אתר אישי

ד"ר שויער שירלי


קורות חיים

השכלה אקדמית

התואר

חוגים

מוסד אקדמי

קבלת תואר

B.A

סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

מדע המדינה

אוניברסיטת חיפה

1995

תעודת הוראה

הוראה

אוניברסיטת חיפה

1997

M.A

חינוך, החוג להתפתחות האדם

אוניברסיטת חיפה

2001

Ph.D

חינוך, החוג להתפתחות האדם

אוניברסיטת חיפה

2006

מומחיות אקדמית

אוריינטציית עתיד, התפתחות ומגדר, התפתחות מתבגרים, מחקר כמותי, ניווט כיתה, פסיכולוגיה התפתחותית, פסיכולוגיה חינוכית


Future orientation, Development and Gender, Adolescents development, Quantitative Research, Classroom management, Developmental Psychology, Educational Psychology

רשימת פרסומים

נושאי תיזה

עבודת הדוקטורט ( .Ph.D. / D.Sc) - בעברית ובאנגלית

שויער, ש' (2006). הורות סמכותית ואוריינטציית עתיד בקרב מתבגרים: דיווחי הורים ומתבגרים. אוניברסיטת חיפה, בהנחיית פרופ' רחל סגינר.

ספרים - כתיבה או עריכה

Seginer, R. & Shoyer S. (2006). Adolescents in Israel.  In J. Arnett (Ed.) International encyclopedia on adolescence.  London and New York: Routledge.

Seginer, R & Shoyer, S. (2006).  Research on adolescence in Israel: Recent developments. In A. Ittel, L. Stecher, H. Merkens & J. Zinnecker (Eds.) Jarbuch jugendforschung [Yearbook on Youth] (pp. 205-223).  Wiesbaden, Germany: Verlag f?r Sozialwissenschaften.

Seginer, R. & Shoyer S., Hossessi, R. & Tannous, H (2007).  Family relationships and adolescent peer relations: Does culture matter? In B.B. Brown & N.S.  Mounts (Eds.), Linking parents and family to adolescent peer relations: Ethnic and cultural considerations (pp. 83-99).  San Francisco: Jossey Bass.

Seginer, R. & Shoyer S. (2011).  Adolescents in Israel.  In J. Arnett (Ed.) International encyclopedia on adolescence (pp.29-46).  London and New York: Routledge.

מאמרים

כתבי עת מדעיים ומקצועיים או פרקים בספרים

       Seginer, R., Vermulst, A., & Shoyer, S. (2004). The indirect link between perceivedparenting and adolescent future orientation: A multiple-step model. International journal of behavioral development, 28, 365-378.

Seginer, R. & Shoyer S. (2006). Adolescentsin Israel.  In J. Arnett (Ed.) Internationalencyclopedia on adolescence.  Londonand New York: Routledge.

Seginer, R & Shoyer, S. (2006).  Research on adolescence in Israel: Recentdevelopments. In A. Ittel, L. Stecher, H. Merkens & J. Zinnecker (Eds.) Jarbuchjugendforschung [Yearbook on Youth] (pp. 205-223).  Wiesbaden, Germany: Verlag f?rSozialwissenschaften.

Seginer, R. & Shoyer S., Hossessi, R. &Tannous, H (2007).  Family relationshipsand adolescent peer relations: Does culture matter? In B.B. Brown &N.S.  Mounts (Eds.), Linking parentsand family to adolescent peer relations: Ethnic and cultural considerations(pp. 83-99).  San Francisco: JosseyBass.

Seginer, R. & Shoyer S. (2011).  Adolescents in Israel.  In J. Arnett (Ed.) Internationalencyclopedia on adolescence (pp.29-46).London and New York: Routledge.     

 Seginer, R. & Shoyer S. (2012).  How parents affect adolescent futureorientation: A two-source analysis. Japanese Psychology Research, 54,310-320.

שויער, ש., וגור-יעיש, נ. (2014). "המורה,אפשר לדבר אתך?" אחריותו של המורה לפיתוח מערכת יחסים עם התלמיד. דברים,47-63.

 Shoyer, S., & Leshem, S. (2016). Students’voice: The hopes and fears of student-teacher candidates. Cogent --Education, 3(1), 1.

דוחות מחקר

שויער, ש. (2008). הערכת תוכנית להכשרת מורים להוראת מחוננים במסגרת לימודי התעודה וההתמחות במכללת אורנים. הרשות למחקר, מכללת אורנים

שויער, ש. וסגינר, ר. (2012). הצלחה בלימודים, הצלחה בהוראה: גורמי מיגון חברתיים, בין- ותוך-אישיים.  הרשות למחקר, מכללת אורנים

הצגה בכנסים מדעיים

תאריך

הכינוס

מקום

נושא ההרצאה/הדיון

August, 2002

International Society for the Study of Behavioural Development (ISSBD)

Ottawa, Canada

 

Granted autonomy and constructed autonomy:
Two correlates of adolescent future orientation

3-6 February 2005

 

3rd Binational Scientific Colloquium of  Educational Researchers of the University of Haifa and the Heinrich-Heine-Universit?t of D?sseldorf on Positive Psychology

D?sseldorf, Germany

 

Positive parenting and adolescent future orientation: A two-source approach

 

23-26 March, 2006

Society for Research on Adolescence (SRA)

San Francisco

 

The present value of future career: An interpersonal model
of future orientation and academic achievement

(with R. Seginer)

13 ביוני, 2006

אורנים הכנס המדעי השנתי

אורנים

הורות סמכותית ואוריינטציית עתיד: דווחי הורים ומתבגרים במסגרת סימפוזיון: מתבגרים ותפיסת עתיד (מארגנת: ש. שויער)

תאריך

הכינוס

מקום

נושא ההרצאה/הדיון

31 במאי, 2007

אורנים הכנס המדעי השנתי

אורנים

הורות סמכותית והישגים בלימודים: מחקר באמצעות ניתוח משוואות מבניות. במסגרת סימפוזיון הורים מתבגרים ובית ספר: מחקרים על הקשר שבין בית הספר לבין המשפחה (מארגנת: ש. שויער)

21-25 August, 2007

European Society for Developmental Psychology

Jena, Germany

Adolescent future orientation: Does culture matter? (with R. Seginer & S. Mahajna)

 

6-9 March, 2008

Society for Research on Adolescence (SRA)

Chicago

 

Diversity and commonality: Relationships with parents and peers among Israeli Arab and Jewish adolescents. (with R. Seginer & S. Mahajna)

 

יוני 2010

אורנים הכנס המדעי השנתי

אורנים

סטודנטיות מאורנים: מאין הן באות ולאן פניהן? (עם רחל סגינר)

מאי 2011

אורנים הכנס המדעי השנתי

אורנים

"המציאות קשה אבל יש לי תקווה להגשים את החלומות שלי". אוריינטציית עתיד של בני נוער מהעדה האתיופית. (עם רחל סגינר)

ינואר 2012

אורנים הכנס המדעי השנתי

אורנים

הצלחה בלימודים, הצלחה בהוראה: גורמי מיגון חברתיים, בין ותוך-אישיים. (עם רחל סגינר)