אתר אישי

ד"ר בראנסה רימא

ראשת התכנית להוראת שפות

קורות חיים

השכלה אקדמית

שנה

אוניברסיטה

מחלקה

פקולטה

תואר

2003

חיפה

שפה וספרות ערבית

מדעי הרוח

B.A

2004

חיפה

חינוך מיוחד

חינוך

B.A

2004

חיפה

שפה וספרות ערבית

 

תעודת הוראה

2006

חיפה

שפה וספרות ערבית

מדעי הרוח

M.A

2011

חיפה

שפה וספרות ערבית

מדעי הרוח

Ph.d

מומחיות אקדמית


רשימת פרסומים

נושאי תיזה

עבודת הדוקטורט ( .Ph.D. / D.Sc) - בעברית ובאנגלית

??????? ?????? (????????????) ?? ????? ?????? ???????? ?? ???? ??????

האוקסימורון בשירה הערבית ותרומתו לגיבוש המשמעות.

 

Oxymoron
in Arabic Poetry and its Contribution to the Poetic Meanings

עבודת תיזה למאסטר (.M.Sc. / M.A) - בעברית ובאנגלית

??????? ??????? ?? ????? ?????? ??????

הפואמההויזואליתבשירההערביתהמודרנית

The Visual Poem in Modern Arabic Poetry

ספרים - כתיבה או עריכה

??? ????- ??????? ????. 2013. ??????????????- ???????????? ?? ????? ??????? ?????? ???????? ?? ???? ??????.????: ????? ??? ???.

 

אבו ג'אבר- בראנסה. 2013. האוקסימורון בשירה ערבית מודרנית ותרומתו למשמעות. חיפה: ספריית כל שיא.

 

מאמרים

כתבי עת מדעיים ומקצועיים או פרקים בספרים

??? ???? - ??????? ????. "???? ??? ???? ?????? ???????? ???? ??????? ??????????:??? ?????? ?????? ?? ????? ????? ???????". ?????? ???????????? ?? ????? ?????????? ??????- ????? ???????? (2011)? ? 119– 147.

אבוג'אברבראנסה, רימא."חנא אבוחנא;סופרומשורר,הנושאיםוהטכניקותהחשובות:זילאלג'אימהוקסאאידמןחדיקתאלסברכדוגמה".אנציקלופדיה שלמחקריםבספרותהפלסטיניתהחדשה(2011), עמ'119- 147.

 

??? ???? - ??????? ????. "??????????????? ?? ????? ??????? ??????: ???????? ????????". ??????- ??????? ????? ?????? 32-33 (2011-2012), ? 47-80.

 

אבו ג'אברבראנסה, רימא.2012. "הפואמה הוויזואלית בשירה הערבית המודרנית: ניב והדגמה". אלכרמל 32-33 (2011-2012), עמ' 47-80.

 

"??????? ????: ????? ????????? ??? ????? ???????". ?????? ????? ?? ???????????????? ????? ????????? ??? ?????.

 

"רשאד אבו שאור: הדאגה הפלסטיני  החצויה בין המולדת לפזורה". התקבל לפרסום.

 

 

פרוסידנג, הטקסט הספרותי הנשי הערבי בישראל- זעזוע מובנה שלהסולם הערכי.

 

???? ????.. ??? ??????? ?????????? ???????? ?????? ???????? ??????? ???????. ?????? ????? ?? ????????????????????? ????????? ??? ?????.

 

חביב בולוס בין השליחות האנושיתלאומית והמחשבה התרבותית ספרותית וביקורתית. התקבל לפרסום

 

בהליכי כינוס

אבו ג'אבר- בראנסה,  רימא;  ג'רג'ורה- ברבארה ראויה. שילוב אסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה בהוראת הטקסט העיוני. השפה הערבית בעידן הדו לשוניות.
התקבל לפרסום.

תפקידים אקדמיים במכללה/אוניברסיטה

במכללת אורנים

ריכוז הוראת ערבית

מרחב אישי

רימא אבו ג'אברבראנסה

שם פרטי ושם משפחה

040937310

ת"ז

02.05.1981        ישראל

ארץ ותאריך לידה

ישראלית

אזרחות

רח' הגומא ½ הר יונה, נצרת עילית 17094, ת.ד 22168

כתובת

Rimabransi@gmail.com

דואר אלקטרוני

054-6211885

נייד

נשואה+ 2

מצב משפחתי


מרצה להוראת הספרות  הערבית- אורנים

מנחהלעבודות גמר – המכללה הערבית האקדמית לחינוך- חיפה

מדריכה ארצית בשפה ערבית- משרד החינוך

רכזת תוכנית מיזם כתיבה- משרד החינוך

מורה לערבית- חטיבה עליונה