אתר אישי

ד"ר פראג ראניה

ראש תכנית הכשרת מורים לבי"ס העל יסודי

  • טלפון:

    049838822

קורות חיים

השכלה אקדמית

תאריםאקדמיים

סטודנטית לבתר דוקטורט בהנחיית פרופסור יעל קלי – אוניברסיטת חיפה

2019

תואר ראשון בהוראת הטכנולוגיה והמדעים (התמחות ביולוגיה)

B.Sc.

טכניון-מכון טכנולוגי לישראל

1996

תואר שני בהוראת הטכנולוגיה והמדעים (הוראת ביוכימיה)

M.Sc.

טכניון-מכון טכנולוגי לישראל

2009

תואר שלישי בפילוסופיה

Ph.D

טכניון-מכון טכנולוגי לישראל

2014

תכנית להכשרת מנהלים בבתי ספר

 

אורנים – מכללה אקדמית לחינוך

2014

 

מומחיות אקדמית


הוראה

במכללת אורנים

מרצה וראשת תכנית ההכשרה לחינוך העל יסודי במכללת אורנים להכשרת עובדי הוראה – קרית טבעון.


מחוץ למכללה

מרצה להוראת מדעים במכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה - כרמיאל

רשימת פרסומים

נושאי תיזה

עבודת הדוקטורט ( .Ph.D. / D.Sc) - בעברית ובאנגלית

הוראה מרחוק: תוצרי למידה של סטודנטים למדע והנדסה

Distance Education: Science and EngineeringStudents` Engineering Students` Learning Outcomes. 

עבודת תיזה למאסטר (.M.Sc. / M.A) - בעברית ובאנגלית

הדמיה מולקולאריתממוחשבת כאמצעי לקידום הבנת מבנה ותפקיד של חלבונים אצל תלמידים. 
Computerized Molecular Modeling as Means forEnhancing Students' Understanding of Protein Structure and Function. 

מאמרים

כתבי עת מדעיים ומקצועיים או פרקים בספרים

 

Ph.D עבודת תזה

הוראה מרחוק: תוצרי למידה של סטודנטים למדע והנדסה

M.Sc עבודת תזה

הדמיה מולקולאריתממוחשבת כאמצעי לקידום הבנת מבנה ותפקיד של חלבונים אצל תלמידים. המחלקה להוראתהטכנולוגיה והמדעים, טכניון, חיפה, ישראל, 2009. מנחה: ד"ר מירי ברק.

 

מאמרים בכתבי עת בינלאומיים

1.     Barak, M., Hussein-Farraj R., & Dori, Y.J. (2016). On-campus or online: Examining self-regulation and cognitive transfer skills in different learning settings. The International Journal of Educational Technology in Higher Education, 13(1), 1-18.
DOI: 10.1186/s41239-016-0035-9

2. Barak, M. and Hussein- Farraj R. Integrating model-based learning and animations for enhancing students’ understanding of proteins' structure and function (2012). Research in Science Education. DOI 10.1007/s11165-012-9280-7

3.     R. Hussein-Farraj, M. Barak and Y. J. Dori (2012). Lifelong learning at the Technion: Graduate students’ perceptions of and experiences in distance learning. Interdisciplinary Journal of E-Learning and Learning Objects – IJELLO, 8, 115-135. http://www.ijello.org/Volume8/IJELLOv8p115-135Hussein0805.pdf

מאמריםבכתבי עת לאומיים (בשפה עברית)

4.     ברק, מ., דורי, י. וחוסין-פראג', ר. (2007). ביוכימיה הכימיה של חלבונים וחומצות גרעין. על-כימיה, 11, 32-34.

5.  חוסין-פראג', ר. (2013). שימוש במודליםובהדמיה ממוחשבת כאמצעי לקידום הבנת תלמידים.   

                מוט"בכעת, כתב עת למורי מוט"ב, 11, 17-26.

מאמריםשפורסמו בכנסים בינלאומיים  

6.     Barak, M. and Hussein-Farraj, R. (2009). Students' understanding of protein structure and function via computerized molecular modeling. National Association for Research in Science Teaching (NARST), Garden Grov, CA, USA, April.

7.     Hussein-Farraj, R., Barak, M. and Dori, Y.J. (2011). Employing pedagogical design principles for initiating distance learning: STEM students' attitudes and preferences. National Association for Research in Science Teaching (NARST), Orlando, Florida, USA, April.

8.     Dori, Y.J., Barak, M., Hussein-Farraj, R. and Herscovitz, O. (2011). Towards distance learning: instigating a learning cultural change among students. The Computer Support for Collaborative Learning (CSCL) Conference. Hong Kong, July.

9.     Hussein-Farraj, R., Barak, M. and Dori, Y.J. (2012). Enhancing lifelong learning among STEM graduate students via distance learning. National Association for Research in Science Teaching (NARST), Indianapolis, Indiana, USA, March. (Accepted for publication in CD proceedings).

10.  Hussein-Farraj, R., Barak, M. and Dori, Y.J. (2013). Learning via face to face and distance methods: students` self-regulated and transfer components. 15th Annual International Conference on Education, Athens, Greece, May.

 

הצגה בכנסים מדעיים

כנסים

הרצאות בכנסים בינלאומיים

6.     Dori, Y.J. Barak, M. and Hussein-Farraj, R. (2010). Initiating a distance education program: attitudes and dispositions of business and industry professionals. EuroMed Conference in Business, Nicosia, Cyprus, November.

 

הרצאות בכנסים לאומיים

7.     ברק, מ., חוסין-פראג', ר. ודורי, י. (2008). הבנת מבנה ותפקוד של חלבונים באמצעות הדמיה מולקורית ממוחשבת. הכנס ה- 73  של החברה הישראלית לכימיה, ירושלים, ישראל, פברואר.

8.     ברק, מ. וחוסין-פראג', ר. (2009). הדמיה מולקולארית ממוחשבת כאמצעי לקידום הבנת מבנה ותפקיד של חלבונים אצל תלמידים. הכנס הרביעי לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס. האוניברסטה הפתוחה, רעננה, פברואר.

9.     דורי, י. ברק, מ. וחוסין-פראג', ר. (2010). למידה מרחוק בטכניון: אפיון עקרונות עיצוב פדגוגיים ובדיקת עמדות של מהנדסים ומדענים. כנס דוקטורנטים, ניר עציון, ישראל.

10.   דורי, י. ברק, מ. וחוסין-פראג', ר. (2011). השכלה גבוהה מרחוק: הטמעת דרכים חדשות להוראה ולמידה בטכניון. הכנס השישי לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס. האוניברסטה הפתוחה, רעננה, פברואר.

11.   חוסין-פראג', ר., ברק, מ. ודורי, י. (2012). למידה לאורך החיים בטכניון: תפיסות כלפי למידה מרחוק וחוויות לימודיות של סטודנטים. הכנס השביעי לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס. האוניברסטה הפתוחה, רעננה, פברואר.

12.    כהן, א. לפלר, נ. בר-נהור, נ. וחוסין פראג, ר. (2019). פיתוח מודל הכשרת מורים מבוסס שותפות מכללה-שדה בהכשרת המורים לבתי-הספר העל יסודיים. כנס מחקר עיון ויצירה, מכללת אורנים, קריית טבעון.

13.   רזר,  מ., לפלר, נ., אליוסף, ז. חוסין פראג', ר. וישראלי, ע. (2019). ש"מש: שותפות מכללה שדה – לגדל מורה מְגַדֵּל. הכנס הבין לאומי השביעי בהכשרת מורים, מכון מופת, תל-אביב, ישראל.

תפקידים אקדמיים במכללה/אוניברסיטה

במכללת אורנים

ראשת בית בפקולטה לחינוך