אתר אישי

ד"ר חשן שולמית

סגל אקדמי

קורות חיים

השכלה אקדמית

התואר

חוגים

מוסד אקדמי

שנת קבלת תואר

גננת-מורה בכירה

המסלול לגיל הרך

סמינר הקיבוצים, ת"א

1981

B.A.

בהצטיינות

מוזיקולוגיה ולימודים כלליים

האוניברסיטה העברית, ירושלים

1992

M.A.

בהצטיינות

חינוך

האוניברסיטה העברית, ירושלים

1998

 

דוקטורט

חינוך יהודי

האוניברסיטה העברית, ירושלים

2011

מומחיות אקדמית


הוראה

במכללת אורנים

הדרכה פדגוגית במסלול הגיל הרך,ניהול מערכות חינוך בגיל הרך וסמינריון מחקר בטקסים במערכת החינוך

מחוץ למכללה

הוראת פילוסופיה של החינוך ודידקטיקה של מקרא בגן הילדים

רשימת פרסומים

נושאי תיזה

עבודת הדוקטורט ( .Ph.D. / D.Sc) - בעברית ובאנגלית

טקס וטקסט בקונטקסט של קדושה:דרכים לכינון זהות מגדרית של בנים ובנות בגילי 2-5 במסגרות חינוך חרדיות

עבודת תיזה למאסטר (.M.Sc. / M.A) - בעברית ובאנגלית

סיפורי תורה במסגרות חינוך חרדיות לגיל הרך: תפיסת הדמויות המקראיות ודימוי הילד בעיני המחנכים

מאמרים

כתבי עת מדעיים ומקצועיים או פרקים בספרים

מנצורה, ש.(2005) 'המספר כדרשן- היחס ל'אחר' בלימוד פרשת השבוע בחינוך החרדי לגיל הרך' בתוך: דרך אגדה,ז-ח.

מנצורה, ש.(2007) 'גן הילדים כמראה חברתית:'תקרת הזכוכית' בגן הדתי' בתוך: להיות אישה יהודיה ,קובץ רביעי.

מנצורה, ש.(2009) 'סוגיית ההפרדה בין המינים כביטוי למרחק שבין 'בנין שלם' ל 'קולך'' בתוך: להיות אישה יהודיה, קובץ חמישי.

האס, מ., מנצורה, ש., גביש, צ.(2008) 'זהות יהודית מתגבשת בילדות המוקדמת: הצעה לעיון מחודש בתוך: הד הגן.