אתר אישי

ד"ר מועלם ראיד

ראש החוג להוראת מדעי הטבע והסביבה

קורות חיים

השכלה אקדמית

תואר

ההתמחות

המוסד אקדמי

שנת קבלת התואר

הארץ בה

 נרכש התואר

קישור לתעודה

דוקטור

Ph.D.

 

 הפקולטה למדעי חיים

המחלקה לזואולוגיה התמחות: פיזיולוגיה של בעלי חיים

אוני' תל אביב

1995

ישראל

קישור

מ.א.

M.Sc. בהצטיינות

הפקולטה למדעי חיים

המחלקה: לזואולוגיה התמחות פיזיולוגיה סביבתית

אוני' תל אביב

1989

ישראל

קישור

  מ.א.

M.H.A.

 הפקולטה לניהול- ב"ס למינהל  עסקים + פקולטה לרפואה

התמחות: מוסמך במינהל מערכות בריאות

אוני' תל אביב

1994

ישראל

קישור

  מ.א.

M.A.

פקולטה לחינוך

התמחות- מינהל ומנהיגות בחינוך

אוני' תל אביב

2009

ישראל

קישור

  ב.א.

LL.B.

פקולטה למשפטים

משפטים

אוני' תל אביב

2019

ישראל

קישור

ב.א.

B.Sc.

הפקולטה למדעים

התמחות -ביולוגיה

אוני' חיפה במכללת אורנים

1986

ישראל

קישור

מומחיות אקדמית

חינוך מדעי, מדעי השיקום וחקר המוח, מינהל ומנהיגות בחינוך


science education, Rehabilitation and Brain Research, Educational management and leadership

הוראה

במכללת אורנים

1.     היבטים התפתחותיים ושיקומיים במוחם של תלמידים בסיכון (תואר שני)

2.     אוריינות בריאותית -בחירה (תואר שני)

3.     סימנריון בריאות התפתחות מוחית אצל ילדים (תואר ראשון)

4.     גוף האדם

5.     החי והצומח

6.     דידקטיקה של ביולוגיה

7.     דידקטיקה של מדע וטכנולוגיה

8.    הבריאות שלי

רשימת פרסומים

נושאי תיזה

עבודת הדוקטורט ( .Ph.D. / D.Sc) - בעברית ובאנגלית

בעברית:

 השפעת הגבלת המזון והחזרתו על שיעורי הספיגה של מים, אלקטרוליטים ונוטרינטים במכרסמים מדבריים ולא מדבריים.  

מנחים : פרופ יצחק צ'וצניאק, המחלקה לזואולוגיה, אונ תל אביב

באנגלית:  

Effect of food restriction on the metabolic rate and absorption of water, electrolyte and short chin fatty aced from the colon of desert and non desert rodents.

Supervision: Prof I., Choshniak, Department of physiology, Tel Aviv University

עבודת תיזה למאסטר (.M.Sc. / M.A) - בעברית ובאנגלית

תואר שני בפסיולוגיה סביתית

בעברית:   

השפעת תנאי אקלים וטיב המזון על הביואנרגיטיקה של העז הים תיכונית  (Capra Hircus Mambrica)

 הנחיית : פרופ יצחק צ'וצניאק ופרופ' עמירם שקולניק, המחלקה לזואולוגיה, אונ תל אביב

באנגלית:

Effects of climatic stress and food quality on the bioenergetics of the east Mediterraniean member goat

Supervision: Prof Choshniak. And Prof. A. Shkolnik I., Department of physiology, Tel Aviv University

 

עבודת סיום למאסטר (  M.A.) במינהל ומנהיגות בחינוך:

בעברית:   

עוצמת מעורבותם של סגנוני המנהיגות ,האקלים הבית ספרי ועמדת ההורים והמורים על הצלחת התלמידים  בביתי ספר היסודיים ממלכתיים  והכנסתיים במגזר הערבי.

הנחיית: פרופ רפי נחמיאס, הפקולטה לחינוך, אונ' תל אביב

ספרים - כתיבה או עריכה

ראיד מועלם, סנאא עבד אלחאלק, עטאף אשקר (2006). חלזון השדה וריבוי אינטלגנציה בגיל הרך- קמפוס מאר אליאס, אוניברסיטאת אינדיאנאפוליס (ערבית).

 

Mualem.R (2008). The Arab Christian Community in Israel: Bridging Between Israel and the Western World Israel and the Arab World. Mar Elias Campus, University of Indianapolis.(English)

 

מאמרים

כתבי עת מדעיים ומקצועיים או פרקים בספרים

Selected Publications:

 

Articles in English

Cohen,S., Hussein Farraj,R.,  Shance,S., Mualem,R. (2023) The Impact of Computer Games on Cognitive Performance in pupils. International Journal of Science, Engineering and Management (IJSEM).Vol 10, Issue 9, pp.96-101  .link

 

Karmi, A., Hussein Farraj, R., Cohen, S., Shance, S., Mualem,R (2023).Transforming Crisis into Opportunity: Exploring the Educational Potential of the Corona Pandemic through a STEM Approach.International Journal of Science, Engineering and Management (IJSEM), Vol 10, Issue 9, pp 89-95. link

 

Mualem,R.,  Jadon,N.,  Shance,S.,  Hussein Farraj,R.,  Mansour,R., Cohen,S., Zbedat,Z., Machado,C.,  (2023 accepted).   The Effect of Dietary Preferences on Academic Performance Among Kindergarten-Aged Children.  J. Neuroscience and Neurological Surgery. link

 

Mualem,R ,Belal Badarne,B, Biswas,S Hnout,M Ganem,S Zbedat,Y, Shehadeh,E, Waksman,I , Machado,C  (2021).  Improvements in cognition and educational attainment as a result of integrating music into science teaching in elementary school. J. Neuroscience and Neurological Surgery. 8(5) 1-8; link

Machado C, Mualem R. (2020). It is necessary to move forward on the determination of death by neurologic criteria (BD/DNC). Frontiers Journal of Neurology and Neuroscience (FJNS) Volume 01 (1), 1-9  link

Machado, C., Mualem, R., DeFina, P. A., Machado, Y., Chinchilla, E., Cuspineda, E., & Machado, Y. (2020). It Is Imperative the use of Positive Air Pressure (CPAP) in Covid-19 Patients as Soon as the First Respiratory Symptoms Start. Frontiers Journal of Neurology and Neuroscience, 1(1), 1-14. link

 Melillo, R. J., Leisman, G., Mualem, R., & Ornai, A. (2020). Persistent Childhood Primitive Reflex Reduction Effects on Cognitive, Sensorimotor and Academic Performance in ADHD. Frontiers in Public Health, 8, 1-8. Impact factor = 6.461  link

 Mualem, R., Leisman, G., Zbedat, Y., Ganem, S., Mualem, O., Amaria, M., ... & Ornai, A. (2018). The effect of Movement on cognitive Performance. Frontiers in public health, 1-6, 100. Impact factor = 6.461   link

 

 Leisman, G., Mualem, R., & Mughrabi, S. K. (2015). The neurological development of the child with the educational enrichment in mind. Psicolog?a Educativa-Journal of Educational Psychology 21(2), 79-96. Q3 Cite score: 2  link

 

 Leisman, G., Mualem, R. , & Machado, C. (2013). The integration of the neurosciences, child public health, and education practice: hemisphere-specific remediation strategies as a discipline partnered rehabilitation tool in ADD/ADHD. Frontiers in public health,volum 1,1-7  Impact factor = 6.461  link

Leisman,. G. Machado, C., Melillo, R. Mualem, R. )2012( .Intentionality and 'Free-Will' From a Neurodevelopmental Perspective. Frontiers in Integrative Neuroscience, Volume 6, 1-12. 7  Impact factor = 3.213 link

Choshniak, I. and Mualem, R. (1997).  SCFA and electrolytes absorption in colon of three rodents species. Comparative Biochemical Physiology, 118A(2), 381-384. Impact factor = 2.888  link  link

 

Mualem,R. and Choshniak, I. (1995). Modulation of Water and Solute Transport Following Food Restriction in the Colons of the Levant Vole (Microtus guenteri) and the Mouse (Mus musculus). Physiological Zoology 68, 524-538. Impact factor = 2.322  link

Mualem, R. Choshniak, I and Shkolnik, A. (1990). Environmental heat load, bioenergetics and water economy in two breeds of goats: The Mamber goat versus the desert Bedouin goat. In: World Review of Animal production, Vol. XXV, No 3, July-September, pp 91-95. link

Knueve, D., Mualem R. &., Alkateeb, H (2008) The Lives and Future, of Mar Elias Campus of the University of Indianapolis Graduates. Journal of McMaster School for Advancing Humanity Defiance College , USA. pp 156-158. link

 

 

Chapters in Books:

 

Leisman, G., Melillo, R., Mualem, R. and Machado, C., 2012. The effect of music training and production on functional brain organization and cerebral asymmetry. Art, Science and Technology. Milano, Italy: Domus Argenia, pp.133-9.link

 

Moore, M., Mualem, R .(2010). Service Learning as the Bridge for Educational Partnerships: Partnering in Israel. In:  Phylis Lan Lin (ed.). Service Learning in higher education: National and International connections. University of Indianapolis pres. pp 213-217. link

 

Research topic in Frontiers in public health

Education and Health as Social Determinants: The Econeurobiology of Brain Development link

Others

 

Machado, C., & Mualem, R. (2021). Reader response: SARS-CoV-2 Related Encephalitis: MRI Pattern of the Olfactory Tract Involvement. Neurology. link

Articles in other language

 

 

Muaem. R (2007) Holiday in Christianity with science application, J.of. AOURIKA a Hebrow journal for educational science 25(12-15), University of Tel Aviv press.

 

 Mualem, R. (2006) The future of the church in Galilee 74th Meeting of R.O.A.C.O ,Vatican, Rome, 23-25 January 2006.

 

Mualem, R., Bahat, O., Rado, R. Horavich, E., & Sufe, A. (2001). A man and the vultures. Ministry of Education, Educational Developmental Unit, North District. (in Hebrew and Arabic).

 

Mualem, R., Hory, R., Matar, A and Haik, A. (2000). Animal as treatment for the special education pupils.Regional Teachers Journal, (2) 23-26.

 

Mualem, R. & Sabah, A. (2002). The water: The big challenge. Journal of Science and

Life, 4, (in Arabic).

 

בהליכי כינוס

דוחות מחקר

Mualem Raed (2010). The impact of the Nazareth Academic Institute on Regional economic development.. OECD Roundtable on Higher Education in Regional and City Development.

Mualem, Raed. (2006) The future of the church in Galilee 74th Meeting of R.O.A.C.O ,Vatican, Rome

.

הצגה בכנסים מדעיים

 

השתתפות פעילה בכנסים מקצועיים / מדעיים

אנגלית

תאריך

הכינוס

מקום

נושא ההרצאה/הדיון

קישור

2023

6th International Conference of Advanced Research in Education

Cambridge, UK

The Effect Of Dietary Preferences On Academic Performance Among Kindergarten-Aged Children

קישור

2022

International conference :STEAM 2022

The MOFET Institute

COVID-19 Pandemic : Health Challenge and Educational Opportunity Integrated STEM Approach

קישור

2022

International conference :STEAM 2022

The MOFET Institute

The Agricultural Environment in Kindergarten in Leveraging the STEAM Approach

קישור

2022

International conference :STEAM 2022

The MOFET Institute

Model of Physics Research Course Project Integrated STEM Approach

קישור

2019

 

Movement and Cognition

Tel Aviv University, Israel

The impact of aerobic and non-aerobic walking on cognitive abilities in science in elementary school children.

 

קישור

 2018

 

Movement and Cognition

Harvard Medical School, Boston, USA

The impact of aerobic exercise on cognitive abilities in children from different socioeconomic groups.

קישור

 2017

 

Conference in Brain, Body Cognition

Oxford, England

The Effect of Ten-Minute Walking on Sequential Memory and Attentional Focus in Early and Middle Childhood.

קישור

תאריך

הכינוס

מקום

נושא ההרצאה/הדיון

קישור

2016

 

International conference on Childhood Obesity and child Development

 

Atlanta, USA

 

Motor-Cognitive Interactions in the Nervous System: Obesity and Sedentary Behavior Dumbs Down Cognitive Function in Childhood.

קישור

2015

 

Forth International Congress on Pediatric Chronic Diseases Disability and Human Development

Jerusalem Israel

Brain-Based Learning During Preschool: An Underused Window of Opportunity.

 

קישור

2012

 

Third International Congress on Pediatric Chronic Diseases Disability and Human Development

Jerusalem Israel.

Fauna precipitate the development of intelligence and empathy in early childhood.

 

קישור

2009

 

Third International Symposium of Service-Learning

Greece.

Service Learning as the Bridge for Educational Partnerships. University of Indianapolis pres.

קישור

2001

 

 

 

 

Early Conference.

Fribourg, Switzerland:

The silkworm as stimulus for implementing the multiple intelligences in kindergarten.

 

 

 

תאריך

הכינוס

מקום

נושא ההרצאה/הדיון

קישור

2001

 

4th Eurasian Congress on Raptors

 

Spain 

Man and Griffon Vulture" (Gyps fulvus)-An Educational Program of Jewish and Arab Schools in Israel.

קישור

1998

 

6th International conference Rodens & Spatium

Haifa  Israel

Effect of food restrictions on the morphology and transport parameters in the colon of the common spiny mice (Acomys cahirinus). 

 

1995

 

Federation of European Physiological Societies

Holland

Sodium and Chloride transport in the colon of Voles.

 

1994

 

VIII International Symposium of ruminant Physiology.

 

Effect of food restriction on sodium and chloride absorption in the colon of Microtus socialis.

 

1993

 

Israel physiology and pharmacology society meeting

Tel Aviv, Israel

Effect of food restriction on sodium and chloride absorption in the colon of voles.

 

1992

 

Gastroenterology: European intestinal Transport Group 11 meeting.

 England

Food restriction induced modulation of Na\K ATPase activity in epithelial cell from laboratory mice and vole colons.

 

1991

 

The Arab international conference about Aids

Egypt

Aids knowledge and attitudes among Moslem, Christina and Jews youth in Israel.

 

1989

 

Israel Journal of Zoology

Israel

Effect of hot load on the bioenergetics of the Mamber goat.

 

 

עברית

תאריך

הכינוס

מקום

נושא ההרצאה/הדיון

קישור

2021

מחקר עיון ויצירה,מכללת אורנים

מכללת אורנים

אקו־נוירוביולוגיה והתפתחות המוח בקרב תלמידים

קישור

2021

מחקר עיון ויצירה,מכללת אורנים

מכללת אורנים

שיפורים בהישגים החינוכיים ושינויים בגלי המוח בשל שילוב מוזיקה בהוראת המדעים בבית הספר היסוד

קישור

2021

מחקר עיון ויצירה,מכללת אורנים

מכללת אורנים

השפעת ההליכה ללא מאמץ ופעילות גופנית מאמצת על גלי המוח ועל היכולת הקוגניטיבית במדעים ובטכנולוגיה בקרב תלמידים בבית ספר יסודי

קישור

2021

מחקר עיון ויצירה,מכללת אורנים

מכללת אורנים

מודל חינוכי  בהכשרת גננות pre-service  המבוסס על פרקטיקה של תנועה בטבע כאסטרטגיה לשיפור היכולות הקוגניטיביות וההתנהגותיות בקרב ילדים בעלי צרכים מיוחדים.  

קישור

2019

 

מחקר עיון ויצירה,מכללת אורנים

מכללת אורנים

ההשפעה של הליכה ללא מאמץ ועם מאמץ על היכולות הקוגניטיביות במקצוע המדעים בבית הספר היסודי

 קשר

2010

 

כנס הגליל,

 

מכללת אורנים

הצליינות הנוצרית בגליל כמנוע להתפתחות כלכלי-חברתי אזורי הצליינות הנוצרית בגליל כמנוע להתפתחות כלכלי-חברתי אזור

 

2005

 

מחקר עיון ויצירה,מכללת אורנים

מכללת אורנים

השפעת אורך שעות התאורה על קצב המטמורפוזה  וייצור המשי אצל פרפר טוואי המשי , אורנים המכללה האקדמית חינוך

 

 

2003

 

מחקר עיון ויצירה,מכללת אורנים

מכללת אורנים

המזון בהיבט תרבותי כמנוף לטיפוח חשיבה רב-תחומית וטכנולוגית במיוחד בגיל הרך, אורנים המכללה האקדמית חינוך

 

2000

כנס איילה

אונ' תל-אביב

מודל רפלקטיבי בהכשרת מורות-גננות ליישום תיאוריית ריבוי האינטלגנציות בגן-–, 2000 .

 

1997

כנס מרכזי לסיכום 5 שנות פעילות "מחר 98" במשרד החינוך

ירושלים

חלזון השדה כמודל הפעלה ומטפח ריבוי אינטלגנציה בגיל הרך.

 

1998

כנס לחברה לזואולוגיה  

תל אביב

השפעת עומס החום על הביואנרגטיקה של העז הים תכונית.

 

 

הרצאות קולקוויום והרצאות אורח בהזמנה

 

עברית  

 

תאריך

הגורם המזמין

שם ההרצאה/הקולקוויום

מקום

קישור

15.10.2020

 

אוני' חיפה+ משרד המדע + אגודת הגליל

הגורמים המעורבים בהתפתחות המוח אצל תלמידים

כנס מקוון ב ZOOM

קישור

7-8.2020

 

משרד החינוך,  מפמ"רים לביולוגיה, מדע וטכנולוגיה

הרצאות מוקלטות לתלמידים בביולוגיה ומדע וטכנולוגיה

משרד החינוך

קישור

11.3.2020

 

מכון ויצמן + אגף א' למדעים

הגורמים המעורבים בהתפתחות המוח, ודרכים לשמירה על גמישות מוחית.

 

כנס מקוון ב ZOOM

קישור

26.8.2019

 

משרד החינוך, מחלקת חינוך ירושלים

המוח בגיל הרך - השפעת השפה והאמפתיה על התפתחות החברתית ותרומת המטפל על בניית התשתית העצבית במוח

 

ירושלים, ב"ס למדעים ואומניות

קישור

26.6.2019

 

פיקוח גיל רך +מחלקת חינוך עירית ירושלים

הארכיטקטורה המוחית וההתפתחות המוח אצל ילדי הגן

גראנד קורט, ירושלים

קישור

10.8.2018

אגף טכנולוגית מידע, משרד החינוך

בעלי חיים בסכנת הכחדה

מפגש מקוון

קישור

2017

 

מכללת אורנים-ליל המדענים

ההשפעה של אורח. החיים על פיתוח המוח והתמודדות עם מחלת האלצהיימר

מכללת אורנים +משרד המדע והטכנולוגיה. + EU

קישור

9.2.2017

 

הסתדרות המורים +פסגת מודיעין

הקשר בין תנועה ותזונה להתפתחות המוח

מודיעין

קישור

21.9.2015

 

מכללת אורנים-ליל המדענים

מזון וחשיבה

מכללת אורנים +משרד המדע והטכנולוגיה. + EU

קישור

 

9.3.2010

 

מכללת אורנים, הפקולטה ללימודים מתמשכים

הצליינות הנוצרית בגליל כמנוע להתפתחות כלכלית-חברתית אזורית

מכללת אורנים

קישור

 

באנגלית

תאריך

הגורם המזמין

שם ההרצאה/הקולקוויום

מקום

קישור

28.7.2018

 

Movement

 The impact of aerobic exercise on cognitive abilities in children from different socioeconomic groups.

Harvard, USA

קישור

19.9.2012

 

 OECD

Beyond Human Capital: Development Criteria and the Case of Nazareth

 

Paris, France

קישור

15.9.2010

 

 OECD

Widening access to HE among Arab community in Israel: Building peace throw education

 Paris, France

קישור

4.3.2008

 

University of Denver, USA

Why there is Hope for peace

Denver + Boulder

קישור

24.1.2006

 

74th Meeting of R.O.A.C.O.

Vatican, Rome

Vatican, Rome

קישור

 

 

הנחיית סטודנטים לתארים מתקדמים

 

הנחיית סטודנטים שסיימו בעבודת גמר יישומית לתואר שני –עבודה מורחבת

1.   רימונדה בבאר (2013).  השפעת דיגלוסיה בשפה הערבית על הבנת התלמידים במקצוע המדעים בבית ספר חט"ב ירכא . המכללה האקדמית לחינוך-אורנים

2.   נבאל גדעון (2013). דמות הגננת, סביבה חינוכית, למידה חוויתית ותרומתם בהקניית ידע  בנושא תזונה בריאה בקרב ילדי גן חובה. המכלל האקדמית הערבית לחינוך בישראל, חיפה.

3.   נדא סאלח (2011) . שילוב טכנולוגיות מידע בהוראת המתמטיקה בבתי ספר תיכון, המכללה האקדמית לחינוך-אורנים

הנחיית סטודנטים שסיימו  בעבודת גמר יישומית לתואר שני – עבודה רגילה

1.     רוסתום שירין התרומה של הליכה נוחה ללא מאמץ, במשך עשר דקות, והליכה עם מאמץ, במשך חצי שעה, על הריכוז ויכולת הקוגניטיבית במקצוע מדעים בבית ספר יסודי. 

2.     אזרזר חגית. משחקי מחשב מאתגרים כמנוף לטיפוח חשיבה בקרב תלמידים בבית הספר היסודי בתחום המדעים 

3.     אילוביץ טליה. היתרונות והקשיים שהמורים למדעים מעלים בשילובו של אתר מלווה מקצוע במדעים בבית הספר היסודי

4.     אחמד ופיקה . השפעת עצמי למידה דיגיטליים מאתר אופק על מיומנויות חשיבה במדעים

5.     טאהא ספאא. עמדות , תפיסות וגורמים מקדמים ומעכבים בהוראת מקצוע המדעים בקרב תלמידים מחוננים בחברה ערבית

6.     אבו ערב אסואן (2017) הוראה שיתופית (Co-teaching ) ותרומתה לקידום ההישגים והלמידה משמעותית בקרב התלמידים

7.     עיאדאת מיאדה (2017). עבודת עמיתים והשפעתה על המוטיבציה וההישגים בקרב תלמידים ביסודי בלימודי מדעים

8.     ג'אליה זוהור (2017). למידה מבוססת חקר וניסוי כמנוף למוטיבציה בלמידה והעלאת הישגי תלמידים במדעים

9.     הא חנות (2017). שילוב המוזיקה בהוראת נושא חומרים ותכונותיהם כמנוף להעלאת ההנאה ולשיפור הישגים לימודיים  בשיעורי מדעים בקרב תלמידים ביסודי

10. ליאת פרץ-הובלת שינוי טכנולוגי – פדגוגי בקרב מורים למדע וטכנולוגיה – החדרת טאבלט איינשטיין לשיעורי מדע וטכנולוגיה.

11.  רולא שפיק (2016). עמדות מורי מדעים כלפי שילוב טכנולוגית התקשוב בהוראת המדע- הטכנולוגיה בביה"ס היסודי בחברה הערבית

12. רוני גבריאלי הוכברג- (2016). השפעת אסטרטגיית הוראת העמיתים על העלאת התועלת והחוויה מלמידת מקצוע המדעים

13.  דקלה דטינקה כהן (2016). מודל הוראה-למידה שיקומי בנושא פיתוח מיומנויות עיבוד מידע, ייצוג גרפי וניתוחם  בתקופת המעבר לחט"ב .

14.  דניאלה ביטוון (2016).  שילוב המשחק המדעי בלימודי המדעים

15.  ענת ביננטל (2015). בניית משחק על ידי ילדים כמנוף להעלאת מוטיבציה והישגים במו"ט בקרב ילדים. המכללה האקדמית לחינוך-אורנים.

16.  דבירה אמיר (2015). תרומת הוראה בגישה המוטיבציונית על שינוי בהרגלי תזונה נכונה אצל תלמידות כיתה ה' בבית ספר יסודי ממלכתי דתי. המכללה האקדמית לחינוך-אורנים.

17.  סנאא שקרה (2015). תרומת הוראה למידה מודל תהליכי להתמודדות עם קשיים בפתרון בעיות מילוליות דו שלביות במתמטיקה. המכללה האקדמית לחינוך-אורנים.

18.  אניה צוסחא (2015). השפעת של שילוב הניסוי מדעי בהוראת המדעים   בנושא מצבי צבירה על שיעור התפיסות השגויות. המכללה האקדמית לחינוך-אורנים.

19.  דיאא נכד (2015). מאפיינים, תפיסות של מורים וגורמים מעורבים בשילוב טכנולוגיות מידע בהוראת מדע וטכנולוגיה בחטיבות ביניים. המכלל האקדמית הערבית לחינוך בישראל, חיפה.

20.  נוין אבורומי (2015). שילוב טכנולוגיות מידע וסגנונות למידה מגוונים בנושא אורח חיים בריא ותזונה נכונה לכיתות יוד. המכללה האקדמית לחינוך-אורנים.

21.  ספאא אבו ליל (2014). תרומת השילוב של כלים דיגיטאליים סגורים ופתוחים לשיפור ההישגים והגברת המוטיבציה ללמידת מדעים בקרב תלמידי בית הספר היסודי . המכלל האקדמית הערבית לחינוך בישראל, חיפה.

22.  אדלינה מחול (2014). עמדות ואמונות בנושא מחלת האדס בקרב תלמידי תיכון במגזר הערבי . המכללה האקדמית לחינוך-אורנים

23.  אמירה שואהנה (2014).  השפעת תוכנית לימודית בנושא השמנת יתר על מודעות התלמידים בבית ספר ציבורי במגזר הערבי . המכללה האקדמית לחינוך-אורנים

24.  עאידה ח'אג' יחיא (2014).  השפעת הלמידה/ הוראה באשכול פיס על המוטיבציה של התלמידים ולאחר מכן על בחירת מקצוע המדעים בתיכון. המכללה האקדמית לחינוך-אורנים.

25.  סימוד ספי (2014).  תזונה נכונה והשמנת יתר. המכללה האקדמית לחינוך-אורנים.

26.  היבה סורי (2014).  השפעת שימוש בטכנולוגיות מידע תקשוב ומדיה חדשה על הישגים ומוטיבציה בנושא מדעי חומר בחט"ב . המכלל האקדמית הערבית לחינוך בישראל, חיפה.

27.  סאוסן עבוד (2013).  עמדות, תובנות והתנהגות לגבי תזונה נכונה בקרב תלמידי תיכון  במגזר דרוזי. המכלל האקדמית הערבית לחינוך בישראל, חיפה

28. מוחסנה אברהים (2012).פיתוח ובנייה של יחידות לימוד בביולוגיה: חינוך ובריאות בעולם של לימודי הביולוגיה בכיתות "ט" ו "י". אוריינות בריאותית בחיי היום יום. המכללה האקדמית לחינוך-אורנים.

פעילות מקצועית/חינוכית/אקדמית, פיתוח וייזום

·      הקמת המוסד לחקר המוח והשיקום, ישראל

·      הקמת מרכז מורים אזורי באעבלין ופיתוח תוכניות להשתלמויות של מורים במרכז מורים אזורי באעבלין.

·      פיתוח תוכנית לימודים להכשרת מורים למדע וטכנולוגיה בחטיבת הביניים במכללת אורנים- בתהליך

·      העברת השתלמויות בפסגות לגננות בנושא מדע וטכנולוגיה והתפתחות מוחית

·      העברת השתלמויות במרכז שלומי בנושאים של מחלות מודרניות וחשיבות פעילות גופנית לבריאות.

·      העברת השתלמויות למורים ביסודי במו"ט בנושא טבלט אינשטין ותהליכי חקר.

השתלמות בין לאומית

·      International Leadership Visitor Program. Bureau of Educational and Cultural AffairsUnited State Department of State,USA (2004).

הרצאות מוזמנות


אנגלית

1.     March  2008, Institute for the Study of Israel in the Middle East, University of Denver + University of Colorado.

Lecture; Why there is hope for peace.

2.     September 2012,  Paris, France OECD Roundtable on Higher Education in Regional and City Development.

Lecture; Beyond Human Capital: Development Criteria and the Case of Nazareth.

 

3.     September 2010,  Paris, France.;  OECD Roundtable Meeting on Higher Education in Regional and City Development.

Lecture; The impact of the Nazareth Academic Institute on Regional economic development.

4.     March 2008, Denver,USA;, Graduate school of international studies, University of Denver.

Lucture; Why There is a Hope for Peace in The Middle East.

5.     February 2008, Arezzo, Italy. Rondine cittadella della Pace.

Lucture; Voices Dialoguing approaches to conflict resolution.

6. 1.     January 2006, Rome Italy: The R.O.A.C.O- Official of the Congregation for Oriental Churches  in Rome Vaticano.

Lecture; The future of the Catholic Church in Galilee-Israel.

 

1.    ינואר 2000, כנסת ישראל. 

הרצאה : הוראה למידה וטיפול בבעלי חיים באוכלוסייה דוברת ערבית - כנסת ישראל- יום זכיות בעלי חיים

2.     מרץ 2010, אוניברסיטאת תל אביב  והמרכז להעצמת האזרח

הרצאה בכנס הנוער של היום- פני המחר של ישראל. אוניברסיטאת תל אביב

https://www.youtube.com/watch?v=byPd4JPDPjI


הנחיית עבודות תלמידים בביולוגיה 5 יחידות 

1.

     הנחיית עבודות חקר באורנים לתלמדי תיכון (5 יחידות בגרות) ושיפוט עבודות החקר מטעם משרד החינוך.

1.     עדן זבידאת. השפעת עונת השנה על קצב איבוד המים וצפיפות הפיוניות בעצי החורש הים תיכוני- ב"ס. רמות זבולון, אבטין

2.     סלאם טאהה. השפעת סוג המזון על קצב התפתחות ומחזור החיים של פרפר טוואי המשי. ב"ס תיכון אלגליל נצרת.

3.     אמיר טאהה. השפעת מחסור במזון והחזרתו על מערכת העיכול, הפרמטרים הפיסיולוגיים בדם אצל העכברים. ב"ס תיכון אלגליל נצרת.

4.     סמאח פתחי איוב. בדיקת השפעת הגבלת המזון על הפרמטרים האלקטרו פיסיולוגיים (מוליכות, מתח וזרם) במעי של עכברים.

5.     היבא ג'רגורה.  התפתחות ריתמוסים בפגים. ב"ס בפפטיסטי- נצרת.

6.     הדיל זועבי.  התמודדות מכרסמים מדבריים ולא מדבריים עם מחסור במים ועם עומס מלח במזון.  ב"ס בפטיסטי נצרת.

7.     מועלם לילא. ב"ס איטלקי-חיפה.נושא- השפעת מחסור במזון על תפקודי הכליה והרמה המטבולית במכרסמים מדבריים ולא מדבריים. ב"ס כרמלית חיפה.

8.     לינא חילף. השפעת מחסור ושפע מזון על המורפולוגיה של מערכת העיכול בקוצן הזהוב. ב"ס אלקלרקיה-נצרת.

9.     תאניא אבו עטא. השפעת האור והחושך על קצב התפתחות הקרפדה. ב"ס בפטסטי- נצרת.

10.  קרסטין קסיס. השפעת מחסור במים (דיהדרציה)  על כשר ריכוז הכליה בעכברי מעבדה ובעכברי המדבר. ב"ס כרמלית חיפה.

תפקידים אקדמיים במכללה/אוניברסיטה

במכללת אורנים

1. ראש החוג למדע הטבע והסבהיבה בבתי ספר יסודי, הפקולטה לחינוך מכללת אורנים החל מ 2019
2. מרכז תוכניות הסבה למדע וטכנולוגיה ומתמטיקה בעל יסודי, הפקולטהנ לחינוך,  במכללת אורנים החל מ 2019

מחוץ למכללה


תפקידים ציבוריים

  1.   סגן נשיא מוסדות חינוך מאר אליאס   2000-2008
  2.   סגן נשיא מרכז מורים אזורי באעבלין  2000-2006
  3. סגן נשיא קמפוס מאר אליאס שלוחת אונ אינדיאנאפולס   2004-2008
  4.  סגן נשיא קמפוס אקדמי נצרת   2010-2014
  5.   חבר בפורם בין מחוזי, מטה מרכזי מורים, משרד החינוך 1997-2003
  6.       סגן נשיא וחבר ועד מנהל של משרד בתי ספר קתוליים בישראל   2005-2010