכבים בגלקסיות.

Changes In Star Formation Rate.

ספרים - כתיבה או עריכה

ללמד מדעים בדרך אחרת לראות ולשמוע קולטים ומעבדים מידע  - מכון מופת 2001, אשנהיימר רונית, קשתן יעל, גור עובד, צימרמן חנה, אלדר אסנת

מאמרים

כתבי עת מדעיים ומקצועיים או פרקים בספרים

 • Eldar, O., Eylon, B.-S., & Ronen, M. (2012). A Metacognitive Teaching Strategy for Preservice Teachers: Collaborative Diagnosis of Conceptual Understanding in Science. in A. Zohar and Y.J. Dori(eds), Metacognitin in Science Education: Trends in Current Research, Contemporary Trends and Issues in Science Education 40, DOI 10.1007/978-94-007-2132-6_10.  Springer Science+ Business Media B.V


Eldar, O., & Miedijensky, S. (2015). Designinga Metacognitive Approach to the Professional Development of Experienced ScienceTeachers. In Metacognition: Fundaments,Applications, and Trends (pp. 299-319). Springer International Publishing.

Trumper, R., & Eldar, O. (2015). The effect of an MEd program in science education onteachers’ professional development: an Israeli case study.ProfessionalDevelopment in Education, 41:5, 826-848..


בהליכי כינוס

O. Eldar, S. Miedijensky (2016) DESIGNING AND IMPLEMENTING A METACOGNITIVE APPROACH TO THE PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF IN-SERVICE SCIENCE TEACHERS – AN ISRAELI CASE STUDY, ICERI2016 Proceedings, pp. 3313-3320.

הצגה בכנסים מדעיים

 •   גישה חדשה להוראת מדעים ע"י צוות מורים במסלול הגיל הרך במכללה.    כנס אורנים 2002
 • בניית ידע משותף בעזרת אתר מלווה לקורס.  כנס אורנים 2003.
 • מודל הוראה לאופטיקה גיאומטרית עבור פרחי הוראה.  כנס אורנים 2005.

 

 • Eldar, O., Eylon, B.-S., & Ronen, M. (2006).  A model for linking physics and pedagogy: Collaborative diagnosis as an instructional approach for teaching optics to pre-service science teachers.  Girep 2006.
 • Eldar, O., Eylon, B.-S., & Ronen, M. (2008). A Metacognitive Strategy for Training Preservice Teachers: Collaborative Diagnosis of Conceptual Understanding in Science. from http://www.fi.uu.nl/en/icls2008/461/paper461.pdf
 • Eldar, O., Eylon, B.-S., & Ronen, M. (2008). CDC – Collaborative Diagnosis of scientific and pedagogical Conceptions: an instructional approach for teaching physics to pre-service science teachers. PTEC 2008
 • Eldar, O. (2009).  Collaborative Diagnosis of scientific and pedagogical Conceptions. PERC 2009
 • Eldar, O (2012)   M.Ed.  In Science Education - Oranim Academic College of education Israel.  PTEC 2012
 • Eldar, O (2014)  A metacognitive approach for professional development of experienced physics teachers. GIREP – MPTL 2014
 • Eldar, O (2016) DESIGNING AND IMPLEMENTING A METACOGNITIVE APPROACH
  TO THE PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF IN-SERVICE SCIENCEbTEACHERS – AN ISRAELI CASE STUDY. ICERI2016 Conference
 • Eldar, O (2017) Professional Development of In-service Physics teachers.AAPT 2017 Summer Meeting
 • Eldar, O. (2017)  Different teaching styles in a virtual high schools in Israel. PER  2017 Conference
 • Eldar, O.(2018)  Teaching Astronomy to Pre-Service Science Teachers. InterNational Astronomy Teaching
  Summit (iNATS) 23-25 July 2018 Hilo, Hawaii, USA

תפקידים אקדמיים במכללה/אוניברסיטה

במכללת אורנים

מרצה בחוג להוראת מדעי הטבע והסביבה,  ביחידה להכשרת מורים לבית הספר העל יסודי, מרצה בפקולטה ללימודים מתקדמים בתוכנית התואר השני בהוראת מדעים.

מחוץ למכללה

יועצת בקבוצת הפיזיקה במחלקה להוראת מדעים במכון ויצמן למדע. 2010 - היום

מנחה בקורס מורים חונכים בפיזיקה מכון ויצמן למדע. 2010

מתנדבת בקהילת הורייזן של סוכנות החלל הישראלית 2020 - היום

מתנדבת בארגון האסטרונומיה העולמי  IAU  2022- היום

תפקידים ציבוריים

מרחב אישי

שיפור הוראת הפיסיקה על ידי שילוב שיטות הוראה מבוססות מחקר.

הכשרת מורי פיזיקה ומדעים.

עיצוב ופיתוח של סביבות למידה עתירות ידע .

מחקר איכותני בחינוך.

התפתחות שיח מדעי.

מטה-קוגניציה והשפעתה על הוראה ולמידה.

המחשב ככלי עזר ללמידה שיתופית.