אתר אישי

ד"ר חלבי רבאח

סגל אקדמי

  • שעות קבלה:

    יום א' 11:00-12:00

קורות חיים

השכלה אקדמית

 Ph.D .(דוקטור). בחינוך , האוניברסיטה העברית- 2004.

 .M.A (מוסמך) בפילוסופיה חינוכית, באוניברסיטה העברית-1987.

.B.A  יעוץ חינוכי, באוניברסיטת חיפה- 1984.

מומחיות אקדמית

המפגש היהודי ערבי, הנחיית קבוצות במסגרות חינוך וטיפול, זהות אתנית ולאומית, חינוך, פתרון קונפליקטים


Arab-Jewish encounter, Group Counseling, Ethnic and national identity, Education, Conflict resolution

הוראה

במכללת אורנים

הקונפליקט היהודי- ערבי: התנסות אישית לאור התיאוריה(פיתוח פדגוגי/ניהול) תואר שני.

הדרה וחינוך ערבי(תוכנית הדרה) - תואר שני.

 

מחוץ למכללה

 בבית הספר לחיוך באוניברסיטה העברית:

חינוך למיעוטים בחברה רב תרבותית: המקרה של החינוך לערבים בישראל.

המפגש היהודי- ערבי כאתגר חינוכי.

רשימת פרסומים

נושאי תיזה

עבודת הדוקטורט ( .Ph.D. / D.Sc) - בעברית ובאנגלית

היבטים פסיכולוגיים- חברתיים של הזהות הדרוזית בישראל.

Socio-psychological aspects of the Druse identity in Israel

עבודת תיזה למאסטר (.M.Sc. / M.A) - בעברית ובאנגלית

מערכת החינוך לדרוזים בישראל 1976-1995

The educational system of the Druses in Israel 1975-1995

ספרים - כתיבה או עריכה

 

 Halabi, R. (2010). The 9th issue of Jadal : Critical Readings on Palestinian-Jewish “Dialogue”.The electronic bi-monthly of Mada al-Carmel.

 

 Halabi, R. (2007) Druze identity and the Jewish state: citizens of equal duties. Ramalah: Madar.(In Arabic).

 

 Halabi, R.(2006). Citizes of equal duties:Druze identity and the Jewish state. Tel Aviv: Hakibbutz Hameuchad.( In Hebrew).

 

Halabi, R.(2006). " Pithon Peh" Social Politecal Journal. Jerusalem: School for Peace Research Center.(In Hebrew)

 

Halabi, R.(2005). Pedogagy of the oppresed and the road for liberation: Paolo Freire thoughts. Jerusalem: School for Peace Research Center.(in Arabic).

 

Halabi, R.(2004). Israeli and Palestinian identities in dialouge: The School for pease approach. New Jersey: Rutgers University Press.

 

Halabi, R.(2004). " Pithon Peh" Social Politecal Journal. Jerusalem: School for Peace Research Center.

  

Halabi, R.(2000). Identities in Dialogue: Jewish Arab encounters.. Tel-Aviv: Hakibbutz Hameuchad. (In Hebrew).

 

   

 

 

מאמרים

כתבי עת מדעיים ומקצועיים או פרקים בספרים

 

  Halabi, R. & Sonneschein, N. (2004).  The Jewish-Palestinian encounter in time of crisis.  Journal of Social Issues, Vol. 60, No. 2, pp. 373-389.

 

 Halabi, R. (2002). Exploration, Empowerment, Confrontation and Dialogue. Panim, 20, 39 – 48.(in Hwbrew).

 

15.Halabi, R.(1999). Impressions of a palestinian Jewish trip to Germany. Babylon ,19 , 43-49. (In  Germany).

   

 Halabi, R.(1998). Working with conflict groups in the middle East: The school for peace.  In David Smock (Ed),  Private peacemaking (pp.32-41).  Washington: Institute of peace.

 

בהליכי כינוס

Halabi, R. & Zak, M.(Accepted). What happens when the oppressed meet their oppressors: Youth encounter between Jews and Palestinians from Israel. Peace and Change Journal.

 

Halabi,R.(Accepted).The Faith, the Honor of Women, The Land: The Druze Women in Israel. Journal of Asian and African Studies

 

 

Halabi .The situation isn't clear with either grandma or grandpa:The Druze in Israel. ( journal Idintities: Global Studies in Culture and Power).

דוחות מחקר

 

 Halabi, R. & Zak, M. (2006). Palestinian- Jewish youth encounters at the School for Peace. Jerusalem: The School for Peace Research Center. 

Halabi, R.(2009). Why negotiation. Jerusalem: SFP& CCCR.(In English, Hebrew and Arabic).

 

הצגה בכנסים מדעיים

International conference; towards world without violence .In the forum Barcelona 2004

The Presentation: Dealing with Palestinian- Israeli conflict through education.

 

 International conference; Social justice and social exclusionSeptember 18-21, 2000, at college of management, Rishon  Lezion.

The Presentation: Jewish-Arab co facilitation.

 

 International conference; Forging regional cooperation in the Mediterranean basinArles, France, 27-28 May 1999Chair of the panel: The Israeli Palestinian conflict.

 

 International conference; from conflict to peace in the public sphere: peace education, media and discourseThe Hebrew University of Jerusalem, June 18-20, 2006.

The Presentation: Youth encounter in the School for Peace 2002-2003.

 

 International conference; Interethnic coexistence: Education for an emerging global fieldUniversity of Haifa, November 7-8, 1999

         

 International conference; Dialogue under occupation.Quds University Abu Dies/ Jerusalem, November 14-16, 2007.

Dialogue discourse or oppressive discourse.

 הנחיית סטודנטים לתארים מתקדמים

Member on the academic committee of the doctoral candidate Bob Mark who is doing his dissertation on Patterns of Student Engagement and Teacher Intervention in a Jewish-Arab School, On the hebrew university.

 

Member on the academic committee of the doctoral candidate Sameer Kadan who is doing his dissertation on Palestinian therapists treating Jewish clients: Perceptions of training, intervention and professional identity, On the hebrew university.

תפקידים אקדמיים במכללה/אוניברסיטה

במכללת אורנים

חבר מערכת כתב העת דברים