אתר אישי

ד"ר סגל רותי

ראש התכנית להוראת מתמטיקה ומדעים לביה"ס היסודי - M.Ed ,ראש החוג לחינוך מתמטי

  • שעות קבלה:

    יום ד' 11:00-12:00

קורות חיים

השכלה אקדמית

שנה 2013            תואר שלישי בהוראת מדעים בתחום מתמטיקה,טכניון, חיפה, בנושא: "אפיון הידע ועבודת ההוראה של מורי מוריםלמתמטיקה", בהנחייתם של       פרופסור משנה בוריס קוויצ'ו ופרופסור אורית זסלבסקי.

שנה 2001            תואר שני בהוראת מדעים בתחום מתמטיקה(ללא תיזה), האוניברסיטה העברית (גבעת רם), ירושלים.

שנה 1988            תואר ראשון במתמטיקה ומדעי המחשב,אוניברסיטת חיפה, חיפה.

מומחיות אקדמית

הכשרת מורים, התפתחות מקצועית של מורים ומורי מורים


, Development of Mentors' Expertise through Mentoring

הוראה

במכללת אורנים

2012-2017             מרצהבמכללת אורנים: דידקטיקה של הוראת מתמטיקה א, דידקטיקה של הוראת מתמטיקה ב, על סף המעשה החינוכי, סטטיסטיקה, פתרון בעיות לא שגרתיות,  ובתואר השני: הוראת חקר-סמינריון, כתיבת עבודות גמר, הוראת גיאומטריה משלבת כלי טכנולוגי.

מחוץ למכללה

2013-2017   מתודיקה להוראת מתמטיקה א, ב, ג, שילוב הכלי הטכנולוגי בהוראת מתמטיקה, גיאומטריה של המרחב, חקר נתונים, גיאומטריה אנליטית מתקדם בשילוב טכנולוגיה, סמינריון חינוכי בהוראת מתמטיקה,  מכללת שאנן, מכללה אקדמית דתית לחינוך.

רשימת פרסומים

נושאי תיזה

עבודת הדוקטורט ( .Ph.D. / D.Sc) - בעברית ובאנגלית

Ph.D - אפיון הידע ועבודת ההוראה של מורי מורים למתמטיקה, בהנחיית: ד"ר בוריס קוויצ'ו ופרופ' אורית זסלבסקי - טכניון הפקולטה  לחינוך מדע וטכנולוגיה.

Characterizingthe knowledge and teaching of mathematics teacher educators

עבודת תיזה למאסטר (.M.Sc. / M.A) - בעברית ובאנגלית

לימודי תואר שני במסלול ללא תיזה.

ספרים - כתיבה או עריכה


מאמרים

כתבי עת מדעיים ומקצועיים או פרקים בספרים

Published

1.Segal, R., Stupel, M.,Sigler, A. (2017). Hidden features of equilateral triangle - discovery integratingtechnological tools, Sha-anancollege journal Vol22, pp. 251-277. [In Hebrew].

2.Segal, R., Stupel, M., Sigler, A.(2017). Surprising Geometrical Properties that are Obtained byTransformation any Quadrilateral into Lattice. Research Journal ofMathematics and Technology, Vol. 6, no. 1, pp. 33-41.

3.Segal, R., Sigler, A., Stupel, M.(2017). A collection of interesting geometric features accompanied by proofthat enable investigated while presenting conservation. Research and Studyin Mathematics Education.  Vol. 5,pp. 100-117. [In Hebrew]

4.      Oxman, V.,Stupel, M. & Segal, R. (2016). On teaching extrema triangle problems usingdynamic investigation. International Journal of

Mathematical  Education in Science and Technology, (online), pp.1-14.

http://dx.doi.org/10.1080/0020739X.2016.1259514

5.Segal,R.,  Stupel, M., & Flores, A. (2016). Examples of multiple proofsin geometry: Part 1, tasks and hints. The Ohio Journal of SchoolMathematics, No.7, pp. 35-43. http://bit.ly/OJSM_Multiple_Proofs . FullFall 2016 Issuehttp://bit.ly/OJSM_Fall2016_Full

6.Sigler, A., Segal, R., &Stupel, M. (2016): The standard proof, the elegant proof, and the proof withoutwords of tasks in geometry, and their dynamic investigation, InternationalJournal of Mathematical Education in Science and Technology, DOI:10.1080/0020739X.2016.1164347 pp.1226-1243. http://dx.doi.org/10.1080/0020739X.2016.1164347

7.Stupel, M., Segal, R., &Flores, A. (2016). Hidden properties of the

equilateraltriangle. North American GeoGebra Journal, Vol. 5(1)

pp. 28-39.

 http://www.geogebrajournal.com/index.php/ggbj/article/view/86/85

8.Stupel, M., Oxman, V., & Segal, R. (2016). Teachinglocus with a conserved property by integrating mathematical tools and dynamic geometricsoftware. ASMJ - Australian Senior Mathematics Journal, Vol. 30(1), pp. 25-44.

9.Katz, S, Segal, R., & Stupel, M. (2016). Using theworking backwards strategy for problem-solving in teaching mathematics tofoster mathematics self-efficacy. Journal of Pure and Applied Mathematics:Advances and Applications Vol. 15(2), pp. 107-144.

10.Segal,R., Stupel, M., & Oxman, V. (2015). Dynamic investigation of loci withsurprising outcomes and their mathematical explanations, InternationalJournal of Mathematical Education in Science and Technology, Vol. 47(3),pp. 443-462. http://www.tandfonline.com/eprint/WPMwrksiAtkgw7JqdYwV/full

11.  Katz, S.,Segal, R., & Stupl, M. (2015). Proofs without words in geometry:A trigger to self-efficacy and mathematical argumentation. Far East Journalof Mathematical Education, Vol. 16(1), pp. 21-56.

12.  Segal, R., Stupel, M. & Oxman, V.(2015). Investigating loci in technology environment, what we can learnfrom?, Aleh – The Israel Journal for High School Mathematics Teachers, Vol. 52, pp. 7-17 )In Hebrew).

חקירתמקומות גיאומטריים בסביבת גיאומטריה דינמית- מה ניתן ללמוד מזה?

http://www.atiner.gr/papers/EMS2015-1633.pdf

13.  Segal, R., Oxman,V. & Stupel, M. (2015). Dynamic investigation of loci using differentmathematical proofs, Sha-anancollege journal Vol21, pp. 121-140. [In Hebrew].

חקר דינמי של מקומות גיאומטריים בשילוב הוכחות מתמטיות בדרכים שונות

http://shaanan.ac.il/wp-content/uploads/2015/07/9.pdf.pdf

14.  Segal, R., &Stupel, M. (2014). Investigation tasks incorporating computerized technologywith conserved property and generalization.Electronic Journal ofMathematics and Technology. Vol. 9(2), pp. 124-137.

https://php.radford.edu/~ejmt/deliverAbstract.php?paperID=eJMT_v9n2p1 Research Journal of Mathematics andTechnology  (2015). Vol.4(2), pp. 1-16 

Books and Chapters in Collective Volume

Published

1.Segal, R., & Biton, Y. (2015). Integrating technology ingeometry instruction. Geometry constructions: classic, challenging & computerized problems. In: Stupel,M. & Ziskin, K. (Eds.). Sha-anan College Publishing. Chapter 8, pp.211-233. [In Hebrew] 

שילוב הטכנולוגיה הממוחשבת בבניותהנדסיות

Accepted

2.Segal,R., & Stupel, M. (Accepted 2017). Geometry research task integrating technology.  Acceptedfor publication in: Levenberg, I. & Patkin, D. (Eds.): The many aspectsof geometry – From research to practice in geometry teaching. Tel Aviv:Mofet institute. [In Hebrew].

3.Perll, H., Neria.D., Segal, R., & Sion. N. (forthcoming 2018). Mathematics teachers’support-team at the Israel Ministry of Education: Structure, roles andactivities. Accepted for publication in:  Movshovitz-Hadar. N. (Ed.): Kindergarten toHigh School Mathematics Education in Israel. To be published in 2018 by WorldScientific Publishing Co. Pte Ltd.   http://www.worldscientific.com/worldscibooks/10.1142/10741  

בהליכי כינוס

July 2017     Ovadia. T, Segal. R.: principles in designing technology-integrated geometry tasksfor teaching teachers.

Accepted to
Proceedings of the 41th conference ofPME - the international group for the psychology of mathematics education, Singapure, Singapure, Vol. 3, pp.353-362.

Aug 2016:    Segal, R., Shriki, A. & Movshovitz-Hadar, N. (2016).Facilitating mathematics teachers' sharing of lesson plans, In: Csikos, C.,Rausch, A., & Szitanyi, J. (Eds.). Proceedings of the 40thconference of PME - the international group for the psychology of mathematicseducation, V. 4, p. 171-178., Szeged, Hungary, 3-7.8.16.

 

הצגה בכנסים מדעיים

July 2017     Segal. R., Shriki. A., &Movshovitz-Hadar. N.: Mentoring and collaborating onlesson plans as a means for  trainingmathematics teachers towards teaching higher levels.Accepted to OralCommunication of the 41th conference of PME - the internationalgroup for the psychology of mathematics education, Singapure, Singapure, Vol. 1, pp.267

Sept 2016:  Segal, R., Sigler, A.,& Stupel, M.: Problem posingand problem solving of geometrical configurations by integrating DynamicGeometry Software [ANNOTATION (PDF), PRESENTATION (PDF)]  Presented at and published as no. 39 in theproceedings of CADGME-2016 The Sixth Central- and Eastern EuropeanConference on Computer Algebra and Dynamic Geometry Systems  in Mathematics Education, Targu Mures, Romania.

Sept 2016: Sigler, A.,Oxman, O., & Segal, R. (2016). The development of interesting connectionsbetween the radiuses of circles that are inscribed in or by triangles, and the discovery of unique features, with algebraic manipulations anddynamic exploration. [ANNOTATION (PDF), PRESENTATION (PDF)] . Presented at and published as no. 41 in the proceedings of CADGME-2016 The Sixth Central- and Eastern European Conference on Computer Algebraand Dynamic Geometry Systems  in Mathematics Education, Targu Mures,Romania.

July 2015:    Segal, R., Oxman, V., & Stupel, M. (2015)Surprising results of an investigation of loci using dynamic software Presented at and published in theproceeding  of the  9th Annual InternationalConference on Mathematics & Statistics: Education & Applications, ,July 2015 Athens, Greece. http://www.atiner.gr/papers/EMS2015-1779.pdf

July 2015:    Oxman, V., Stupel, M., & Segal, R.(2015). Making use of dynamic software and mathematical tools in the solutionof extremum problems in  geometry.Presented at  published in theproceeding  of the  9th  Annual International Conference onMathematics & Statistics: Education & Applications, July 2015Athens, Greece.

השתתפותבכנסים מדעיים בארץ

June 2017             Segal,R., Ovadiya, T. (2017). A theoretical framework for designing geometry tasksintegrates technology for in-service mathematics teacher's learningenvironment. Poster presentation, Meital Conference - Increased learning andteaching technology in higher education, Haifa University, Israel. [InHebrew]

February 2017     Segal,R., Movshovitz-Hadar, N., Zigerson, V., & Shriki, A. (2017). Progect"Ramzor Latzafon" - Developing of teachers community as a lever toempowering inexperienced teachers for teaching at 5 units mathematics. GordonCollege, Conference on Entry into the teaching profession: a challenge andan opportunity,  Israel. [In Hebrew]

April 2016            Segal, R.(2016). Teaching math in A level heterogeneousclass, how to do it?. National conference of high school mathematics teacher.Shfayim, Israel. [In Hebrew]

Feb 2016               Movshovitz-Hadar, N.,Segal, R., Zigerson, V., & Shriki, A. (2016). Project "RamzorLatzafon" - actions, insights and challenges. Presented at, and publishedin the proceeding of  The 4th JerusalemConference on Research in Math Education, Lev Instetute, Israel. [InHebrew] http://www.mofet.macam.ac.il/amitim/iun/JCRME4/Pages/program.aspx

May 2015:            Segal, R., & Stupel, M. (2015). Preservation and difference in geometry.Presented  at the meeting of Sha-ananCollege and  Gordon College, Israel. [In Hebrew]

March 2015:         Stupel,M., & Segal, R. (2015). Loci with preservationproperties using dynamic software. Presented at and published in theproceedings of the annual meeting of high school mathematics teachers, Shfayim, Israel , March 30, 2015. [In Hebrew]

http://highmath.haifa.ac.il/index.php?option=com_content&task=view&id=4352&Itemid=379

March 2015:         Movshovitz-Hadar,N., Segal, R.,  Zigerson, V., &Shriki, A. (2015). Ramzor Project. Presented at and published in theproceedings of the annual meeting of high school mathematics teachers, Shfayim, Israel , March 30, 2015. [In Hebrew] http://highmath.haifa.ac.il/index.php?option=com_content&task=view&id=4373&Itemid=379

Oct 2014:              Segal, R. (2014). Finding a locuswith a conserved property through a combination of mathematical tools anddynamic geometric software. Presented at The Study conference, GordonCollege, Israel. [In Hebrew]

Feb 2014:              Segal, R. (2014). Characterizingthe knowledge and teaching of mathematics teacher educators. The  15 science conference of research study andcreativity, Oranim Colledge, Kiryat Tivon,  Israel. [In Hebrew]

הנחיית סטודנטים לתארים מתקדמים

הנחיות סטודנטים בתואר שני מתמטיקה מסלול יסודי - לכתיבת עבודות גמר
הנחיית סטודנטים בתואר השני מתמטיקה מסלול יסודי - כתיבת סמינריון הוראת חקר

פעילות מקצועית/חינוכית/אקדמית, פיתוח וייזום

 

1989-2012 מורה למתמטיקה בחט"עברמת 5 יח"ל, ורכזת מתמטיקה בחטיבת ביניים ועליונה בבתי ספר של המנהל לחינוךהתיישבותי: בי"ס "ברנר" בקיבוץ גבעת ברנר (11 שנים), בי"ס "גאוןהירדן" בקיבוץ נווה איתן (12 שנים).

2007-2010  מנהלת פדוגוגית של בית הספר "גאוןהירדן".

2011-2016מדריכה ארצית למתמטיקה בחטיבה העליונה, משרד החינוך.

2003-2010מדריכה מחוזית למתמטיקה על יסודי במשרד החינוך מחוז צפון.

2001-1002 חברת צוות בפרויקט "מחר98" – פרויקט להתפתחות מקצועית של מורים למתמטיקה - טכניון.

1996-1997 השתתפות בפרויקט"מנור" – מורים מובילים להוראת מתמטיקה , מדרשת פיינברג, מכון וייצמןלמדע.

         א.החל מינואר 2017אני מכהנת גם כיועצת אקדמית לפרויקט "וידקטיקה" במכון וייצמן למדע,להתפתחות מקצועית של מורים למתמטיקה ומורי מורים למתמטיקה בעל-יסודי באמצעות צילוםעצמי.

ב.החל מסמפטמבר 2017אני חברת צוות בפרויקט "רמזור לראשל"צ – חממה מתמטיקה", לבנייהושימור התפתחותה של קהילייה עירונית שלמורים מובילים להוראת מתמטיקה ברמת 5 יח"ל. עיקר עיסוקי בפרויקט הואבהנחיית מורים למתמטיקה ובהערכה מעצבת של הפרויקט.

תפקידים ציבוריים

אני מכהנת כמדריכה ארצית למתמטיקה בחטיבה העליונה מטעם משרד החינוך.