אתר אישי

ד"ר כרמלי רונית

סגל אקדמי

קורות חיים

השכלה אקדמית

התואר

חוג/מחלקה/פקולטה

מוסד אקדמי

שנת קבלת תואר

Ph.D. / D.Sc. (דוקטור)

החוג ללימודי א"י

אוניברסיטת חיפה

2013

M.A. / M.Ed. / M.Sc. (מוסמך)

בית הספר להיסטוריה

אוניברסיטת ת"א

2002

B.A. / B.Ed. / B.Sc.

היסטוריה כללית ולימודים כלליים

אוניברסיטת חיפה

1991

תעודת הוראה

החוג להוראה

אוניברסיטת חיפה

1992

מומחיות אקדמית


הוראה

במכללת אורנים

דידקטיקה של היסטוריה

מיומנויות הוראה

על סף המעשה החינוכי

מדריכה פדגוגית

החוג להיסטוריה

רשימת פרסומים

נושאי תיזה

עבודת הדוקטורט ( .Ph.D. / D.Sc) - בעברית ובאנגלית

תמורות ביחסם של צעירי השומר הצעיר אל ברית המועצות, אל הסוציאליזם ואל המערב בשנות החמישים והשישים של המאה העשרים

Changes in the Attitudes of Hashomer Hatzair Kibbutz Youth towards the Soviet Union, Socialism and the West in the 1950's and 1960's

עבודת תיזה למאסטר (.M.Sc. / M.A) - בעברית ובאנגלית

יחס החברה האמריקנית אל המורמונים כמבחן לפלורליזם האמריקני במאה ה-19

The Attitude of American Society towards the Mormons as a Test Case of American Pluralism in the 19th century

מאמרים

כתבי עת מדעיים ומקצועיים או פרקים בספרים

רונית כרמלי, "פלורליזם דתי ומגבלותיו: המורמונים ושאלת הפוליגמיה", זמנים, גיליון 115 (קיץ 2011), עמ' 33-24.

רונית כרמלי, "בין אמונה לספק, בין מזרח למערב: צעירי השומר הצעיר והזיקה לברית המועצות בשנות החמישים והשישים", ישראל- כתב עת לחקר הציונות ומדינת ישראל, גיליון 23 (אביב 2016), עמ' 82-63.

כרמלי, ר' וטיש, ח' (2021). "מורים יוצרים למידה אחרת": שיתוף פעולה של מורים בבתי ספר קיבוציים והתיישבותיים על-יסודיים בפיתוח תוכנית לימודים ייחודית בהיסטוריה ובהפעלתה. החינוך הקיבוצי (עורך: אלון גן), הקיבוץ המאוחד, סמינר הקיבוצים, מכון מופ"ת, יד טבנקין, עמ'  485-464.

הצגה בכנסים מדעיים

שיטות הוראה בביה"ס", פאנל בכנס חידושים בחקר ההיסטוריה והוראתה, אוניברסיטת חיפה, 23.3.2010"

 "The Role of the Soviet Union in Shaping the World-View of Hashomer Hatzair Youth in the 1950's and 1960's", 29th Annual Association for Israel Studies Conference, Israel in the International Arena: Scholarship, Imagery, Discourse and Public Policy, UCLA University of California Los Angeles, 24-26.6.2013

 "הזיקה לברית המועצות בקרב בני הנוער של השומר הצעיר בקיבוצים 1967-1953", כנס מחקרי מגידו השלישי, משמר העמק, 29.10.2013.

"הזיקה לברית המועצות בקרב בני הנוער של השומר הצעיר בשנות החמישים ובשנות השישים של המאה העשרים", הכנס המדעי השנתי ה-15 "מחקר, עיון ויצירה באורנים", 10.2.2014.

"מחנכים מהפכנים - חניכים שמרנים: חינוך אידאולוגי במוסדות הקיבוץ הארצי בשנות ה-40 וה-50", כנס לימודי הקיבוץ התלת שנתי, גבעת חביבה, 1-2.7.2015.

פאנל: חקר השומר הצעיר- בין הגלובאלי ללוקאלי, בתנועה מתמדת: ההיסטוריה וההיסטוריוגרפיה של "השומר הצעיר", יום עיון בעקבות גיליון מס' 23 של כתב העת "ישראל" המוקדש ל"השומר הצעיר", בית התנועה הקיבוצית, תל אביב, 24.6.16.

"מורים יוצרים למידה אחרת- תוכנית לימודים ייחודית בהיסטוריה, האנשים שהפעילו אותה והזיקה לעקרונות החינוך הקיבוצי", הסמינר השנתי של פורום חוקרי תנועת העבודה והקיבוץ, גבעת חביבה, 22-23.9.2016.

"חנוך לנער על פי דרכנו: 'אחדות גורמי החינוך' של חניכי מוסדות השומר הצעיר", תנועות אידאולוגיות בתולדות החינוך - הכינוס השנתי ה-19 של האגודה הישראלית לחקר תולדות החינוך, המכללה האקדמית בית ברל, 10.7.2017.

"מורים יוצרים למידה אחרת- תוכנית לימודים ייחודית בהיסטוריה, האנשים שהפעילו אותה והזיקה לעקרונות החינוך הקיבוצי", הכנס המדעי השנתי ה-18 "מחקר, עיון ויצירה באורנים", 29.1.2018.

פעילות מקצועית/חינוכית/אקדמית, פיתוח וייזום

1998-2001: צוות הפיתוח וההובלה של תכנית ניסויית בהוראת היסטוריה: "היסטוריה אחר"ת".