אתר אישי

פרופ' אור פני

ראש התכנית להוראת שפות לתואר שני

קורות חיים

השכלה אקדמית

התואר

חוג/מחלקה/פקולטה

מוסד אקדמי

שנת קבלת תואר

Ph.D. / D.Sc. (דוקטור)

 

 

 

M.A. / M.Ed. / M.Sc. (מוסמך)

Linguistics

Reading University

1989

B.A. / B.Ed. / B.Sc.

Oriental Studies

Oxford University

1964

תעודת הוראה

Education

Cambridge University

1965

מומחיות אקדמית


הוראה

במכללת אורנים

סוגיות בהוראת שפות, דיקדוק פדגוגי, התפתחות השפה האנגלית.מחוץ למכללה

סוגיות נבחרות במתודיקה של הוראת האנגלית – אוניברסיטת חיפה.

 

רשימת פרסומים

מאמרים

כתבי עת מדעיים ומקצועיים או פרקים בספרים

  Ur, Penny (1981). Discussions that Work. Cambridge: Cambridge University Press (122 pages). 

Ur, Penny (1984). Teaching Listening Comprehension. Cambridge: Cambridge University Press (173 pages). 

Ur, Penny and Wright, Andrew (1992). Five-minute Activities. Cambridge: Cambridge University Press (105 pages). 

Ur, Penny (1996). Go For It (For Non-readers). Israel: Eric Cohen Books. (Work Book (220 pages) and Teacher’s Notes (164 pages)

Ur, Penny (1996). A Course in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press. (375 pages). 

Ur, Penny (1997). Towards the Oral Bagrut. Israel: Eric Cohen Books. (Student’s book(77 pages) and Teacher’s Notes (30 pages).
 
Ur, Penny, Hancock, Mark and Ribe, Ramon (2000-1) Clearways. Cambridge: Cambridge University Press (Spain). 

Ur, Penny, Hancock, Mark and Ribe, Ramon (2002-3) Ways to Go. Cambridge: Cambridge University Press (Spain).
 
Ur, Penny, Hancock, Mark and Ribe, Ramon (2004) Team Up. Cambridge: Cambridge University Press (Spain).
 
Ur, Penny (2009). Grammar Practice Activities (2nd Ed.). Cambridge: Cambridge University Press.

תפקידים אקדמיים במכללה/אוניברסיטה

במכללת אורנים

ריכוז תוכנית להוראת שפות, M.Ed 2003-2008

תפקידים ציבוריים

יושבת ראש אגודת המורים לאנגלית ETAI.