אתר אישי

ד"ר שהם שירי


קורות חיים

השכלה אקדמית

PhD, ביה"ס למדעיהתרבות, אוניברסיטת תל-אביב.
MA, היחידה למחקר התרבות, אוניברסיטת תל-אביב.
BA, החוג לבלשנות והתכנית ללימודים כלליים ובין-תחומיים (תורת התרגום ומדעיםקוגניטיביים), אוניברסיטת תל-אביב.
לימודים לתואר ראשון, GallaudetUniversity, Washington DC.

מומחיות אקדמית

חינוך מכליל, לימודי חירשים, לימודי מוגבלות, לקות שמיעה, מתן שמות, שיטת מונטסורי, תיאוריה של תרגום, תרבות חירשים


Inclusive Education, Deaf Studies, Disability Studies, Hearing Impairment, Naming Traditions, Montessori Method of Education, Translation Theory, Deaf Culture

הוראה

במכללת אורנים

שפת סימנים ותרבות החירשים. קורס לתואר ראשון בחוג לחינוך מיוחד לגיל הרך, המכללה האקדמית לחינוך אורנים.

מחוץ למכללה

מבוא ללקויות שמיעה. קורס לתואר ראשון ותעודת הוראה, החוג לחינוך מיוחד, אוניברסיטת חיפה.

תהליכי התפתחות חברתית ורגשית בקרב קהילת החירשים. קורס לתואר ראשון, החוג לחינוך מיוחד, המכללה האקדמית לחינוך גורדון.

תרבות חירשים: ערכים, מנהגים ורפרטוארים. קורס לתואר שני, החוג לחינוך מיוחד, אוניברסיטת חיפה.

רשימת פרסומים

מאמרים

כתבי עת מדעיים ומקצועיים או פרקים בספרים

גיל,ר., שהם, ש., ושלי, ס. (2016). הבניית זהות תרבותית חיובית בקהילות של אנשים עם מוגבלות. בתוך: ש. מור, נ. זיו, א. קנטר, א. איכנגרין, ונ. מזרחי (עורכים). לימודי מוגבלות: מקראה (עמ' 164—172). ירושלים: מכון ון-ליר.

דוחות מחקר

שהם, שירי. (2014). סקירת תכניות השכלה גבוהה בעולם לסטודנטים עם מוגבלות שכלית. עבור מסד נכויות-הג'וינט.

הצגה בכנסים מדעיים

Deaf Social Entrepreneurs as Cultural Planners.  XVIII World Congress of the World Federation of the Deaf. Paris, July 24th,2019.
Deaf Researcher's Position within the Community: The Challenges. 8th Deaf Academics and Researchers Conference. University of Copenhagen, August 12th ,2017.

"לימודי מוגבלות בחינוך מיוחד – הכשל הלשוני ואפשרויות הפעולה". הרצאה בכנס "לימודי מוגבלות – בין תיאוריה לפרקטיקה", הקריה האקדמית אונו, 28 ביוני 2017.

"חינוך לתלמידים חירשים בארץ ישראל בראשיתו בהשפעת החינוך הגרמני, והקונפליקט התרבותי". הרצאה בכנס של "מחנכים והכשרתם בתולדות החינוך בארץ ישראל ובתפוצות", האגודה הישראלית לחקר תולדות החינוך, אוניברסיטת תל-אביב, ומכללת גורדון לחינוך, 5 ביולי 2016.

"יזמות חברתית בקרב חירשים וכבדי שמיעה בישראל והשפעתה על הקהילה". הרצאה בכנס "לימודי מוגבלות והחברה בישראל – היסטוריה פוליטית, תרבותית וחברתית", אוניברסיטת תל-אביב, 23 ביוני 2016.

"מיקומה של החוקרת בשדה". הרצאה בכנס "אתנוגרפיה במבט אינטר-דיסציפלינארי",אוניברסיטת בן-גוריון, 4 ביוני 2015.

"צורכי אנשים חירשים וכבדי-שמיעה בשיח הטיפולי אל מול מושג הנורמליות". הרצאה בכנס בינלאומי על לימודי ביקורת המוגבלות, "חשיבה מחודשת על מוגבלות/נכות: המדינה,הקהילה והפרט". אוניברסיטת תל-אביב, 31 בדצמבר 2010.

הנחיית סטודנטים לתארים מתקדמים

2018-היום נועה פורת (בהכנה). מורים ללא גבולות: סיפורם של מורים עם מוגבלויות המשולבים במערכת החינוך. עבודת גמר לתואר מוסמך, החוג לחינוך משלב, המכללה האקדמית לחינוך גורדון.

2017-היום         יוליה ביטון (בהכנה). שביעות רצונם של הורים אשר העבירו את ילדיהם החירשים/כבדי השמיעה מהחינוך המיוחד לחינוך הרגילעבודת גמר לתואר מוסמך, החוג לחינוך משלב, המכללה האקדמית לחינוך גורדון.

2018-2016        ענבל לוי (2018). תפיסתם של הורים ומורים מומחים את שילובם של ילדים עם מוגבלות בשמיעה בחינוך הרגיל. עבודת גמר לתואר מוסמך, החוג לחינוך משלב, המכללה האקדמית לחינוך גורדון.

פעילות מקצועית/חינוכית/אקדמית, פיתוח וייזום

מקימה, רכזת ומרצה, קורס להכשרת מתמללים עבור אנשים כבדי שמיעה וחירשים. ארגון "בקול" בשיתוף קרנות הביטוח הלאומי ומשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

תפקידים ציבוריים

ראשת תחום מחקר, המרכז הישראלי ללימודי חירשות.

מרחב אישי


  תחומי התמחות ועניין:

- לימודי מוגבלות
- חינוך מכליל
  - תרבות חירשים
- שפות סימנים
  - היסטוריה של חירשים וכבדי-שמיעה בישראל
  - מגעים בין תרבויות והעברה בין-תרבותית
  - יזמות חברתית
- שיטת מונטסורי
- תיאוריה של תרגום
- הישרדות והצלחה של קהילות ושל רפרטוארים תרבותיים