אתר אישי

ד"ר שנרך רות

סגל אקדמי

קורות חיים

השכלה אקדמית

התואר 

חוג/מחלקה/פקולטה

מוסד אקדמי

שנת קבלת תואר

 PhD

 החוג לייעוץ והתפתחות האדם, הפקולטה לחינוך  אוניברסיטת חיפה  2015

M.A.  

החוג לייעוץ והתפתחות האדם, הפקולטה לחינוך

אוניברסיטת חיפה

2003

B.A.

החוג לאנגלית והחוג לספרות עברית

האוניברסיטה העברית, ירושלים

1991

תעודת הוראה

 

האוניברסיטה העברית, ירושלים

1991

מומחיות אקדמית

ילדים ונוער בסיכון, מערכת היחסים מורה-תלמיד, תהליכי התפתחות בילדות ובהתבגרות, תיאורית ההכוונה העצמית, תיאורית ההתקשרות


At-risk children/ adolescents, Teacher-student relationship, Child/adolescent development, Self Determination Theory, Attachment Theory

הוראה

במכללת אורנים

תהליכי התפתחות והתבגרות                                            

מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית                                                                 

סוגיות פסיכולוגיות בהסתגלות                                         

ניווט כיתה                                                                                                                             

על סף המעשה החינוכי                                                                 

היבטים מוטיבציוניים, רגשיים וחברתיים בלמידה

תהליכים פסיכולוגיים בכיתה                    

Class  כלי לזיהוי הערכה ושינוי אקלים גן (השתלמות לגננות)    

Class- K-3 observation training – סדנת הכשרה למדריכות פדגוגיות  

מחוץ למכללה

הוראה וחינוך בחט"ב- 1990-2001

 יועצת חינוכית בחט"ב- 2003-2006

רשימת פרסומים

נושאי תיזה

עבודת הדוקטורט ( .Ph.D. / D.Sc) - בעברית ובאנגלית

 

 

שנרך, ר. (2015), יחסים בין-אישיים במסגרת הכיתה ותפקוד בית ספרי בקרב מתבגרים בסכנת כישלון ונשירה. בהנחיית פרופ' רחל סגינר 

 Classroom interpersonal relations and school functioning: The case of adolescents at-risk of school failure and dropout 

עבודת תיזה למאסטר (.M.Sc. / M.A) - בעברית ובאנגלית

שנרך, ר. (2003), הקשר בין ייצוגי התקשרות לייצוגי הורות אצל אמהות למתבגרים. בהנחיית פרופ' עפרה מייזלס

The Association between Representations of Attachment and Representations of Caregiving among Mothers of Adolescents

תפקידים ציבוריים

מדריכה פדגוגית (אשלים, ג'וינט ישראל)- תוכנית מל"א למניעת נשירה ועבודה עם נוער בסיכון- 2006-2010

מדריכת השתלמות מורים (משרד החינוך ואשלים)-  בנושא נוער בסיכון ומניעת נשירה- 2007-2010.