אתר אישי

ד"ר גביאן אסנת

סגל אקדמי

  • טלפון:

    046020644

קורות חיים

השכלה אקדמית

התואר

חוג/מחלקה/פקולטה

מוסד אקדמי

שנת קבלת תואר

Ph.D. / D.Sc. (דוקטור)

 מדעי היהדות

 אוניברסיטת תל אביב

 2012

M.A. / M.Ed. / M.Sc. (מוסמך)

החוג למדעי היהדות

אוניברסיטת תל אביב

2003

B.A. / B.Ed. / B.Sc.

 

 

 

תעודת הוראה

 

 

 

מומחיות אקדמית

איור, ביצוע קריאה קולית, דמויות, ז'אנרים, נרטיבים, ספרות ילדים, ספרות עממית, עלילה


Illustrations, Vocal reading, Characters and figures, genres, Discourse and narrative, Children's literature, Falk literature, עלילה

הוראה

במכללת אורנים

ספרות ילדים.

ספרות עממית

זהות תרבות ולוח השנה

רשימת פרסומים

נושאי תיזה

עבודת הדוקטורט ( .Ph.D. / D.Sc) - בעברית ובאנגלית

לספר סיפור בארבעה קולות: חילופי נרטיבים בספרות ילדים 1960-1985

עבודת תיזה למאסטר (.M.Sc. / M.A) - בעברית ובאנגלית

"היה היה בסיפור ובמעשייה" נקודות מפגש בין ספרות ילדים ומעשיות 

  "Once upon a Time…" in the Story and in the Fairy tale

מאמרים

כתבי עת מדעיים ומקצועיים או פרקים בספרים

1. גביאן אסנת (2007), "היה היה בסיפור ובמעשייה: על נקודות מפגש בין ספרות ילדים ומעשיות", מתוך: מחקרים בפולקלור יהודי בעולם משתנה ו', עמ' 191-219.
 2. גביאן אסנת (2007), "סיפור פוגש סיפור: על דיאלוגים בין ספרות ילדים מודרנית למעשיות עממיות", מתוך: עולם קטן 3, עמ' 83-107. 
3. גביאן אסנת (תשע"ט), "ההבט הרטורי של חילופי נרטיבים בסיפורת הילדים העברית 1960-1985: מהנרטיב הציוני לנרטיב הליברלי", בין השורות 3, עמ' 119-140
4. גביאן אסנת (2017), "ילדים עולים, הדרה וחילופי נרטיבים בספרות הילדים העברית 1960-1985: ניתוח היסטורי והשתמעויות לעבודה באולפן", הד האולפן החדש 106, עמ' 28-44.
5. אסנת גביאן (2017) , "הצבר הזה הוא אני: תמורות בנרטיב המעצב את דמות הצבר בסיפורת לילדים 1960-1985",ילדות 3,  עמ' 41-57.
6. אסנת גביאן (2015), " Speak the language of theHebrew man - מעמד תרבות ישראל באולפן דובר רוסית ותפקיד הקניית השפה בהקשר זה", הד האולפן החדש 104, 127-138.

7. גביאן, א' (תש"פ). כדי שלא אשכח: נרטיבהעל כעיצוב מרכיב הזמן ברומן ההיסטורי בסיפורת הילדיםה העברית 1960-1985. ביןהשורות, 4, 56-37.


הצגה בכנסים מדעיים

"כנס מחקר עיון ויצירה באורנים" 2013
שם ההרצאה: "אנחנו היינו האמת".

תפקידים אקדמיים במכללה/אוניברסיטה

במכללת אורנים

מורה במכללה.

מחוץ למכללה

מורה במחלקה לחינוך מבוגרים (אולפנים), משרד החינוך.

תפקידים ציבוריים

מורה לעברית באולפנים (עד היום).

מרחב אישי