אתר אישי

פרופ' בן-שחר רינה

סגל אקדמי

קורות חיים

מומחיות אקדמית

העברית המדוברת והסלנג, לשון הספרות, לשון התיאטרון, לשון התרגום הספרותי, לשון, חברה ותרבות, סטיליסטיקה


Spoken Hebrew and Israeli slang, The language of literature, The language of theater, The language of literary translation, Language, society and culture, Stylistics

הוראה

במכללת אורנים

הלשון בהקשר החברתי-תרבותי
סגנון אמצעי התקשורת הכתובים
העברית המדוברת והסלנג
התרגום הספרותי
לשון הספרות
לשון התיאטרון
חקר הדיאלוג
סטיליסטיקה (חקר הסגנון)

רשימת פרסומים

נושאי תיזה

עבודת הדוקטורט ( .Ph.D. / D.Sc) - בעברית ובאנגלית

 לשון הדיאלוג בדראמה העברית המקורית ובדראמה המתורגמת מאנגלית ומצרפתית

בשנים 1948 - 1975. אוניברסיטת תל-אביב, 1983.

המנחה: פרופ' איתמר אבן-זהר

ספרים - כתיבה או עריכה

(1990)  סגנון הסיפורת: הלשון, הסגנון ולשון הספרות. האוניברסיטה הפתוחה, תל-אביב.

(1996)  הלשון בדראמה העברית. הקיבוץ המאוחד והמכון הישראלי לפואטיקה וסמיוטיקה ע"ש פורטר, אוניברסיטת תל-אביב. 

עריכת קבצים מדעיים

 (1992)  העברית שפה חיה, כרך א', קובץ מחקרים על הלשון בהקשריה החברתיים-תרבותיים, עורכים עוזי אורנן, רינה בן-שחר וגדעון טורי. חיפה: הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה.

 (1999)  העברית שפה חיה, כרך ב', עורכים רינה בן-שחר וגדעון טורי. הקיבוץ המאוחד והמכון הישראלי לפואטיקה וסמיוטיקה ע"ש פורטר, אוניברסיטת תל-אביב.

 (2003)  העברית שפה חיה, כרך ג', עורכים רינה בן-שחר וגדעון טורי. הקיבוץ המאוחד והמכון הישראלי לפואטיקה וסמיוטיקה ע"ש פורטר, אוניברסיטת תל-אביב.

 (2006)  העברית שפה חיה, כרך ד' , עורכים רינה בן-שחר וגדעון טורי. הקיבוץ המאוחד והמכון הישראלי לפואטיקה וסמיוטיקה ע"ש פורטר, אוניברסיטת תל-אביב.

 (2010)  העברית שפה חיה, כרך ה', עורכים רינה בן-שחר, גדעון טורי וניצה בן-ארי. הקיבוץ המאוחד והמכון הישראלי לפואטיקה וסמיוטיקה ע"ש פורטר, אוניברסיטת תל-אביב.

 (2013)  העברית שפה חיה, כרך ו', עורכות רינה בן-שחר וניצה בן-ארי. תל-אביב: הקיבוץ המאוחד והמכון הישראלי לפואטיקה וסמיוטיקה ע"ש פורטר, אוניברסיטת תל-אביב.

 

ספרים להוראת הלשון, ההבעה והתקשורת

לכיתות היסוד

כהן, אדיר ובן-שחר, רינה: קישורים: סדרת ספרי לימוד בלשון, סגנון, תקשורת וספרות.

כתיבת החלקים: לשון, סגנון, הבנה וכתיבה - רינה בן-שחר.

עריכת האנתולוגיה הספרותית - אדיר כהן.

פירוט הספרים שהופיעו בסדרת "קישורים"

לכיתה א'

קישורים א: מן המשפט אל השיח, מן המילה אל השיר (הספר לתלמיד). רכס, אבן יהודה, 1994.

קישורים א, מדריך למורה. רכס, אבן יהודה, 1994.

קישורים א1, חוברת עבודה לתלמיד. רכס, אבן יהודה, 1994.

קישורים א2, חוברת עבודה לתלמיד. רכס, אבן יהודה, 1994.

 

לכיתה ד'

קישורים ד: מן המשפט אל השיח, מן המילה אל השיר (הספר לתלמיד). רכס, אבן יהודה, 1993.

קישורים ד, המדריך למורה. רכס, אבן יהודה, 1993.

קישורים ד, חוברת עבודה לתלמיד. רכס, אבן יהודה, 1993.

 

כלומר: סדרת ספרים ללשון, הבעה ותקשורת (לבית הספר היסודי)     

בן-שחר, רינה.  כלומר ב, הספר לתלמיד. הד-ארצי-מסדה, אור יהודה, 2001.

בן-שחר, רינה. כלומר ב, המדריך למורה. הד-ארצי-מסדה, אור יהודה, 2001.

בן-שחר, רינה. כלומר ג, הספר לתלמיד. הד-ארצי-מסדה, אור יהודה, 1998.

בן-שחר, רינה. כלומר ג, המדריך למורה. הד-ארצי-מסדה, אור יהודה, 1998.

בן-שחר, רינה. כלומר ד, הספר לתלמיד. הד-ארצי-מסדה, אור יהודה, 1998.

בן-שחר, רינה. כלומר ד, המדריך למורה. הד-ארצי-מסדה, אור יהודה, 1998.

בן-שחר, רינה. כלומר ה, הספר לתלמיד. הד-ארצי-מסדה, אור יהודה, 1999.

בן-שחר, רינה. כלומר ה, המדריך למורה. הד-ארצי-מסדה, אור יהודה, 1999.

בן-שחר, רינה. כלומר ו, הספר לתלמיד. הד-ארצי-מסדה, אור יהודה, 2000.

בן-שחר, רינה. כלומר ו, המדריך למורה. הד-ארצי-מסדה, אור יהודה, 2000.

 

ספרות ילדים ונוער

בן-שחר, רינה. יש לי צל משוגע. יבנה, תל-אביב, 1981. (שירים לילדים)

בן-שחר, רינה. חמישים ארטיקים. כתר, ירושלים, 1987. (סיפורים לבני הנעורים)

בן-שחר, רינה. לאורן נולד אח והוא לא שמַח. מסדה, רמת-גן, 1987.(סיפור לגיל הרך)

בן-שחר, רינה. זה מה שהכדור עשה. כינרת, תל-אביב, 1992. (סיפור לגיל הרך)

בן-שחר, רינה. שלושה מכל דבר. כינרת, תל-אביב, 1997. (שירים לילדים)

 

מאמרים

כתבי עת מדעיים ומקצועיים או פרקים בספרים

(1987)  "בעיית תרגומם של מילות פנייה, קללות, קריאות וקַשרים ריקים כפי שהיא משתקפת במחזות שתורגמו לעברית מאנגלית ומצרפתית". במה, 108, 51 - 57.

(1987) "הוראת התחביר: הצעה לגישה אחרת". עיונים בחינוך, 47/46 (ספטמבר), 205 - 220.

(1987) "'פקעת הקיום': על לשונו של יעקב שבתאי ברומאנים 'זכרון דברים' ו'סוף דבר' ". בתוך: מחקרים בלשון ב-ג, עורך משה בר-אשר. האוניברסיטה העברית, המכון למדעי היהדות, ירושלים,  389 – 397.

(1988)  "על לשון מחזות עבריים מקוריים משנות הארבעים-חמישים". במה, 111, 30 – 42.

(1989) "'עליזה בארץ הפלאות': קווים לשוניים-סגנוניים לתרגומו של אהרן אמיר". מעגלי קריאה, 18 (פברואר), 75 - 88.

(1989)  "נורמות לשוניות-סגנוניות בתרגום מחזות אנגליים וצרפתיים לעברית בשנות החמישים-שישים". דפים למחקר בספרות, 6-5 , 331 - 344.

(1990)  "יעקב שבתאי - סגנון הרומאנים 'זכרון דברים' ו'סוף דבר' וסימני השפעתו על סגנונם של סופרים אחרים". בלשנות עברית, 30-29-28 (טבת תש"ן). קובץ מיוחד: תורת הסגנון והטקסט הספרותי, עורכים מ. פרוכטמן ומ.צ. קדרי, 83 - 90.

(1990) "לשאלת העיצוב הפונטי של לשון הדיבור בספרות העברית החדשה". בתוך: שי לחיים רבין: אסופת מחקרי לשון, עורכים משה גושן-גוטשטיין, שלמה מורג ושמחה קוגוט. סדרת ספרי מחקר במדעי היהדות, אקדמון, ירושלים, 25 - 53.

(1990)  "מאפיינים סגנוניים אחדים של מערכוני 'הגשש החיוור'". לשון ועברית, 1,  31 - 35.

(1990)  "על לשון הרומאן 'בתו' ליורם קניוק, ועל מגמות סגנוניות בסיפורת הישראלית של שנות השמונים". לשון ועברית  4 , 36 - 44.

(1991)  "מאמיר ועד אופק - מה נשתנה? על שני תרגומים ל'עליזה בארץ הפלאות' ועל נורמות של התרגום הספרותי לעברית". בתוך: מלילות, אסופת מאמרים בנושאי חינוך לשוני ואוריינות, עורכות צביה ולדן ובלהה ארצי. מכללת בית ברל ומשרד החינוך והתרבות, ירושלים, תשנ"א,7 – 24.

(1992)  "היחס בין לשון דיבור ולשון כתב בסיפורת הישראלית של שנות השמונים". בתוך: העברית שפה חיה, כרך א', עורכים עוזי אורנן, רינה בן-שחר וגדעון טורי. הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה,  163 - 174.

(1994)  "תרגום יסודות לשוניים לא-רפרנציאליים: הבעיה והשתקפותה בתרגום הספרותי לעברית". בלשנות עברית, 38 (תמוז תשנ"ד), 7 - 24.

(1994)  "שינוי ושימור בהתפתחות צורות דקדוקיות: היבטים עיוניים ודידקטיים". עיונים בחינוך, 59/60 (אוגוסט), 353 - 366.

(1994)  "התפתחות לשון הדיאלוג בסיפורת הישראלית: תחנות עיקריות". בתוך: סדן: מחקרים בספרות עברית, כרך ראשון, עורך דן לאור. אוניברסיטת תל-אביב, מפעלים אוניברסיטאיים, 217 - 240.

(1995)  "תרגום דיאלוג ספרותי: היבטים תיאורטיים ותיאוריים".בתוך:  מחקרים בלשון ז, עורך משה בר-אשר. האוניברסיטה העברית, המכון למדעי היהדות, ירושלים, 193 - 217.

(1999)   "על הנתק שבין חקר הלשון לחקר הספרות". בתוך: העברית שפה חיה, כרך ב', עורכים רינה בן-שחר וגדעון טורי, הקיבוץ המאוחד והמכון הישראלי לפואטיקה וסמיוטיקה ע"ש פורטר, תל-אביב, 39 - 58.

(2000)   "ס. יזהר: מאפיינים לשוניים-סגנוניים בספריו המאוחרים".בתוך:  ספר רפאל ניר: מחקרים בתקשורת, בבלשנות ובהוראת לשון, עורכות עלית אולשטיין, שושנה בלום-קולקה ואורה שורצולד. כרמל, ירושלים, 103 - 124.

(2001)  "יעקב שבתאי כמספר וכמחזאי: אפיוני סגנון". בתוך: אדרת לבנימין: ספר היובל לבנימין הרשב, כרך ב', עורכת זיוה בן-פורת. הקיבוץ המאוחד והמכון הישראלי לפואטיקה וסמיוטיקה ע"ש פורטר, תל-אביב,  205 - 242.

(2001)  "צרות בדקדוק העברי: עברית במבט פוליכרוני". בתוך: ספר בן-ציון פישלר: מחקרים בלשון העברית ובהוראתה, עורכים אורה (רודריג) שורצולד ורפאל ניר. רכס, אבן יהודה,  37 - 51.

(2002)  "לשונו של ברדיצ'בסקי ברומן 'מרים'". בתוך: מיכה יוסף ברדיצ'בסקי: מחקרים ותעודות, עורך אבנר הולצמן. מוסד ביאליק, ירושלים,  583 - 618.

(2003)  "חבל על הטרנד: הפואטיקה של אורלי קסטל-בלום". בתוך: למ"ד לאיל"ש: קובץ מחקרים במלאת שלושים שנה לאגודה הישראלית לבלשנות שימושית, עורכים יצחק שלזינגר ומלכה מוצ'ניק. צבעונים, תל-אביב,  78 - 93.

(2003)   "תפיסת המילה במרכז והשפעתה על התרגום הספרותי". בתוך: העברית שפה חיה, כרך ג', עורכים רינה בן-שחר וגדעון טורי. הקיבוץ המאוחד והמכון הישראלי לפואטיקה וסמיוטיקה ע"ש פורטר, תל-אביב,  51 - 66.

(2003)  "על סגנון הכלה המשַחררת ויצירות אחרות של א.ב. יהושע". בתוך: קול ליעקב: אסופת מאמרים לכבוד פרופ' יעקב בן-טולילה, עורכים דניאל סיון ופבלו-יצחק הלוי קירטצ'וק. הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן-גוריון, באר-שבע,  73 - 87.

(2003)  "עברית שפה שנואה? המורה ללשון בתנאים של שפה משתנה". פנים, 24, אביב, 29 - 42.

(2004)  "על לשון דמויות מזרחיות במחזות ובמערכונים עבריים". בתוך: התאטרון הישראלי: תהליכי דמוקרטיזציה בחברה הישראלית (מקראה), עורך דן אורין. האוניברסיטה הפתוחה, תל-אביב,  91 - 104.

(2005)  "נסים אלוני בשלושה ז'אנרים: מאפיינים לשוניים-סגנוניים בדרמה, בסיפורת ובמערכוני הבידור". בתוך: על מלכים, צוענים ושחקנים: מחקרים ביצירתו התיאטרונית של נסים אלוני, עורכת נורית יערי. הקיבוץ המאוחד והמכון הישראלי לפואטיקה וסמיוטיקה ע"ש פורטר, תל-אביב, 72 - 93.

(2005) "העברית המדוברת והסלנג: מבוא. מילון הסלנג המקיף, עורך רוביק רוזנטל. כתר, ירושלים, ט-יב.

(2010)   "תרגום שיר נונסנס של לואיס קארול לעברית: אילוצים ובחירות". העברית שפה חיה, כרך ה', עורכים רינה בן-שחר, גדעון טורי וניצה בן-ארי. הקיבוץ המאוחד והמכון לפואטיקה וסמיוטיקה ע"ש פורטר, תל-אביב, 129 – 147.

(2010)   "אופני עיצוב דיבור בראיונות עיתונאיים".  עיונים בשפה וחברה, וחברה, 3 (1), 84 – 103.

(2011 – 2012)  "הסיפור האישי והסיפור הציוני: עוז, שלו וקניוק". חלקת לשון: שי לחוה (ספר הוקרה לחוה בת-זאב שילדקרוט), 43 – 44, עמ'  119 – 135.

(2012)  "בין ספרות לתיעוד: מֵענברי ועד קסטל-בלום". בתוך: מחקרים בעברית החדשה ובלשונות היהודים, מוגשים לאורה [רודריג] שורצולד, עורכים מלכה מוצ'ניק וצבי סדן. כרמל, ירושלים, 362 – 373.

(2012)  "על אמצעים לשוניים-סגנוניים בעיצוב עולם האבסורד במחזות חנוך לוין". דברים (מכללת אורנים), 5, אוקטובר, 9 – 19.

 

(1994)  “Translating literary dialogue: The problem, and its implications for translation into Hebrew”. Target 6:2 , 195-221.         

(1995)  “The phonetic representation of spoken language in modern Hebrew literature”. TTR (Translation, Terminologie, Redaction) 8:2 , 245-274.

(1998)  “The language of plays translated into Hebrew from English and French: A cultural-linguistic study". Meta 43:1, 54-67.

(2000) “Translation unit”. Encyclopedia of Literary Translation. Editor: Olive Classe, Fitzroy Dearborn Publishers, London and Chicago, 1438-1440.

 

מבחר רשימות במדור "תרבות וספרות" בעיתון הארץ 

1. "מי טזטז לך את השכל, יה אחי?"  (על מאפיינים לשוניים של מערכוני "הגשש החיוור"). הארץ, תרבות וספרות, 5.5.2000.

2. "קנה-און ודילוג-רב" (חידוש מילים עבריות על סמך דמיון צליל למילים לועזיות). הארץ, תרבות וספרות, 23.6.2000.

3. "מה שתתה עליזה בארץ הפלאות?" (על לשון הספרות היפה המקורית והמתורגמת). הארץ, תרבות וספרות, 14.7.2000.

4. "שאיפה תמימה: לדבר בדיוק כמו שכותבים". הארץ, תרבות וספרות, 6.10.2000.

5. "טוב, אז, אֶ…ככה…מה אני אגיד לכם? על קַשָרים ריקים בלשון המדוברת". הארץ, תרבות וספרות, 22.12.2000.

6. "הו, יקירי!".  הארץ, תרבות וספרות, 6.1.2001.

7. "איפה הוא? הלך לסבול" (על חנוך לוין). הארץ, תרבות וספרות, 17.7.2001.

8. "חבל על הטרנד" (על אורלי קסטל-בלום, עוזי וייל וגפי אמיר). הארץ, תרבות וספרות, 24.7.2001.

9. "למה הכומר צחק לאט". הארץ, 21.9.2002.

10. "הוא חיפש אותי. בצרפתית. ומיצמץ. כמה פעמים" (על נסים אלוני). הארץ, תרבות וספרות, 28.6.2002.

11. "לא יוצלחית". הארץ, תרבות וספרות, 13.9.2002.

12. "מה זה יוצאף? יוצא לו מן האף" (על אפרים קישון). הארץ, תרבות וספרות, 26.4.2002.

13. "סוכנים יווניים מוסווים" (על השפעת היוונית על העברית). הארץ, תרבות וספרות, 6.12.2002.

 

מאמרים שהתקבלו לדפוס ועומדים לראות אור:

"Stylistics". In: Encyclopedia of Hebrew Language and Linguistics. Leiden: Brill Academic Publishers.

"The Language of Hebrew Drama". In: Encyclopedia of Hebrew Language and Linguistics. Leiden: Brill Academic Publishers.

"Binominal word pairs". In: Encyclopedia of Hebrew Language and Linguistics. Leiden: Brill Academic Publishers.

תפקידים אקדמיים במכללה/אוניברסיטה

מחוץ למכללה

משדרת פינת לשון שבועית ברדיו צפון   104.5  FM

יועצת אקדמית לאנציקלופדיה לתרגום ספרותי, אנגליה

                                       (Encyclopedia of Literary Translation, Fitzroy Dearborn, London and Chicago)

כתיבת רשימות לעיתון "הארץ" על העברית בתחומי חברה ותרבות

כתיבת רשימות על הלשון לאתרי אינטרנט

ייעוץ מדעי לתכניות בטלוויזיה החינוכית

ייעוץ מדעי לפרוייקטים לשוניים, כגון מילון הסלנג המקיף של רוביק רוזנטל

ייעוץ לתכניות של משרד החינוך לקידום לימודי הלשון והבנת הנקרא למבחנים הבינלאומיים (פיזה) מְחַברת ספרי לימוד בלשון, הבעה ותקשורת מְחַברת ספרי ילדים ונוער

קורסים לשנה זו