אתר אישי

ד"ר מועלם ראיד

ראש החוג למדעי הטבע והסביבה

קורות חיים

השכלה אקדמית

תואר

פקולטה/חוג

התמחות

מוסד אקדמי

קבלת תואר

פוסט דוקטוראט

מחלקה להנדסת חלבונים-מרסי

אימונולוגיה והנדסת חלבונים

CNRS צרפת

1996

Ph.D

מדעי חיים / זואולוגיה

פסיולוגיה של בעלי חיים

אוניברסיטת תל-אביב

1995

M.Sc.

בהצטינות

מדעי חיים / זואולוגיה

פסיולוגיה של בעלי חיים

אוניברסיטת תל-אביב

1989

M.H.A.

ניהול- ב"ס למינהל עסקים +

פקולטה לרפואה

מוסמך במינהל מערכות בריאות

אוניברסיטת תל-אביב

1994

M.A.

חינוך/ מינהל ומנהיגות

מינהל ומנהיגות בחינוך

אוניברסיטת תל-אביב

2009

B.Sc.

מדעי הטבע

ביולוגיה

אוניברסיטת חיפה-אורנים

1986

משפטים

LL.B.

הפקולטה למשפטים

בוגר במשפטים

אוניברסיטאת תל אביב

2019

תעודת הוראה

מחלקה לחינוך

הוראת מדעים

אוניברסיטת חיפה באורנים

1986

מומחיות אקדמית

חינוך מדעי, מדעי השיקום וחקר המוח, מינהל ומנהיגות בחינוך


science education, Rehabilitation and Brain Research, Educational management and leadership

הוראה

במכללת אורנים

1.     היבטים התפתחותיים ושיקומיים במוחם של תלמידים בסיכון (תואר שני)

2.     אוריינות בריאותית -בחירה (תואר שני)

3.     סימנריון בריאות התפתחות מוחית אצל ילדים (תואר ראשון)

4.     גוף האדם

5.     החי והצומח

6.     דידקטיקה של ביולוגיה

7.     דידקטיקה של מדע וטכנולוגיה

8.    הבריאות שלי

רשימת פרסומים

נושאי תיזה

עבודת הדוקטורט ( .Ph.D. / D.Sc) - בעברית ובאנגלית

בעברית:

 השפעת הגבלת המזון והחזרתו על שיעורי הספיגה של מים, אלקטרוליטים ונוטרינטים במכרסמים מדבריים ולא מדבריים.  

מנחים : פרופ יצחק צ'וצניאק, המחלקה לזואולוגיה, אונ תל אביב

באנגלית:  

Effect of food restriction on the metabolic rate and absorption of water, electrolyte and short chin fatty aced from the colon of desert and non desert rodents.

Supervision: Prof I., Choshniak, Department of physiology, Tel Aviv University

עבודת תיזה למאסטר (.M.Sc. / M.A) - בעברית ובאנגלית

תואר שני בפסיולוגיה סביתית

בעברית:   

השפעת תנאי אקלים וטיב המזון על הביואנרגיטיקה של העז הים תיכונית  (Capra Hircus Mambrica)

 הנחיית : פרופ יצחק צ'וצניאק ופרופ' עמירם שקולניק, המחלקה לזואולוגיה, אונ תל אביב

באנגלית:

Effects of climatic stress and food quality on the bioenergetics of the east Mediterraniean member goat

Supervision: Prof Choshniak. And Prof. A. Shkolnik I., Department of physiology, Tel Aviv University

 

עבודת סיום למאסטר (  M.A.) במינהל ומנהיגות בחינוך:

בעברית:   

עוצמת מעורבותם של סגנוני המנהיגות ,האקלים הבית ספרי ועמדת ההורים והמורים על הצלחת התלמידים  בביתי ספר היסודיים ממלכתיים  והכנסתיים במגזר הערבי.

הנחיית: פרופ רפי נחמיאס, הפקולטה לחינוך, אונ' תל אביב

ספרים - כתיבה או עריכה

ראיד מועלם, סנאא עבד אלחאלק, עטאף אשקר (2006). חלזון השדה וריבוי אינטלגנציה בגיל הרך- קמפוס מאר אליאס, אוניברסיטאת אינדיאנאפוליס (ערבית).

 

Mualem.R (2008). The Arab Christian Community in Israel: Bridging Between Israel and the Western World Israel and the Arab World. Mar Elias Campus, University of Indianapolis.(English)

 

מאמרים

כתבי עת מדעיים ומקצועיים או פרקים בספרים

אנגלית:  

Mualem,R ,Belal Badarne,B, Biswas,SHnout,M Ganem,S Zbedat,Y, Shehadeh,E, Waksman,I , Leisman,G, Machado,C  (2021) I mprovements in cognition andeducational attainment as a result of integrating music into science teachingin elementary school. J. Neuroscience and Neurological Surgery. 8(5); link.

Machado C, Mualem R. (2020). It is necessary to moveforward on the determination of death by neurologic criteria (BD/DNC). FrontiersJournal of Neurology and Neuroscience (FJNS) Volume 01 (1), 1-9  link

Machado, C., Mualem, R., DeFina, P. A., Machado, Y., Chinchilla, E.,Cuspineda, E., & Machado, Y. (2020). It Is Imperative the use of PositiveAir Pressure (CPAP) in Covid-19 Patients as Soon as the First RespiratorySymptoms Start. Frontiers Journal of Neurology and Neuroscience, 1(1),1-14. link

 Melillo, R. J., Leisman, G., Mualem,R., & Ornai, A. (2020). Persistent Childhood Primitive Reflex ReductionEffects on Cognitive, Sensorimotor and Academic Performance in ADHD. Frontiersin Public Health, 8, 684. Impact factor = 2.483  link

 Mualem, R., Leisman,G., Zbedat, Y., Ganem, S., Mualem, O., Amaria, M., ... & Ornai, A. (2018).The effect of Movement on cognitive Performance. Frontiers in publichealth, 6, 100.Impact factor = 2.483   link

 Leisman, G., Mualem, R., &Mughrabi, S. K. (2015). The neurological development of the child with theeducational enrichment in mind. Psicolog?a Educativa, 21(2),79-96. Impact factor =0.933   link

 Leisman, G., Mualem, R. , &Machado, C. (2013). The integration of the neurosciences, child public health,and education practice: hemisphere-specific remediation strategies as adiscipline partnered rehabilitation tool in ADD/ADHD. Frontiers inpublic health, 1, 22. Impact factor = 2.483   link

Leisman,. G.Machado, C., Melillo, R. Mualem, R. )2012( .Intentionality and 'Free-Will' From aNeurodevelopmental Perspective. Frontiers in Integrative Neuroscience, Volume6, 1-12. link

Choshniak,I. and Mualem, R. (1997).  SCFA andelectrolytes absorption in colon of three rodents species. ComparativeBiochemical Physiology, 118A(2), 381-384. Impact factor = 1.966  link

Mualem,R. and Choshniak, I. (1995). Modulation of Waterand Solute Transport Following Food Restriction in the Colons of the LevantVole (Microtus guenteri) and the Mouse (Mus musculus). Physiological Zoology68, 524-538. link

Mualem, R. Choshniak, I and Shkolnik,A. (1990). Environmental heat load, bioenergetics and water economy in twobreeds of goats: The Mamber goat versus the desert Bedouin goat. In: WorldReview of Animal production, Vol. XXV, No 3, July-September, pp 91-95. link

Knueve, D.,Mualem R. &., Alkateeb,H (2008) The Lives and Future, of Mar Elias Campus of the University ofIndianapolis Graduates. Journal ofMcMaster School for Advancing Humanity DefianceCollege , USA. pp 156-158.link  

 Moore, M., Mualem, R .(2011). Service Learning as the Bridgefor Educational Partnerships:Partnering in Israel. In:  Phylis Lan Lin(ed.). Service Learning in higher education: National and Internationalconnections. University of Indianapolis pres. pp 213-217. link

Leisman, G., Melillo, R., Mualem, R., Machado, C. (2012). The effect of music training and production on functional brainorganization and cerebral asymmetry. In: Tatyana Kravchuk, Alec Groysman,Celestino Soddu, Enrica Colabella, Gerry Leisman (Eds). Art, Science andTechnology. Mialno, Italy; Domus Argenia Publisher, pp. 133-139. link

1.     פורצמל,ס., ברקוס,א., מועלם,ר., יבניאל,ז., הרמתי,ש (2015). משחק בלמידה. נתיבים להוראה משמעותית, המינהל הפדגוגי, משרד החינוך עמודים: 35-42.

 

2.     ראיד מועלם (2007) חגים במעגל בעולם הנצרות . אאוריקה: כתב העת להוראת מדעים וטכנולוגיה,גליון 25 : (12-15)  הוצאת אוניברסיטאת תל אביב.

 

3.     ראיד מועלם, אסיה לויטה  (2007) עיד אל אעיאד . אאוריקה: כתב העת להוראת מדעים וטכנולוגיה,גליון 25:  (40-41)  הוצאת אוניברסיטאת תל אביב.

 

4.     ראיד מועלם, ריטה חורי, אמירה מטר ועבד חאיק (2000). טיפול בילדי החינוך המיוחד בעזרת בעלי חיים. עיתון מרכזי מורים- קו ורשת, הוצאת משרד החינוך והתרבות עמודים : 23-26

 

 

בהליכי כינוס

דוחות מחקר

Mualem Raed (2010). The impact of the Nazareth Academic Institute on Regional economic development.. OECD Roundtable on Higher Education in Regional and City Development.

Mualem, Raed. (2006) The future of the church in Galilee 74th Meeting of R.O.A.C.O ,Vatican, Rome

.

הצגה בכנסים מדעיים

אנגלית

Science

 

 

1.     Leisman, G., Mualem, R. Motor-Cognitive Interactions in the Nervous System: Obesity and Sedentary Behavior Dumbs Down Cognitive Function in Childhood. Journal of Obesity and Weight Loss Therapy. 2016, 6(6 Suppl.) 

 

2.     Mualem.R., Leisman,. G.  Mograbie-Khayat. S.,Boshnak,S (2015).  Brain-Based Learning During Preschool: An Underused Window Of Opportunity. Forth  International Congress on Pediatric Chronic Diseases Disability and Human Development, Jerusalem  Israel

 

3.      

4.      Leisman, G. & Mualem, R.(2014). Brains, Bilinguals, and Functional Connectivities: Neural Networks Play Out in the Classroom. [Invited Speaker Oxford Education Research Symposium at St. Edmund Hall, Oxford University. 25-26 March 2014

 

5.      Leisman, G., Melillo, R., Machado, C. Rodriguez-Rojas, R., Batista, K., Carballa, M., Mualem, R. (2013).  Functional Disconnectivities in Individuals with Autistic Spectrum Disorders. International Journal of Child Health and Human Development. 6(4): 486.

 

6.     Jammalieh, J., Mualem, R., Leisman, G. Clinical Effects of Physiological Rhythms in  Premature Infants (2013). International Journal of Child Health and Human Development.

 

7.     Leisman,. G. Machado, C., Melillo, R. Mualem, R.)2012(. Functional disconnectivity in individuals with autism spectrum disorders. Third International Congress on Pediatric Chronic Diseases Disability and Human Development, Jerusalem  Israel.

 

8.     Mualem, R and D, Afik. (1998) Fast recovery from periods of food shortage - The Golden Spiny mouse Acomys russatus as a Model of Gastrointestinal response. 6th International conference Rodens & Spatium – Israel.

 

9.     Mualem, R and I, Choshniak (1998). Effect of food restrictions on the morphology and transport parameters in the colon of the common spiny mice (Acomys cahirinus).  6th International conference, Rodens & Spatium – Israel.

 

10.  Mualem, R  (1997) . Response of the digestive system to food restriction and refeeding. Ecological And Environmental Science, Israel.

 

11.  Mualem, R and I, Choshniak. (1996) Transport of electrolytes in the proximal and distal segments of the vole colon.  Israel Physiology and pharmacology society.

 

12.  Mualem, R and I, Choshniak. (1995) Sodium and Chloride transport in the colon of Voles.  Federation of European Physiological Societies – Holland.

 

13.  Choshniak, I and Mualem, R (1994). Effect of food restriction on sodium and chloride absorption in the colon of Microtus socialis. VIII International Symposium of ruminant Physiology.

 

14.  Mualem, R and I, Choshniak (1993). Effect of food restriction on sodium and chloride absorption in the colon of voles. Israel physiology and pharmacology society meeting.

15.  Mualem, R and I, Choshniak (1992). Food restriction induced modulation of Na\K ATPase activity in epithelial cell from laboratory mice and vole colons. In: Gastroenterology: European intestinal Transport Group 11 meeting.

 

16.  Mualem, R and I, Shinkar. (1991). Aids knowledge and attitudes among Moslem, Christina and Jews youth in Israel. The Arab international conference about Aids (Egypt).

17.  Mualem, R  (1989) . Effect of food restriction on absorption rate of water, nutrient, electrolyte on the colon of desert and non-desert rodent. Israel Zoology Conference, 1989.

18.  Mualem, R., Choshniak.I and Shkolnik,A (1986) . Effect of hot load on the bioenergetics of the Mamber goat, Israel Journal of Zoology ,pp 96-97 

Education

 

1.     Mualem,R.,  Rustom, S and Leisman, G.,  (2019). The impact of aerobic and non-aerobic walking on cognitive abilities in science in elementary school children. Movement and Cognition , Tel Aviv University, Tel Aviv, Usrael

 

 

2.     Raed Mualem Irit Hof-Nahor, Hadar Shaul, Ghuson Tatour, Ola Mualem, Safa Moghrabi-Khayat and Gerry Leisman (2018). The impact of aerobic exercise on cognitive abilities in children from different socioeconomic groups. Movement and Cognition , Conference Center at Harvard Medical School, Boston, USA

 

3.     Raed Mualem, Gerry Leisman, Ola Mualem, Safa Moughrabi, Chen Mizrachi, Nofar Harari, Chen Blum, Ina Matala, Dina Zenti, Lital Yavdiav  (2017). The Effect of Ten-Minute Walking on Sequential Memory and Attentional Focus in Early and Middle Childhood.Conference in Brain , Body Cognetion  Oxford 2017.

 

4.     Mualem.R., Leisman, G.,  Mograbie-Khayat. S.,Boshnak,S (2015).  Brain-Based Learning During Preschool: An Underused Window Of  Opportunity. Forth  International Congress on Pediatric Chronic Diseases Disability and Human Development, Jerusalem  Israel.

 

5.     Mualem.R., Mograbie-Haiat1,S., Abd Elhalk,S and Ashkr,A (2012). Fauna precipitate the development of intelligence and empathy in early childhood.Third International Congress on Pediatric Chronic Diseases Disability and Human Development, Jerusalem  Israel.

 

6.     Mary C. Moore, Raed Mualem (2009). Service Learning as the Bridge for Educational Partnerships. Unversity of Indianapolis pres- Third International Symposium of Service-Learning, Greece.

 

7.     Mualem, R. (2006) The future of the church in Galilee 74th Meeting of R.O.A.C.O ,Vatican, Rome, 23-25 January 2006

 

8.     Mualem, R., Abd Al-kchalk, S. & Ashker, A.(2001). The silkworm as stimulus for implementing the multiple intelligences in kindergarten. Fribourg, Switzerland: Early 2001 Conference.

 

9.     Bahat, O., Mualem, R., Rado, R. Horavich (2001). "Man and Griffon Vulture" (Gyps fulvus)-An Educational Program of Jewish and Arab Schools in Israel. 4th Eurasian Congress on Raptors, Spain 2001

בעברית

1.     הדר שאול, גוסון טאטור וראיד מועם (2019) .השפעת הליכה אירובית על היכולות הקוגניטיביות בקרב ילדים ממעמד סוציו-אקונומי שונה .כנס מדעי, מחקר עיון ויצירה,מכללת אורנים.

2.     שירין רוסתום וראיד מועלם (2019) ההשפעה של הליכה ללא מאמץ ועם מאמץ על היכולות הקוגניטיביות במקצוע המדעים בבית הספר היסודי . כנס מדעי, מחקר עיון ויצירה,מכללת אורנים.

3.     ראיד מועלם (2010) הצליינות הנוצרית בגליל כמנוע להתפתחות כלכלי-חברתי אזורי הצליינות הנוצרית בגליל כמנוע להתפתחות כלכלי-חברתי אזורי , כנס הגליל, אורנים המכללה האקדמית חינוך.

 

4.     ראיד מועלם (2005) השפעת אורך שעות התאורה על קצב המטמורפוזה  וייצור המשי אצל פרפר טוואי המשי , אורנים המכללה האקדמית חינוך

 

5.     ראיד מועלם (2003) המזון בהיבט תרבותי כמנוף לטיפוח חשיבה רב-תחומית וטכנולוגית במיוחד בגיל הרך, אורנים המכללה האקדמית חינוך

 

6.     ראיד מועלם (2000). מודל רפלקטיבי בהכשרת מורות-גננות ליישום תיאוריית ריבוי האינטלגנציות בגן- כנס איילה – אונ' תל-אביב, 2000 .

7.     מועלם,ר. ד, אפיק, חיים,א (1997). תגובת מערכת העיכול בקוצן הזהוב לתנאים של הגבלת מזון והחזרתו. כנס לאגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי.

 

8.     מועלם, ר (1998). חלזון השדה כמודל אקטיבי לפיתוח ריבוי אינטלגנציה בגן.כנס לחינוך בישראל, משרד החינוך.

 1. מועלם ראיד. "מקום לחיות בו" פרוייקט למידה רב תחומית, למידה פרויקטנטית וטכנולוגיות מתקדמות בהבט ארגוני. כנס מוח יולי 1997.

 

 1. מועלם,ר. חאיק,ע. (1998).  חלזון השדה כמודל הפעלה ומטפח ריבוי אינטלגנציה בגיל הרך. כנס מרכזי לסיכום 5 שנות פעילות "מחר 98"

 

 1. חורי,ר, מטר, א., חאיק,ע., מועלם,ר 01998). זואותרפיה בחינוך המיוחד. כנס מרכזי לסיכום 5 שנות פעילות "מחר 98".  

 

 1.  רפאל אורלי, רובין אורנה, קינן סלבי. בר צור דבורה, מועלם ראיד (1998). "מקום לחיות בו" פרויקט בין תחומי משולב בטכנולוגיות מידע מתקדמות בחטיבת הביניים. כנס מרכזי לסיכום 5 שנות פעילות "מחר 98".

 

 1. שקור,א.,  אבדאח,מ., חאיק,ע.,  מועלם,ר (1998).  טיפוח חשיבה מדעית מתמטית בבי"ס יסודי דרך שילוב הטבע בהוראה. כנס מרכזי לסיכום 5 שנות פעילות "מחר 98".
 2. חאיק,ע., מועלם,ר (1998). ארגון ופדגוגיה: הלכה למעשה במרכז מורים אזורי במכללת מאר אליאס. כנס מרכזי לסיכום 5 שנות פעילות "מחר 98".  

15.  ראיד מועלם (1997). "מקום לחיות בו" פרוייקט למידה רב תחומית, למידה פרויקטנטית וטכנולוגיות מתקדמות בהבט ארגוני. כנס מוח .

 

16.  מועלם,ר. י, צוצניאק ו ע, שקולניק (1986). השפעת עומס החום על הביואנרגטיקה של העז הים תכונית. כנס לחברה לזואולוגיה חנוכה  

 

 

הנחיית סטודנטים לתארים מתקדמים

 

הנחיית סטודנטים שסיימו בעבודת גמר יישומית לתואר שני –עבודה מורחבת

1.   רימונדה בבאר (2013).  השפעת דיגלוסיה בשפה הערבית על הבנת התלמידים במקצוע המדעים בבית ספר חט"ב ירכא . המכללה האקדמית לחינוך-אורנים

2.   נבאל גדעון (2013). דמות הגננת, סביבה חינוכית, למידה חוויתית ותרומתם בהקניית ידע  בנושא תזונה בריאה בקרב ילדי גן חובה. המכלל האקדמית הערבית לחינוך בישראל, חיפה.

3.   נדא סאלח (2011) . שילוב טכנולוגיות מידע בהוראת המתמטיקה בבתי ספר תיכון, המכללה האקדמית לחינוך-אורנים

הנחיית סטודנטים שסיימו  בעבודת גמר יישומית לתואר שני – עבודה רגילה

1.     רוסתום שירין התרומה של הליכה נוחה ללא מאמץ, במשך עשר דקות, והליכה עם מאמץ, במשך חצי שעה, על הריכוז ויכולת הקוגניטיבית במקצוע מדעים בבית ספר יסודי. 

2.     אזרזר חגית. משחקי מחשב מאתגרים כמנוף לטיפוח חשיבה בקרב תלמידים בבית הספר היסודי בתחום המדעים 

3.     אילוביץ טליה. היתרונות והקשיים שהמורים למדעים מעלים בשילובו של אתר מלווה מקצוע במדעים בבית הספר היסודי

4.     אחמד ופיקה . השפעת עצמי למידה דיגיטליים מאתר אופק על מיומנויות חשיבה במדעים

5.     טאהא ספאא. עמדות , תפיסות וגורמים מקדמים ומעכבים בהוראת מקצוע המדעים בקרב תלמידים מחוננים בחברה ערבית

6.     אבו ערב אסואן (2017) הוראה שיתופית (Co-teaching ) ותרומתה לקידום ההישגים והלמידה משמעותית בקרב התלמידים

7.     עיאדאת מיאדה (2017). עבודת עמיתים והשפעתה על המוטיבציה וההישגים בקרב תלמידים ביסודי בלימודי מדעים

8.     ג'אליה זוהור (2017). למידה מבוססת חקר וניסוי כמנוף למוטיבציה בלמידה והעלאת הישגי תלמידים במדעים

9.     הא חנות (2017). שילוב המוזיקה בהוראת נושא חומרים ותכונותיהם כמנוף להעלאת ההנאה ולשיפור הישגים לימודיים  בשיעורי מדעים בקרב תלמידים ביסודי

10. ליאת פרץ-הובלת שינוי טכנולוגי – פדגוגי בקרב מורים למדע וטכנולוגיה – החדרת טאבלט איינשטיין לשיעורי מדע וטכנולוגיה.

11.  רולא שפיק (2016). עמדות מורי מדעים כלפי שילוב טכנולוגית התקשוב בהוראת המדע- הטכנולוגיה בביה"ס היסודי בחברה הערבית

12. רוני גבריאלי הוכברג- (2016). השפעת אסטרטגיית הוראת העמיתים על העלאת התועלת והחוויה מלמידת מקצוע המדעים

13.  דקלה דטינקה כהן (2016). מודל הוראה-למידה שיקומי בנושא פיתוח מיומנויות עיבוד מידע, ייצוג גרפי וניתוחם  בתקופת המעבר לחט"ב .

14.  דניאלה ביטוון (2016).  שילוב המשחק המדעי בלימודי המדעים

15.  ענת ביננטל (2015). בניית משחק על ידי ילדים כמנוף להעלאת מוטיבציה והישגים במו"ט בקרב ילדים. המכללה האקדמית לחינוך-אורנים.

16.  דבירה אמיר (2015). תרומת הוראה בגישה המוטיבציונית על שינוי בהרגלי תזונה נכונה אצל תלמידות כיתה ה' בבית ספר יסודי ממלכתי דתי. המכללה האקדמית לחינוך-אורנים.

17.  סנאא שקרה (2015). תרומת הוראה למידה מודל תהליכי להתמודדות עם קשיים בפתרון בעיות מילוליות דו שלביות במתמטיקה. המכללה האקדמית לחינוך-אורנים.

18.  אניה צוסחא (2015). השפעת של שילוב הניסוי מדעי בהוראת המדעים   בנושא מצבי צבירה על שיעור התפיסות השגויות. המכללה האקדמית לחינוך-אורנים.

19.  דיאא נכד (2015). מאפיינים, תפיסות של מורים וגורמים מעורבים בשילוב טכנולוגיות מידע בהוראת מדע וטכנולוגיה בחטיבות ביניים. המכלל האקדמית הערבית לחינוך בישראל, חיפה.

20.  נוין אבורומי (2015). שילוב טכנולוגיות מידע וסגנונות למידה מגוונים בנושא אורח חיים בריא ותזונה נכונה לכיתות יוד. המכללה האקדמית לחינוך-אורנים.

21.  ספאא אבו ליל (2014). תרומת השילוב של כלים דיגיטאליים סגורים ופתוחים לשיפור ההישגים והגברת המוטיבציה ללמידת מדעים בקרב תלמידי בית הספר היסודי . המכלל האקדמית הערבית לחינוך בישראל, חיפה.

22.  אדלינה מחול (2014). עמדות ואמונות בנושא מחלת האדס בקרב תלמידי תיכון במגזר הערבי . המכללה האקדמית לחינוך-אורנים

23.  אמירה שואהנה (2014).  השפעת תוכנית לימודית בנושא השמנת יתר על מודעות התלמידים בבית ספר ציבורי במגזר הערבי . המכללה האקדמית לחינוך-אורנים

24.  עאידה ח'אג' יחיא (2014).  השפעת הלמידה/ הוראה באשכול פיס על המוטיבציה של התלמידים ולאחר מכן על בחירת מקצוע המדעים בתיכון. המכללה האקדמית לחינוך-אורנים.

25.  סימוד ספי (2014).  תזונה נכונה והשמנת יתר. המכללה האקדמית לחינוך-אורנים.

26.  היבה סורי (2014).  השפעת שימוש בטכנולוגיות מידע תקשוב ומדיה חדשה על הישגים ומוטיבציה בנושא מדעי חומר בחט"ב . המכלל האקדמית הערבית לחינוך בישראל, חיפה.

27.  סאוסן עבוד (2013).  עמדות, תובנות והתנהגות לגבי תזונה נכונה בקרב תלמידי תיכון  במגזר דרוזי. המכלל האקדמית הערבית לחינוך בישראל, חיפה

28. מוחסנה אברהים (2012).פיתוח ובנייה של יחידות לימוד בביולוגיה: חינוך ובריאות בעולם של לימודי הביולוגיה בכיתות "ט" ו "י". אוריינות בריאותית בחיי היום יום. המכללה האקדמית לחינוך-אורנים.

פעילות מקצועית/חינוכית/אקדמית, פיתוח וייזום

·      הקמת המוסד לחקר המוח והשיקום, ישראל

·      הקמת מרכז מורים אזורי באעבלין ופיתוח תוכניות להשתלמויות של מורים במרכז מורים אזורי באעבלין.

·      פיתוח תוכנית לימודים להכשרת מורים למדע וטכנולוגיה בחטיבת הביניים במכללת אורנים- בתהליך

·      העברת השתלמויות בפסגות לגננות בנושא מדע וטכנולוגיה והתפתחות מוחית

·      העברת השתלמויות במרכז שלומי בנושאים של מחלות מודרניות וחשיבות פעילות גופנית לבריאות.

·      העברת השתלמויות למורים ביסודי במו"ט בנושא טבלט אינשטין ותהליכי חקר.

השתלמות בין לאומית

·      International Leadership Visitor Program. Bureau of Educational and Cultural AffairsUnited State Department of State,USA (2004).

הרצאות מוזמנות


אנגלית

1.     March  2008, Institute for the Study of Israel in the Middle East, University of Denver + University of Colorado.

Lecture; Why there is hope for peace.

2.     September 2012,  Paris, France OECD Roundtable on Higher Education in Regional and City Development.

Lecture; Beyond Human Capital: Development Criteria and the Case of Nazareth.

 

3.     September 2010,  Paris, France.;  OECD Roundtable Meeting on Higher Education in Regional and City Development.

Lecture; The impact of the Nazareth Academic Institute on Regional economic development.

4.     March 2008, Denver,USA;, Graduate school of international studies, University of Denver.

Lucture; Why There is a Hope for Peace in The Middle East.

5.     February 2008, Arezzo, Italy. Rondine cittadella della Pace.

Lucture; Voices Dialoguing approaches to conflict resolution.

6. 1.     January 2006, Rome Italy: The R.O.A.C.O- Official of the Congregation for Oriental Churches  in Rome Vaticano.

Lecture; The future of the Catholic Church in Galilee-Israel.

 

1.    ינואר 2000, כנסת ישראל. 

הרצאה : הוראה למידה וטיפול בבעלי חיים באוכלוסייה דוברת ערבית - כנסת ישראל- יום זכיות בעלי חיים

2.     מרץ 2010, אוניברסיטאת תל אביב  והמרכז להעצמת האזרח

הרצאה בכנס הנוער של היום- פני המחר של ישראל. אוניברסיטאת תל אביב

https://www.youtube.com/watch?v=byPd4JPDPjI


הנחיית עבודות תלמידים בביולוגיה 5 יחידות 

1.

     הנחיית עבודות חקר באורנים לתלמדי תיכון (5 יחידות בגרות) ושיפוט עבודות החקר מטעם משרד החינוך.

1.     עדן זבידאת. השפעת עונת השנה על קצב איבוד המים וצפיפות הפיוניות בעצי החורש הים תיכוני- ב"ס. רמות זבולון, אבטין

2.     סלאם טאהה. השפעת סוג המזון על קצב התפתחות ומחזור החיים של פרפר טוואי המשי. ב"ס תיכון אלגליל נצרת.

3.     אמיר טאהה. השפעת מחסור במזון והחזרתו על מערכת העיכול, הפרמטרים הפיסיולוגיים בדם אצל העכברים. ב"ס תיכון אלגליל נצרת.

4.     סמאח פתחי איוב. בדיקת השפעת הגבלת המזון על הפרמטרים האלקטרו פיסיולוגיים (מוליכות, מתח וזרם) במעי של עכברים.

5.     היבא ג'רגורה.  התפתחות ריתמוסים בפגים. ב"ס בפפטיסטי- נצרת.

6.     הדיל זועבי.  התמודדות מכרסמים מדבריים ולא מדבריים עם מחסור במים ועם עומס מלח במזון.  ב"ס בפטיסטי נצרת.

7.     מועלם לילא. ב"ס איטלקי-חיפה.נושא- השפעת מחסור במזון על תפקודי הכליה והרמה המטבולית במכרסמים מדבריים ולא מדבריים. ב"ס כרמלית חיפה.

8.     לינא חילף. השפעת מחסור ושפע מזון על המורפולוגיה של מערכת העיכול בקוצן הזהוב. ב"ס אלקלרקיה-נצרת.

9.     תאניא אבו עטא. השפעת האור והחושך על קצב התפתחות הקרפדה. ב"ס בפטסטי- נצרת.

10.  קרסטין קסיס. השפעת מחסור במים (דיהדרציה)  על כשר ריכוז הכליה בעכברי מעבדה ובעכברי המדבר. ב"ס כרמלית חיפה.

תפקידים אקדמיים במכללה/אוניברסיטה

במכללת אורנים

1. ראש החוג למדע הטבע והסבהיבה בבתי ספר יסודי, הפקולטה לחינוך מכללת אורנים החל מ 2019
2. מרכז תוכניות הסבה למדע וטכנולוגיה ומתמטיקה בעל יסודי, הפקולטהנ לחינוך,  במכללת אורנים החל מ 2019

מחוץ למכללה


תפקידים ציבוריים

 1.   סגן נשיא מוסדות חינוך מאר אליאס   2000-2008
 2.   סגן נשיא מרכז מורים אזורי באעבלין  2000-2006
 3. סגן נשיא קמפוס מאר אליאס שלוחת אונ אינדיאנאפולס   2004-2008
 4.  סגן נשיא קמפוס אקדמי נצרת   2010-2014
 5.   חבר בפורם בין מחוזי, מטה מרכזי מורים, משרד החינוך 1997-2003
 6.       סגן נשיא וחבר ועד מנהל של משרד בתי ספר קתוליים בישראל   2005-2010

מרחב אישי

החינוך היא הדרך האפקטיבית לבניית כח אדם איכותי, ליישם עקרונות הצדק החברתי  ולהביא לחדשנות, יזמות והתפתחות חברתית ולצמיחה כלכלית לכל חברה רב תרבותית.